Morgunblaðið - 29.11.1996, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 29.11.1996, Blaðsíða 8
8 FÖSTUDAGUR 29. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Þorsteinn rassskellir yfirmenn og útgerð Sklp«tJóm»rmonn ogútvegsmenn bera hofuMbyrgð á þvf a8 flskl «é hent I Svona Stjáni minn, það er nú óþarfi að bleyta leppinn líka, ég er nú með silkihanskana., STÖÐVARHÚS og kæliturnar Bjarnarflagsvirig'unar séð frá Jarðbaðshólum. Tölvuunnin ljósmynd úr frummatsskýrslu. Áhrif nýrrar virkjunar í Bjarnarflagi metin SKIPULAG ríkisins athugar nú mat á umhverfisáhrifum 2x20 megavatta og sjö holu jarðvarmavirkjunar í Bjarnarflagi í Skútustaðahreppi, Suður-Þingeyjarsýslu, og 132 kíló- vatta háspennulínu þaðan að Kröflu- virkjun. Jarðvarmavirkjunin á að rísa und- ir vesturhlíðum Námafjalls, sunnan hringvegar um Námaskarð, og um 150 metra austan Krummaskarðsm- isgengis. Svæðið vestan þess er enn að jafna sig eftir Kröfluelda, sam- kvæmt frummatsskýrslu. Ráðgert er að nýta áfram tvær af borholunum sem knýja núverandi jarðvarmavirkjun í Bjarnarflagi og eitthvað af gufulögnum en boraðar verða sjö nýja holur. Affallsvatni frá virkjuninni verður veitt niður í jarð- hitageyminn um borholu í jaðri hita- svæðisins og rafmagn flutt um jarð- streng norður fyrir þjóðveg og áfram norður fyrir varmaskiptastöð Hita- veitu Reykjahlíðar. Þaðan er áformað að reisa raflínu meðfram Námafjalli að byggðalínu við Norðurhnjúka og síðan samsíða byggðalinu að Kröfluvirkjun. Þá er fyrirhugað að taka niður 11 kílóvatta Reykjahlíðarlínu frá Kröfluvirkjun að Kísiliðjunni. Verður reynt að draga úr áhrifum á ásýnd svæðisins með því að fella ný mannvirki að landslagi og nýta þau sem fyrir eru. Náttúruverndarsvæði Sérlög um náttúruvernd frá árinu 1974 gilda um Skútustaðahrepp og Laxá og samkvæmt þeim er hvers konar mannvirkjagerð og jarðrask óheimilt innan svæðisins nema með leyfi Náttúruverndarráðs. Mývatn og næsta umhverfi ásamt Laxá eru tal- in eitt fegursta náttúrusvæði lands- ins og lífríki þess einstakt á norðlæg- um breiddargráðum, sem laðar að sér bæði ferða- og vísindamenn. Bjarnarflag er innan vatnasviðs Mý- vatns sem er mjög stórt. Vatnsfar- vegir eru að mestu neðanjarðar og gætir áhrifa frá jarðhitasvæðinu í Námafjalli í volgum lindum Ytriflóa. Um frummatsskýrslu kemur fram að umhverfisáhrifum virkjunarinnar megi skipta í tvennt, það er vegna framkvæmda og á rekstrartíma. Á framkvæmdatíma verða áhrifin eink- um vegna borunar, vegagerðar og línulagnar en huga þarf að massa- töku úr jarðhitakerfi og mengun grunnvatns á rekstrartíma. Þá getur reksturinn valdið aukinni loft- og hljóðmengun og breytt ásýnd svæðis- ins. Frummatsskýrsla liggur frammi til kynningar frá 27. nóvember 1996 til 2. janúar 1997. INIýráðinn framkvæmdastióri Trausta Lagaleg staða sendibílstjóra mjög á reiki EYRÚN Ingadóttir sagnfræðingur skipti um starfs- vettvang fyrir skemmstu. Um síðustu mánaðamót hóf hún störf sem fram- kvæmdastjóri Trausta, fé- lags sendibílstjóra. Eyrún segir að þetta séu harla ólík störf en bæði mjög áhuga- verð. Félagsmenn í Trausta eru um 370 talsins en um 500 manns vinna við sendi- bílaakstur. Hver eru helstu verkefn- in hjá Trausta? „Það eru mörg verkefni aðkallandi. Það má segja að félagið sé hálft í hvoru í sárum því það hefur ný- lega tapað dómsmáli sem það höfðaði gegn sendibíl- stjórum sem ekki voru með leyfi á stöð. Það er allt að opnast í þessari atvinnugrein vegna EES samningsins. Það þarf ennþá leyfi en lagaleg staða sendi- bílstjóra er mjög á reiki. Það vant- ar reglugerð sem treystir þeirra stöðu. Á sama tíma eru margir aðilar að koma inn á þennan mark- að, eins og t.d. flutningamiðstöðv- arnar, t.d. Samskip og Eimskip. Sendibílstjórar eiga mjög erfitt með að keppa við slík fyrirtæki því þeir þurfa að greiða alls kyns gjöld sem aðrir þurfa ekki að greiða. Sendibílstjórar með gjald- mæli greiða t.d. 30% álag ofan á þungaskattinn. Ég veit að á Akur- eyri er sendibílastöð sem er hrein- lega að leggja upp laupana vegna verkefnaleysis. Flutningamið- stöðvarnar eru búnar að taka yfír flest öll þeirra verkefni. Samdrátt- ur í verkefnum á þessari stöð er um 30% á tveimur til þremur árum. Svipuð staða er uppi hjá félags- mönnum Trausta," segir Eyrún. Hvernig er hægt að snúa þróun- inni við? „Mitt verkefni er eiginlega að þjappa félagsmönnum saman. Þeir hafa ekki sýnt mikla samstöðu og kannski tapað á því í gegnum tíð- ina. Það hefur ekki verið fram- kvæmdastjóri í félaginu síðustu mánuði og mitt fyrsta verk var að gefa út fréttabréf. Ég hvet menn til þess að fylkja liði og vinna að hagsmunamálum sínum af full- um krafti. Það sem brennur helst á þeim eru atvinnuleyfín og sam- keppnisstaðan gagnvart skipafé- lögunum og Pósti og síma. Póstur og sími er farinn að seilast inn á svið sendibílstjóra. Fyr- ________ irtækið keyrir út pakka frá einum stað til ann- ars og við höfum grun um að það sé jafnvel án þess að hann komi nokkurn tíma inn á _____ pósthús. Þetta er grátt svæði. Póstur og sími er ekki með gjald- mæla í sínum bílum og þarf því ekki að greiða álag á þungaskatt- inn eins og félagsmenn í Trausta. Einnig er mikil samkeppni frá svo- kölluðum „sjóræningjum", þeim sem stunda sendibílaakstur án þess að vera á stöð. Það hefur líka færst í vöxt að fyrirtæki eru með eigin bíla í akstri í stað þess að semja við sendibílstjóra. Sendibíl- stjórar eiga erfitt með að mæta samkeppni þegar þeir þurfa að greiða hærri gjöld en aðrir. Sam- keppnisstaða bílstjóra er því mjög slæm," sagði Eyrún. Hefur veríð leitað eftir áliti Samkeppnisstofnunar á þessu? „Já, í febrúar síðastliðnum sendi félagið bréf til Samkeppnisstofn- unar, ríkisskattstjóra og sam- gönguráðuneytisins, sem fjallaði Eyrún Ingadóttir ? EYRÚN Ingadóttir tók við starfi framkvæmdastjóra Trausta 1. nóvember síðastlið- inn. Hún er fædd á Hvamms- tanga 26. september 1967. Hún útskrifaðist frá Háskóla íslands 1993 með BA próf í sagnfræði en útskriftarverkefni hennar var ritun sögu Húsmæðraskóla Reykjavikur sem kom út sama ár. Hún er gift Yngva Páli Þor- finnssyni rafmagnsverkfræð- ingi. Þau eiga fjögurra ára gamla dóttur. íslenskir sendibílstjór- ar eru f lestir einyrkjar um aðför skipafélaganna að starfs- grundvelli sendibílstjóra á vinnu- svæði Trausta, sem er Reykjavík- ursvæðið. Samkvæmt lögum þarf ekki að greiða virðisaukaskatt af sjóflutningum en landflutningar eru skattskyldir. Skipafélögin bjóða mönnum að flytja vöruna heim að dyrum. Þannig geta þau flutt heilan gám frá Reykjavíkur- höfn að Selfossi, svo dæmi sé tek- ið, og ef engin innsigli eru rofín telst þessi flutningur vera sjóflutn- ingur og því ekki virðisaukaskatt- skyldur. Þetta er ekki sama sam- keppnisaðstaðan. Einnig hafa skipafélögin boðið flutning heim að dyrum án endurgjalds en við höfum grun um að kostnaðurinn sé tekinn inn í sjóflutningnum svo ekki þurfi að greiða skatta af land- flutningnum," segir Eyrún. Hafið þið fengið svör frá opin- berum aðilum? „Það hefur ekkert svar borist enn. Kerfíð hefur reynst okkur þungt í vöfum og við erum núna að fá þingmann til liðs við okkur til þess að leggja fram fyrirspurnir á Al- þingi. Það þarf að skera úr um hverjir mega stunda sendi- bílaakstur og hverjir ekki," segir Eyrún. Hvernig tekið þér? „Þeir hafa tekið mér afar vel. Ég hef farið í heimsóknir á stöðv- arnar og hlýtt á þeirra sjónarmið. Ég vil reyna að leiðrétta þá stöðu sem er komin upp. Stjórnvöld hafa dregið lappirnar í því að taka á þessum málum. Mér skilst reyndar að í EES löndunum sé þessi stétt alls ekki til í sama skilningi og hér er. íslenskir sendibílstjórar eru flestir einyrkjar en erlendis starfa þeir flestir hjá flutningafyrirtækj- um. Auk þess eru þeir í mikilli samkeppni sín á milli. Það hefur reynst mjög erfitt að finna sam- starfsgrundvöll. Ég þarf því að efla trú félagsmanna á félagið sitt," segir Eyrún. hafa sendibílstjórar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.