Morgunblaðið - 10.11.2005, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 10.11.2005, Blaðsíða 10
10 FIMMTUDAGUR 10. NÓVEMBER 2005 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR RÍKISSTJÓRNIN og fenrisúlfur ís- lenskra umhverfismála, Landsvirkj- un, drífa áfram stóriðjustefnu ríkis- stjórnarinnar, en ekki fólkið í landinu og hið almenna atvinnulíf, sagði Steingrímur J. Sigfússon, formaður Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, í upphafi þingfundar á Al- þingi í gær, en þar gagnrýndu þing- menn Vinstri grænna og Samfylking- arinnar stóriðjustefnu stjórnvalda. Halldór Ásgrímsson forsætisráð- herra sagði málflutning þingmann- anna hins vegar sorglegan. Hann beindi spjótum sínum einkum að þingmönnum Vinstri grænna og sagði þá bundna af fortíðinni. Fólkið í land- inu liti hins vegar, sem betur fer, til framtíðar. Það hugsaði, sagði hann, um möguleikana á því að byggja upp margvíslegan iðnað til að skapa störf. „Mér finnst að háttvirtir þingmenn Vinstri grænna eigi að taka þátt í þessari umræðu með málefnalegum hætti og vera ekki að útiloka fyrir- fram ákveðna atvinnukosti. Það er al- veg eins og þeir vilji bara banna ákveðin trúarbrögð hér á landi. Það verði bara að hafa eina trú og það megi bara ekki nokkur maður segja neitt annað,“ sagði Halldór. Stalín hefði gert betur Steingrímur gerði, í upphafi um- ræðunnar, að umtalsefni fregnir af undirbúningi þriggja stóriðjuverk- efna hér á landi; í Straumsvík, í Þing- eyjarsýslu og í Helguvík. Hann sagði að samkvæmt þeim væri gert ráð fyr- ir aukinni álframleiðslu upp á um sjö til átta hundruð þúsund tonn. Hann sagði ennfremur að svo gæti farið að þessi þrjú verkefni yrðu að veruleika á sama tíma, þ.e. innan eins til þriggja ára og spurði hvort ríkisstjórnin teldi að það gæti gengið í ljósi ástandsins í hagkerfinu. Halldór Ásgrímsson svaraði því m.a. til að ekki væri ljóst hvenær þau verk- efni sem Steingrímur hefði nefnt, gætu komið til framkvæmda. Hann sagði síðar að engin ákvörðun hefði verið tekin um byggingu nýs álvers; á hinn bóginn væri verið að skoða þessi mál. Halldór ítrekaði að lokum að það væri af hinu góða að fólkið í landinu hugs- aði til framtíðar, þótt Vinstri grænir væru bundnir af fortíðinni. Þingmenn Vinstri grænna mótmæltu þessum orðum og sagði Kolbrún Halldórsdóttir m.a. að Vinstri grænir hefðu nútímaleg áform um atvinnuuppbyggingu á sama tíma og Framsóknarflokkurinn og Sjálf- stæðisflokkurinn væru fastir í gam- aldags hugmyndum. Þuríður Back- man sagði að Vinstri grænir horfðu vissulega til fortíðar, til að læra af reynslunni en Jón Bjarnason spurði í hvaða heimi forsætisráðherra og for- maður Framsóknarflokksins lifði. Hann sagði að Stalín hefði gert betur ef markmiðið væri að breyta Íslandi öllu í eina álverksmiðju. „Hún er með eindæm- um þessi afstaða Fram- sóknarflokksins, þessi blinda áltrú,“ sagði hann og bætti við að stóriðju- stefnan bitnaði á öðrum atvinnugreinum, m.a. ferðaþjónustunni. Láti af orkuútsölu Þingmenn Samfylk- ingarinnar tóku einnig þátt í umræðunni. Anna Kristín Gunnarsdóttir talaði m.a. um að gæta þyrfti að atvinnuupp- byggingu í stórum hluta landsins og að fólk þar hefði áhyggjur af atvinnumálum og Jóhann Ársæls- son og Helgi Hjörvar sögðu að úti- lokað væri að ráðast í öll þau þrjú verkefni samtímis, sem Steingrímur hefði nefnt í upphafi. Helgi sagði auk- inheldur að þótt stóriðjan væri ágæt þá myndu nýjar kynslóðir fyrst og fremst sækja störf sín í aðrar atvinnu- greinar. Þá sagði hann mikilvægt að Íslendingar létu af þeirri orkuútsölu sem þeir hefði rekið. Þegar eftir- spurnin væri mikil hlyti orkuverðið að hækka. Stóriðjustefna ríkisstjórnarinnar gagnrýnd við umræður á Alþingi Segja Framsóknarflokk- inn blindaðan af áltrú Halldór Ásgrímsson forsætisráðherra Eftir Örnu Schram arna@mbl.is Forsætisráðherra segir fólkið í landinu líta til framtíðar en VG til fortíðar DRÍFA Hjartardóttir, þing- maður Sjálfstæðisflokks, hefur mælt fyrir tillögu til þings- ályktunar á Alþingi um að heil- brigðis- og tryggingamálaráð- herra verði falið í samráði við landlækni að hefja undirbúning að skimun fyrir krabbameini í ristli og endaþarmi þannig að skipuleg leit geti hafist 1. júlí 2006. Meðflutningsmenn Drífu koma úr öllum þingflokkum á Alþingi. Í greinargerð tillögunnar segir m.a. að krabbamein í ristli og endaþarmi sé annað algeng- asta krabbameinið meðal Ís- lendinga. „Mikilvægi þess að geta fækkað dauðsföllum af völdum krabbameina er öllum ljóst,“ sagði Drífa er hún mælti fyrir tillögunni. „Krabbamein í ristli og endaþarmi eru í dag orsök mikils heilsutjóns og eru þriðja algengasta dánarorsök af völdum krabbameina meðal Íslendinga. Nokkrar mjög stór- ar rannsóknir þar sem einstak- lingum hefur verið fylgt eftir í nálægt tvo áratugi hafa sýnt óyggjandi að fækka má dauðs- föllum af völdum þessara krabbameina með skimun þar sem leitað er að blóði í hægð- um.“ Leit að rist- ilkrabba- meini hefj- ist næsta sumar INGIBJÖRG Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, hef- ur á Alþingi mælt fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um Seðlabanka Íslands, þar sem m.a. er lagt til að störf banka- stjóra Seðlabanka Ís- lands verði auglýst. Í frumvarpinu er einnig lagt til að kveðið verði á um það í lögunum að bankastjórar skuli hafa reynslu og víðtæka þekk- ingu á peningamálum og öðrum efnahagsmálum. Í frumvarpinu er auk- inheldur lagt til að ákvörðunarvald um beitingu stjórn- tækja bankans í peningamálum verði flutt til sérstakrar peningamála- stefnunefndar, sem í sitji bankastjórn og þrír af yfirmönnum bankans. Lagt er til að nefndin haldi fundi a.m.k. átta sinn- um á ári og að opinber- lega verði gerð grein fyrir ákvörðunum nefndarinnar. Með- flutningsmenn Ingi- bjargar eru fjórir aðrir þingmenn Samfylk- ingarinnar. Þingmenn Samfylk- ingarinnar hafa áður lagt sambærileg frum- vörp fram á Alþingi, en þau hafa ekki náð fram að ganga. Í greinar- gerð frumvarpsins segir m.a. að markmið þess sé að tryggja að faglega sé staðið að ráðningu Seðla- bankastjóra og beitingu stjórntækja Seðlabanka Íslands í peningamálum. Þannig verði stuðlað að sjálfstæði bankans bæði í reynd og ásýnd. Frumvarp um Seðlabanka Íslands Störf bankastjóra verði auglýst Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ÞORGERÐUR K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra upplýsti á Al- þingi í gær að 119 manns hefði verið synjað um skólavist í framhaldsskól- um landsins nú í haust. Flestir þeirra hefðu verið að sækja um skólavist eftir hlé frá námi. Aðrir hefðu verið að óska eftir því að skipta um skóla. Þetta kom fram í svari hennar við fyrirspurn Björgvins G. Sigurðsson- ar, þingmanns Samfylkingarinnar. Þorgerður sagði að algengustu ástæður þess að fólki væri synjað um skólavist væru þær að ekki væri pláss í viðkomandi skólum eða á við- komandi námsbrautum. Björgvin sagði, eftir að þessar upplýsingar lágu fyrir, að eitthvað væri að í menntakerfi sem vísaði frá 120 einstaklingum er vildu snúa aft- ur til náms eftir hlé. „Á sama tíma er veifað yfir hausamótum framhalds- skólakerfisins tillögu um skerðingu stúdentsprófsins og sparnað upp á tæpa tvo milljarða á ári í rekstri skólanna.“ Hann sagði að þetta væru alvarlegar staðreyndir sem hlytu að kalla á endurskoðun framhalds- skólakerfisins. 119 manns fengu ekki skólavist ÞINGFUNDUR Alþingis hefst kl. 10.30 í dag. Á dagskrá er m.a. skýrsla Ríkisendurskoðunar og skýrsla um- boðsmanns Alþingis. Þá fara fram umræður utan dagskrár. Kl. 10. 30 fer fram umræða um hreyfanleika starfs- fólks og þjónustu eftir stækkun ESB. Og kl. 13.30 fer fram umræða um vanda á leikskólum vegna manneklu. Morgunblaðið/Golli Össur Skarphéðinsson og Drífa Hjartardóttir ræða málin í þingsal Alþingis í gær . HALLDÓR Blöndal, þingmaður Sjálfstæðisflokks, hefur lagt fram á Alþingi frumvarp þar sem m.a. er lagt til að landeigendum verði óheimilt að selja skotveiðimönnum heimild til að skjóta fugla á land- areign sinni. Jafnframt að skot- veiðimönnum verði óheimilt að bjóða fé fyrir slíka heimild. Fuglar himins ekki einkaeign Frumvarp Halldórs felur í sér nokkrar breytingar á lögum um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum. Hann segir í greinargerð að fuglar himinsins séu ekki einka- eign eins eða neins. „Og nú er svo komið að dauðar rjúpur mega ekki ganga kaupum og söl- um sem væri þó nær en að selja skotveiðileyfi á þær lifandi. Ekki er hægt að bera sam- an laxveiði og fuglaveiði af aug- ljósum ástæðum. Og rétt er að nefna til viðbótar að laxinum klekj- um við ef þess er talin þörf og ger- um sitthvað annað til að tryggja viðgang hans. Engin slík ráð eru til fyrir villta fugla,“ segir í greinar- gerðinni. Halldór leggur til fleiri breyting- ar, m.a. að óheimilt verði að veiða fugla frá sólarlagi til sólaruppkomu. Þá leggur hann til að eftirfarandi setning í umræddum lögum falli brott: „Í varpi kríu, silfurmáfs, hvít- máfs og hettumáfs skal heimilt að taka egg þessara fugla en þó aldrei eftir 15. júní ár hvert.“ Óheimilt verði að þiggja fé fyrir skotveiðileyfi Halldór Blöndal

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.