Morgunblaðið - 20.08.1996, Blaðsíða 38

Morgunblaðið - 20.08.1996, Blaðsíða 38
38 ÞRIÐJUDAGUR 20. ÁGÚST 1996 MORGUNBLAÐIÐ ÞJOIMUSTA APOTEK K VÖLÐ-, NÆTUR. OG HELGARÞJÓNUSTA aixitekanna I Rt'ykjavík. Vikuna 16.-22. ágúst eru Ingólfs Ajxitek, Kringlunni og Hraunbergs A|k>- tek, Hraunbergi 4, opin til kl. 22. Auk þess er Ing- ólfs AjKitek opid allan sólarhringinn. HORGARAPÓTEK: Opið virka rtaga kl. 9-22, iaugardaga kl. 10-14. IDUNNARAPÓTEK, Domus Medica: Opið virkadagakl. 9-19. INGÓLFS APÓTEK, Kringlunni: Opið mániitl.- fimmtud. 9-18.30, fiislud. 9-19 og laugurd. 10-16. APÓTEKH) LYFJ A: Opið alla ilaga kl. 9-22. ~ NESAPÓTEK: Opið virka ilaga kl. 9-19. l.aug- aiil. kl. 10-12.____________________ GRAFARVOGSAPÓTEK: Oiiið virka ilaga kl. 9-19. Uugardagii kl. 10-14. APÓTEK KÓPAVOGS: Opið virka liaga kl. 8.30-19, laugaiil. kl. 10-14.___________________ GARDABÆR: Heilsugæslusttið: l^rknavakt s. 555-1328. A|KÍtekið: Mán.-fid. kl. 9-18.30. I'.'istud. 9-19. I,augaiilaga kl. 10.30-14.________ H AFNARFJÖRDUR: HafnarrjaroariUKitek ero|i- ið v.d. kl. 9-19. laugarrt. kl. 10-16. Apnlek Noi-ður- bæjar er opið v.d. kl. 9-19. laugard. kl. 10-14. Sunnud., helgid. og alm. fríd. kl. 10-14 til skiptis við HafnarfjatOarapötek. Uppl. uin vuktþjónuslu í s. 565-5550. I^eknavakt fyrir bæinn ug Álftanes s. 555-1328._________________ MOSFELLS APÓTEK:Opiðvirkartaga9-18.30. Uugard. 9-12. KEFLAVÍK: Ainitekið er opið kl. 9-19 virka ilaga Uiiigard., helgirt., og almenna frídaga kl. 10-12. Heilsugæslustt'ið. siniþjtinuslii 4220500. SELFOSS: Selfoss A|KÍtek er ,.pið lil kl. 18.30. Op- ið er á laugardöginn og sunnudöguni kl. 10-12. I'|'pl.unilæknavaktísiniaviira98-1300fftirkl. 17. AKRANES: Uppl. uin læknavakt 432358. - A|kí- tekiðopiðvirkadagittil kl. 18. I-iugardaga 10-13. Sttnnudaga oghelgidaga 13-14. Heimsóknartími Sjiikrahússins 15.30-16 og 19-19.30.____________ AKUREYRI: Uppl. itm lækna oga]KÍtek 462-2444 og 462-3718. LÆKNAVAKTIR BARNALÆKNIR er lil viðtals á stofu t Dutnus Miilii'a :i kviildin v.d. til kl. 22, laugurd. kl. 11-15 og stinnud., kl. 19-22. l'pplýsingar í síniit 563-1010. S.IÚKRAHÚS REYKJ A VÍKUR: Slysa- og bráða- Ulóttaka í f'ossvogi er opin allan sóliirltringinn fyrir lir.iðveika og slasaða s. 525-1000 uni skiptilxirð eða 525-1700 Ix'inn sínii. BLÓDBANKINN v/Baronstíg. Mótluka bloð- gjiifa er opin mánud.-niiðvikud. kl. 8-15. finimturt. kl. 8-19 og fi'isturt. kl. 8-12. Slmi 560-2020. TANNLÆKNAVAKT - neyðaivakt utn helgiu- og stiii-hálíðir. Símsvari 568-1041. Nýtt neyöarnúmer fyrir alKlandið-112. BRÁDAMÓTTAK A fyi-ir |)á sem ekki hafa h-imilis- la-kni eða ná ekki tit hans opin kl. 8-17 virka daga. Simi 525-1700 eða 525-1000 um skiptiliorð.________ NEYDARMÓTTAKA vegna nauðgunar er opin ull- iin sölalhringinn, s. 525-1710 eða um skiptiíxi|)ð s. 525-1000. ___________________________________ ElTRllNARlIPPLÝSlNGASTÖDeropinullansól- arltringinn. Simi 525-1111 eðu 525-1000.___________ ÁFALLAHJ ÁLF.Tokiðeiá HKÍti beiðnuni allan stilar- hringinn. St'mi 525-1710 eða 525-1000 uni skipt ilx irð. UPPLÝSINGAR OG RÁDGJÖF AA-SAMTÖKIN, s. 551-6373, kl. 17-20 daglega. AA-SAMTÖKIN, Hafnarflrði, s. 565-2353. AL-ANON, aðstanilenilur iilktihólista, Hafniihiisinu. Opið þriðjurt.-fiistiitl. kl. 13- 16. S. 551-9282. ALNÆMI: l,æknir oöa hjúkiitnui'fnrðingur veitir u|>pl. á miðvikud. kl. 17-18 I s. 562-2280. Kkki þarf að gefa upp nafn. Atna'niissanili'ikin styðja smitaða og sjúka og itðstitnrtendur |K'iir.l I s. 552-8586. Mót- efnaniælingiu- vegna HIV sinits fiist uð kostnaöar- lausu í Húð- og kynsjúkrtómndoiltl, Þverholti 18 kl. 9 11, á rannsóknarstofu Sjúkrnhúss Reykjavíkur í l-nssvogi, v.d. kl. 8-10. á giingurteild I-andspítalans kl. 8-15 v.d. á hoitsugiTslustöðvunt og hjá heímilis- Ifpknum. ALNÆMISSAMTÖKIN. Simatími og i-.iðgji'if kl. 13 17 alia v.it. neniit niiðvikurtagii í síntii 552-8586. ÁFENGIS- OG FÍKNIEFNANEYTENDUR. Gt'.ngudeild Uindspttiilitns. s. 560-1770. Viðtalslími hjá hjúkrunaifnrðingi fyrir aöslandeiirtui' þiiðju- daga9-10.________________________________________ ÁFENGIS- og FÍKNIEFNAMEDFERDA- STÖDIN TEIGUR, I'Vikagiilu 29. Inniliggjanili nteðferð. Gongutloilrtaniioðfei'ð kl. 8-16 eða 17-21. Áfengisniogjafar lil viðtals. I'yrir víinuefnaneylend- uiiiguðstiinrtenrturallii v.rt. kl. 9-16. Simi 560-2890. BARN AMÁL. Áhugufólag uni bijiistitgjtif. Opkl hús l.og3. þriðjudug hvei* niánaður. l!|«)l. uin hjálpar- mæður t' sínia 564-4650. BARNAHEILL. l''oivlrti-alinii.u|.|x'ldis-ogliigfræði)- áðgjöf. Grgnt númer 800-6677. DÝRAVERNDl'NARFÉLAG REYKJAVÍKUR. b'igfræðiráðgjöf félagsins er í síina 552-3044. E.A.-SAMTÖKIN. Sjálfshjiilpai'hiipiu' ryrir fiilk með lilfinningaleg viindaniiil. 12 s|Mira funilir í safnaðarheiinili Hiíleigskirkju, (gengið inn noi-ðan- tnegin) miinuilagu kl. 20-21.______________________ FBA-SAMTÖKIN. liillorðin iKÍrn alkohólista. IKÍsthóir 1121. 121 Keykjiivik. riindir: Templara- llnllin. þriðjud. kl. 18 19.40. Aðveiitkirkjan. Ing- ólfsslræti 19.2. h.Tð, á fimintud. kl. 20 21.30.1!ú- stiiðiikirkja sunnud. kl. 11 13. Á Akuivvri runclir mánud. kl. 20.30 21.30 :ul Slrundgi'ilu 21.2. hæð, AA-hús. Á Húsiivik fundirií tnántnl. kl. 22 ÍKii-kjttlxT'. FÉI.AG .'iil'l.iiiileinla Al/lieimeisjiiklinga, Hlíðaba'i'. Flókagtiui 53. Kvk. SimsviD'i 556-2838. FÉI.AG EINSTÆDRA PORELDRA, Tjurnur- giitu 101). Skrifslofa opin múnud., niiðv., og llnimlud. kl. 10-16, þriðjurt. 10-20 ng fiisturt. kl. 10-14. Síini 551-1822 og lnvfsinii 5ti2-K270. FÉI.AG FORSJÁRLAIISRA FORELDRA. líræðrulKirgarstíg 7. Skrifstofa opin fitnnuiirtugii kl. 16-18. Símsvari 561-8161. FÉI.AG HEII.ABLÓDFALI.SSKADAKA, l.augavogi 26, 3. ha-ð. Ski'ifstofu opin þriðjiiiliigu kl. 13-17. Sími 552-7878. ___________________ FF.I.AGID HEYRNARHJÁLP. Þj/inustu.skrif- sl<>faSntilTul>raul29i>pinkl. 11-14 v.il.ni'mamárt. FEI.AGID ÍSLENSK ÆTTLEIDING, (itvtlis- giitu 6. s. 551-4280. Aðslixl við a'ltloiðingnr á er- lenrtuni Iximum. Skrifstofa opin miðvikurt. ng fiisluil. kl. 10-12. Tlniapi)nlanireftir|x'irruni. (íKDHJÁLP, samtiik geðsjúki'ii og aðstanilenrtíi, Ölilugiitu 15, Kvk.. s. 552-5990, lnvfs. 552-5029. opiðkl. 9-17. Félagsniiðsliið opin kl. 13-17. lattgil. kl. 14-16. Stuðningsþjónusta s. 562-0016. GIGTARFÉLAG ÍSLANDS, Ármúla 5. 3. hii'ð. Samtök uni vefjagigt og síþivytu. (iiinguhópur. upiil.simi er á :-:ínutnlarkaði s. 904-1999-1-8-8. KKÝSHVfKIIRSAMTÖKIN, Lnngavegi 5Kh. þjónustuniiðstiið opin alla rtaga kl. 8-16. Viðliil. ráðgjiif, fi-æðsla ng fyrirlestrar veitt skv. óskuttt. Saniii'ik fólksuniþniun langtíntitmeðfeiiliiroglini'. liuu gegn vímuefnanolkun. lTp[.l. i s. 562-3550. I'ról's. 502-8509, Í.EIDBEININGAKSTÖD HEIMII.ANNA. Túngölu 14. er opin itlla virku ilaga frii kl. 9 17. KVENNAATHVARF. Allan sólarhringinn, s. 561-1205. Húsaskjól og aðstoð fyrir konur sem beittar hafa verið ofbeldi eða nauðgun. KVENNARÁDGJÖFIN. SimS biF- 1500/996215. Opin þriðjud. kl. 20-22. Fimmtud. 14-16. Okeypis ráðgjöf. LANDSSAMTÖK HJARTASJÚKLINGA, Harnarhúsinu v/Tryggvagötu 2. hæð. Skrifstofan er opin alla v.d. kl. 9-17. Uppl. og ráðgjöf s. 562-5744 og 552-5744. LANDSSAMBAND HUGVITSMANNA, Lind- argötu 46, 2. hæð. Skrifstora opin alla v.d. kl. 13-17. Slmi 552-0218.________________ LAUF. I^indssamtiik áhugafólks unt flogaveiki, Laugavegi 26. 3. hæð. Opið mánurtaga til fiistu- rtaga frá kl. 8.30-15. Simi 551-4570. LEIGJENDASAMTÖKlN.AIþýðuhúsinu.Hvorf- isgiitu 8-10. Símar 552-3266 og 561 -3266. MIDSTÖÐ FÓLKS í ATVINNULEIT - Smiðj- an, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17. Sími 552-8271. Uppl., ráðgjiif, fjölbroytl vinnuaðslaða og námskeið. MÍGRENSAMTÖKIN, ixisthólf 3307. 123 Reykjavík. Síiuatími mánurtaga kl. 18-20 í síma 587-5055._________________________________________ MND-FÉLAG ÍSLANDS, Höfðatúni 12b. Skrifstofa opin þriðjudaga og fimmtudaga kl. 14-18. Sinwvari allan siilarliringinn s. 562-2004. MS-FÉLAG ÍSLANDS, Sléttuvegi 5. Reykjavík. Skrifstofa/minningarkoi'l/sinii/myndriti 658-8620. Dagvist/rorstiiðuniaður/sjijkraþjiilrun s. 568-8630. Framkvæmdastj. s. 568-8680. niynrt- rili 568-8688._____________________________________ MÆDRASTYRKSNFFNI) RF.YK.IAVÍKUR. Njálsgiitu 3. sínii: 551-4349. Skrirstofan opin þriðju- og fiistttdugit tnilli kl. 14-16. Logfraeðing- ur á mánurt. kl. 10-12. Fataúthlutun og móttaka á Sólvallagiitu 48. iniðv.il. kl. 16-18. NÁTTCRUBÖRN, Bolholti 4. LantknamtSk þelrro er táta sig vai-ðit ivtt kvennii og barna kringttm barnsburð. Uppl. Islma 568-0790. NEISTINN. félag aðstandenda bjnrlveikra barna. Upplýsingni' og ráðgjiif, P.O. Box 830. 121, Reykjiivík, sími 562-5744. NÝ DÖGUN. Sumtiik tim sol'g og sorgaiviðliriigð. Simiilíini þriðjudngii kl. 18-20 s. 562-4844. O A-SAMTÖK1N Byrjendafunrtirl. mánudaghvera niiinaðiir í 'l'eniplariihiillinni við Kiríksgiitu kl. 20. Almennir funitir mánud. kt. 21 í Templarahnll- inni. laugiird. kl. 11.30 í Kristskirkju og á niánud. kl. 20.30 í turnherlieigi Landakirkju Vestmanna- eyjum. S]xirafundir laugarrt. kl. 11 í Temiilarahiill- inni. OKATOR, félag litgiineniit veitir ókeyjiis tiigfi-æði- aðstoð á hvetju fíninituitagskviilrti milli klukkan 19.30 og 22 ísínia 551-1012. ORLOFSNEFND HÚSMÆDRA i Reykjavik. Skrifstofan, HverfisgiHu 69, sími 551-2617. ÓNÆMISADGERDIR fyrir fullorðna gegn mænusólt rara fram í Heilsuverndui-stitð Reykja- víkur á þriðjuiliigiun kl. 16-17. Fólk hafi nieð sél' óna'ntisskíi'teini. PARKINSONSAMTÖKIN á íslandi, Uiugiivegi 26. Reykjavik. SKrífðlofa ojiin miðvikudaga kl. 17-20. Simi: 552-4440. RAUDAKROSSHÚSID Tjarnarg. 35. Neyðurat- hviirf ojiið alliin sólarhringinn. ætlað Ix'irnum og unglingum að 19 ára aldri seni ekki eiga í önnur hús að vendit. Ojiið allan sólarhringinn. S. 511-5151. Gra-nt núnter 800-5151.______________ SAMHJÁLP KVENNA: Viðtalstimi fyrir konur sem fengíð hafa brjoatakrobbamein þriðjuilaga kt. 13-17 i Skiigiti'hlið 8, s. 562-1414.________________ SAMTÖKIN '78: Uppl. og ráðgjiif s. 552-8539 niánurt. og fimniUirt. kl. 20-23. SAMTÖK SYKURSJÍIKRA. I.uugiivegi 26. 2.h.. Skrifstofan ero|iin mánurtaga og miðvikudaga kt. 17-19. Simi 562-5605. SÁÁ Samtiik áhugalölks um áfengis- ogvimuefna* vundann. Síðuniúla 3-5. s. 581-2399 kl. 9-17. Áfengismeðfi'i-d og ráðgjiif. rji'ilskylduriiðgjiir. Kynningarrundiriilla fiinmtuitaga kl. 19. SILFURLÍNAN. Sinui- og viðvikaþjiinusta ryrir elilri Ix.rgiiiii alla v.il. kl. 16-18 i s. 561-6262. STÍGAMÓT, Vestuig. 3, s. 562-6868/562-6878, Bivfsínii: 562-6857. Miðstiið fyrir konur og burn, seni orðið hafa ryrir kynfi'i-ðislegu oflK'lrti. Virka dagakl. 9-19.____________________________________ STÓRSTÚKA ÍSLANDS rekur æskulýðsstarr- semi, lekur þátt í binrtindisniiilum og gerur út bama- og unglingablaðið Æskuna. Skrirsti.ran er npinkl. 13-17. Simi 551-7594.____________________ STYRKTARFÉLAG KKABBAMEINS- SJÚKRA BARNA. Fiislh. 8687. 128 Kvík. Sím- svari ullaii siilarhringinn, 588-7555 og 588 7559. Mynilrili: 588 7272._______________________________ STYRKUR, Samtiik kriilibiiineinssjúklingii og að- standentlu þeiii'n. Símatími á fínimtuilögum kt. 16.30-18.30 i síma 562-1990. Krabbameinsráð- gjör. gi'a-nt núnier 800-4040. TINDAR, DAGDEILD, Hverfísgiitu 4a, Reykja- vik, simi 552-8600. Opið kl. 9-16 virka itaga. Fyr- ir unglingu sem eru i vanrtræðum vegna áfcngisog annarni vímuefna. Ráðgjiif ogsluðningshii|iar fyr- ir finvldra. Skólastarf. TOURETTE-SAMTÖKIN. Up|il. f s. 551-4890. 588-8581.462-5624. TRÚNADARSÍMl KAUDAKROSSHÚSSINS. Káðgjiirar- og u])]ilýsingas. ætlaöur iK'imum og unglingum að 20 iira alrtri. Narnleynrt. ()]iið allan siiliu'hr. S: 511-5151. grænt nr: 800-5151. UMHYGGJA, Télag til stuðnings sjúkum Ix'irnuni, Suðurliinilsbraul 6, 7. hæö. Roykjavik. Sinii 553-2288. Myiidliréf: 553-2050.__________________ MEDFERDARSTÖI) KÍKISINS FYRIR UNGLINGA, Suðurgötu 22. aðsloð við ungl- inga og foreltlra þellTa, s. 552-8055/553-1700. UPPLÝSINGAMIDSTÖD FERDAMÁLA Bankasti'. 2. Til 1. seiitenllx'l'veltlui'opiðalliirtaga vikunnarkl.8.30-19. Ásamastaðerhægtuðskipta gjalrteyri. i inaíogjúni verðaseltlirniiöará l.istahá- tið. Slmi 562-3045. iniðasala s. 552-8588, bl-ér- slmi 562-3057.____________________________ V.A.-VINNUFIKLAR. Funilir i Tjarnargötu 20 ;i miðvikurtiigunt kl. 21.30.__________________________ VÍMULAUS ÆSKA, foivltli'iLsanitiik. Grensás- vegi 16 s. 581-1817, fltx 581-1819, veitir folvlilr- umog fiuvlrtrarél. uppl. alla v.d. kl. 9-16. Foivlilra- síminn, 581-1799, erojiinn itlhin sólarhringinn. VINALÍNA Ruuðu kivssins. s. 561-6464 og gi-n'nt nr. 800-6464. tra'lluð fiilki 20 ojc clrtri sem |>iirf einhvem lil að tala við. Kvurað kl. 20-23. SJÚKRAHUS HEIMSÓKNARTÍMAR BARNASPITALI HRINGSINS: Kl. 15-10 og 19-20 iillaiiaga. Fo___ efli)' siimkomuliiiri. GEDDEILD VÍFILSTADADEILD: Knlr sam- konmlagi við iloilrtarstjói-a._________________________ GRKNSÁSDEILD: Mánud.-fiistuil. kl. 16-19.30, laugiinl. ngsunnuil. kl. 14-19.30. HAFNARBÚDIRiAllartagakl. 14-17. HEILSIIVERNDAKSTÖDIN: Heimsiiknailími fijáls alla tlaga.____________________________________ HVÍTABANDID, HJÚKRUNARDEILD OG SKJOL HJl'IKRUNARHEIMILI. Heiinstiknar- tími fijáts allii tliigii.______________________________ KVENNADEILD. KVKNI.ÆKNINGADEILD: Kl. 15-16 og 19-20. Staksteinar Samstaða - samstöðuleysi í LEIÐARA Dags á Akureyri síðastliðinn þriðjudag eru vandamál ferðaþjónustunnar á Akureyri gerð að umtalsefni. unnar, en mikilvægi er að vel takist til, því ferðamannaþjón- ustan á að hafa alla burði til þess að eflast enn frekar á Akureyri og Eyjafjarðarsvæð- FRETTIR Gömul gagnrýni í LEIÐARANUM segir m.a.: „Auðunn Benediktsson út- gerðarmaður á Kópaskeri, sem undanfarin sumur hefur gert út bát frá Akureyri til skoðunarferða fyrir ferða- menn, gagnrýndi harðlega í útvarpsviðtali á dögunum það sem hann kallaði samstöðu- leysi í ferðaþjónustu á Akur- eyri og nágrenni Þessi gag^nrýni er ekki ný af nálinni. Til fjölda ára hafa heyrst raddir í þessa veru og sú staðreynd hlýtur að vera til marks um að gagnrýnin eigi að einhverju leyti við rök að styðjast. Ferðaþjónusta er í eðli sínu atvinnugrein virkrar sam- keppni, en hins vegar má aldr- ei missa sjónar á því að árang- ur svæðis sem heildar verður lítill, ef hagsmunaaðilar taka ekki höndum saman við mark- aðssetninguna. Á undanförn- um árum hafa margar skýrsl- ur verið skrifaðar um ferða- þjónustu á Eyjafjarðarsvæðinu og ýmsar tillögur verið lagðar fram. Niðurstaðan varð sú að stofna til Upplýsingaskrifstofu ferðamála á Akureyri, sem hefur verið starfrækt um hríð. Tæplega er komiii marktæk reynsla á starfsemi skrifstof- • ••• Ný störf GOTT skipulag og árangurs- rík markaðssetning er ávísun á aukið fjárstreymi inn á svæð- ið og um það hlýtur málið að snúast. Vel heppnaðri ferða- þjónustu fylgja ný störf og aukin velta. Framþróun á sviði ferða- mála þarf ekki endilega að vera úr hófi kostnaðarsöm, en oft þarf að kosta ýmsu til. I mörg ár hafa áhugamenn um eflingu Akureyrar sem ferða- mannabæjar talið þörf á því að bæta og efla sundlaugar- svæðið. Sú uppbygging er haf- in og ráðist verður í næsta áfanga eftir að ferðamanna- vertíðin verður um garð geng- in í haust. Uppbygging Sund- laugar Akureyrar og svæðisins í kring hefur nú þegar sýnt sig að skila margföldum fjölda gesta sem þegar á heildina er litið hlýtur að koma ýmsum öðrum þjónustuaðilum í bæn- um til góða. Þessar fram- kvæmdir við sundlaugina kosta bæjarfélagið töluverða fjármuni sem munu hins vegar örugglega skila sér til baka á næstu árum og styrkja ferða- þjónustuna í bæjarfélaginu." KLEPPSSPlTALl: Eftir samkomulagi.__________ SJÚKRAHÍIS REYKJAVIKUR, Fossvogi: Alla (tagakl. 15-16og 19-20ogeftirsamkoniulagi. Ölrtl'- unaitteilrtir, fijálsheimstiknaiiímieftirsamkomulagi. SÆNGURKVENNADEILD: Kl. 15-16 (fyrir feð- ur 19.30-20.30)._____________________________ LANDSPÍTALlNN:allartagakl,15-16ogkl. 19-20. SUNNUHLÍD hjúkrunarheiniili í Kópavogi: Heim- sóknai-tími kl. 14-20ogeftirsamkomulagi. ST.JÓSEFSSPÍTALIHAFN.:Alladagakl. 15-16 og 19-19.30.________________________________ SÆNGURKVENNADEILD. Alla daga vikunnar kl. 15-16. Heimsóknir bama takmarkaðar við systk- ini harns. Heimsóknartími fyrirfeðurkl 19-20.30. VlFILSSTAÐASPÍTALI:KI. 15-16 ogkl. 19-20. ÖLDRUNARLÆKNINGADEILD Hátúni 10B: KI. 14-20 og eftir samkomulagi. SJÚKRAHÚS SUÐURNESJA, KEFLAVÍK: Heimsóknartími alla daga kl. 15-16 og kl. 18.30- 19.30. Á stórhátíðunl kl. 14-21. Slmanr. sjúkrahúss- ins og Heilsugæslustiiðvar Suðumesja er 422-0500. AKUREYRl - SJÚKRAHÚSIÐ: Heimstiknartimi alla daga kl. 15.30-16 og 19-20. Á Ijamarteilrt og hjúkrunarrteilrt alrti-iöra Sel 1: kl. 14-19. Slysavarö- stofusimi fi-á kl. 22-8. s. 462-2209. BILANAVAKT________________ VAKTÞJÓNUSTA. Vegna iiilana á voitukorfi vatns og hitaveitu, s. 552-7311, kl. 17 til kl. 8. Sanli sími á holgirtöguni. Rafmagnsveitan hilanavakt 568-6230. Kó|>aviigui': Vegna Iiilana á vatnsveitu s. 892-8215. Rafveita Hafnarfjarðai' Uilanavakt 565-2936 SOFN ARBÆJARSAFN: Yfir sumarniánuðina er opið kl. 10-18 iilla rtaga neina mánudaga. Á mánurtt'iguni er safniðeingönguopiðílengslumviðsafnai'úturíeykja- víkuHoi'gur frii 21. júni. Uppl. i s. 577-1111. ASMUNDARSAFNÍSIGTÚNLOpiðulladagafrii 1. jllnl-1. okl. kl. 10-16. Vetrai-timi fiii kl. 13-16. HORGAKBÓKASAFN REYKJAVÍKUR: Aðal- safn, Þinghtillsstrívti 29a, s. 552-7155. BOKGARBÓKASAFNID Í GERDUBERGI3-5, s. 557-9122. BÚSTADASAFN, tSiislaðakirkju, s. 553-6270. SÓLHEIM ASAFN, Stillieiinuni 27, s. 553-6814. Of- angivinrt stif'n eiu tipin sem liér segir. mánuit.-litl. kl. 9-21. liislurt. kl. 9-19. laugartl. kl. 13-16. ADALSAFN - LESTRAKSALIIR.s. 552-7029. Opinn mánurt.-laugarrt. kl. 13-19. GRANDASAFN, Grantliivegi 47, s. 552-7640. ()|i- iðmánud.kl. 11-19. |iriðjuil.-ftistuil. kl. 15-19. SELJASAFN, Hólmasi'li 4-6, s. 587-3320. Opitl niánud.-miðvikud. kl. 11-17, fimniturt. kl. 16-21, fiistutl. kl. 10-15. BÓKABÍLAH. s. 36270. Viðkotnustaðir víðsvegai' utn Istigina. BÓKASAFN KÓPAVOGS, l'annliorg 3- 5: Miinurt. fimmttitl. kl. 10-21, fiisltiil. kl. 10 17, laugurrt. kl. 13-17. Utwlofiin npin mánuil.-fiil. kl. 13-19. fiistud. kl. 13-17. linigiuil. kl. 13-17. BYGGDASAFN ÁRNESINGA, Hiisinu A Eyr- arbakkn:OpiðallartagavikiinniirkI. 10-18. Up|il. is. 483-1504._____________________________________ BYGGDASAFN HAFNARFJAHDAR: simi 565-5420/555-4700, llivlsíini 565-543H. Síve)"t.selt-hús. Vesturgiilu 6. opiil alla tlaga kl. 13 17. Siggultíi'r, Kirkjitvt'gi 10, opinn luugaiil. og siiimiitl. kl. 13-17. BÓKASAFN KEFLAVÍKUR: Opið mánutl. - röstuti. 10-20. BYGGDASAFNID í GÖRDUM, AKRANESI: ()pið kl. 13.30-16.30 virka rtaga. Sími 431 -11255. FRÆÐASETRIÐ f SANDGERDl, Garðvegi 1, Santlgerði, sinti 423-7551, brefijlml 423-7809. Op- ið atla virka daga fi-á kl. 9-17 og 13-17 um helgar. GRUNDARSAFN, Austurniiirk 2, Hveragerði, sími: 483-4280. (íslenskar þjóðlífsmyndir Sigríð- ar Kjaran). Opið þriðjutl., fimmtud., tauganl., og sunnud., kl. 14-18.________________________________ H AFN ARBORG, menningar og listastofnun Hafn- arljiii'ðuropin a.v.it. neina þriðjuduga frá kl. 12-18. KJARVALSSTADlR:()piðtlaglegiifriikl. 10-18. Sarnaleiðsiign kl. 16 á sunnurtiigum. LANDSBÓKASAFN ÍSLANDS - Háskóla- bókasafn: Opið alla virka itaga kl. 9-17. Ijiugar- rtaga kl. 13-17. Haniiritarteiltl vei-ður lokuðá laug- aiiiögum. Sinii 563-5600, bivfslmi 563-5615. LISTASAFN ÁRNESINGA og Dýrasafnið. Tryggvagötu 23, Selfossí: Ojiið ertir sani- komulugi. Upplýsingar í síma 482-2703. LISTASAFN EINARS JÓNSSONAK: Opið alla rtaga nema niánutlaga fra kl. 13.30-16. Högg- mynrtagai'ðurinn opinn alla ilaga. LISTASAFN ÍSLANDS, Fríkirkjuvegi. Opið kl. 12-18 iilla virka ilaga, kaffislofan opin.___________ LISTASAFN KÓPAVOGS - GERDAR- SAFN: Ojiið rtaglega kl. 12-18 nema mánud. LISTASAFN SIGURJÓNS ÓLAFSSONAR Safnið opið alla ilaga frá kl. 14-17. Kaffisttifiin <•!>- in á sania líma. Tónleikar áþriðjuilt'igum kl. 20.30. LYFJAFRÆDISAFNID V/NESTRÖD, Sel- tjarnarnesi: I-'rá l.júnitil 14. sepleiiiberersafn- ið opið sunnud.. þriðjutl.. fimmluii. og laugunt. kl. 13-17 og eftir samktmiulagi á öðniiu tlniuin. MINJASAFN RAFMAGNSVEITU REYKJA- VÍKUR v/rafstt">ðina v/Klliðaár. Opið sunnuil. 14-16.____________________________________________ MINJASAFN AKUKEYKAK AOalstruai 58, s. 462-4162, rax:461-2562.()piðullailagakl. 11-17. Kinnig á þriðjudags- og fimmtuitagskvtilitum fi'á 2. júli-20. ágúst. kl. 20-23._________________ MYNTSAFN SEHLAHANKA/ÞJÓDMINJA- SAFNS, Kinholti 4, sinti 569-9964. Opið virka ilagakl.9-17(>g;iiiði-umtíniuonirsumk(>milliigi. NÁTTIIRUFRÆDISTOFA KÓPAVOGS, Digrunesvegi 12. Ojllí laugiu'rt. - sunnurt. tnilli kl. 13-18. S. 554-0630.____________ NATTÚKUGKIPASAFNII), sýningarsulii' Hverfisgiitu 116 eru opnir sunnurt. þriðjurt. riinnUuil. og luugartl. kl. 13.30 16.___________ NESSTOFUSAFN: Fni 15. miiítil 14. septemlH'i' veitlur opið á sunnuil. þriðjutl. fímintutl. og laug- arrt. kl. 13-17. Skrifslofus.: 561-1016.____________ NORRÆNAHÚSID. llókasarnið. 13-19, sunnutl. 14-17. Sýningiii^alii- 14- 19 alla ilaga.__________ PÓST- OU SfMAMINJASAFNID: Auslurgiilu 11. Hafnar/irði. ()pið |iriðjurt. ogsuiinutl. kl. 15-18. Slmi 555-4321.___________________________________ SAFN ÁSGRÍMS JÓNSSONAR, Berg-slaðn- siræli 74, s. 551-3644. Sumarsýning: Sýn- ing á lirvali verka eftir Ásgríin Jonsson. Opið ill.i rtai'.-i uemn mánud. frn 1. jiiuí kl. 13.30-16.________________________________________ STOFNUN ÁRNA MAGNUSSONAR: Hanrt- rilasýning í Árnagiittii opin alla ilaga kl. 14-17. SJÓMIN.IASAFN ÍSI.ANDS, Vesturgiitu 8, Hufnurfinli.oriiiiiðallartiigiikl. 13-17ogeftirsum- komulagi. S: 505-4242, bivfs. 565-1251. Þriðjudags- ganga í Viðey HEFÐBUNDIN þriðjudagsganga verður farin í kvöld, þriðjudagskvöld, um Viðey. Að þessu sinni verður farið kl. 20 frá Viðeyjarbryggju. Birtutíminn er oðinn skemmri og því er tímanum breytt. Með tíu gönguferðum er búið að ljúka tveim- ur raðgöngum sem hvor um sig hef- ur sýnt þátttakendum allt það helsta á þessari stóru eyju. í kvöld er hafín þriðja raðgangan og verður farið um norðurhluta Austureyjarinnar. Geng- ið verður meðfram eystri túngarðin- um yfir á norðurströndina og síðan eftir henni austur á Sundbakka. Hann verður skoðaður og loks ljós- myndasýningin í Viðeyjarskóla. Reiknað er mað að koma aftur í land um eða upp úr kl. 22. Fargjatd er 400 kr. fyrir fullorðna og 200 kr. fyrir börn. Annar kostn- aður er enginn. Hestaleigan og ljós- myndasýningin verður opin út þenn- an mánuð og veitingahúsið í Viðeyj- arstofu er opið alla daga fram í miðj- an september. ? ? ? Ný samtök á sviði fíkniefna- forvarna NÝ samtök á sviði fíkniefnaforvarna voru stofnuð í júlí sl. og hlutu þau nafnið Forvarnarsamtökin. Megin tilgangur samtakanna er fjölbreytt forvarnarstarf sérstaklega á landsbyggðinni, áhersla verður lögð á stöðugar forvarnir með útgáfu ritefnis og auglýsinga. Fyrsta verk samtakanna verður útgáfa blaðsins xyz og er stefnt á að gefa blaðið út í um 90 þúsund eintökum um allt land í september. í blaðinu verða m.a. viðtöl við fólk sem látið hefur í ljós athyglisverðar skoðanir á fíkniefnavandanum svo og tölur og staðreyndir úr nýútkom- inni skýrslu sem gerð var af forsætis- ráðuneytinu fyrr á árinu. SJÓMINJASAFNII) A EYKARBAKKA: Hiip- ai'skv. samkl. Uppl, i s: 483-1165.483-1443. SJÓMINJA- OG SMIDJUSAFN JÓSAFATS HINRIKSSONAR, Súðarvogi 4. Opiðþriðjurt. - laugartl. frá kl. 13-17. S. 581-4677. ÞJÓDMINJASAFNIDiOpiðallailagakl. 11-17. AMTSBÓKASAFNIDÁAKUREYRLMúnutl- fiistud. kl. 13-19.___________________________ LISTASAFNIÐ Á AKUREYRI: Opið alln ilaga frá kl. 14-18. Lökað mánudaga. MINJASAFNID Á AKUREYRI: Opið sunnu- daga frá 16. soptomlxT lil 31. maí. Sínii 462-4162, bréfslmi 461-2562.__________________________ NATTÚRUGRIPASAFNID A AKUREYRl: Opiðdaglega kl. 10-17. Sinii 462-2983. ORÐ PAGSINS Reykjavík simi 551-0000. Akureyri s. 402-1840. SUNDSTAÐIR SUNDSTADIR í REYKJAVÍK: Sundhiillin ero|>- in fi-á kl. 7-22 a.v.d. og uni helgar fi-ii 8-20. ()pið I Ix'ið og heita ixitta alla rtaga. Vestui-bæjariaug, l^iupir- rtalslaug og Biviðholtslaug ertt oi>nar a.v.rt. íiú kl. 7-22. um helgar fiti kl. 8-20. Árbæjarlaug er opin a-v.rt. frá kl. 7-22.30, um helgar fi-á kl. 8-20.30. Siilu hætt hálftíma fyrir lokun. SUNDLAUG KÓPAVOGS: Opin nlánutlngii til fiisturtaga kl. 7-21. I-iuganlaga og sunnurtag.i kl. 8-18. Sölu hætt hálftima fylir lokun. GARDABÆR: Sundlaugin ol>in miinudaga til fiistu- dagu kl. 7-20.30. litugiirttaga ug sunnudagu kl. 8-17. Siilu hætt hálftima rjrir lokun. IIAFNARFJÖRDUR. Suðurbæjariaug: Miinud.- fiistud. 7-21. I-iugatxl. 8-18. Sunnurt. 8-17. Suntl- lnill Hafnarfjarðan Mánud.-fiistud. 7-21. Uugurtl, 8-12. Sunnutl. 9-12.______________________________ SlINDLAllGHVEKAGEKI)IS:()piðni(i(l.-í7isl.kl. 7-20.30. laugaitl. og sunnutl. kl. 9-17.30.___________ VARMÁKLAllGÍMOSFELLSBÆiOpiðinánud.- fid. kl. 6.80-8 og kl. 16-21.45. ftisluil. kl. 6.30-8 og kl. 16-20.45, laugunl. kl. 8-lK ogsunnud. kl. 8-17. SUNDLAUGIN í GRINDAVÍK: Opið alla virka dagakl. 7-21 ogkl. 11-15 um helgar. Simi 426-7555. ínuil.- 9-16. SUNDMIDSTOD KEFLAVIKUR: Opin mi fiistutl. kl. 7-21. UuglUll. kl.K-17. Sunnuil. kl. SllNI)LAUGINIGARl)I:0|iininiin.-fii.sl.kl. 10-21. l-iugil. ogsunnuil. kl. 10-16. S: 422-7300.________ SUNDLAUG AKUREYRAK er opin v.tl. kl. 7-21. l-iugiutl. og sunnutl. kl. K-18. Sítni 461-2532. SUNDLAUG SELT.IAKNARNESS: Opin miitl.- fi'ist. 7-20.30. Utlgiutl. ¦igsiiniiinl. kl. K-17.30. JADARSBAKKALAUG. AKKANKSI: öp^í mánutt.-fi'isturt. kl. 7-21, lauganl. og suiinuilag kl. 9-18. Simi 431-2643._____________________ BLÁA LÓNID: Opið v.tl. kl. 11-20. holgar kl. 10-21. UTIVISTARSVÆÐI 4 I 4 4 4 i FJÖLSKYIJ)U- OCÍ HI!SI)ÝRA<;AK1>UKINN. (lanltinnn vr njtinn alla tíaffa víkunnai- kl. Ill-IH, KuTnhÚHÍð Dpid á Hlintll líin;i. GKASAGAKDUKINN í I.AlKIAKDA!.. IVi lá. niiii-s till. líktiílxi'í'r Kurihii-inii itjg pin>skálinn < ij »- inn a.v.d. (M kl. K-22 i^ uin lu'l^ir In'i kl. 10-2*2.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.