Morgunblaðið - 07.10.2005, Blaðsíða 50

Morgunblaðið - 07.10.2005, Blaðsíða 50
50 FÖSTUDAGUR 7. OKTÓBER 2005 MORGUNBLAÐIÐ Atvinnuauglýsingar allt í matinn á einum stað www.netto.is • Verð birt með fyrirvara um prentvillur Tilboðin gildameðan birgðir endast Akranes • Akureyri • Grindavík • Mjódd Reykjavík • Salahverfi Kópavogi afgreiðslustörf Nettó í Mjódd óskar eftir að ráða starfsfólk í 100% afgreiðslustörf. Leitað er að samviskusömum einstaklingum sem eru fljótir að læra og kurteisir í viðmóti. Verslunin er opin alla virka daga frá kl. 10 - 19. Allan nánari upplýsingar gefur verslunarstjóri á staðnum, Þönglabakka 1, 109 Reykjavík Starfsfólk óskast Nettó er reyklaus vinnustaður á Flatir, Garðabæ í Hlaðbrekku, Kópavogi í Kársnesbraut, Kópavogi í Árbæ í Skóga, Reykjavík í Kópavog       Upplýsingar gefa Bryndís og Ólöf í síma 569 1116 Ræstingar! Vantar starfsfólk í hverfi 101, 104 og 110. Ekki yngra en 20 ára. Arnarberg ehf., Dugguvogi, sími 568 1515. Raðauglýsingar 569 1100 Nauðungarsala Uppboð Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins að Stillholti 16-18, Akranesi, sem hér segir á eftirfarandi eignum: Höfðabraut 16, mhl. 01-0001, fnr. 226-9226, Akranesi, þingl. eig. FG-Fasteignir ehf., gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, miðvikudag- inn 12. október 2005 kl. 14:00. Höfðasel 5, mhl. 01-0101, fnr. 225-1887, Akranesi, þingl. eig. Júlíus Magnús Ólafsson, gerðarbeiðandi Byggðastofnun, miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 14:00. Jaðarsbraut 35, mhl. 01-0201, fnr. 210-0965, Akranesi, þingl. eig. Guðni Jónsson og Ingveldur M. Sveinsdóttir, gerðarbeiðendur Ríkis- útvarpið og Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, miðvikudaginn 12. októ- ber 2005 kl. 14:00. Marz, AK- 80, skrnr. 1441, þingl. eig. Svan Fishing ehf., gerðarbeið- andi Tollstjóraembættið, miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 14:00. Máni AK-73, skskrnr. 6824, þingl. eig. Hörður Jónsson ehf., gerðar- beiðandi sýslumaðurinn í Borgarnesi, miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 14:00. Presthúsabraut 25, fnr. 210-0148, Akranesi, þingl. eig. Bjarni Þórðar- son, gerðarbeiðandi Íslandsbanki hf., miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 14:00. Suðurgata 87, fastanr. 210-2035, Akranesi, þingl. eig. Halldóra Guðmundsdóttir og Magnús Finnur Jóhannsson, gerðarbeiðandi Greiðslumiðlun hf., miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 14:00. Vesturgata 47, mhl. 01-0101, fnr. 210-1241, Akranesi, þingl. eig. Hervar Gunnarsson, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður, miðvikudag- inn 12. október 2005 kl. 14:00. Sýslumaðurinn á Akranesi, 5. október 2005. Esther Hermannsdóttir, ftr. Uppboð Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins í Hafnar- stræti 1, Ísafirði, þriðjudaginn 11. október 2005 kl. 14:00 á eftirfarandi eign: Silfurgata 12, fnr. 212-0274, Ísafirði, þingl. eig. Trausti Pálsson, gerð- arbeiðendur Innheimtustofnun sveitarfélaga, Íbúðalánasjóður og Ísafjarðarbær. Sýslumaðurinn á Ísafirði, 6. október 2005. Una Þóra Magnúsdóttir, fulltrúi. Uppboð Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á þeim sjálfum sem hér segir: Hamrafoss, Skaftárhreppi (163348), þingl. eig. Eyrún Ásta Bergsdótt- ir, gerðarbeiðendur Gunnar Indriðason, Hekla hf., Reykjavíkurborg og Tollsjóraembættið, miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 15:00. Klausturvegur 5, Kirkjubæjarklaustri, þingl. eig. Bjarni Jón Matthías- son, gerðarbeiðandi Húsasmiðjan hf., miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 14.00. Sýslumaðurinn í Vík, 30. septmber 2005. Sigurður Gunnarsson. Tilkynningar Mat á umhverfisáhrifum Ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu framkvæmda Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br. Lagning vegar upp á Grenivíkurfjall í Grýtu- bakkahreppi. Breyting á árlegu magni lífræns úrgangs til urðunar í landi Rima, Mjóafjarðarhreppi. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulags- stofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær er einnig að finna á heimasíðu Skipulags- stofnunar: www.skipulag.is . Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til umhverfisráðherra og er kærufrestur til 4. nóvember 2005. Skipulagsstofnun. Auglýsing um óverulega breytingu á aðalskipulagi Vopnafjarðarhrepps 1980-2000. Sveitarstjórn Vopnafjarðar samþykkti á fundi sínum 25. ágúst 2005, að auglýsa tillögu að óverulegri breytingu á aðalskipulagi Vopna- fjarðarhrepps 1980-2000 samkvæmt 2. mgr. 21. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 með síðari breytingum. Sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps leggur til að aðalskipulagi Vopnafjarðar 1980 - 2000 verði breytt þannig að svæði við Vopnafjarðar- höfn sem skilgreint er sem „Vötn, ár og sjór“ verði skilgreint sem „Iðnaður“. Í breytingunni felst að gerð verður landfylling innan hafnar- svæðisins milli Kaupfélagsbryggju og Löndun- arbryggju og verður svæðið skilgreint sem iðnaðarsvæði. Um er að ræða u.þ.b. 9.300 fer- metra landsvæði sem kallar á 45.000-50.000 rúmetra uppfyllingu og verður fyllingarefni tekið úr Vestari Hraungarðsnámu á Kolbeins- tanga og úr malarnámum við Nýpslón. Breyt- ingin er liður í áformum um stækkun iðnaðar- svæðis og framkvæmda sem unnið er að í og við Vopnafjarðarhöfn, en í því sambandi er nauðsynlegt að halda áfram með landfyllingar vegna fyrirsjáanlegrar aukinnar þarfar á athafnasvæði fyrir hafnsækna starfsemi. Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Vopna- fjarðarhrepps, á skrifstofutíma frá föstudeg- inum 7. október 2005. Frestur til að skila inn athugasemdum er til 28. október 2005 og skal þeim skilað á skrif- stofu Vopnafjarðarhrepps og skulu þær vera skriflegar. Hver sá, sem ekki gerir athugasemd- ir við tillögurnar innan tilskilins frests, telst vera samþykkur þeim. Þeim, sem telja sig eiga hagsmuna að gæta, er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingartillög- una. Þeir, sem ekki gera athugasemd við tillöguna teljast samþykkir henni. Vopnafirði, 6. október 2005. F.h. sveitarstjórnar Vopnafjarðarhrepps, Þorsteinn Steinsson, sveitarstjóri. Uppboð Uppboð Uppboð munu byrja á skrifstofu embættisins á Austur- vegi 6, Hvolsvelli, miðvikudaginn 12. október 2005 kl. 10.30 á eftirfarandi eiginum: Ásgarður, Rangárþingi eystra, lnr. 164169, þingl. eig. Suðurhvoll ehf., gerðarbeiðandi Rangárþing eystra. Breiðalda 1, Rangárþingi ytra, ehl. gþ., fnr. 227-0550, þingl. eig. Auðbjörg J. Sigurðardóttir, gerðarbeiðandi Íslandsbanki hf., útibú 528. Miðtún, Rangárþingi eystra, ehl. gþ.,fnr. 219-4576, þingl. eig. Guðjón Halldór Óskarsson, gerðarbeiðandi Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda. Norðurgarður 14, Rangárþingi eystra, fnr. 219-5028, þingl. eig. Brynja Erlingsdóttir, gerðarbeiðandi Íbúðalánasjóður. Sigalda 1, Rangárþingi ytra, fnr. 227-5570, þingl. eig. Samverjinn ehf., gerðarbeiðandi Rangárþing ytra. Sigalda 5, Rangárþingi ytra, fnr. 227-2185, þingl. eig. Samverjinn ehf, gerðarbeiðandi Rangárþing ytra. Steinar 4, Rangárþing eystra, ehl. gerðaþola, lnr. 163725, þingl. eig. Eyjólfur Halldórsson, gerðarbeiðandi Eimskipafélag Íslands ehf. Sýslumaðurinn á Hvolsvelli, 5. október 2005. Uppboð Framhald uppboðs á eftirfarandi eignum verður háð á þeim sjálfum sem hér segir: Helluvað, Rangárþingi ytra, lnr. 164510, þingl. eig. Albert Jónsson, gerðarbeiðandi Sjóvá-Almennar tryggingar hf., þriðjudaginn 11. október 2005 kl. 11:30. Mið-Mörk, Rangárþingi eystra, ehl. gerðarþola, lnr. 163780, þingl. eig. Gísli Sveinbjörnsson, gerðarbeiðandi Innheimtustofnun sveitar- félaga, þriðjudaginn 11. október 2005 kl. 13:00. Yzta-Bæli, Rangárþing eystra, ehl. gerðarþola, lnr. 163694, þingl. eig. Ingimundur Sveinbjarnarson, gerðarbeiðendur sýslumaðurinn í Hafnarfirði og Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, þriðjudaginn 11. október 2005 kl. 14:30. Sýslumaðurinn á Hvolsvelli, 5. október 2005. Uppboð Framhald uppboðs á eftirfarandi eign verður háð á henni sjálfri sem hér segir: Blíðubakki 2, 010101, Mosfellsbæ, þingl. eig. Hestamiðstöð Hindisvík ehf., gerðarbeiðandi Tollstjóraembættið, þriðjudaginn 11. október 2005 kl. 11:00. Sýslumaðurinn í Reykjavík, 6. október 2005. Félagslíf I.O.O.F. 1  1861078  Fl.I.O.O.F. 12  1861078½  Raðauglýsingar sími 569 1100
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.