Lesbók Morgunblaðsins - 21.12.1992, Blaðsíða 39

Lesbók Morgunblaðsins - 21.12.1992, Blaðsíða 39
Kirkjustaður- inn í Görðum IGörðum hefur verið kirkja frá fomu fari. í kaþólskum sið var þar Péturskirkja, helguð Pétri postula. Garða- kirkju er fyrst getið í heimildum um 1200 í kirkna- máldaga Páls biskups Jónssónar. (ísl. fombréfasafn 12, 1923-32:9). Á fyrri öldum var Garðakirkja all- vel efnuð að jarðeignum og lausum aurum. Garðaprestar höfðu umráð yfir eignum kirkj- unnar og fengu af þeim allar tekjur. í staðinn áttu þeir að halda við kirkjunni og byggja hana upp þegar þurfa þótti. Nú er verið að byggja Vídalínskirkju í Garðabæ og verður hún aðalkirkja Garðbæinga. Frá upphafi Garðabæjar hefur kirkjan í Görðum á Álftanesi verið í því hlutverki. Þar er fom kirkjustaður, a.m.k. síðanum 1200, og hafa margir mætir klerkar búið þar og þjónað, svo sem Amgrímur lærði, Jón Vídalín, Ámi Helgason og Helgi Hálfdanarson. Eftir GÍSLA RAGNARSSON Garðakirkja Og Garðaflatir Sagt er, að Garðar og Garðakirkja hafi einu sinni verið á Garðaflötum, sem eru skammt fyrir innan Hafnarfjörð, en hafí ver- ið flutt, þegar hraunið rann á. Sagan segir, að fólkið í Görðum hafí flúið undan hrauninu með ljós í hendi, en svo hafi verið um mælt, að kirkjuna skyldi reisa þar, sem ljósið slokkn- aði, en það var þar, sem nú er kirkjan og Garðastaður. Gráskinna hin meiri 1, 1983:257. í Garða- og Bessastaðamáldaga frá 1397 er tilgreint að Garðakirkja eigi heimaland allt, Hausastaði, Selskarð, Hlið, Bakka, Dysjar, Hraunsholt, Hjallaland og afrétt í Múlatúni. (ísl. fombréfasafn 4, 1897:107-8). Árið 1558 eignaðist Garðakirkja Vífilsstaði er áður höfðu talist til reita Viðeyjarklaust- urs, í skiptum fyrir jörðina Hlið sem lögð var til Bessastaða. (ísl. fombréfasafn 13, 1933- 39:317-18). Jafnframt átti Garðakirkja rekaítök á fjörum austan Grindavíkur, frá Rangagjögri og í Leitukvennabás að fjörum Kálfatjamarmanna (sbr. ísl. fombréfasasfn 2, 1883:361-62 og 4, 1897:8). Kirkjugripir Garða- KIRKJU 1397 Sex manna messuklasði ... að auk eru tveir höklar lausir. Annar með skínandi klæði... Þijár kantarakápur, tveir altar- isdúkar brúnir, sex altarisklæði og er eitt skínandi af þeim. Tveir dúkar sprangaðir og tveir fordúkar. Skrínklæði lítið. Þrír sloppar. Smeltan kross og annan steindan foman. Koparskrín gyllt. Huslker með silfur. Gylltan kross lítinn. Paxspjald steint. Brík yfir altari. Kertistikur þrjár með kopar, jámstikur tvær. Bakstursjám vond item bakstursjám sæmileg til efs. ampli. Klukkur fimm. Kaleikar þrír, tveir lestir og hinn þriðji forgylltur. Maríu- skrift. Pétursskríft. Merki eitt. Sacraríum mundlaug. Einn stóll. Tveir pallkoddar, fontklæði og skrínarsár. Tjöld vond um kór og dúkalaus og tveir reflar vondir um framkirkju. Glóðarker... Lesbækur við tólf mánuði. Þar til pistlar og guðsjöll... Altarisbók. Saltari. Söngbók... frá pásk- um til aðventu. Messufatakista ólæst. ísl. fombréfasafn 4, 1897:108 (stafsetning færð til nútímahorfs). Ein hinna verðmætu vatnslitamynda Jóns biskups Helgasonar er áf Garðakirkju á fyrriparti aldarinnar. Síðan var kirkjan aflögð og stóð svo sem sést á mynd- inni frá 1914-1938, er hún var rifin að öðru leyti en því, að hinir þykku útvegg- ir fengu að standa. Vatnslitamynd Jóns biskups er varðveitt í Garðakirkju. Garðakirkja eins og hún lítur út í dag. Þegar kirkjan var endurbyggð var reist- ur við hana stöpulturn. Ljósm./Lesbók: Arni Sæbereg. Árið 1914 var Garðakirkja aflögð og Garða- sókn sameinuð Hafnaríjarðarsókn. Nokkru síðar, árið 1928, var prestsetrið flutt til Hafn- arfjarðar. Síðasta guðsþjónustan í Garða- kirlq'u var haldin 15. nóvember 1914 og skömmu síðar fékk hin nýreista Hafnarijarð- arkirkja kirkjugripi Garðakirkju til varðveislu og eignar (Ásgeir Guðmundsson 2, 1983: 386-87). Garðasókn var upptekin að nýju 1960 en Garðagrestakall fáum ámm síðar — eða árið 1966. í dag eiga Garðbæingar sókn til Garða- kirkju, en undir Garðaprestakall heyra, auk Garðakirkju, kirkjumar á Bessastöðum og Kálfatjöm, en Kálfatjamarsókn var upphaf- lega lögð til Garða 1907. Séra Bragi Friðriks- son hefur þjónað Garðaprestakalli frá því að það var endurreist 1966. Situr hann í Garðabæ. Séra Bragi er einnig prófastur Kjal- amesprófastsdæmis. Nú mun haft að ráði að Garðbæingar fái nýja kirkju er leysi Garða- kirkju af hólmi. Kemur þar einkum tvennt til. Staðsetning núverandi kirkju í Garðaholti þjónar illa safnaðarstarfinu svo fjarri aðal- byggðinni og hitt að hún er löngu orðin of lítil fyrir mannmargan söfnuð. Að stofni til er núverandi kirkja í Görðum sú sama og sú er reist var að fmmkvæði séra Þórarins Böðvarssonar 1879. Eftir að messuhaldi var hætt í Garðakirkju var bygg- ingin vanrækt og í niðurníðslu. Á sjötta ára- tugnum vaknaði áhugi á því að hefja Garða- kirkju til fyrri vegs og virðingar. Að fmm- kvæði Kvenfélags Garðahrepps, undir forystu Úlfhildar Kristjánsdóttur á Dysjum og fleiri, var hafist handa við að bjarga kirkjurústinni frá frekari eyðileggingu, en þá höfðu stein- veggir einir staðið uppi um langa hríð. Fé var safnað í byggingarsjóð og vom endurbæt- ur á kirkjunni unnar í sjálfboðavinnu af kven- félagskonum og fjölmörgum öðmm Garð- hreppingum. Við vesturstafn kirkjunnar var reistur 15 metra hár kirkjutum og kirkjan endurbætt hátt og lágt. Sigurlinni Pétursson, byggingameistari, var yfirsmiður og verk- stjóri við framkvæmdimar. Kirkjan var síðan endurvígð þann 20. mars 1966. Garðakirkja á margt góðra muna. Þar má m.a. nefna að útskurð á altari, skímarsá og predikunarstól gerði Ríkarður Jónsson mynd- höggvari og myndskeri. Altaristafla kirkjunn- ar, sem sýnir játningu Péturs, er máluð af Halldóri Péturssyni listmálara. Allt gólf kirkj- unnar er lagt helluflísum úr Drápuhlíðarfjalli í Helgafellssveit af Sigurlinna Péturssyni. (Garðakirkja. Vísitazíugjörð 1971, 1983:36- 40). Nokkrir Garðaklerkar Margir mætir kennimenn hafa þjónað Görðum og þar hafa prófastar Kjalames- prófastsdæmis löngum setið. Kunnastan klerka sem setið hafa staðinn ber að telja Jón Vídalín (1666-1720), síðar Skálholtsbiskup, er sat Garða frá 1695 til 1697 er hann fékk veitingu fyrir Skálholtsbiskupsdæmi og vígð- ist til biskups sama ár. Um Jón hefur verið sagt að hann hafi verið manna lærðastur, hágáfaður og ágætt latínuskáld. Hann var sagður stjórnsamur, örlyndur og orðhvatur ef því var að skipta og átti í misklíð við suma samferðarmenn sína, en jafnframt raungóður og mildur. Hann var talinn nokkuð vínhneigð- ur (Páll Eggerts Ólason, 1948-1952.111:297- 98). Jón fæddist í Görðum. Hann var sonur séra Þorkels Arngrímssonar Jónssonar lærða, sem þjónaði Görðum frá 1658 til æviloka 1677. í Görðum var einnig fæddur bróðir Jóns, Amgrímur Vídalín lærði (um 1667- 1704). Amgrímur þótti frábær náms- og gáfumaður. Hann dvaldist lengst af í Dan- mörku og eftir hann liggur mikið af handrit- um, þ. á m. um Grænland, en þangað bjóst hann til að gera út rannsóknarleiðangur skömmu fyrir andlát sitt. Jóns er fyrst og fremst minnst sem klerk- legs og mikils kennimanns og liggja eftir hann nokkur rit af trúarlegum toga. Þar af er kunnast Húspostilla, sem gekk manna á meðal undir heitinu Vídalínspostilla, fyrst útgefin 1718 og oft síðan og þykir hún bera orðsnilld og kennimennsku höfundar gott vitni. Var Vídalínspostilla í miklum virktum sem húslestrabók, sem sést berlega á því að sennilega hefur ekkert hliðstætt rit hér á landi komið jafnoft út. Líklegt er að bókin hafi skipað öndvegi meðal húslestrabóka á heimil- um við sjávarsíðuna, enda ekki ólíklegt að hásetum og formönnum hafí fundist að þar talaði maður sem „sjálfur hefði verið við fiski- drátt og andróður og erfiði" eins og sá mikli sjósóknari Erlendur Bjömsson á Breiðaból- stöðum á Álftanesi hefur haft að orði (1945:78). Ýmsar munnmælasagnir hafa varðveist af Jóni. Rauði þráðurinn í þeim flestum er hvat- vísi hans til orða og æðis, sbr. ummæli þau sem höfð eru eftir Oddi lögmanni Sigurðssyni sem tróð illsakir við Jón: „Mikill kjaftur er á honum Jóni“ (íslenzkar þjóðsögur og ævin- týri, 1954-61, IV:102). Flestar sagnimar bera þess jafnframt vott að minning Jóns hefur verið í hávegum höfð meðal lands- manna og hans minnst sem mikils kenni- manns. Þar á meðal er sú saga af Jóni að þegar einn þeirra hafi þá átt að hafa sagt „að sér kæmi bókin fyrir sjónir líkt og feg- ursta kóngsdóttir, er hugsast gæti, en hún hefði ofurlítinn svartan díla á hægri kinninni; halda sumir að prestur hafi átt með þessu við blótsyrðin í postillunni og hafi fundizt þau of mörg.“ (Grima hin nýja 1, 1964:247). JÓNVÍDALÍN Og Munnmælasagan Jón Vídalín var prestur í Görðum á Álfta- nesi 1696—1698. Þegar hann var nýkominn þangað, frétti hann að þar værí bóndi einn í sókninni sem værí svo byrsæll, að hann hefði ævinlega byr, hvenær sem hann kæmi á sjó og vildi eitthvað fara; hugðu menn það ekki einleikið og þóttust vita, að karl færi með fomeskju. Prestur vildi komast fyrir, hvort nokkuð væri hæft í þessum orðrómi manna. Fer hann því á fund karls, segist þurfa að ferðast spölkom og ríði á að hraða ferð sinni sem mest, biður hann því karl að veita sér fylgd á sjó og segir um leið, að hann hafí mikið heyrt látið af byrsæld hans LESBÓK MORGUNBLAÐSINS 21. DESEMBER 1992 39

x

Lesbók Morgunblaðsins

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Lesbók Morgunblaðsins
https://timarit.is/publication/288

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.