Morgunblaðið - 29.11.1996, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 29.11.1996, Blaðsíða 10
10 FÖSTUDAGUR 29. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Morgunblaðið/Ásdís EGGJABAKKINN kostaði 25 krónur hjá Bónus í gær og var rífandi sala allan daginn. Tugir tonna af eggjum seldust á einum degi TÍU tonn af eggjum seldust upp í Hagkaupi á nokkrum klukku- stundum í fyrradag. Þann sama dag seldust 9 tonn af eggjum í Bónus á 29 krónur kílóið. Eggja- bakki með 12 eggjum var seldur á 49 krónur í Hagkaupi. Eggin voru uppseld hjá Hag- kaupi í gær og verðið komið upp í á fjórða hundruð krónur en birgðir voru til í Bónus að minnsta kosti út daginn í gær, fímmtudag. Búið var að lækka kííóverðið niður í 25 krónur. Hinsvegar voru eggin skömmtuð hjá báðum verslunum, hjá Hagkaupi voru það tveir bakk- ar á mann og sama hjá Bónus. Fyrir nokkrum vikum seldu stór- ar verslanir á höfuðborgarsvæðinu kartöflur á 5 krónur kílóið. Nú eru það eggin sem verðstríðið er um. Bónus, Fjarðarkaup og Heildsólu- bakaríið hófu að lækka eggjaverð fyrir nokkrum vikum en síðan var það 10-11 verslanakeðjan sem lækkaði bakkann af eggjum í 98 krónur og þá fylgdu aðrar stórar verslanir í kjölfarið. „Ég hef orðið var við að gamlar birgðir hafa verið í umferð en það skal skýrt tekið fram að við erum einungis með nýorpin egg í Bónus. Þá ættu viðskiptavinir að gæta þess að sumir eru að selja ungaegg í venjulegum eggjabökkum," segir Jón Asgeir Jóhannesson í Bónus. Hagkaup hefur þegar hækkað eggjakílóið í á fjórða hundrað krón- ur en Óskar Magnússon forstjóri Hagkaups segist óviss um þróun mála þar á bæ. „Við seldum tíu tonn af ferskum eggjum á tilboðs- verði og þau kláruðust á nokkrum klukkustundum. Núna hefur verðið hækkað aftur. Haldi kaupmenn áfram í eggjastríði verðum við að vera með. Hver veit nema við för- um þá að gefa varphænur til að undirstrika fáránleika þessa stríðs- ástands," segir hann. Eggjabakkinn á 25-30 krónur Hjá Fjarðarkaupum var kílóið á 299 krónur í gær en sérstakt tilboð í gangi þar sem veittur var 85% afsláttur af eggjaverði. Eggja- bakki kostaði því um 25-30 krónur þar í gær. Þegar Haraldur Haralds- son hjá Fjarðarkaupum er inntur eftir því hvort um gömul egg eða ungaegg sé að ræða segir hann það af og frá og að þeir selji ein- ungis fersk hænuegg. Hjá 10-11 verslununum hafði eggjabakkinn hækkað úr 48 krón- um í 98 krónur í gær. Að sögn Hertu Þorsteinsdóttur hjá 10-11 selja verslanirnar einungis fersk hænuegg sem koma inn daglega. Hjá Nóatúni voru birgðir eggja á þrotum en von á nýrri sendingu. í dag, föstudag, hyggjast forsvars- menn hjá Nóatúni bjóða eggja- bakkann á 100 krónur. „Þetta eru bara ný hænuegg frá nokkrum framleiðendum," segir Matthías Sigurðsson hjá Nóatúni þegar hann er spurður um gæði eggjanna. Hvað verður næst? Þegar kaupmenn eru spurðir hversu lengi eggjastríðið komi til með að standa eru þeir sammála um að birgðir fari minnkandi og markaðurinn sé að mettast af eggj- um. Þeir velta því hinsvegar fyrir sér hvaða vörutegund verði næst fyrir valinu, bökunarvörur, sæl- gæti eða kjöt? Skipstjóri TIA laus úr haldi 65 ÁRA íslenskur skipstjóri og eig- andi flutningaskipsins TIA var í fyrradag látinn laus úr varðhaldi í bænum Skibbereen í Cork-héraði á írlandi eftir að dómari féllst á að taka 20 þúsund punda, um 2,5 m.kr., tryggingu í skipinu. Réttað verður í máli skipstjórans í bænum Bandon á Irlandi 17. jan- úar. Ákæra sú sem manninum hefur verið birt er á þá leið að hann hafi átímabilinu frá 8. ágúst til 5. nóvem- ber á þessu ári sammælst við mann að nafni Zimmerman um að flytja kókaín inn til írlands. Öðrum í áhöfn TIA hefur verið sleppt úr haldi án ákæru. Aðspurður sagði Walsh, lögreglu- fulltrúi í rannsóknarlögreglunni í Bandon, í samtali við Morgunblaðið að lögreglan vissi ekki enn hver hr. Zimmerman væri og hvar í heimin- um hann væri búsettur en unnið væri að málinu. Hann vildi ekki tjá sig um það með hvaða gögnum ákæran væri studd en fram kom í réttarhaldinu að lögreglan hygðist leggja fram sönnunargögn sem aflað hefði verið í alþjóðlegu lögreglusam- starfi. Eins og kunnugt er fundust engin fíkniefni í skipinu við ítarlega leit og skipstjórinn hefur neitað sak- argiftum. Það skilyrði var sett fyrir því að skipstjórinn fékkst látinn laus gegn tryggingu, að sögn Walsh, að hann héldi sig á írlandi þar til að loknum réttarhöldum og hann á þar að gefa sig fram þrisvar í viku á lögreglu- stöð í bænum Castletownbere. Að auki var skipstjóranum gert að leggja inn vegabréf sitt, skipstjórn- arskírteini og skráningarskírteini skipsins. Hyggst selja skipið Skipstjórinn lýsti því yfir í réttin- um að skipið TÍA væri í einkaeigu sinni og að það væri nú til sölu. Hann kvaðst mundu búa í Cast- letownbere þar til skipið yrði selt. Rétturinn lýsti því yfir að tekið yrði veð í söluverði skipsins fyrir trygg- ingunni, 20.000 pundum, um 2,5 m.kr., en fram kom að skipið er talið um 125 þúsund punda virði. Walsh lögreglufulltrúi sagði að áður en fallist var á láta skipstjórann lausan gegn þessari tryggingu hefði rétturinn hafnað því að taka gilda persónulega ábyrgð bróður skip- stjórans sem er búsettur á Irlandi og kom fyrir réttinn til að gangast í ábyrgð fyrir bróður sinn. Walsh sagði að dómarinn hefði rökstutt þá synjun með því að bróðir skipstjór- ans hefði verið dæmdur fyrir fjár- svik á íslandi og í Bretlandi. RARIK kaupir orku Andakílsvirkjunar Verðmæti viðskipt- anna 200 milljónir FULLTRUAR Rafmagnsveitna ríkis- ins og Andakílsvirkjunar undirrituðu í gær tvo samninga um orkukaup og -sölu og nema verðmæti viðskipt- anna um 200 milljónum króna á ári, samkvæmt frétt frá RARIK. Annars vegar er um að ræða svo- kallaðan samrekstrarsamning um kaup RARIK á allri orkuframleiðslu Andakílsvirkjunar og hins vegar um orkuviðskiptasamning um kaup Andakílsvirkjunar, sem Akurnesing- ar eiga, á orku frá RARIK fyrir markað á Akranesi. Var það mat samningsaðila að þessir nýju samningar væru hag- stæðari fyrir báða aðila en að nýta framleiðslu Andakílsvirkjunar fyrir Akranesmarkað og semja einvörð- ungu um kaup á orku sem á vantar eða umfram er hverju sinni. Samrekstrarsamningurinn er af- sprengi náinnar samvinnu fyrirtækj- anna í framleiðslustýringu í á annan áratug og er beitt nýjum aðferðum til að verðleggja framleiðsluna á hverjum tíma út frá markaðsvirði. RARIK ætlar samningnum að vera fyrirmynd við mat á framleiðsluverð- mæti eigin virkjana. Orkuviðskiptasamningurinn er fyrsta skref í áformum um að tengja Ákranes við kerfí Landsvirkjunar á Brennimel norðan Hvalfjarðar og leggja af háspennulínu frá Korpustöð við Reykjavík til Akraness og sæ- streng í Hvalfirði, en það kerfi er nær 40 ára gamaít. Aðstoðarmaður forstjóra Flugleiða um afsláttarmiða starfsmanna Ekki tilefni til skattlagningar EINAR Sigurðsson, aðstoðarmað- ur forstjóra Flugleiða hf., segir að félagið sjái ekkert athugavert við það þó fjármálaráðuneytið kynni sér reglur um afsláttarf- armiða starfsmanna hjá flugfélög- um en tefji hins vegar að það gefi ekki tilefni til sérstakrar skatt- lagningar. Nefnd á vegum fjármálaráðu- neytisins vinnur nú að endurskoð- un reglna um skatt á hlunnindi o.fl. og hefur m.a. til skoðunar að skattleggja fríar ferðir starfs- manna flugfélaga frá og með næsta ári. Einar Sigurðsson segir að starfs- menn Flugleiða fái ekki fríar flug- ferðir með félaginu heldur greiði í öllum tilfellum eitthvað l'yiir mið- ann og afslátturinn sé reiknaður út frá fullu fargjaldi. Auk þess fylgi alltaf sá böggull skammrifi að starfsmenn geti aldrei bókað tryggt sæti heldur verði að víkja fyrir almennum farþegum og stíf- ar takmarkanir séu á fjölda miða. Verður að fylgja almennri jafnræðisreglu „Við teljum ekki tilefni til að skattleggja þetta en ef menn vilja skoða hlunnindi eða frfðindi sem veitt eru hjá fyrirtækjum í land- inu, er það pólitísk ákvörðun og þá verður að rílqa almenn jafn- ræðisregla. Það eru fjölda mörg dæmi um það bæði hjá opinberum aðilum og einkafyrirtækjum að þjónusta og fríðindi eru látin i té án nokkurrar gjaldtöku. Ef sett er á fót nefnd til að skoða mál af þessu tagi verður hún að horfa yfir sviðið allt," segir Einar. íslenskur rafmagnsverkfræðingur starfar í Bosníu Endurreisn raforkukerf- isins kostar 13 milljarða JÓN Bergmundsson, rafmagnsverk- fræðingur hjá verkfræðistofunni Afli, starfar nú sem fulltrúi verk- fræðistofunnar í Bosníu við endur- uppbyggingu raforkukerfisins þar í landi, en Afl gerði í haust samning við Statnett International í Noregi um þátttöku í þessu verkefni sem Alþjóðabankinn skipuleggur. Að sögn Jóns er áætlað að endur- uppbygging raforkukerfisins kosti um 200 milljónir dollara, eða um 13,3 milljarða króna. Mörg lönd koma að verkefninu og fjármagna sum þeirra beint einstakar fram- kvæmdir, en Alþjóðabankinn tekur þátt í að fjármagna hluta þeirra og einnig tekur Evrópusambandið þátt í fjármögnunni. Stríðið í Bosníu hefur haft í för með sér eyðileggingu, rekstrarstöðv- un á um 70% orkuvera í landinu og um 60% af orkuflutningskerfinu. Jón starfar með norskum hópi sem kall- Jón Bergmundsson ast Norwegian Power Experts Group og hefur hann aðstöðu í Sarajevo þar sem hann hefur dval- ist frá því í byrjun október og sinnir hann aðallega innkaupum á búnaði sem er fjármagnaður af Alþjóðabankanum. Fyrst og fremst er um að ræða rafbúnað í aðveitustöðv- ar, en margar stöðvar voru ónýtar og þvf mikið af búnaði sem þarf að kaupa. „Það er töluvert um rafmagnstrufl- anir hérna í Sarajevo og rafmagnið fer af öðru hvoru, en það er nokkuð þokkalegt ástand í múslimska hlutan- um. Ein vatnsaflsvirkjun er að kom- ast í rekstur í næstu viku en þessi hópur sem ég er í er með í að koma því í gang. Stöðvarhúsið var undir vatni í 1-2 ár en búið er að taka vélarnar upp og þurrka þær. Síðan er önnur virkjun í Mosdal sem er ennþá undir vatni en samkomulag hefur ekki tekist um að gera neitt í sambandi við hana," sagði Jón. Umfangsmikið verkefni Hann sagði að umfang verkefnis- ins sem hann ynni við væri mjög mikið því aflstöðvarnar væru margar sem þyrfti að kaupa nýjan búnað í. „Allar aðstæður hérna og forsend- ur eru ólíkar því sem maður hefur átt að venjast. Það eru tugir eininga sem keyptar eru inn í einu, t.d. aflrof- ar, en fyrirtæki eins og Landsvirkjun kaupir kannski nokkra slíka í einu. Þetta sem Alþjóðabankinn er með er allt boðið út á alþjóðavettvangi og gilda mjög strangar reglur um hvernig farið er með útboðin því það á að tryggja alþjóðlega samkeppni í þessu," sagði Jón.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.