Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 02.03.1994, Blaðsíða 32
32 MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 2. MARZ 1994 Séra Jón M. Guðjónsson fyrrum sóknarprestur á Akranesi var einn mesti atorku- og hugsjónamaður á sviði íslenzkra safna og minjavörzlu. Honum eiga íslenzkir menningar- fræðingar mikið að þakka fyrir hið mikla starf sitt að söfnum og safna- málum, en þeim störfum hans hlaut ég að kynnast nokkuð og vil því fyr- ir hönd þjóðminjavörzlunnar flytja honum kveðju- og þakkarorð nú að entu æviskeiði. Séra Jón mun, þótt hann gegndi öðru og miklu starfi, snemma hafa fengið áhuga á söfnun hvers kyns menningarminja, sem snertu og lýstu atvinnu- og starfsháttum liðinna kynslóða. Hugur hans hneigðist í þessa átt meðan hann var sóknar- prestur í Holti undir Eyjaijöllum. Síðasta árið, sem hann sem hann þjónaði þar, flutti hann tillögu á sýslufundi um stofnun byggðasafns í Skógum og mun þeim Þórði Tómas- syni báðum hafa búið safnhugmynd- in í bijósti og þeir rætt hanna sam- an. Séra Jón fluttist brott skömmu síðar og það kom í hlut Þórðar að koma safninu þar á laggimar og stýra því síðan, en séra Jón hófst handa á sama hátt á nýjum stað, er hann var orðinn sóknarprestur á Akranesi. Þar stóð þá enn gamla steinhúsið í Görðum, sem reist var síðla á síðustu öld og er talið elzta steinsteypuhús landsins, merkilegur minjagripur, og þar haslaði séra Jón safni þeirra Akumesinga völl. Húsið hlaut þó brátt að verða of lítið en af stórhuga hans og fyrir hans tilstilli var síðan reist nýbygg- ing safnsins hið næsta Garðahúsinu, og er þó enn ekki fullrisin eins og hugmyndir vom. Einhveijir kunna að hafa dregið í efa, að saftiið í Görðum myndí verða míkils vaxtar. Safnsvæðið er ekki stórt og þá var víða orðið fátt um verulega feita drætti úti um landið hvað snerti minjar frá gamla bænda- þjóðfélaginu, sem mest var þá sótzt eftir til safna. En séra Jón hafði þá víðsýni til að bera að einskorða ekki söfnun við það eitt, sem afgamalt var, heldur hvaðeina sem hafði eitt- hvert menningarsögulegt gildi fyrir þjóðina og héraðið. Mun hann einna fyrstur safnmanna hafa metið ekki minna gömul útvarpstæki, grammó- fóna og símtæki en áraskip og sjó- klæði. Mátti enda oft á vorin fyrr á ámm heyra útvarpsauglýsingar frá honum til Akumesinga og nágranna, þar sem þeir vom beðnir að gæta þess vandlega í vortiltektum sínum að henda engu úr geymslum, sem á einhvern hátt gæti komið byggða- safninu til góða, heldur láta safnið njóta þess. Mun þetta hafa átt sinn þátt í, að þama reis síðan eitt merki- legasta byggðasögusafnið, sem hófst upp með skilningi og áhuga heima- manna, sem séra Jóni tókst að glæða. Það vom þó ekki aðeins smáhlut- imir, sem hann glímdi við að afla. Ekki þótti öllum sú hugmynd raun- hæf er hann fór á flot með að fá til varðveizlu við safnið gamalt þilskip héðan, en þau áttu einna stærstan þátt í efnahagslegri viðreisn íslenzks þjóðfélags á síðustu öld og framan af þessari. Þau vom þá engin til hérlendis Iengur en til í Færeyjum, og fyrir þrautseigju, bjartsýni og þrotlausa vinnu, og þá ekki sízt góða hjálp margra er séra Jón leitaði til, því að margir vildu leggja honum lið, tókst þetta og er nú kútter Sig- urfari stærsti safngripur á íslandi og stendur myndarlega þar við safn- ið, einstæður gripur meðal íslenzkra safnminja. Þetta er sá hluti ævistarfs séra Jóns M. Guðjónssonar, sem við mér blasir og ég hugsa, að flestir út á við þekki. Við safnið var hugur hans löngum og þar er áþreifanlegt lífs- verk hans. Vel má vera, að hefði séra Jón fæðzt síðar hefði hann kos- ið sér ævistarf safnmannsins. En á þroskaárum hans var ekki um mörg störf að ræða fyrir skólagenginn mann og því ekki óeðlilegt, að hann veldi prestsstarfið, sem ég heyrði aldrei þó annað um, en að hann hefði rækt af mikilli samvizkusemi og kostgæfni. En til þess má einnig hugsa, að prestsstarfið er víðfeðmara og nátengdara öllu mannlegu atferli en flest störf önnur, og innan þess rúmast fleiri áhugamál en það eitt að vera sálusorgari, trúboði, embætt- ismaður og þjónn kirkjunnar. Og hygg ég, að séra Jón hafi fyrir þenn- an áhuga sinn aldrei vanrækt köllun sína sem prestur. Hann sinnti fjöl- mennum prestaköllum og þar voru skyldustörfin. Því gat hann sjaldnast verið langdvölum íjarri sínu starfi og þá lítt tekið þátt í samfundum íslenzkra safnmanna, sem hann lang- aði þó til. En frístundir heima fyrir, þótt stuttar væru, mátti nota í þágu áhugamálanna; eljumaðurinn finnur alltaf not fyrir hveija stund. Og ótrú- legt er, hveiju séra Jón fékk áorkað fyrir safnið sitt, bæði í söfnun og uppsetningu þess og sýningum. Má t.d. nefna, hvemig hagleikur hans, listfengi og hugkvæmni birtist í gerð líkana og skýringarmynda í safninu og ekki er minnstur fengur.að teikn- ingum hans af gömlum bæjum og húsum þar á Akranesi eftir Iýsingum gamals fólks, sem nánast voru öll horfin, er hann settist þar að. Eg þekkti ekki séra Jón sem kenni- mann, því að atvikin höguðu því aldr- ei svo, að ég væri kirkjugestur hjá honum. En tal hans var áheyrilegt og er litið er yfir ræður hans og er- indi, sem prentuð voru í afmælisriti, er vinir hans gáfu út í tilefni áttræð- isafmælis hans, sést glöggt að hann hefur samið góðar ræður og sett mál sitt vel fram. Útfararræða sú, sem þar er prentuð, má teljast af- bragð. Séra Jón M. Guðjónsson var stór maður vexti og kraftalega vaxinn, enda víst þrekmaður og afrenndur að afli. Síðustu misserin var sjónin nær þorrin og fætumir bilaðir og var hann þá rúmfastur. Ég heimsótti hann á sjúkrahús Akraness sl. haust og þótt sjónin væri farin og líkaminn hramur var andinn samt óbilaður. Við ræddum saman og brátt færðist talið að safninu og sameiginlegum áhugamálum. Þá varð allt eins og fyrr á áram, er við áttum tal saman og hann sagði frá áformum sínum og verkum við safnið. Ahuginn var hinn sami og hann spurði margs og vildi frétta af störfum og samverka- fólki á safnasviðinu. Svo bað hann guð að fylgja mér og bað blessunar öllu því gamla samverkafólki, er enn kynni að taka kveðju sinni. Kona séra Jóns var Lilja Pálsdótt- ir, er lézt fyrir nokkram áram. Á heimili þeirra var gott að koma og vel minnist ég, er safnmenn komu þangað margir saman í hópferð eitt sumarið og þau hjón tóku á móti þeim á heimili sínu og gáfu öllum hádegisverð af mikilli rausn. Var ánægja þeirra húsráðenda í Kirkju- hvoli mikil yfir þeirri heimsókn og okkar ekki síður. En séra Jón átti sér þar mikinn bakhjarl sem Lilja Elsku amma, nú þegar þú ert far- in streyma fram minningarnar. Þú varst nú engin venjuleg amma. Þú bjóst hjá okkur í rúmt 21 ár og það vora ófáar ferðimar sem við systkin- in fóram upp á loft til þín til þess að hlusta á þig lesa og segja sögur, púsla með okkur eða spila á spil. Alltaf hafðir þú tíma. Þú virtist aldr- ei þreytast á því að hafa okkur yfir þér og aldrei kvartaðir þú, þótt við væram með húsið fullt af krökkum og hávaðinn eftir þvi. Amma var mjög myndarleg í hönd- unum. Þegar við systumar voram iitlar heklaði hún og pijónaði ótal flíkur á okkur og oft og tíðum fengu dúkkumar okkar alveg eins. Eftir að amma hætti að vinna, ferðaðist hún mikið, bæði innanlands og utan, var og böm þeirra studdu einnig föður sinn vel í áhugamáli hans, hafa þau enda sum unnið að veru- legu marki fyrir þjóðminjavörzluna í landinu. Má ég sjálfur með þakklæti minnast margra afburðaverka, sem frá hondum þeirra hafa komið fyrir Þjóðminjasafnið og þjóðminjavörzl- una. Sú tíð er líklegast senn liðin, að menn vinni menningarleg stórvirki, eins og séra Jón gerði, fyrir ánægj- una eina saman sem frístundaverk. En þannig hafa samt öll söfn hafizt hér á landi og víðar, fyrir áhuga- störf eins og manns eða fámenns hóps. En þeir, sem þekkja ánægju safnmannsins í starfi sínu vita, að með henni tekur hann oft á tíðum stærstu laun sín og svo mun einnig hafa verið um þann þátt í lífí séra Jóns M. Guðjónssonar. Hans megum við minnast með virðingu og þökk. Þór Magnússon. og það var alltaf jafn spennandi að fá hana heim því aldrei brást það að eitthvað var í töskunum hennar handa okkur. Amma átti mörg áhugamál. Eitt af þeim var ættfræði og þurfti hún alltaf að spyija vini okkar hverra manna þeir væra. Á unglingsáranum þótti okkur stundum nóg um. Einnig hafði' amma mjög gaman af enska ög ítalska fótboltanum og fannst henni að það mætti sýna miklu meira af honum. Hún var engin venjuleg amma. Elsku amma. Við gætum skrifað heila bók um allt sem þú gerðir fyr- ir og með okkur og minningarnar munum við ávallt geyma í hjörtum okkar. Við söknum þín mikið. Þó ég sé látinn, harmið mig ekki með tár- um. Hugsið ekki um dauðann með harmi og ótta. Ég er svo nærri að hvert eítt ykk- ar tár snertir mig og kvelur. En þegar þið hlæið og syngið með glöðum hug lyftist sál mín upp í mót til Ijóssins. Verið glöð og þakklát fyrir allt sem lífið gefur og ég, þótt látinn sé, tek þátt í gleði ykkar yfir lífinu. Guðrún, Sóley Halla og Einar Kári. Ó, Jesú bróðir besti og bamavinur mesti, æ, breið þú blessun þína á bamæskuna mína. Mér gott bam gef að vera og góðan ávöxt bera, en forðast allt hið illa, svo ei mér nái’ að spilla (P. Jónsson) Nú er hún langamma dáin og far- in til Guðs, af því að hún var svo góð. Það var alltaf gaman að koma til „löngu“ því að oft sagði hún mér skemmtilegar sögur og svo var líka til fullt af nammi hjá henni. Ég hefði viljað hafa þig lengur hjá mér. Far þú í ffiði, friður Guðs þig blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. (V. Briem.) Kristófer. Midrvkkjur Glæsileg kaíll- hlaðborð íallegir salir og injög góð þjóniLSta. Lpplýsingar í síma 2 23 22 FLUGLEIDIR lÍTEL Limilllt t HJÁLMAR GUÐJÓNSSON, Lönguhlíð 3, Reykjavík, áður til heimilis íHáagerði 11, lést í Borgarspítalanum aðfaranótt 28. febrúar. Elisabet Jónsson, Eyþór Stefánsson, Margrét Guðnadóttir. t Ástkær eiginmaður minn og faðir okkar, JÓN SÆVAR ARNÓRSSON skipstjóri, Engjaseli 83, varð bráðkvaddur 28. febrúar. Berghildur Gísiadóttir, Aðalheiður Jónsdóttir, RagnarJónsson. Elskulegur faðir minn, tengdafaðir og afi, KÚRT SONNENFELD tannlæknir, Munkaþverárstræti 11, __. Akureyri, lést að kvöldi 28. febrúar í Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri. Jarðarförin auglýst síðar. Úrsúia E. Sonnenfeld, Jón Kristinsson, Áifgeir L. Kristjánsson. t Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi, langafi og langalangafi, ERLENDUR ÓLAFSSON frá Jörfa, Stigahlíð 12, er látinn. Anna Jónsdóttir, Ólafur Eriendsson, Helen Hannesdóttir, Halla G. Erlendsdóttir, Trausti Kristinsson, Pétur Erlendsson, Áslaug Andrésdóttir, Agatha H. Erlendsdóttir, barnabörn, barnabarnabörn og barnabarnabarnabörn. t Sonur minn elskulegur, HELGI MÁR JÓNSSON, lést á gjörgæsludeild Borgarspítalans 28. febrúar. Fyrir hönd sonar, systkina og annarra aðstandenda, Jón Már Þorvaldsson. t Eiginkona min og móðir okkar, GÍSLÍNA HARALDSDÓTTIR, Dvalarheimili aldraðra, Borgarnesi, lést 27. febrúar. Árni Þórðarson og börn. t Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, ÞORBJÖRG ÞÓRARINSDÓTTIR BENDER hjúkrunarkona, verður jarösungin frá Fossvogskirkju í dag, miðvikudaginn 2. mars, kl. 15.00. Rós Bender, Erlendur Árni Garðarsson, Fjóla Ósk Bender, Sóley S. Bender, Friðrik Kr. Guðbrandsson, barnabörn og barnabarnabörn. t Hjartkær eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir og afi, GUÐMUNDUR MARSELLÍUSSON skipasmiður frá isafirði, Valiargötu 37, Sandgerði, Sem lést 22. febrúar sl., verður jarð- sunginn frá Hvalsneskirkju föstudaginn 4. mars kl. 14.00. Elín B. Benjamfnsdóttir, Sigrfður B. Guðmundsdóttir, Bergur Jónsson, Salóme K. Guðmundsdóttir, Gissur Þór Grétarsson og barnabörn. Minning Guðrún Möller

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.