Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 14

Morgunblaðið - 15.05.1983, Blaðsíða 14
14 MORGUNBLAÐID, SUNNUDAGUR 15. MAÍ 1983 OPIÐ KL. 1—4 I DAG 2ja herb. 2ja herb. 2ja herb. Lúiusibúð v» Espigarði. 2|a herb. 60 fm mjög góð ibúö á jarðhœð (ekkert niðurgrafin). Gengiö út i garð á sér lóö. Verð 1100 bús. f Norðurmýrinni. 2ja herb. 55 tm íbúö i kjallara Laus tljótlega. Vsrð «50 þús. Viö Álftsmýri. — S.I.. skipti. 2ja herb. góð íbúö á 4. hsaö. Glæsilegt útsýni. Verð 950 þús. Skiptl á 3|a herb. ibuð koma til greina. Viö Baaanda. 2ja herb. 80 fm glæsileg jarðhæö i þribýlishúsi Verð 1050 þús. Við Skógargarði. 2ja herb. 60 fm mjög snyrtileg íbúö á jaröhæð. Eign i sér flokki. Tvöf. verksm.gler. Varð 1000—1050 þús. Við Gaukshóla. 2ja herb. 60 fm góð ibúð á 5. hæö Lyfta. Varö 900—950 M* VW Álftamýrí. 2ja herb. 65 fm mjög goð ibúð á 4. heö. Glæsilegt útsýni. Suður- svalir. Verð 1050 þú». 3ja herb. 3ja herb. 3ja herb. Sérhatð við Löngubrskku m. bilskúr. 3ja herb. 100 fm neörl sérhæð í tvibýl- ishusi. Nýstandsett baðherb. Góður bilskúr. Verksm.gler. Varð 1550—1600 þús. Við Vífilagötu m. bíl.kúr 3ja herb. ibúö í sérflokki á 2. haaö. Ný teppi, ný eld- húsinnr. o.fl. Bilskúr. Rólegt umhverfi. Vsrð 1350 þús. VM Stóragarði. 3|a—4ra herb. goö 4ra—6 herb. Á .unnanvarðu Seltjarnarnasi. 140 fm 5 herb. sérhasð m. bilskur Verö 22 millj. f négrenni Landspítalens. 5—6 herb. 150 fm nýstandsett ibúð. Ibúðin er hæð og ris. Á hæöinnl er m.a saml. stofur, herb., ekjhús o.fl. I rlsi eru 2 herb., bað o.fl. Fallegt útsýni. Góöur garður. Varð 2,1—22 mitlj. Hæð og ris I Laugaráanum. 5 herb. 140 fm hæð. i risi fylgir 4ra herb. ibúö. Bilskúr. Selst saman eða hvort i sinu lagi Verð 3,3 millj. Við Rauðalsak. 5 herb. 140 fm efrl hæö í fjórbylishusi Bilskur Varð 2,1 miH). VW K.plaskrólsvag — S.I.. skipti. 5 herb., 120 fm íbúð. A 4. hæo: Stofa, 2 herb eldhus og baö. i risi: baöstofa, herb., og geymsla. Tvennar svalir. Fal- legt utsyni. Góö eign. Bein sala eða skipti á 2ja herb. ibúö. Varö 1650 þús íbúð á 3. hæö. Suöursvalir. BAskúrsrétt- ur. Lagt fyrir þvottavéi á baoi. Við HjaHabrakku. 3ja herb. 87 fm jarðhæö. Gort útsýni. V#rö: 1100 þús VM) Hjarðarhaga — skipti. 3ja herb. góö íbúð á 1. hæö. Fæst í skiptum fyrlr 2ja herb. ibúð á sama svæöi. VM> Smyrtahraun Hf. 3ja herb. rúmgoö ibúð á 2. hæð. Þvottaherb. og búr innaf 4ra—6 herb. VM> Boðagranda m. Mhýsi. 4ra herb. 120 fm storglæsileg ibúö 3. hæö í lyftu- husi. Goð sameign m.a. gufubaö o.fl. Suðursvalir. Stæöi i bilhysi Varð 1950 þú*. Vk» Háatetttebraut. 5—6 herb. 150 fm glæsileg íbúð á 4. hæð. Tvennar svalir. m.a. í suður. 4 rúmgoð svefnherb. Stórkostlegt útsýni. Bilskúrsréttur Varö 1900 þús. VM) Lundarbrakku. 5 herb. góö fbúð á 2.hæð. Ibuðin er m.a. góö stofa, 4 herb , o.fi. Þvottahús á hæölnnl. Sér inng. af svölum. Vsrð 1000 þús. VH> Hraunbat. 4ra herb. 126 fm íbúð i 2. hæð i goðu standi. Varð 1450—1500 þús. VM) Hólabraut Hf. 4ra herb. 100 fm goö ibuð á 2. hæö. Suður svalir. Utsýni. Ný- leg teppl. Varð 1350 þús. VM> Hringbraut Hf. 100 fm 4ra herb. eldhusi Góð eign Bílskúrssokklar. Rótegur staour. Laus strax. V» Setiaveg. 3ja herb. 70 fm íbúð i 3. hæð VarðtOOþús. VM> Furugrund. 3|a herb. 106 fm góð íbúö i 2. hæð. fbúðarherb. í kjallara fytgir. Varð 1400 þus. VM> Hraunba*. 3ja herb. 85 tm snotur jarohæð. Vacð 1100 þú.. 4ra—6 herb. ibúö i 3. hasö. ibúðin er 611 nýstandsett. Lagt fyrir þvottavél. Búr innaf eldhusi Gott útsýni. Varð 1250—1300 bus. VM> Satjabraut m. bOhýsi. 3|a—4ra herb. 120 fm góð íbúö i 4. hæð. BO- skýli. Varð 1600 þua. VM> Lund Nýbýbwag. 5 herb. 160 fm íbúðarhæð (1. fiæð) aö Lundi III. Qefur mikla möguleika Vsrð 1550 þús. VM> Skiphort. 5 harb. 130 hn íbóð é 3. hasð. Bmkúrsréttur. Varð 1650 þús. Laus stral. VH> Kambtvag. 4ra herb. 90 fm fbúð i 3. hæð. Góður garður. Svalir Varö 1150 þúa. VH> EskthKð. 6 herb. nýstandsett 140 fm kjallarafbúð, m.a. tvðf. verksm.gler, ný hreinlætistæki o.fl Varð 1600 þús. VM> ÞinghoHsstræti. 4ra herb. vel standsett ibúö á jarðhæð í góou stein- husi. Tvöf. verksm.gl. Sér inng. Varð 1200—1250 pús. Lfflam msæmm Esmmi Fossvogur — einbýli f smfðum. Vorum að fá til söiu stórglæsilegt hús á einum besta stað i Fossvogi. Husið, sem er nanasl tilbúiö undir trév. og maln.. er 350 fm auk bflskúrs. Teikn. i skrifst. Möguleiki er aö breyta húsinu í tvi- eða þribýli. Einbýli.hú. Fossvogsmagin f Kópa- vogi. Nýlegt. glæsilegt tlmburhús i steink/allara Húsið, sem er fbúðarhæft, en ekki fullbúiö, skiptist þannig: 1. hæö: Stofur, herb., eldhús, snyrting o.fl. 2. hæö: 3 herb . bað o.fl. Óinnréttaður kjallan er undir öllu húslnu, en þar mætti útbúa sér ibúð. Bílskúr. Glæsilegt útsýni. Varð 23—2,9 millj. f Sméibúðahverfi. 150 fm einbylishus m. 35 fm bilskúr og stórum fallegum garöi. 1. hæð. Stofa, borðst., 2 herb., eldhus. þvottahús. Efri hæð: 4 herb. og bað. Hægt er aö breyta húslnu f tvssr 3|. herb. fbúðk. Bein aala. f aueturbas Kópavogs. 215 fm vandað raðhus i 2 hæöum. Möguleiki er i ibúð í kjallara. Uppl er m.a. 50 fm stofa, eldhús. þvottahús, 3 svefnherb., bað- herb. o.fl. 50 fm svalir Bflskúr. Ræktuö lóð Lokuð gala Stórkostlegt utsyni. Varð 3,0 millj. GlaMitagt sinbýli v. Hofgarðe. 247 fm einbýlishus i glæsilegum stað m.t vöf. bílskúr auk kjallararýmis. Allar innan- hussteikningar fylgja. Samþ. útisund- laug. Góö lóð og gott útsýni. Teikn og allar nánari upplýs. i skrlfstofunni. Einbýli.hú. f Qarðabas. 210 fm vandað einbýlishus i góðum stað. Tvðf. bilskúr. Húsið er m.a. 5 herb., saml. stofur o.fl Fallegt útsýni. Varð 4,0 miHj. f Seljahvarfi. Höfum f sðlu 270 fm rað- hús i mjög góöum stað. Húsið, sem er ekki fullbúiö, skiptist bannlg: 1. hæö: stofur. etdhús, gestasnyrting. búr o.fl. 2. hæö: 4 svefnherb . baðherb . þvotta- herb. o.fl. i kjallara er gott herb. og stórt hobbýherb.. geymslur o.fl. Teikn á skrifst. VK) FrostaskMM. Fokheft 232 fm einbyl- ishús i 2 hæöum. Teiknlngar i skrif- stofunni. Fokhatt raðhús. Við Heiðnaberg Stærð um 140 fm auk bilskúrs. Verð 1450 þús. Teikningar i skrifst. Hlíðerás Moaf. Hðfum fengið i sðfu 210 fm fokhett parhus m. 20 fm bilskúr Teikn. og upplys i skrifstofunni Álftarws, etnbýlishús. Einbýlishús i sunnanverðu Alttanesi. Husið er hæð og kj. Hæðin er m.a. stofur, 4 herb . eldhus, þvottahús, bað o.fl. Kjallari fokheidur Husið er íbúðaitiæft en ekki fullbuið Um 1000 fm sjivarióö. Glæsl- legt utsyni Skipti i 5 herb. hæö f Reykjavík eða Kópavogi koma vel til greina. Einbýlishús f Saljahvarfi. Til sölu um 200 fm mjðg vandaö etnbýtishús i eftlr- sóttum sfað f Seljahverfi. Varð: 3,4 mfHj. Einbýlishús við Óoinsgðtu. 4ra—5 herb. rúmlega 100 frn gott einbýfi i 2 hæðum (bakhús) Eignarlóö. Ekkert áhvilandi Varð 1350 þús. Raðhús v. HvassalarH. Hðfum fengið til söki mjög vandaö raðhús i tveimur hæðum. 1. hæö: stota. borðstofa, eld- hús, snyning og þvottahús. Efri hæð: 5 herb. og geymsla. Svalir. Bílskúr Góöur garður. VM> Hagaaal. 170 fm raðhús m. bilskúr. Suðursvallr. Frag. lóð Allar nánari upp- fýs. i skrifst. Parhús vM> HjaHassl. Vorum aö fi til sðki mjog vandaö parhús i 3 hæðum, samtals um 290 fm. Gott útsyni. Mðgu- leiki i sauna o.fí. 5 svefnherb. o.fl. Varð 2,7—2,8 mfHL BOakúr. Ymislegt Ymislegt Ýmislegt Byggmgartðð — raðhús. Vorum aö fi til sölu raöhúsalðö i fallegum staö f sunnanveröu Artunsholtinu A hverri lóö mi byggja um 200 fm raðhus m. 40 fm bflskúr. Gott útsýni. Sjivarloð i Afftarwsi. Höfum til sölu sjávarlóð i sunnanveröu Alftanesinu Stórkostlegt útsýnl. Uppdrittur og nin- ari uppfýs. i skrifst. Byggingarlðð fyrir 12—18 fbúðir. Hðf- um til sölu byggingarlóð fyrir 3 stigahús i Artunsholti Möguleikl i 12—18 fbúö- um. Lóðin er byggingarhæf nú pegar Uppdrittur og frekari upplys i skrifst Byggingarióð — Arnames. Stór og góð byggingarioö tll sðlu i sunnan- veröu Arnarnesi Uppfýs. á skrifstof- unni. Vsrslunarplass f vasturborginni. Hðf- um til sðlu 100 fm verslunarhúanæði (i gðtuhæð) vlð f(ðtfarna gðtu f vestur- bænum. f bhilahvarfi. 460 fm jaröhæö sem af- hendist fokhek) m. gleri. Teiknlngar og uppfýsingar i skrifst. Sumarbúataour f GrfmsnMinu. Hðfum til sölu 45 fm nýjan rúmlega fokheldan sumarbústaö í Hraunborgum. Uppfýs. i skrifst. Hðfum fleirl sumarbústaði i sðluskri. 25 Ei€nflmi©Lumn t# ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Ásfríour Ólöf Gunnarsdóttir-----lóhanna Lára Óttarsdóttir, skrifstofustörf — Þorleifur Guðmundsson sölumaö- ur — Unnsteinn Beck hrl. — Sverrir Kristinsson sölustjóri. Borga 420 þúsund kr. á boröiö 6/6 1983 fyrir íbúö Upplýsingar í síma 12730. Fróóleikur og skemmtun fyrirháasemlága! 2 55^ Opiö 13 til 15. 2ja herb. Gaukshólar. 2ja~3ja herb. íbúo á hæo. Mjög rúmgöð. Þvottaherb. á hæðinni m/véium. Getur losnaö fljótlega. Ákv. sala. Verð 1,1 millj. millj. Furugrund. 45 fm ósamþykkt íbúö í kjailara. Lagt fyrir þvottavél á baöi. Verð 700 þús. Njálsgata. Rumlega 60 fm íbúð á 2. hæð í fjórbýli. Laus strax. Akv. sala. Verð 900 þús. Sólvallagata. Góð ibúð í kjallara. Þvottahús og geymsla innan íbúöar. Akv. sala. Verð 750 þús. Bræðraborgarstigur. 75 fm stórglæsileg fbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Ibúðin er óvenjuvönduð. Mikið útsýni. Verð 1150 þús. Mariubakki. Mjög góö 2ja herb. íbúð á 1. hæð. Suöursvalir. Lagt fyrir þvottavél á baði. Ákv. sala. Verð 900 þús. Grettisgata Um 60 tm íbúð á 2. hæð f forsköluðu húsí. Góð staðsetning. Ákv. sala. Verö 900 þús. Hraunbær. Mjög stór 2ja herb. ibúö á jaröhæð. Geymsla innan íbúöar. Góöar ínnréttirtgar. Ákv. sala. Verö 950 þús. Sléttahraun. Góö einstaklingsíbúð á jarðhæö. Suðurverönd. Vand- aðar innréttingar. Akv. sala. Verð 600 þús. 3ja herb. Austurberg. GÓÖ ibuð á jarðhæð ásamt bílskúr. Vandaðar innrétt- ingar, ný teppi. Ákv. sala. Verö 1300 þús. Bræðraborgarstígur. Ný 3ja—4ra herb. íbúð á 4. hæð f lyftuhúsí. Nyjar innréttingar. Lagt fyrir þvottavéi á baði. Verð 1450 þús. Krókahraun. Stórglæslleg 3ja—4ra herb. ibúð á 1. hæð. Rúmgóð- ur bílskúr. Akv. sala. Verö 1450 þús. Hagamelur. Rumgóð ibúð á þægilegum stað á 2. haaö í fjölbýli. Ákv. sala. Verð 1150 þús. Hraunbær. Stór (búð á 3. hæð í fjölbýli. Gott útsýni. Ákv. sala. Verð 1150 bús. Krummahólar. Höfum fengið fjórar stórglæsilegar 3ja herb. íbúðir viö Krummahóla 6—10. Ibúðirnar eru allar mjðg vandaðar og eru frá 80—100 fm að stærð. Leitið nánari upplýsinga um þessar eignir á skrifstofunni. Nýbýlavegur. 80 fm 3ja herb. rísib. í tvibýli. Verö 950 þús. til 1 millj. Laugavegur. 75 fm íbúð á 3. hæö í nýju húsi. Suöursvalir. Lagt fyrir þvottavél á baðl. Ákv. sala. Verö 1250 þús. Barmahlíð. Mjög stór 3ja herb. íbúð í kjallara. Þvottahús innan íbúðar. Nýtt rafmagn. Nýmáluð. Verö 1,1 millj. 4ra—5 herb. Stóragerði. Góð ibúö á 4. hæö. Suöursvalir. Lagt fyrir þvottavél á baði Snyrtileg eign. Ákv. sala. Verð 1400 þús. Hrafnhólar. Glæsileg 4ra herb. íbúö á 2. hæð. Verö 1250 þús. Fluöasel Mjög vönduð 4ra herb. íbúð ásamt aukaherb. í kjallara. Verö 1350 þús. Vesturberg. Góö fbúð æa 4. hæö. Athyglisverð efgn á góöu veröi. Akv. sala. Verð 1200 þús. í Laugarásnum. Nystandsett 110 fm 4ra herb. ibuð á jarðhæð f tvibýlishúsi. Sér inngangur. Laus strax. Akv. sala. Verð tilboö. Dunhagi. 120 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð i fjölbýlí. Suðursvalir. Eignin er nýmáluð og laus nú þegar. Ákv. sala. Verö 1600 þús. Hrtngbraut Hf. 90 fm rishæð i þríbýli. Rumgöð. Mfkið endurnýjuð, gott útsýni Bein sala. Verö 1250 þús. Melhagi. Mjög góö og vel með farin rishæð í fjórbýlishúsl. Akv. sala. Verö 1450 þús. Seljabraut. Frábær íbúð. Vandaöar innréttingar. fbúðin er á 2. hæð. Gott bílskýli. Verö 1500 þús. Engjasel. 125 fm íbúö á tveimur hæðum. Vandaöar innréttingar. Tengi fyrir þvottavél á baði. Skipti möguleg á eign i Mosfellssveit. Verð 1500 þús. Melgerði. Góö íbúð á 1. hæö í tvibýli. Aukaherb í risi. Stór bílskúr. Þvottahús innan íbúðar. Akv. sala. Verö 1500 þús. Suðurhólar. Mjög góö 4ra—5 herb. ibúö. Vandaðar innréttingar. Suöursvalir. Akv. sala. Verö 1450 þús. Vesturgata. Risíbúð í 4ra hæöa húsi um 115 fm að grunnfl. Laus fljótlega. Akv. sala. Nánarí upplysingar á skrifstofunni. Markland. Vðnduö 4ra herb. ibúö á 2. hæð í litlu stigahúsi. Ákv sala. Nánarí upplýsingar á skrifstofunni. Stærri eignir Skólavörðustígur. Húseign á tveimur hæðum meö tvelm 2ja herb. fbúöum, báðar með sér inng. Þartnast standsetningar. Akv. sala. Verö 1,1 mill{. Helgaland Mos. Glæsilegt parhús ásamt góðum bflskúr. Húsiö er á tveímur hæöum og er yfir 200 fm. Laust strax. Ákv. sala. Nánari upplýsingar á skrlfstofunni. Kópavogsbraut. Rúmgóð hæð i tvíbýli. Húsið allt verulega endur- nýjað. Ðílskúrsréttur. Akv. sala. Verð 1500 þús. Álftanes. Mjðg vandað og fullbúiö einbýlishús á einni hæö. Stór og góður bílskúr. Afgirt og vel ræktuð lóö. Mikiö útsýni. Eign sem viö mælum hiklaust meö. Efstasund. Húseign, sem er kjallari, hæð og rís, að grunnfl. ca. 85 fm. i húsinu eru tvær 3ja herb. íbúðir og ein 2ja herb. fbúð í kjallara. Husið þarfnast lagfæringar. Selst í heilu lagi eða hlutum. Akv. sala. Verð 2,5 millj. Vesturgata. Mjög góð jaröhæð m/stórum gluggum að götu, 230 fm. Húsið er í 1. flokks ástandi. Eignin gætl hentað undír hvaöa rekstur sem er. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Karfavogur. Góð 110 fm hæð ásamt 45 fm bílskúr. Eignin er á 1. hæð í finnsku timburhúsi. Ný eldhúsinnrétting. Eignin er öll í mjög góðu ástandi. Ákv. sala. Verð 1,8 mlllj. FasteönamarKaöur Bárfestingarfélagsins hf SKÓLAVÖROUST1G11 SÍMI 28466 (HÚS SPARISJÓOS REYKJAVlKUR) Lögfræðingur: Pétur Pór bigurosson nai.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.