Pressan - 12.03.1992, Blaðsíða 32

Pressan - 12.03.1992, Blaðsíða 32
32 FIMMTUDAGUR PRESSAN 12. MARS 1992 E R L E N T S L Ú Ð U R Það er einhver lykt af bessu máli Karl Bretaprins hefur nú blandað sér í deilur um staðlasetningu Evrópubandalags- ins. I 75 ára afmælishófi Fransk-breska vinafélagsins kvaddi ríkisarfmn sér hljóðs og mótmælti stöðlum um ostagerð, sem nú ógnar franska ostaiðnaðinum, því í Briissel líst mönnum engan veginn á gerlamagn í mörgum ostategundum. „Hvað verður um Brie de meaux, Crottin de Chavignol eða Bleu d’Auvergne í gerilsneyddu þjóðfé- lagi?“ spurði Karl. „Við höfum þurft að þola módemista í húsagerðarlist og nú þurfum við líka að þola módemista í mat og drykk.“ Beðlð eftlr Basínger Bæjarbúar í Braseltown í Georgíu hafa beðið í eftirvæntingu eftir Kim Basinger undanfarin þrjú ár. Kyntáknið keypti bæinn í heilu lagi árið 1989 og hafði uppi áætlanir um hvers kyns uppbyggingu. Ekkert hefur þó enn gerst og í miðbænum er aðeins ein húsgagnaverslun og tannlæknastofa opin. „Þetta er enn dauðara en fyrir 3 árum,“ seg- ir James Deaton, póstmeistarinn í Bras- eltown. „Kjúklingarækt er um það bil það skemmtilegasta, sem gerist hér um slóðir." Slegist um svartadauöa Vestur í Bandaríkjunum velta menn nú vöngum yfir því hvaða rokkari verði þess heiðurs aðnjótandi að fá að vera sérstakur meðmælandi skilgetins afkvæmis íslenska brennivínsins, Black Death Vodka. Mikil söluherferð er fyrirhuguð á Svartadauða vestra undir slagorðinu „Drekk í friði“. Helst er talið að Slash, gítarleikari Guns n' Roses, verði fyrir valinu, en hann lét í ljós áhuga í viðtali við Rolling Stone í fyrra og sem sjá má á myndinni er hann í vel merk- tum bol. Hann er hins vegar ekki einn um hituna, því fáir drykkir munu njóta jafh- mikilla vinsælda meðal rokkara þar í íandi og hver gæti ekki hugsað sér að vera hald- ið uppi á slíkum veigum? Glæpur og refsing Fyrir þá, sem finnst LA Law vera þunnur þrettándi, er komin á markað spóla með bestu köflunum úr réttarhaldinu gegn Willi- am Kennedy Smith, sem sýknaður var af nauðgun í Flórídu fyrir skemmstu. Á spól- unni eru valdir kaflar úr fréttaflutningi bandarísku sjónvarpsstöðvarinnar ABC. Reyndar hefur hún hlotið litla hrifningu gagnrýnenda, sem kvarta undan einhliða fréttaflutningi og endurtekningum. Húmorslausirtrúðar Bob Goldtwaith, sem sumir muna vafalaust eftir sem léttgeggjuðum lögregluþjóni í Police Academy- myndunum, leikur aðalhlutverkið í myndinni Shakes the Clown. Shakes er drykkfelldur trúður, sem hefur óbeit á bömum, og félagi hans í trúðs- starfmu er engu betri. Bandarískum trúðum fínnst þetta ekkert fyndið og telja Goldtwaith sverta stéttina. Hann segir þá aftur á móti vera gersamlega sneidda allri kímnigáfu. „Mað- ur kemst vitanlega ekki hjá því að troða einhverjum um tær, þegar maður fjallar um fólk sem notar skó númer 72 og þaðan af stærra...“ ..... -...... Valþröng Israels Bandaríkin hafa kastað á glæ dýrmætu friðartækifæri í Miðaustur- löndum. Þegar Israelum var neitað um lánsábyrgð uns allri nýbygg- ingu á hemumdu svæðunum væri hætt gerði Bandaríkjastjóm sig seka um tvöfalt siðgæði. Byggingar ísraelskra landnema em taldar Þránd- ur í Götu friðarumleitana en uppbygging araba ekki, þótt hún sé sex sinnum meiri. Undmn Israela á tvöfeldni George Bush er réttmæt. Israelar em beittir þrýstingi á sama tíma og arabaþjóðimar fá vopn og efnahagsaðstoð án þess að farið sé fram á hófsamari afstöðu, til dæm- is að viðskiptabanni þeirra á ísrael verði aflétt. Landnám Israela miðast fyrst og fremst við að tryggja öryggi landamæranna. Og ótti ísraela er ekki ástæðulaus, því bak við bros- mild andlit á sjónvarpsskjáum Vesturlandabúa býr enn andúð araba á Israel. Jasser Arafat sagði fyrir skömmu í samtali að gyðingar væm „hundar... óþverri... úrhrök og mslaralýður. Eg mun jafnareikningana við þessa viðurstyggilegu gyðinga þótt síðar verði.“ Er einhver í vafa um hvers konar friðarsamkomulag hann hefur í huga? Bush býður Israelum tvo afarkosti: annaðhvort tryggja þeir öryggi sovéskra gyðinga nú eða framtíðaröryggi ísraelskra gyðinga. ísrael þarf að taka ákvörðun nú. Það er til lítils að vinna og miidu að tapa og Israelar ættu að draga til baka ósk sína um lánsábyrgðina. Tuttugu ára mannúðarstarfi Bandaríkjanna við að frelsa gyðinga undan sovétok- inu lýkur með smán og svívirðu og enn einu sinni hafa friðarhorfur versnað. Sloppinn I sloppinn Verður Karl geril- sneyddur? Nelson Mandela: Kosningar hvítra ráða ekki framtfð Suður-Afriku F.W. de Klerk, forseti Suður-Afríku, hefur boðað til kosninga næst- komandi mánudag, þar sem hvítir íbúar landsins eru spurðir hvort þeir styðji umbótaáætlun de Klerks um afnám aðskilnaðarstefn- unnar og nýtt stjórnarskrárþing. Nelson Mandela hefur eitt og ann- að við kosningarnar að athuga, eins og fram kemur í grein hans hér að neðan. F.W. de Klerk urðu á alvarleg mistök þegar hann boðaði til kosninga meðal hvítra íbúa landsins til að staðfesta umbóta- áætlun Þjóðarflokksins í þá vem að binda enda á aðskilnaðar- stefnuna og koma lýðræði á í Suður-Afríku með friðsamleg- um hætti. Með þeim hefur hann nefnilega ljóstrað því upp að hann lítur ekki á sig sem forseta allra Suður-Afríkana heldur ein- vörðungu þcirra 15% sem em hvít á hömnd. Sú staða er ekki lengur fyrir hendi í Suður-Afríku, að einn hópur hafi neitunarvald yfir þeim breytingum, sem leiða skulu til nýrrar stjómarskrár raunvemlegs lýðveldis. Samt hefur de Klerk gert það Ijóst að engin stjómarskrá verði tekin upp án samþykkis hvítra. „Þá þurfum við að setjast aftur nið- ur,“ segir hann, en það er best að menn geri sér grein fyrir því að þá þarf að byrja aftur á núll- punkti. Yst til hægri em menn sjálfs- ömggir enda hreyfingin öflug og vaxandi. Hún hefur aukið fylgi sitt í hverjum einustu aukakosn- ingum frá síðustu allsherjarkosn- ingum árið 1989. Fyrir þær hafði Þjóðarflokkur de Klerks 40 þingsæti í Óraníu eða Orange Free State. Nú hefur Ihaldsflokk- urinn 30 þeirra, en hann hefur opinberlega á stefhuskrá sinni að aðskilnaðarstefnan verði aftur upp tekin og ég skuli settur í fangelsi á ný. I aukakosningum íTransvaal í síðasta mánuði vann Ihalds- flokkurinn enn sigur á Þjóðar- flokknum. Þegar smáflokkamir á hægrivængnum em teknir með í reikninginn er ekkert ósennilegt að ef Þjóðarflokkurinn veikist enn í kosningunum geti banda- lag þeirra og Ihaldsflokksins náð meirihluta á þingi og ógilt allar breytingar í lýðræðisátt. Eina leiðin til að tryggja að aðskilnaðarstefnan verði ekki of- an á að nýju er að veita svertingj- um kosningarétt. Við viljum að fjölflokkalýð- Ofgamenn yst á hægri kantinum eru ekki nema örlítið brot suöur-afrísku þjóðarinnar, en fyrir- feröarmiklir. Greinarhöfundur, sem er á innfelldu myndinni, telur að kosningarnar næsta mánudag verði ekki til þess að styrkja afnám aðskilnaöarstefnunnar. ræði verði komið á eins skjótt og kostur er, lýðræði sem byggist á traustri stjómarskrá, jöfnum at- kvæðisrétti, þrískiptingu valds- ins og valddreifmgu til lægri stjómunarstiga. Við viljum jafn- framt að gerð verði mannrétt- indaskrá, sem framfylgt yrði af sjálfstæðu dómsvaldi með full- trúum allra hópa þjóðarinnar. I jjeirri stjómarskrá, sem við sjáum fyrir okkur, yrðu öll þjóð- arbrot jöfn fyrir lögum. Þeir sem vilja halda eigin skóla og við- halda tungu sinni, menningu og trú eiga að vera frjálsir til slíks, svo framarlega sem aðskilnaður eftir hömndslit á sér ekki stað. í framtíðinni yrði kynþáttamis- munun ólögleg. Á undanfömum vikum höfum við átt í viðræðum við stjóm de Klerks og komist mjög nærri samkomulagi um bráðabirgða- stjóm með fulltrúum allra helstu þjóðarbrota Suður-Afríku. Slík stjóm myndi standa að stjómar- skrárþingi og kosningum, sem allir Suður- Afríkanar tækju þátt í. Þegar slfk bráðabirgðastjóm hefur tekið við ber að aflétta öll- um refsiaðgerðum gegn Suð- ur-Afríku. Á þessu stigi málsins em refsiaðgerðimar enn nauð- synlegar til að halda ríkisstjóm- inni við efnið, því ella er hætt við að hægriöfgamönnum takist að telja hana á að fara sér hægt við umbætumar. Því fyrr sem unnt er að aflétta refsiaðgerðunum, því fyrr er hægt að endurvekja trú erlendra fjárfesta á landinu og byggja efnahagslíf þess upp eftir þreng- ingar aðskilnaðarstefnunnar. Hinar lagalegu forsendur að- skilnaðarstefnunnar hafa verið ógiltar. En aðskilnaðurinn byggðist á fleiru, því efnahagsleg og félags- leg áhrif hans em víðtæk. 87% landsins em í eigu hvítra, sem þó em aðeins um 15% þjóðarinnar. 13% em eftir til skiptanna handa svertingjum, sem þó em í mikl- um meirihluta. Meira en 75% hlutabréfa í kauphöllinni í Jó- hannesarborg em í eigu fjögurra fyrirtækjasamsteypa og meira en 90% allra iðnfyrirtækja em í eigu hvítra. Með hliðsjón af þessari mis- skiptingu auðsins eftir hömndslit hefur Afríska þjóðarráðið fram að þessu hvatt til þjóðnýtingar sem lykillausnar til tryggingar efnahagslegum jöfnuði. I ljósi reynslunnar af hmni hinna mið- stýrðu hagkerfa í Austur-Evr- ópu og Sovétríkjunum endur- skoðum við nú afstöðu okkar til þjóðnýtingar og í næsta mánuði verður haldin sérstök efnahags- ráðstefna til að fjalla um mál þessi. Við vitum sem er að engra efnahagslegra framfara er að vænta án þátttöku athafnamanna og þess vegna höfum við óskað eftir hugmyndum úr þeirri átt um hvemig jafna megi hag lands- manna með öðrum hætti en þjóðnýtingu. Eg undirstrika, að við lítum til þessara mála með opnum huga. Þjóðnýting er ekk- ert trúaratriði fyrir Áfríska þjóð- arráðið. I íramtíðarríki okkar yrðu ríkisafskipti engu meiri en gengur og gerist í Frakklandi, Þýskalandi eða Ítalíu. En burtséð frá allri ffamtíðar- sýn, þá er í augnablikinu mikil- vægast fyrir alla stuðningsmenn lýðræðis- og efhahagsífamfara — innan Suður-Afríku sem utan hennar — að þrýst sé á núver- andi ríkisstjóm um að leyfa bráðabirgðastjóm að taka við. Höfundur er varaforseti Afríska þjóöarráðsins. «

x

Pressan

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Pressan
https://timarit.is/publication/298

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.