Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 18

Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 18
18 MORGUNBLADID, SUNNUDAGUR 15. MAÍ 1983 Raðhús á Alftanesi APRILVERÐ: Endahús kr. 1.320.000.- Mtllihús kr. 1.260.000.- K JÖR: Útborgun allt nlöur í 50%, eftirstöövar til 10 eöa 12 ára. STAOSETNING: Á frábærum útsýnisstaö gegnt Bessastööum. FRÁGANGUR: Húsin afhendast fullfrágengin aö utan með útihuröum og opnanlegum fögum, en í fokheldu ástandi aö innan. Grófjö|nuö lóö. STÆRD: 218 m á tveímur hæoum m/innbyggðum bílskúr. AFH.TÍMl: Á tímabilinu ág.—sept. 1983. Frjáls innréttmarmáti — glæsilegar teiknmgar. Stutt í skóla og fyrir utan eril borgarinnar. Byggingaraöili verður á staönum milli kl. 14 09 15 í Fasteignamarkaöur Bárfestíngarfélagsins hf SKÓLAVÖROUSTfG 11 SiMI 28466 (HUS SRARISJÓÐS REYKJAVlKUR) Lögfræðingur: Pétur Þór Sigurösson hdl. Lúxus einbýlishús Sérlega glæsilegt einbýlishús, samtals um 480 fm á besta út- sýnisstaö í Hólahverfi. Garður i sérflokki. Ein vandaöasta og glæsilegasta eign á sölumark- aönum í dag. Teikn. ásamt nánari uppl. aðeins veittar á skrifstofunni. Garöabær — einbýli Um 140 fm einbýli á einni hæö í Túnunum. Stór bílskúr sem mætti innrótta sem íbúö. Kópavogur — raðhús Nýlegt raöhús viö Stórahjalla með innbyggðum bílskúr. Stærð um 230 fm. Eignin aö mestu fullfrágengin. Laus fljót- lega. Mosfellssveit — einbýli Nýtt og skemmtilegt einbýli í Helgafellslandí. Samtals um 240 fm. Hæðin, sem er öll meö sérhönnuöum innréttingum, er fullfrágengin. Vesturborgin — hæó og ris Sérlega björt og skemmtileg ibúö, hæð og ris. Samtals um 220 fm 8—9 herb. á góöum staö í vesturborginni. Eignin er í mjög góöu ástandi. M.a. inn- réttaö sauna í íbúöinni. Mögu- leiki aö taka minni eign upp í söluverö. Kríuhólar — 5 herb. íbúð um 120 fm með miklum svölum. 3 svefnherb. þar af eitt sér. Laus fljótlega Vesturbær 3ja herb. um 85 fm hæð á Melunum. Herb. í risi og kjallara fylgir. Hvassaleiti — 4ra—5 herb. Liölega 110 fm hæö í blokk. 3 svefnherb. fbúöarherb. í kjall- ara fylgir. Garöastræti 45 Símar 22911—19255. Opiö 1—4 í dag Kópavogur— penthouse Um 100 fm á efstu hæð í háhýsi. Sérlega björt og sólrík íbúð með miklum svölum og miklu útsýni. Kleppsvegur— 4ra herb. Um 90 fm hæð meö 3 svefn- herb. Rúmgott geymsluris fylgir íbúöinni. Vesturborgin — tvíbýli Um 80 fm 3ja herb. efri hæð í tvíbýli. Eignin er í góöu ástandl. Mikil séreign fylgir í húsinu, m.a. einstaklingsíbúö í risi. Byggingarlóó Við Miöborgina mjog góð bygg- ingarlóö viö Bergstaðastræti fyrirliggjandi. Teikningar ásamt nánari uppl. aöeins á skrifstofu. Seltjarnarnes — í smíöum Einbýli samtals um 227 fm á 1. hæö. Til afhendingar nú þegar fokhelt. Mjög skemmtilega hönnuö teikn. fyrirliggjandi á skrifstofunni. Garöabær — í smíöum Einbýli samtals um 220 fm ásamt stórum bílskúr á stórri eignarlóð. Selst fokhelt eða lengra komiö. Til afh. fljótlega. Teikningar ásamt nánari uppl. á skrifstofu. Eignir utanbæjar Höfum á skrá vandaöar eignir í Hveragerði, Vogum, Eyrar- bakka og víðar. I nokkrum til- fellum er möguleiki á aö taka minni eignir upp í söluverö. Ath.: Vegna mikillar sölu und- anfarið vantar nauðsynlega allar tegundir eigna á sölu- skrá. Ath.: Mikið er um hag- kvæm makaskipti hjá okkur. Jón Arason lögmaður, málflutnings og fasteignasala. Heimasimi sölustj. Margrét sími 76136. HHTÚWI2 Heimasími sölumanna 52586 og 18163 Opid í dag frá 2-5 Einbýli Mosfellssveit Til sölu stórglæsilegt einbýlis- hús viö Bugöutanga á tvelmur hæöum meö i'búö á jaröhæö. Eignaskipti möguleg. Einbýlishús Mosf. Viö Hjaröarland, timburhús á steyptum kjallara. Fljótasel — raðhús á 3 hæðum meö Innbyggöum bílskúr og litilli íbúö á jaröhæö. Heiönaberg — raöhús Húsiö selst fokhelt, meö frág. gleri, og múrað að utan. Innb. bílskúr. Gljúfrasel — parhús á tveimur hæöum meö bílskúr. Tilb undir tréverk. Hafnarfjöröur Sérhæö viö Köldukinn, 4ra herb. 3 rúmg. svefnherb., tvær saml. stofur. Góöar Innrétt- ingar. Hafnarf jöröur — sérhæö viö Sunnuveg 180 fm m. kjall- ara. Möguleiki aö skipta hæð- inni í tvær íbúöir. Grenimelur — sérhæö Góð efrl sérhæö, tvö svefn- herb., tvær saml. stofur. Bíl- skúr. Háaleitisbraut 4ra herb. góö íbúö. Lítiö niöur- grafin meö bílskúr. Ásbraut — 4ra herb. góð íbúö á 1. hæö. Alftahólar 4ra—5 herb. góð íbúð á 7. hæö í lyftuhúsi. Gott útsýni. 4ra herb. sérhæð meö risi í Noröurmýri f skiptum fyrir 4ra herb. íbúð í lyftuhúsi. Hnngbraut 4ra herb. íb. á 4. hæð, meö aukaherb. í risi. Vesturberg — 4ra herb. 3 svefnherb., góö stofa. Til sðlu eöa i skiptum fyrir 5 herb. íbúö. Orraholar 3ja herb. á 6. hæö. Gott útsýni. Furugrund 3ja herb. á 3. hæö. Suöursvalir. Gaukshólar Góö 3ja herb. íb. á 3ju hæö í lyftuhúsi. Góöar innréttingar. Góöar svalir á móti suðri. Álftahólar Mjög góö 3ja herb. íb. Austurberg 3ja herb. íb. á 1. hæð. 80 fm. Geymsla á jaröhæö. Góöar inn- réttingar. Bílskúr. Höfðatún — 3ja herb. á annarri hæö. 102 fm. Ný eld- húsinnr. og fleira. Krummahólar 3ja herb. íb. í lyftuhúsi á 3ju hæö. Bílskýli. Þverbrekka 2ja herb. góð íbúð á 3. hæö. Suöursvalir. Spóahólar — stór 2ja herb. íbúö á jaröhæö. Ný eldhúsinnr. Arnarnes lóð Tvær einbýlishúsalóðir við Súlunes. Laugavegur lönaöar- og lagerhúsnæöi. Hús- ið er á 2 hæöum, ca. 70 fm hvor hæð með frysti- og kæli- geymslum. Eignarlóö. Vantar 4ra—5 herb. ibúðir innan Elliöaáa og í Hólahverfi. Góöir kaupendur. Siguröur Sigfúaton sími 30008 Björn Baldurtton loglrmðlngur Wterkurog k-*t hagkvæmur auglýsingamióill! HÚSEIGNIN )) Sími 28511 V SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 18, 2. HÆÐ. Opiö frá kl. 13—17 Dyngjuvegur — Einbýlí Gott 250 fm einbýli á þrem hæöum. Mikiö útsýnl. Möguleiki á sér íb. i kjallara. Skipti koma til greina meö einbýli á tveim íbúöum. Einbýli — Kópavogur Fallegt einbýli viö Fögrubrekku á 2 hæöum. Stofa meö arni, stórt eldhús, hjónaherb., 2 barnaherb. og baöherb. Kjallari: Ófullgerö 2ja herb. íbúö. Bílskúr fylgir. Verö 2,4—2,6 millj. Framnesvegur — Raðhús Ca. 100 fm endaraöhús á 3 hæöum ásamt bflskúr. Nýjar hitalagnir. Verö 1,5 millj. Skipti koma til greina á 2ja—3ja herb. íbúö. Laufásvegur 200 fm íbúö á 4. haeð. 3 svefnherb og tvær stórar stofur. Gott útsýni. Lítið áhv. Engihjalli 4ra herb. 100 fm íbúö á 2. hæð. Ákveðin sala Hraunbær — 4ra herb. Ca. 116 fm íbúö á 2. hæö. 3 svefnherb., stofa og hol. Rúmgott eldhús. Lítiö áhvílandi. Verö 1350—1400 þús. Höfðatún — 3ja herb. Góö 100 fm íbúö á 2. hæö. Stofa, 2 svefnherb., eldhús nýuppgert og baöherb. Sér inng. Verö 1100—1150 þús. Skipti koma til greina á 3ja herb. íbúö í vesturbæ eöa miðbæ. Njarðargata 3ja herb. íbúö, 90 fm. Öll nýstandsett. Hraunbær — 3ja herb. 70 fm íbúö á jaröhæð. Verð 1050 þús. Laufásvegur — 2ja herb. 55 fm góö íbúö á 2. hæö. Stór stofa og eitt herb. Sumarbústaöur — Grímsnesi Gott 58 fm sumarhús í Hraunborgum. Verö 500 þús. Myndir á skrifst. Húsnæði í Vestmannaeyjum: Einbýli, Faxastígur. Lítiö einb. ásamt 40 fm steyptu bakhúsi. Húsiö er á tveim hæöum, 2 svefnherb., stofa, eldhús, baöherb. og geymsla. Einnig er ca. 25 fm viöbygging þar sem starfrækt hefur veriö verslun. Verö 750 þús. Skipti æskileg á 3ja—4ra herb. íbúö í Rvík. Lindargata 2ja herb. íbúö, 40 fm. Öli nýstandsett. Faxastígur — 2ja herb. Ca. 60 fm íbúö í tvíbýli 2 herb., eldhús og baöherb. Verö 300 þús. Tvær sérhæðir — Vestmannabraut Ca. 100 fm sérhæöir, nýuppgeröar. Seljast saman eöa sér. Verö 530 efri hæöin og 460 þús. neöri haeðin. öll skipti koma til greina. ) HÚSEIGNIN u )) Sími 28511 [£ c SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 18, 2. HÆÐ. t Þorlákshöfn - einbýli sala eöa skipti Til sölu er gott einbýlishús á góöum staö ca. 120 fm ásamt 27 fm bílskúr. Nýtt verksmiðjugler í gluggum. Skipti æskileg á 5 herb. ibúö á Selfossi eða 4ra herb. íbúð í Reykjavík. Verð 1350—1400 þús. Huginn fasteignamiðlun, Templarasundi 3. Símar 25722 og 15522. Kambsvegur — sérhæö í tvíbýlishúsi Til sölu er sem ný neðri sérhæð ca. 140 fm í tvíbýlishúsi. Hæðin er rúmlega tilbúin undir tréverk. Ákv. sala. Uppl. á skrifstofu. Huginn fasteignamiölun, Templarasundi 3. Símar 25722 og 15522.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.