Morgunblaðið - 04.11.1994, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 04.11.1994, Blaðsíða 28
28 FÖSTUDAGUR4. NÓVEMBER1994 MORGUNBLAÐIÐ + IttagnnÞliifrifc STOFNAÐ 1913 ÚTGEFANDI: yÁrvakur hf., Reykjavík. FRAMKVÆMDASTJORI: RITSTJÓRAR: Haraldur Sveinsson. Matthías Johannessen, Styrmir Gunnarsson. MAKALAUSAR UTANFERÐIR SKATTGREIÐENDUR í Bretlandi báru á síðastliðnu ári kostnað af sex utanlandsferðum maka brezkra ráð- herra. Kostnaðurinn var samtals um 1,2 milljónir íslenzkrá króna. Frá þessu var sagt á forsíðu dagblaðsins The Inde- pendent og þingmenn stjórnarandstöðunnar gagnrýndu það, sem þeir kölluðu óhóflega eyðslu í ráðuneytum. Sú gagn- rýni byggist auðvitað á því að makar ráðherra eru ekki fulltrúar ríkisstjómarinnar og óeðlilegt að greiða ferðalög þeirra nema færa megi rök fyrir að þeir séu í opinberum erindagjörðum. Strangar reglur gilda um það í Bretlandi við hvaða tæki- færi megi greiða kostnað vegna ferðalaga maka ráðherra af opinberu fé. Leita þarf leyfis forsætisráðherra í hvert sinn sem maki fer með ráðherra í opinbera heimsókn til útlanda. Greiða má ferðakostnað maka „einstaka sinnum", ef Ijóst er að það þjóni hagsmunum ríkisins. Hér á landi eru reglur um ferðalög maka með ráðherrum augljóslega of slakar. Raunar segir í reglum um ferðalög opinberra starfsmanna að ekki eigi að greiða kostnað vegna maka nema um sé að ræða opinbera heimsókn eða mjög sérstakar aðstæður. Hvað varðar maka ráðherra virðast hins vegar engar skráðar reglur vera til um það hversu oft teljist eðlilegt að þeir fari með ráðherrum til útlanda, við hvaða kringumstæður eða hver eigi að leyfa slíkt. Þegar svo makar eru með í för, fá þeir greidda hálfa dagpeninga ráðherra. Það er sláandi staðreynd að hér er eytt margfalt meiru af fé skattgreiðenda vegna utanferða maka ráðherra ríkis- stjórnarinnar — og það í krónum talið — en í Bretlandi, milljónaþjóðfélagi þar sem ráðherrar eru margfalt fleiri en í ríkisstjórn íslands! Árin 1989-1991 var að meðaltali eytt fjórum milljónum króna á ári vegna ferðalaga maka ís- lenzkra ráðherra til útlanda. í Bretlandi þykir rúm milljón mikið! Það er ljóst að löngu er kominn tími til að spurt sé hvort nauðsynlegt sé að makar fylgi ráðherrum eða öðrum opinber- um starfsmönnum á ferðalögum á kostnað almennings. Ef spurt væri í hversu mörgum tilfellum slíkt þjónaði beinlínis hagsrounum ríkisins, er hætt við að fátt yrði um svöf. Reglum um greiðslu ferðakostnaðar maka þarf þess vegna að breyta og eðlilegast væri að fella niður dagpeninga til maka og ferðagreiðslur einnig, nema í einhverjum þeim til- fellum, þar sem um opinbera heimsókn er að ræða. Og þá þurfa að vera til skýrar reglur um hvernig ákvörðun um slíkt er tekin. .':,v EFTIRLIT MEÐ OFBELDISMYNDUM MENNTAMÁLARÁÐHERRA, Ólafur G. Einarsson, hefur kynnt í ríkisstjórninni frumvarp um skoðun kvik- mynda og bann við ofbeldiskvikmyndum. Menntamálaráðherra segir í Morgunblaðinu í gær að ætlunin sé að koma eftirliti með kvikmyndum á sterkari lagagrunn, en mikilvægasta nýmæli frumvarpsins sé að heimilt verði að leggja tölvuleiki að jöfnu við kvikmyndir. Eftirlit með tölvuleikjum, sem fram að þessu hefur verið lítið, er mikilvægt í því ljósi að í mörgum leikjum er leikand- inn sjálfur kominn í hlutverk dráparans í stað þess að vera aðeins áhorfandi og er verðlaunaður fyrir ofbeldisverkin. Tilgangur kvikmyndaeftirlits er fyrst og fremst að vernda börn og óharðnaða unglinga fyrir skaðlegum áhrifum ofbeld- ismynda. Allt tal um að ofbeldi í sjónvarpi hafi ekki áhrif á börn, er út í hött. Ef svo væri, væri jafntilgangslaust að sýna uppbyggjandi sjónvarpsefni, sem gefur gott fordæmi. Hafa ber í huga að börn eiga erfitt með að gera greinarmun á réttu og röngu og leika það stundum eftir, sem þau hafa séð í kvikmyndum, nema forráðamenn þeirra uppfylli þá skyldu sína að benda þeim á hið rétta. Nýleg brezk rannsókn leiddi í ljós að aðgangur barna að ofbeldisefni á myndbandsspólum er mun auðveldari en talið hafði verið. Niðurstöður könnunarinnar leiddu jafnframt. í Ijós að foreldrar vanræktu oft að leiðbeina börnum um það hvað þau mættu horfa á og hvað ekki, eða fylgdust yfirhöf- uð ekki með því á hvers konar sjónvarpsefni og kvikmynd- ir þau horfðu. Þess vegna er brýnt að minnka ofbeldisefni í sjónvarpi, en það tekur ekki frá foreldrum ábyrgð á að sinna þörfum barna sinna að þessu leyti og uppfylla með því grundvallar- skyldu. SJAVARUTVEGUR VINNSLUSTÖÐIN HF. Vestmannaeyjum, gegnir lykilhlutverki í þeirri valdabaráttu á milli fyrirtæl Dó Sambandi i Þótt það hljómi ótrúlega, virðist sem margir úr viðskiptalífínu líti fyrst og íremst á kaup ÍS á stórum hlut í Vinnslustöðinni út frá póíT~ tísku sjónarhorni, en ekki viðskiptalegu. Þessu lýsir Agnes Bragadóttir m.a. í síðari grein --------------------------------——---------------------------------------------'¦—7------------------------------------------------------------------------------------ sinni, um áhrif þess, að Islenskar sjávarafurð- ir hf. keyptu 30% hlut í Vinnslustöðinni í Vestmannaeyjum. Einnig er fjallað um þær tvær fyrirtækjablokkir, sem líklega munu tak- ast á af meirí hörku í viðskiptalífínu hér innan- lands, eftir að ÍS, ESSO, VÍS og Samskip~ hafa haslað sér völl í Eyjum._______ forkaupsrétt að hlutafjáraukningunni og að hve miklu leyti, þannig að raun- ar fer fram lokað hlutafjárútboð á bréfum Vinnslustöðvarinnar fram undir miðjarTmánuð. Sighvatur Bjarnason, fram- kvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, segir, að þær tölur sem Friðrik Páls- son, forstjóri SH, hefur gefið upp, um að framleiðsla Vinnslu- - stöðvarinnar á sl. ári hafí vegið 5,05% af tekjum SH, fái ekki staðistr-„A síðasta reikningsskilaári veltum við 1.671 milljón króna í fryst- ^^"^-" ingu (fob, sem er nettó-verð, að frá- dregnum umboðslaunum og fleiru. Þannig að óhætt ætti að vera að bæta við um 10%, til þess að fá út sóluverð- ið - innskot blm.), þannig að við höf- um a.m.k. staðið undir 7% tekna SH," segir Sighvatur. MestveltahjáSH Sölumiðstöðin hefur alltaf verið mun stærra fyrirtæki en ÍS og áður sjávarafurðadeild Sambandsins, enda ,er SH nú með mesta veltu allra fyrir- tækja á landinu. Velta SH árið 1993 var 21,5 milljarðar króna, en ÍS 14 íslenskar sjávarcrfurðir Verða hé ÍS auka veltu sína um 15% með kaupum sínum á hluta í Vúinslustöðinni. AF INNLENDUM VETTVANGI AÐALFUNDUR Vinnslu- stöðvarinnar verður hald- inn í Vestmannaeyjum síð- degis á mórgun. Þar verður m.a. greint frá því, að fyrirhugað er, að hlutabréf fyrirtækisins verði skráð á verðbréfaþingi fyrir lok þessa mán- aðar. Samkvæmt upplýsingum Morg- unblaíSsins hefur stjórnendum fyrir- tækisins gengið þokkalega að útvega hlutafjárloforð, upp í þá 400 milljóna króna hlutafjáraukningu, sem heimil- uð var á aðalfundi félagsins fyrir ári. Ekki liggur enn ljóst fyrir hversu há upphæð verður í hlutafjárútboðinu, þegar fyrirtækið verður skráð á mark- aði, þar sem að endanleg pphæð mun ráðast af því hversu f margir nýta sér Horft á málið með pólitísk- um gleraugum milljarðar króna. Bilið á milli sölufyrir- tækjanna hefur aukist til muna, það sem af er þessu ári, því fyrstu 10 mánuði þessa árs jókst velta SH um 40% miðað við sama tímabil í fyrra og var í ár, eftir 10 mánuði, rúmir 25 milljarðar króna, en rúmir 18 millj- arðar frá janúar til októberloka í fyrra. Á þessu ári hefur framleiðsla hjá fyrir- tækjum sem framleiða fyrir SH aukist um 13% miðað við sama tíma í fyrra, en hjá ÍS-framleiðendum fyrstu níu mánuðina dróst fram- leiðslan aftur saman, um 9,3% á þessu ári, miðað við sama tíma í fyrra. Því hafa stærðarhlutföllin á milli fyrirtækjanna breyst frá því í fyrra, en þá voru þau 63% á móti 37%, í að vera 67% hjá SH á móti 33% hjá ÍS. Við það að framleiðsla Vinnslu- stöðvarinnar færist nú í umboðssölu til ÍS minnkar bilið á milli frajnleiðend- anna í að vera tæplega 40% 'hjá ÍS- framleiðendum á móti rúmum 60% hjá SH-framleiðendum. Sighvatur Bjarnason, fram- kvæmdastjóri Vinnslustððvarinnar, hefur sýnt fram á það, frá því hann tók við stjórn Vinnslustöðvarinnar, að
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.