Morgunblaðið - 04.11.1994, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 04.11.1994, Blaðsíða 4
4 FÖSTUDAGUR 4. NÓVEMBER 1994 MORGUNBLAÐIÐ ? FRETTIR Ríkisendurskoðun Fjarhagsendur- skoðun á ráðu- neytinu í heild SIGURÐUR Þórðarson ríkisendur- skoðandi segir að athugunin sem Ríkisendurskoðun vinnur að sé venjubundin fjárhagsendurskoðun á heilbrigðis- og tryggingaráðuneytinu í heild fyrir allt síðasta ár og fyrstu níu mánuði þessa árs. Hann segir að það skýrist eftir helgi hvenær endurskoðunarskýrslan verður tilbú- in. Tilefni endurskoðunarinnar -- er gagnrýni á störf Guðmundar Árna Stefánssonar, fyrrverandi heilbrigð- is- og tryggingamálaráðherra. Þing- flokkur Alþýðuflokksins gerði sam- þykkt í lok september þar sem fram kemur að Guðmundur Árni og Sig- hvatur Björgvinsson núverandi heil- brigðisráðherra myndu skrifa Ríkis- endurskoðun og óska eftir því „að hún kanni til hlítar þau gagnrýniatr- iði, sem beint hefur verið að fv. heil- brigðisráðherra og svörum hans við þeim, í framlagðri skýrslu, og komist að niðurstöðu um hvort embættis- færsla hans sé í samræmi við viður- kenndar stjórnsýslureglur og venj- ur". Eins og fram kemur í svari ríkis- endurskoðanda hér að framan tekur Ríkisendurskoðun verkefnið sínum eigin tökum með því að framkvæma fjárhagsendurskoðun á heilbrigðis- og tryggingaráðuneytinu í heild á umræddu tímabili í stað þess að svara spurningum ráðherranna um tiltekin atriði í embættisfærslu Guðmundar Árna. Fjárhagsendurskoðun beinist al- mennt að lögmæti og reglusemi fjár- málastjórnar og reikningshalds', að sögn ríkisendurskoðanda og fer m.a. fram með endurskoðun gagna og viðtölum við starfsmenn. Skýrsla um endurskoðunina verður afhent heil- brigðis- og tryggingamálaráðherra. Úttekt á utanríkisráðuneyti ekki hafin Vegna gagnrýni í DV óskaði Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráð- herra jafnframt eftir því við Ríkis- endurskoðun að fram færi stjórn- sýsluendurskoðun á starfsemi ráðu- neytisins. Sigurður Þórðarson segir að þessi úttekt sé ekki hafín en hún sé á verkefnaskrá stofnunarinnar. Morgunblaðið/Sverrir Kuldagallatíð KRAKKARNIR á leikskólanum Ós eru kátir og láta rokið og nepjuna ekki spilla leikjum sín- um. Fyrsti snjórinn er kominn og þá er þeim sem hafa húfu, trefil, vettlinga og góðan kulda- galla ekkert að vanbúnaði að vera úti tímunum saman þótt gott sé að komast í skjól á leik- svæðinuaf ogtil. Atvinnuleysistrygg- ingasjóður Stór hópur þiggur bæt- urmóti hlutastarfi MARGRÉT Tómasdóttir, fram- kvæmdastjóri Atvinnuleysistrygg- ingasjóðs, segir að stór hópur fólks, einkum konur, sem áður var í fullu starfi, þiggi nú bætur á móti hluta- starfi hjá sama fyrirtæki. Margrét segir að tekið hafí að bera á slíkum umsóknum í fyrra- haust og sé sagan að endurtaka sig nú. „Við höfum ekki tekið fjöldann saman en þetta stingur mann á haustin," segir hún og bætir við: „Svo fær maður grunsemdir, sem ekki er hægt að staðfesta, að þetta sé samkomulag á milli starfsmanns og vinnuveitanda," en fram kemur að hennar sögn að fyrirtæki skýri breytt fyrirkomulag með samdrætti. Hún segir jafnframt að lögum samkvæmt sé ekki gert ráð fyrir þessu en hefðin hafi skapast áður fyrr. „Þetta er regla sem myndaðist á árum áður þegar atvinnuleysi var nánast ekkert. Ef þeim, sem höfðu áunnið sér fullan bótarétt í annarri vinnu, bauðst hlutastarf myndaðist sú vinnuregla að greiða bætur á móti svo fólk tæki starfið," segir hún en munurinn er sá að ekki var um sama fyrirtæki að ræða. íslenskt hús í Þýskalandi GER GmbH, samstarfsfyrirtæki Armannsfells hf. og fslenskra aðalverktaka sf. um byggingar erlendis, er að lj úka við byggingu fjögurra íbúða húss með Perma- form-aðferð í nágrenni Stuttgart í Þýskalandi. Húsið hefur hlotið afar jákvæðar viðtökur og hefur þegar verið ákveðið að hefja byggingu 20 íbúða í byrjun næsta árs. Væntanlega verður hafist handa við aðrar 20 næsta vor. Vegna umsvifanna ytra hefur samkvæmt fréttatilkynningu frá ArmannsfelH hf.verið ákveðið að Ármann Örn Armannsson s^jórni framkvæmdum Ger GmbH um sinn. Haukur Magnús- son hefur verið ráðinn tímabund- ið í starf forstjóra í stað Ar- manns. Hann tekur við 1. janúar 1995. Ágreiningur í ríkis- stjórn um námaleyfi RÍKISSTJÓRNIN hefur ekki sam- þykkt að námaleyfi Kísiliðjunnar í Mývatnssveit verði ekki framlengt eftir árið 2010 þótt fyrrverandi um- hverfisráðherra og iðnaðarráðherra hafi gert um það samkomulag árið 1993. Þetta upplýsti Össur Skarphéð- insson umhverfisráðherra í fyrir- spurnartíma á Alþingi í vikunni. Hann sagði að þegar ákveðið var árið 1993 að framlengja vinnsluleyfi Kísiliðjunnar til ársins 2010 hafí þáverandi iðnaðarráðherra og um- hverfisráðherra gert um það sam- komulag að vinnsluleyfið yrði ekki framlengt eftir það. Atti að leggja fram stjórnarfrumvarp á Alþingi því til staðfestu. Össur sagði að slíkt frumvarp hefði verið lagt fram í ríkisstjórninni af Eiði Guðnasyni þáverandi um- hverfísráðherra 6. apríl 1993 en frestað og tveimur vikum síðar var Halldóri Blöndal landbúnaðarráð- herra og Eiði Guðnasyni falið að ganga frá málinu. Ekki sátt „Það náðist ekki sátt um það milli þeirra tveggja og því var frumvarpjð einungis lagt fram til kynningar. Ég hef síðan, vegna þess að ég taldi þarna vera um að ræða opið sam- komulag, meðal annars við Náttúru- verndarráð, um að gera þetta mál með þessum hætti, tvívegis reynt að fá þetta frumvarp samþykkt í ríkis- stjórninni. Það hefur ekki tekist; það hefur strandað á mönnum innan rík- isstjórnarinnar," sagði Össur. Halldór Blöndal staðfesti við Morgunblaðið að hann hefði neitað að samþykkja umrætt frumvarp í ríkisstjórninni. „Kísiliðjan er mjög gott útflutningsfyrirtæki og það er burðarás atvinnustarfsemi í Mý- vatnssveit og umsvifa hafnarinnar á Húsavík. Það er ljóst í mínum huga að ef við myndum á þessari stundu slá því föstu að kísilvinnsla hér á landi yrði bönnuð árið 2010 væri útséð um að þessi rekstur gæti haldið áfram. Þetta yrði ann- ars flokks rekstur og atvinnuöryggi alls þessa fólks stefnt í hættu," sagði Halldór. Hann sagði að ekkert samkomulag hefði verið gert innan ríkisstjórnar- innar um að hætta þessum rekstri, og ekki væri rétt að stjórn Kísiliðj- unnar hefði verið ásátt um að rekstr- inum yrði hætt 2010. „Engu slíku samkomulagi var til að dreifa milli iðnaðarráðherra og Kísiliðjunnar," sagði Halldór. Þrjú skip skráð á íslandi eru við veiðar í Smugunni ásamt tveimur hentifánaskipum FIMM íslensk skip eru við veiðar í Smugunni þrátt fyrir að stjómvöld hafi beint þeim tilmælum til útgerð- armanna að íslensk skip stundi þar ekki veiðar á tímabilinu 1. nóvember til 1. apríl nema á sérútbúnum skip- um. Kristinn Gestsson, skipstjóri á Snorra Sturlusyni, sem er við veiðar í Smugunni, segir að aðstæður í Smugunni séu góðar, norðaustan gola og tveggja stiga hiti. Hann segir fara best á þv! að skipstjórum sé treyst fyrir því að meta aðstæður og ákveða hvar skipunum sé haldið til veiða. Skipin fimm eru Snorri Sturlu- son, Helga II, Rauðinúpur, Óttar Birting og Siglir, en tvö þau síðast- nefndu sigla undir hentifána. Helga II og Snorri Sturluson eru búin að vera yfir mánuð í Smugunni, en Siglir og Rauðinúpur fóru út 11. október. Fyrir rúmri viku beindi ríkisstjórn- in þeim tilmælum til útgerðarmanna að halda skipum sínum ekki til veiða norðan 72 gráðu norðlægrar breidd- ar yfir vetrarmánuðina nema þau Hunsa tilmæli stjórn- valda um að veiða ekki væru búin sérstökum aukaöryggis- búnaði. Búnaðurinn snertir fjar- skipti, stöðugleika, björgunarför og fleira. Skipin sem nú eru í Smug- unni uppfylla ekki óll þessi skilyrði. Ekki sleppt og haldið Jóhann Ólafsson, framkværnda- stjóri Jökuls á Raufarhöfn, sem ger- ir út Rauðanúp, sagðist vera þeirrar skoðunar að með því að beina þess- um tilmælum til útgerðarmanna væru stjórnvöld að reyna að firra sig ábyrgð ef eitthvað kæmi upp á í Smugunni. Hann sagði að Rauðin- úpur væri með fullgild leyfi frá Fiski- stofu og með nýtt haffærisskírteini frá Siglingamálastofnun. Skipið væri því í fullum rétti til að veiða í Smugunni. „Menn geta ekki bæði sleppt og haldið. Ég held að það hefði verið eðiilegra, ef stjórnvöld vilja ekki að skipin fari í Smuguna á þessum tíma, að þau hefðu gefið út reglugerð frek- ar en að vera með þessi tilmæli," sagði Jóhann. Jóhann sagði óvíst hvað tæki við hjá Rauðanúp þegar hann kæmi heim um miðjan þennan mánuð. Ekki væri útilokað að hann færi aftur í Smuguna, en skipið hefur stundað veiðar þar síðan í júní. Það hefur ekki veitt fisk innan íslenskrar lögsögu það sem af er þessu fisk- veiðiári. Gott veður í Smugunni Kristinn Gestsson, skipstjóri á Snorra Sturlusyni, sagði að aðstæð- ur í Smugunni væru góðar um þess- ar mundir. Þegar Morgunblaðið tal- aði við hann var norðaustan gola og tveggja stiga hiti. Hann sagði að veður væri búið að vera gott síð- ustu vikurnar og betra en hann hefði oft kynnst á heimamiðum á þessum árstíma. Hann sagðist gera sér grein fyrir að veiðum á þessu svæði á þessum árstíma fylgdi viss áhætta, en sú áhætta væri víðar fyrir hendi. „Ég held að það fari best á því að treysta stjórnendum skipanna til að taka ákvarðanir um hvar skipunum er haldið til veiða. Fyrst okkur er treyst til að stunda veiðar á heimam- iðum þá hlýtur okkur að vera treyst- andi til að stunda veiðar hérna," sagði Kristinn. Veiði glæðist í Smugunni Mjög léleg veiði hefur verið í Smugunni undanfarnar vikur. Veið- in hefur aðeins skánað í þessari viku. Að sögn Kristins hafa skipin verið að fá 2-3 tonn í hali eftir 6-8 tíma tog. Snemma í vikunni var veiðin heldur meiri, t.d. fékk Rauðinúpur eitt 11 tonna hal. Kristinn sagðist vera kominn með lítinn afla þrátt fyrir langa útiveru. Hann sagðist ætla að þrauka enn og minnti á að það hefði gert ágæta veiði í Smug- unni í fyrra um mánaðamótin nóv- ember/desember. Nokkur rússnesk skip eru að veið- um í Smugunni, en Kristinn sagðist ekki vitað til að_ þau hefðu reynt veiðar þar áður. Ástæðan fyrir veið- um Rússa í Smugunni er að engin veiði er á Svalbarðasvæðinu og eins er kvóti þeirrá þar að verða búinn.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.