Morgunblaðið - 05.09.1997, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 05.09.1997, Blaðsíða 2
2 FÖSTUDAGUR 5. SEPTEMBER 1997 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR Engin skipulögð öryggis- varsla á sjúkrahúsum ENGIN formleg öryggisvarsla er nú á Sjúkrahúsi Reykjavíkur eða Landspítalanum. Báðir spítalarnir hafa starfandi vaktmenn sem sinna ýmsum störfum s.s. eftirliti með húsnæði, og öryggisvörslu ef með þarf. Þessir aðilar eru hins vegar ekki sérþjálfaðir öryggisverðir. Lögreglan sá um vakt um helgar á slysadeild Sjúkrahúss Reykjavíkur þar til fyrir skömmu, en engin önn- ur varsla hefur komið í hennar stað. „Það er samdóma álit þeirra sem hér starfa að full þörf sé á öryggis- þjónustu, sérstaklega um helgar á slysadeildinni," sagði Magnús Skúlason, framkvæmdastjóri Sjúkrahúss Reykjavíkur, en í Morg- unblaðinu hefur komið fram að starfsmenn slysadeildarinnar hafa þungar áhyggjur af öryggismálum á deildinni. „Við höfum verið í viðræðum við lögreglu og fulltrúa frá dómsmála- ráðuneyti og heilbrigðisráðuneyti, og við höfum óskað eftir því við lögregluyfirvöld að ákvörðun um vakt á slysadeildinni verði breytt. Komi hins vegar í ljós að lögreglan sjái sér ekki fært að halda þessu áfram verður sjúkrahúsið að leysa öryggismálin með öðrum hætti.“ Að sögn Magnúsar greiddi sjúkrahúsið ekki lögreglunni sér- staklega fyrir lögregluvaktina. „Ef sjúkrahúsið þyrfti að sjá um kostn- að við öryggisvakt yrði það auðvit- að viðbótarkostnaður sem ekki hefur verið gert ráð fyrir í fjárveit- ingum.“ Þá sagði Magnús einnig að það hefðu verið skiptar skoðanir hjá lögreglunni um hvort hér væri um að ræða lögreglu- eða öryggishlut- verk. „Það hefur hins vegar oft reynst nóg að lögreglan birtist til þess að stilla til friðar og því hefur vakt hennar verið ómetanleg.“ Um aðra öryggisgæslu á Sjúkra- húsi Reykjavíkur sagði Magnús að verið væri að setja upp öryggis- kerfí á spítalanum. „Það hefur ver- ið til öryggisáætlun lengi en okkur hefur skort fjárveitingar til þess að koma henni upp.“ Óskað eftir fé til öryggisvörslu „Þetta er ekki eins mikið vanda- mál hjá okkur og á slysadeild Sjúkrahúss Reykjavíkur, þar sem er miklu þyngri ágangur," sagði Guðmundur Þorgeirsson, yfírlæknir bráðavaktar Landspítalans. „Það er samt mikilvægt að hafa öryggis- vakt á bráðavaktinni. Við höfum beinlínutengingu við lögregluna og höfura alltaf átt gott samstarf við hana. Einnig hafa vaktmennirnir á spítalanum reynst vel. Fyrir nokkru var bráðavaktin endurhönnuð. Bið- stofan er núna utan við deildina svo nú er minni hætta á að fólk geti vaðið hér inn.“ „Vandamálin sem hafa skapast hér á spítalanum í gegnum tíðina hafa aðallega komið upp á bráða- móttöku sjúkrahússins," sagði Ing- ólfur Þórisson, framkvæmdastjóri á Landspítalanum. „Það hefur líka komið fyrir að einhver hefur farið inn á aðrar deildir sjúkrahússins og ógnað þar starfsmönnum. Ef vel ætti að vera þyrfti helst að vera lögreglumaður inni á bráðavakt hjá okkur. Við höfum orðað það við lögregluna að fá vakt frá þeim en það hefur ekki fengist. Þá höfum við einnig óskað eftir sérstakri fjár- veitingu frá ríkinu fyrir öryggis- vörðum en án árangurs," sagði Ing- ólfur. Mynd: Gunnar Vigfússon KOFI Annan, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, heilsar tveimur gömlum skólafélögum í Macalester College í Minnesota. Þeir eru Jón Hákon Magnússon (með gleraugu) og Þorkell Valdi- marsson. Á milli þeirra er Davið Oddsson forsætisráðherra. Morgunblaðið/Kristinn ANNAN og eiginkona hans, Nane Annan, ásamt Davíð Oddssyni forsætisráðherra og eiginkonu hans, Ástríði Thorarensen, í kvöldverðarboði sem ríkisstjórnin hélt gestunum í Perlunni í gærkveldi. FRAMKVÆMDASTJÓRI Sam- einuðu þjóðanna, Ghanamaður- inn Kofi Annan, kom hingað til lands í gær í opinbera heimsókn. Með honum í för er eiginkona hans, Nane Annan, sem er sænsk, og fylgdarlið fram- kvæmdastjórans. Iljónin halda á brott á laugar- dagsmorgun. Annan, sem tók við embætti í ársbyijun, flutti í gær ávarp í hátíðarsal Háskóla ís- Kofí Annan sækir Islendinga heim lands og fjallaði þar um mark- miðið með starfl SÞ og umbætur þær sem hann hefur ýtt úr vör en samtökin hafa lengi verið gagnrýnd fyrir lélega stjórn og fjárhagsvandræði þjakað þau. Síðar hélt Annan frétta- mannafund ásamt Halldóri Ás- grímssyni utanríkisráðherra á Hótel Sögu og í gærkvöldi sátu gestirnir kvöldverðarboð ríkis- stjórnarinnar í Perlunni. Annan mun m.a. ræða við for- seta íslands, Ólaf Ragnar Gríms- son, og Davíð Oddsson forsætis- ráðherra i dag. Einnig mun hann heimsækja Alþingi og ræða við utanríkismálanefnd. ■ Umbætur/20 Formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga Sveitarfélög gætu tekið við tekju- skattinum VILHJÁLMUR Þ. Vilhjálmsson, formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, segist vel geta hugs- að sér að sveitarfélögin taki alfar- ið við skattstofni tekjuskatts ein- staklinga og innheimtu stað- greiðslunnar frá ríkinu eins og fjár- málaráðherra hefur vakið máls á í Morgunblaðinu. Friðrik Sophusson fjármálaráð- herra hefur sagt að hlutur sveit- arfélaga í hreinum tekjum af tekju- skatti færi vaxandi á meðan hlutur ríkisins minnkaði og því hlyti sú spurning að vakna hvort rétt væri að snúa hlutverkum við og gera þennan tekjustofn fyrst og fremst að tekjustofni sveitarfélaga, sem sæju um innheimtu hans en ríkið fengi ákveðinn hlut af þeirri inn- heimtu. Einnig mætti hugsa sér að skipta skattinum alveg á milli ríkis og sveitarfélaga. Tekjur ríkisins af óbeinum sköttum hafa stóraukist Vilhjálmur segir ekki óeðlilegt að þessi mál verði skoðuð en ríkið vilji þó alltaf fá eitthvað í staðinn og helst meira til. „Á sama tíma og hlutdeild ríkis- ins í staðgreiðslunni hefur minnkað um nokkur prósentustig í tengslum við niðurfellingu aðstöðugjaldsins og yfirfærslu grunnskólans, þá hafa tekjur ríkisins vegna óbeinna skatta stóraukist. Sveitarfélögin hafa ekki notið góðs af því. Mér finnst vel koma til álita að skoða þetta mál vegna þess að ég er mjög hlynntur skýrari verkaskipt- ingu á milli ríkis og sveitarfélaga. Hún hefur verið að skýrast á und- • anförnum árum, en það er hægt að gera betur,“ segir Vilhjálmur. Hann segir að það yrði ekki vandamál fyrir sveitarfélögin að taka að sér innheimtu staðgreiðsl- unnar. „Þetta snýst allt um skiptingu skatttekna og þegar Q'ármálaráð- herra nefnir þetta er hann ekki að gera það af einhverri einskærri góðvild í garð sveitarfélaganna. Ef hann er að því þá verð ég að segja að öðruvísi mér áður brá. j Ég tek mörgu af því sem kemur 1 frá fjármálaráðuneytinu með eðli- legum og nauðsynlegum fyrir- vara,“ segir Vilhjálmur. Tuttugu grunnskólakennarar segja upp störfum við Grunnskólann á ísafirði Ákvörðun um verk- fallsboðun tekin í dag STJÓRN Kennarasambandsins tek- ur I dag ákvörðun um hvort tillaga um verkfallsboðun verður lögð fyrir félagsmenn, en upp úr samninga- viðræðum slitnaði í gær. Nýr fund- ur hefur ekki verið boðaður. Mestar líkur eru á að tillagan geri ráð fyr- ir að verkfall skelli á í síðari hluta októbermánaðar. 20 af 46 kennur- um við Grunnskóla ísafjarðar sögðu upp störfum í gær. Uppsagnimar koma í kjölfar uppsagna 14 kenn- ara við Álftanesskóla í Bessastaða- hreppi. í uppsagnarbréfí kennaranna á ísafírði kemur fram að uppsagnirn- ar séu til komnar vegna óánægju með kjörin. Vaktar hafí verið vænt- ingar um betri kjör með flutningi grunnskólans til sveitarfélaganna, en þær hafí að engu orðið. Lýst er óánægju með afstöðu samninga- nefndar sveitarfélaganna. Uppsagnirnar bætast ofan á kennaraskort Kristinn Breiðfjörð, skólastjóri Grunnskólans á ísafírði, sagði að þessar uppsagnir væru alvarlegar fyrir skólann og allt skólastarf. Mjög erfiðlega hefði gengið að manna allar stöður við skólann í sumar og í reynd vantaði enn fímm kennara, þar af tvo sérkennara. Málin hefðu verið leyst með því að aðrir kennarar hefðu tekið að sér meiri kennslu og börn í Hnífsdal hefðu verið flutt til ísafjarðar, en í Hnífsdal hefur verið starfrækt skólasel fyrir yngstu bekkina. Stað- an væri því erfíð og skólastarfið mætti ekki við neinum áföllum. Kristinn sagði að talsvert væri um nýráðna kennara við skólann og þeir hefðu ekki sagt upp enda hefðu þeir styttri uppsagnarfrest en hinir sem væru með lengri starfs- aldur. Hann sagði að nokkrir þeirra sem sögðu upp væru með skipun í starf og þeir misstu þau réttindi með uppsögn. Samningaviðræður árangurslausar Eiríkur Jónsson, formaður KÍ, sagði að þessar uppsagnir væru ekki til komnar að frumkvæði Kennarasambandsins. Uppsagnim- ar kæmu fram vegna óánægju fólks með kjör sín. Hann sagðist vita að kennarar víðar á landinu væru að íhuga uppsagnir. Til sambandsins hefðu borist margar fyrirspurnir frá kennurum um stöðu þeirra ef þeir segðu upp. Eiríkur sagðist hafa varað við því í ágúst að svona kynni að fara þar sem óánægja kennara með kjör sín væri mjög mikil. Hann sagði þetta gera kjaradeiluna erfíð- ari. Þó samningar tækjust væri sú hætta fyrir hendi að sumir kennar- ar sættu sig ekki við nýjan samning og kæmu ekki aftur til starfa. Samninganefndir kennara og sveitarfélaganna hafa fundað dag- lega undanfama daga og aðallega rætt hugmyndir um breytingar á vinnutíma kennara. Eiríkur sagði að þessar viðræður hefðu litlu skilað. Enn væri grundvallarágreiningur um vinnutíma, en um nokkur atriði hefði þokast í samkomulagsátt. Endanlega slitnaði upp úr við- i ræðum á stuttum samningafundi j hjá ríkissáttasemjara í gær. Nýr fundur verður vart boðaður fyrr en um miðja næstu viku. Samband ís- lenskra sveitarfélaga hefur boðað fund í næstu viku með fulltrúum allra sveitarfélaga á landinu þar sem kjaradeilan við kennara verður rædd. Fundur trúnaðarmanna í grunn- \ skólum Reykjavíkur samþykkti í fyrradag ályktun þar sem harðlega er gagnrýndur sá seinagangur sem I verið hefur í viðræðum við grunn- skólakennara. Ekkert bendi til þess að vilji sveitarstjórnarmanna sé til að takast á við þær miklu breyting- ar sem nýtt vinnutímakerfí feli í sér og þess vegna telur trúnaðar- mannafundurinn að samninganefnd kennarafélaganna eigi að draga til baka allar hugmyndir um viðræður á þeim grunni. Fundurinn hvatti til þess að staðið verði fast á kröfunni um hækkun grunnlauna og að stað- inn verði vörður um áunnin réttindi kennara. [
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.