Morgunblaðið - 04.06.1995, Blaðsíða 32

Morgunblaðið - 04.06.1995, Blaðsíða 32
32 SUNNUDAGUR 4. JÚNÍ 1995 MORGUNBLAÐIÐ Gott veitingahús Vorum að fá í einkasölu glæsilegan veitingastað á Reykjavíkursvæðinu. Hér er um að ræða vandaðan nýlegan veitingastað með frábæra staðsetningu. Staðurinn er með vínveitingaleyfi og er fyrsta flokks í alla staði. Hér er einstakt tækifæri á ferðinni. Fyrirtækjasalan - Skipholti 50b, símar: 551-9400 og 551-9401, fax: 562-2330. " MINNINGAR HAKON KRISTINSSON -4- Hákon Krístinsson fæddist ¦ í Haga í Holtum 17. nóvem- ber 1928. Hann lést 23. maí sl. Stjörnusteinar 22 - Stokkseyri Vorum að fá í sölu þetta snotra einbýli sem gengur undir nafninu Setberg. Eignin getur verið heilsárshús eða sumarbústaður. Stór lóð. Fast verð 1.650 þús. staðgreitt. Þingholt sími 568 0666 MIG LANGAR til að skrifa fáein minningarorð um Hákon frænda minn. Er ég sit hér við skrifborðið fljúgá minningar um huga minn um hinn barngóða Konna í Kefla- vík. Það var eftírminnilegt að koma þangað sem ungur drengur og ég man hvað ég hlakkaði alltaf til að heimsækja Konna og Hafdísi á þeirra fallega heimili. Móttökurnar voru mjög góðar og það var spenn- andi fyrir ungan strák að fá sæl- gæti sem alltaf virtist vera nóg af. Ég man vel eftir því þegar ég kom inn í Stapafell. Þar var allt fullt að hlutum sem var hægt að leika sér með. Mér fannst þessi staður vera hinn fullkomni heimur ungs drengs og ég man að ég ósk- aði mér að ég ætti heima þar. Þessi fullkomni heimur sem birtist mér ungum var lífstarið hans Konna. Hann byggði upp stórt og t Við þökkum alla þá einlægu samúð, hlýju og vináttu sem okkur hefur verið sýnd við andlát og útför ástkærs eigin- manns míns, föður, tengdaföður og afa, JÓHANNESARINGÓLFSSONAR skipstjóra, Látraströnd 28, Seltjarnarnesi. Gyða Ásdís Sigfúsdóttir, Ingólfur Jóhannesson, Hulda Kristín Jóhannesdóttir, Jóhannes Jökull Jóhannesson, Sigrún Jóhannesdóttir, tengdadætur og barnabörn. FASTEIGNASALA Fjarðargata 17 SÍMl 565-2790 FAX 565-0790 Opimm nýja skrif stofu þriðjudaginn 6. iúní á Fjarðargötu 17, Haf narfirði, jarðhæð. Gula húsið við hliðina á uyja miðbæimin. Erum með fjölda eigna á söluskrá sem ekki eru auglýstar. Póst- og sfmsendum sölu- skrár um land allt. Brekkugata - laus. Glæsíl. 100 fm efri sérh. Ib. ar öll endurn. Nýjar fnrtr. og parket. Faltegt útsýni. Jviéguf. 6 bítsk. Laus strax. V. 8,5 m. Einbyli - raohus Öldugata Hellisgata. Talsv. endurn. 96 fm parh. á þremur hæðum. Nýl. gler, hfti, rafm., góltufni, innr., klœðnlng að utan og þak. Áhv. góð lán 4,0 millj. Verð 7,6 millj. Miðvangur — skipti. Talsvertend- urn. 150 fm raðhús ásamt 38 fm bílsk. Park- et. 4 svefnherb. Mögul. á sólskála. Góð elgn f góðu viðhaldi. Verð 12,9 millj. Jóf ríðarstaðavegur — gott 134 fm eldra parhús á tveimur hæðum. Húsið er talsvert ondurn. og f góðu viðhaldl. Verð 7,9 millj. Bœjargil Gbaa — nýtt. Vandað 151 fm parhús á tveimur hæðum ásamt 40 fm bílskúr byggt 1986. Góðar innr. Stór herb. Björt og rúmg. eign. Áhv. veðd. 5 millj. Verð 13,5 millj. Lindarberg — nýtt. Nýf. 251 fm parh. á tveimur hæðum ásamt risi og innb. bílsk. Fráb. staðsetn. Glæsll. útsýni. Áhv. góð lán. Skipti mögul. Verð 14,3 millj. Klukkuberg - skipti. Giæsileöt futfi>iMð 230 fm psrtiús m. innb, bflsk. Faflegar Innr. Parket. Fráb. útsýn; og staðsetning. Skipti mögul. Goð áhv. táh'. Verð 15,9 millj. Flókagata - skipti. Góð 125 fm efri sérh. ásamt 25 fm bflsk. í góðu þríbýli. Nýl. gler, þak, klæðning. Skipti mögul. á rninni elgn. VerS 9,5 millj. Ásbúöartröd - 2 íb. Falleg 157 fm neðri sérhæð ásamt 16 fm herb. 30 fm séríb. 28 fm bílsk. Samt. 231 fm ígóðu tvíb. Vönduð og fullb. eign. Áhv. góð lán. Lindarhvammur. Góð 101 fm neðri sérhæð f gáðu tvib. Góð staðsetn. Gott útsýni. Verð 8,2 millj. Breiövangur. Talsvert endurn. 109 fm 4ra-5 herb. íb. í góðu fjölb. Suðursv. Allt nýtt á baði. Áhv. góð lán 3,2 millj. Verð 8,5 millj. Sunnuvegur. Góð 110 fm neðri sér- hæð f góðu steinh. íb. er talsv. endurn. Nýl. eldhinnr., gler o.fl. Áhv. góð lán 4,2 millj. Verð 7,8 millj. Vallarbarð. Nýl. 118 fm hæð og rls í lítlu fjölb. ásamt 23 fm bílsk. Góðar innr. Fallegt útsýni. Áhv. byggsj. 2,5 millj. Verð 8,4 millj. Hörgsholt. Falleg 111 fm 4ra-5 herb. endaíb. á 2. hæð i nýl. fjölb. Fullbúln elgn. Suðursv. Bfll upp f útborgun. Áhv. húsbr. 5,1 millj. Verð 8,7 millj. Álfaskeið — hagst. verð. Góð 86 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð ofan kj. Bílskúrs- sökklar. Mjög hagstætt verð Ásbúðartröð — laus. Góð 91 fm 3ja herb. íb. á 1. hæð í góðu þribýli. Góð staðsetn. Verð 6,8 millj. Bárugrandi - Rvík. Góð3ja herb. fb, ásamt stteðt í bílskýll. Áhv, húsnl. ca 5 m. Mikið endurnýjað eínb. á þremur hæðum, samtals 152 fm, á góðum stað undir Hamr- inum. Verð 11,9 millj. Suðurholt. Nýl. 162 fm einb. meö innb. bílsk. Húsið er fullb. að utan en ekki fullb. að innan. Áhv. húsbr. 5,8 míllj. Skipti mögul. Verð 11,9 millj. Einiberg. Nýl. 143 fm einb. ásamt 35 fm innb. bílsk. Húsið er nánast fullb. að utan sem ínnan. Parket og flísar. Stór horn- lóð. Áhv. húsbr. 3,9 millj. Verð 13,9 millj. Greniberg — nýtt. Mjög vandað 107 fm fullb. einb. Sérsm. innr. Vandaðar flísar og parket. 50 fm bílsk. Sólskáli. Skipti mögul. Áhv. góð lán 8,4 millj. Suðurgata 11 — sýslu- mannshúsið. Glæsil. eldra timburh. á tveimur hæðum samt. 317 fm. Húsið stendur á nýjum steyptum kj. og er mjög mikið endurn. Mögul. 2 fb. Laust strax. Þverholt — Keflavík. Rúmg. og vandað einb. ásamt 58 fm bílsk. Vandaðar innr. Parket. Verð 11,5 millj. Norðurvangur. Mjög gott 138 fm einb. á einni hæð ásamt 40 fm bilsk. Tölu- vert endurn. Góð staðsetn. I botnlanga vlð hraunjaðarlnn. Svðluhraun. Gott 132 fm endaraðh. ásamt 33 fm bflsk. Húsið stendur innst í botnlanga með góðri suðurlóð. Laust fljótl. VerS 12,9 millj. Staðarhvammur. Vorum að fá í ainkasölu glæsil. 260 fm endaraöh. á besta stað í Hvömmunum. Fráb. útsýni. Verð 15,7 míllj. Hellisgata. Gott 154 fm einb. á tveim- ur hæðum ásamt hluta I kj. Góð staSsetn. Fallegt útsýni. Verð 8,5 millj. Garðavegur. Mjög vandað og fullb. 251 fm parh. á eftlrsóttum stað. Húsið er steinst. og timburkl. Vandaðar innr., parket og flísar. Mögul. aukafb. Arkarholt — Mos. Rúmg. mikið endurn. einb. ásamt tvöf. bilsk. á góðum stað. Sólskáli, heitur pottur o.fl. Skipti á dýrara-ódýrara f Hafnarfirði eða Garðabæ. Klausturhvammur. Fallegt276fm raðh. á tveimur hæðum og hluta í kj. ásamt 30 fm bílskúr. Falleg fullb. oign. Skiptl mögul. á mlnnl elgn. Verð 15,0 millj. Klettaberg - Setbergs- tand. MjögvönduötsefmBhetp. ib. ásamt 28 fm bftekúr t' 4ra tb. „staflahúel". Altt sér. Vandaðar Innr. Parkat, flfsar, rúmg. herb. Toppetgn. Verð I2,5m«tj. Grenigrund — Kóp. Góð 104 1m 4ra herb. »b. ásamt bilsk. í góðu fjórbýli. Sorinng. Parket og flfs- »r. VerS 8,8 millj. Hjallabraut. Góð 97 fm 3ja herb. ib. á 2. hæð í nýl. viðg. og máluðu fjölb. Áhv. byggsj. 2,1 millj. Verð 6,4 millj. Hátröð — Kóp. Mikið endurn. rishæð ítvíb. ásamt bflsk. Ahv. 3,8 mlllj. V. 7,1 m. 2ia herb. Mýrargata — skipti. Rúmg. og björt 87 fm 2ja herb. íb. á jarðh. í þríbýli. Sérinng. Skipti mðgul. á stærri elgn. Ahv. byggs]. 2,5 mlllj. Verð 6,5 millj. Miðvangur. Falleg endurn. íb. á 8. hæð í lyftuh. Nýl. eldh., allt á baði, parket, gler o.fí. Verð 5,7 millj. Vallarbarð. Falleg og vönduð 69 fm 2ja herb. ib. á 1. hæð f lltlu nýl. fjðlb. ásamt 23 fm bilsk. Parket. Vandaðar innr. Áhv. góð'lán 4,0 millj. Verð 6,9 millj. Arnarhraun. Góð talsv. endurn. 2ja herb. íb. á jarðh. i góðu fimmbýli. Góðar innr. Parket. HraunlöS. Áhv. góð lán 2,7 millj. Verð 5,5 millj. Laufvangur — laus strax. Góð 66 fm 2ja herb. ib. á góðum stað. Þvhús og búr í íb. Gott gler, góð sameign. Verð 5,7 millj. Öldugata — laus. Gott 130 fm aínb. kj,, hæð og rls 6 góðum stsS u n d I r Hamrinum. Qóö Iðð. Mikl- fr mðeul. Laust strex. Hrafnhólar - Rvík. *ra herb. 99 fm ib á e. naeð í litfu fjötb. ásamt 26 fm bllskúr. Frábært verð B,9 mHIJ. Nýbyggingar Klukkuberg. 4ra herb. íb. með sér- inng. á fráb. útsýnisst. Fullb. að utan, tilb. u. trév. að innan. Lækkað verð 7,2 millj. Mögul. á bílsk. eða stæði í bikjeymslu. 4ra herb. og stærri Austurgata. Talsvert endurn. ca 113 fm hæð og óinnr. ris. Húsið er einangrað og klætt að utan og ib. mikið endurn. Nýir gluggar, gler, hiti, rafmagn o.fl. Áhv. húsbr. 3,1 millj. Verð 6,9 millj. Hringbraut. 4ra herb. íb. í litlu fjölb. ásamt bilsk. Rólegur og góður staður. Skipti á stærra á svipuðum slóðum kemur til greina. Verð 8,6 millj. Lindarberg. Vorum að fá í eínkasölu stóra og römg. ef ri sérhæð áaamt tvöf. bffsk. é mjög góðum út- sýrtisst. Eignin sr ekki fullb. en vet (bhaaf. Varð 13,5 mill). Eyrarholt. Nánast fullb. 168 fm hæð og ris. Fráb. útsýni. Skipti mögul. á mlnni eign. Verö 11,5 rnillj. 3ja herb. Hólabraut. Góð talsv. endurn. 83 fm íb. á jarðh. í lltlu fjölb. Nýl. gler, klæðning o.fl. Ahv. húsbr. 3,6 millj. Verð 6,3 millj. Suðurvangur. Falleg talsv. endurn. 3ja herb. íb. í góðu fjölb. Nýl. eldhinnr. Park- et. Flísar o.fl. Suðursv. Verð 7,2 millj. Ölduslóð - nýtt. Mjög góð og end- urn. sérhæð í þríb. Nýjar innr., parket, flísar o.ll. Áhv. bygg8j. 2,7 millj. Verð 6,3 millj. Arnarhraun — gott verð. Tals- vert endurn. 3ja herb. endaíb. f litlu fjölb. Nýl. innr., parket, gler o.fl. Ath. verS kr. 5,9 millj. Eigum til mikið úrval nýbygg- inga af öllum stœrðum og gerðum. HafiA samband og fáið upplýsíngabasklinga og toikningar á skrifstofu. Surnarhús Borgarfjörður Fallegur sumarbústaður um 40 fm og 60 fm verönd. Fullb. að utan og nánast fullb. að innan í landi Sveinatungu. Kalt vatn. Fráb. útivistarst. Verð 3,7 milli. Brekkugata — laus. Giæsii. 3ja- 4ra herb. efri sérh. ásamt bflsk. fb. er öll endurn. Nýtt þak, parket, flísar, baðherb. o.fl. Mögul. á bilsk. Lækkað verð 8,8 millj. If INGVAR GUÐMUNDSSON lögg. fasteignas., heimas. 50992 JÓNAS HÓLMGEIRSSON kemsfrœoittgur, hetmas. 653155. KÁRI HALLDÓRSS0N hagfræairtgur, heimas. 654615. öflugt fyrirtæki með dyggri aðstoð fjölskyldu sinnar. Ég man hvað Konni var góður við okkur systkinin í Skarði. Þessi þægilega og smá stamandi rödd sem var svo róandi og þetta fallega bros sem var innilegt og hlýtt. Eg mun minnast Konna sem góða og skemmtilega frændans sem var svo gjafmildur við okkur krakkana, en aldrei var komið frá Keflavík nema með einhverja gjöf í farangrinum. Konni, þín er sárt saknað, en minningarnar lifa og þannig lifir þú í huga ungs manns sem er að fara að takast á við lífið, lífið sem þér tókst svo vel að fara í gegnum. Heimilisfólkið í Skarði þakkar líf og störf góðs frænda og vinar. Sendi innilegar samúðarkveðjur til fjölskyldunnar með sálminum fagra eftir séra Matthías. Ó þá náð að eiga Jesú einkavin í hverri þraut. Ó, þá heill að halla mega hðfði sínu' í Drottirts skaut. Ó, það slys því hnossi'að hafna, hvílíkt fár á þinni braut, ef þú blindur vilt ei varpa von og sorg í Drottins skaut. Ef vér berum harm í hjarta, hryggiiega dauðans þraut, þá hvað helst er Herrans Jesús hjartans fró og líknar skaut. Vilji bregðast vinir þínir, verðirðu' einn á kaldri braut, flýt þér þá að halla' og hneigja höfuð þreytt í Drottins skaut. (Matthías Joch.) Guðni Kristinsson yngri, Skarði. Trésmíðavélar Vegna mikillar sölu á nýjutn vélum höfum við fengið inn notaðar vélan Pliitusög SCM Sl 320 3200 mm sloöl Plötusög Kamro 2600 mm sleði Plðtusög Kamro 3000 mm sleði Plötusög SCM Sl 16 170O mm sleði Sðg & fræs Casadel 900 mm sleðí Afrettarl 350X2500 mm Casadeí Pykktarriefill 500 mm SCM S50 Kanttfmirtgarvel IDM Mignonette Lfmvals FIN 1300 2 rúll Spónasðg Moldov 24 pokar Hvaleyrarbraut 18-24 220 Hafnarfirði Simi. 565 5055 ELDRI BORGARAR IDOLOBA • Gegn köldum fótum og höndum. • Bætir minni og einbeitingu. • Styrkir blóðrásina. • Vinnur gegn ýmsum kvillum sem stafa út frá lélegri blóðrás. Kynning í Háaleitis Apóteki þriðjudaginn 6. júní kl. 13.00 - 17.00 Lyfjafræðingur gefur ráðleggingar. í i

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.