Morgunblaðið - 10.03.2002, Blaðsíða 47

Morgunblaðið - 10.03.2002, Blaðsíða 47
FRÉTTIR MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR 10. MARS 2002 47 TIL LEIGU SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Í HJARTA BORGARINNAR - BÍLASTÆÐI Í BÍLAHÚSI FYLGJA Til leigu er skrifstofuhúsnæði (turn), þrjár hæðir, þ.e. 2., 3. og 4. hæðin (efsta). Önnur og þriðja hæð- in eru að grunnfleti 438 fm, en efsta hæðin, sem er inndregin, er 300 fm. Húsið er í góðu ástandi að utan og innan. Lyfta og tvö sérlega góð stigahús. Hæðirnar leigjast saman eða hver fyrir sig. Þriðja og fjórða hæðin eru samtengdar og því æskilegt að þær leigðust saman. Hæðirnar skiptast niður í allmargar lokaðar skrifstofur, snyrtingar, kaffistofur og fundasali. Möguleiki að fá leigðar góðar geymslur í kjallara. Húsnæðinu fylgja mörg stæði í lokuðu bílahúsi. Afhending í júlí nk. SANNGJÖRN LEIGA. HÚSVÖRÐUR. ENGINN SAMEIGINLEGUR KOSTNAÐUR. UPPLÝSINGAR VEITTAR HJÁ jöreign ehf GSM 896 4013, DAN GSM 894 1448, INGILEIFUR OPIÐ HÚS Til sýnis og sölu í dag fal- legt 180 fm raðhús á frábær- um stað, ásamt 40 fm tvöf. bílskúr. Arinn. Mikil lofthæð. Fallegt útsýni. Parket. Stórar stofur. Húsið er sérlega vel skipulagt og nýtist vel. Suð- vesturverönd (upphituð) með heitum potti. Örstutt í Árbæjarlaugina og á Fylkis- völlinn. Eftirsótt barnahverfi. Verð 22,0 millj. Gunnar og Ragnheiður sýna húsið í dag á milli kl. 14.00 og 17.00, allir velkomnir. Fallegt og vel byggt hús. www.valholl.is - Opið virka daga frá kl. 9-17.30. Brautarás 12 Í einkasölu 197 fm aðalhæð á jarðhæð (með innb. bíl- skúr). Öll efri hæðin og risloft óskráð (40-50 fm gólffl.). Á góðum, barnvænum stað rétt við Ellið árdalinn. Gott skipulag. Parket. 4 rúmg. svefnherb., Mögul. í risi á 1-2 herb. í viðbót. Örstutt í skóla, verslun og heillandi útivistar- svæði. Áhv. byggsj. + húsbr. 10,9 m. V. 19,9 m. Allar nánari uppl. á Valhöll fasteignasölu eða í dag hjá Ingólfi sölum., sími 896 5222. Selás - nýlegt sérbýli GIMLI GIMLI FASTEIGNASALAN GIMLI, ÞÓRSGÖTU 26, FAX 552 0421, SÍMI 552 5099 Falleg og mikið endurn. 2ja-3ja herb. rishæð á 4. hæð í fjórbýli. Nýbúið að mála stigagang, teppaleggja. Innan íbúðar eitt svefn- herbergi og tvær stofur og þaðan gengt út á suðursvalir með glæsilegu útsýni. Parket á öllum gólfum nema baði og eldhúsi. Árið 1995 var hús viðgert og járn á þaki endurnýjað. 1987 var skipt um lagnir, gler og innréttingar. Í heild afar sjarmerandi og vel skipulögð íbúð með útsýni eins og það gerist best í Þingholt- unum. Áhv. 5,3 millj. Verð 9,9 millj. Stefán og Erna taka á móti ykkur í dag milli kl. 14 og 16 FREYJUGATA 25 - RISHÆÐ - GLÆSILEGT ÚTSÝNI Fallegt 190 fm einbýli á þremur hæðum með innb. bílskúr, stað- sett upp í lóð. Húsið er járnklætt timburhús, byggt 1983. Innan hússins eru fjögur svefnherb., rúmgóðar stofur á efri og neðri hæð. Arinn í stofu á efri hæð. Tvennar svalir í suður. Fallegt eikarparket á gólfum. Í heild afar sjarmerandi og vel skipulagt einbýlishús. Verð 23, 8 millj.Áhv. 12,6 millj. Sigurbjörg og Vigfús taka á móti ykkur í dag frá kl. 14-16 RAUÐAGERÐI 42 - EINBÝLI Vorum að fá í sölu fallega og rúm- góða 4ra herb. 78 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í þríbýli við Kleppsveg 38, 3. hæð. ATH. ein íbúð á hæð. 3 svefnherb. Rúmgóð stofa með suðursvölum. Gluggar á fjóra vegu. Sameign góð. Góð lóð í rækt. Fallegt útsýni. Áhv. 5,0 millj. Verð 10,4 millj. Sveinn og Kristjana sýna eignina í dag, sunnudag, frá kl. 14-17 LANGHOLT, Á MÓTUM LANGHOLTS- VEGAR OG KLEPPSVEGAR - ÞRÍBÝLI Vorum að fá í sölu 172 fm vel staðsett milliraðhús á þessum eftirsótta stað í Smáranum. 4 stór herb. 3-4 stofur. Fullbúin lóð og bílastæði. Stutt í alla þjónustu. Eignin er ekki alveg fullbúin, eftir er að klára eldhús. Bílskúr innb. með mikilli lofthæð. Áhv. 4,6 millj. Verð 20,4 millj. Svanfríður sýnir eignina í dag, sunnudag, frá kl. 14-15 LINDASMÁRI 52 - MILLIRAÐHÚS OPIÐ HÚS Jóhannes Ásgeirsson hdl., lögg. fasteignasali F A S T E I G N A S A L A SUÐURLANDSBRAUT 10, 2. HÆÐ F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS, 108 REYKJAVÍK SÍMI 533 1616 FAX 533 1617 OFANLEITI 23 - M. BÍLSKÚR OPIÐ Á LUNDI Í DAG MILLI KL. 12 OG 14 OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14 OG 17. Í þessu fallega og vel staðsetta fjölbýlishúsi er til sýnis og sölu björt og rúmgóð endaíbúð. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Vandaðar innrétt- ingar og parket á gólfum. Tvennar svalir og glæsilegt útsýni. Góður bílskúr með geymslulofti og sjálfvirkum opnara. Húsið er í göngufæri við Kringl- una. Verð 15,5 millj. ÍBÚÐIN ER TIL SÝNIS Í DAG MILLI KL. 14 OG 17, LILJA Á BJÖLLU. Ingileifur Einarsson, lögg. fasteignasali, Suðurlandsbraut 54, 108 Rvík. Sími 568 2444, fax 568 2446. Netfang asbyrgi@asbyrgi.is Hér er um að ræða mjög góða og vel skipulagða 4ra til 5 herbergja íbúð á 1. hæð með stæði í bílskýli. Gott parket á stofu, eldhúsi, holi, gangi og á herbergjum. Endur- nýjað eldhús og baðherbergi með flísum og sturtu. Íbúð með mikið útsýni og vestursvalir. Góð sameign og húsið er klætt að utan. Verðlaunalóð. Ingibjörg og Páll taka vel á móti ykkur á milli kl. 15 og 17 OPIÐ HÚS Í DAG – SUNNUDAG ENGJASEL 63 – 1. HÆÐ MILLI KL. 15 OG 17 MORGUNBLAÐINU hefur borist eftirfarandi ályktun frá Foreldra- þingi SAMFOK: „Ályktun um forfallakennslu Foreldraþings SAMFOK, 23. febrúar 2002, hvetur fræðsluyfir- völd í Reykjavík til að taka upp ít- arlega skráningu og úrvinnslu á kennsluforföllum í skólum borgar- innar. Slík skráning er nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að fylgj- ast með hvort börnin okkar fái það kennslumagn í öllum námsgreinum sem þeim ber samkvæmt aðalnám- skrá. Jafnframt beinir þingið því til fræðsluyfirvalda að tryggja skól- unum nægilegt fjármagn og mannafla þannig að skortur þar komi ekki í veg fyrir skipulagða forfallakennslu. Foreldraþingið hvetur einnig skólastjórnendur og kennara til að skipuleggja, enn frekar en nú er gert, skólastarfið þannig að auðvelt sé að standa vel að forfallakennslu. Ályktun um heilsdagsskólann Foreldrar grunnskólanema í Reykjavík telja að svokölluð ,,lengd viðvera„ eða ,,heilsdags- skóli“ eigi að vera hluti af skóla- starfi yngri nemendanna. Þessi þjónusta er bráðnauðsyn- leg í okkar þjóðfélagi og foreldrar vilja ekki vera án hennar. Foreldrar vilja jafnframt að settur sé ákveðinn faglegur rammi utan um þetta starf og vilja fá að hafa nokkuð um hann að segja. Þessi þáttur skólastarfsins þarf jafnframt að vera í stöðugri endur- skoðun og þróun. Foreldrar skora því á skólayfir- völd að þessum þætti skólastarfs- ins verði skipulega og vel sinnt til framtíðar. Ályktun um löggæslu Foreldrar á Foreldraþingi SAM- FOK 23. febrúar 2002 hvetja dómsmálaráðherra til að stuðla að því að löggæsla í hverfum borg- arinnar sé á þann hátt að lögreglan geti brugðist fljótt og vel við beiðn- um foreldra á foreldrarölti um að- stoð. Dómsmálaráðherra hefur lýst yfir vilja sínum í fjölmiðlum til þess að svo megi verða og for- eldrar vilja nú sjá þann vilja í verki.“ Vilja efla löggæslu í hverfum borgarinnar
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.