Morgunblaðið - 10.11.2005, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 10.11.2005, Blaðsíða 12
12 FIMMTUDAGUR 10. NÓVEMBER 2005 MORGUNBLAÐIÐ FRÉTTIR GARÐASTRÆTI – 2 NÝJAR ÍBÚÐIR GLÆSILEGAR OG SÉRLEGA VEL STAÐSETTAR ÍBÚÐIR Tvær nýbyggðar 2ja herbergja 54,5 fm íbúðir á efstu hæð í mikið endurnýjuðu húsi í miðbæ Reykjavíkur. Byggð var heil hæð ofan á húsið, sem bæði breytti útliti hússins auk þess að fegra heildar götumyndina. Í íbúðunum er mikil loft- hæð með innfeldri lýsingu í lofti og gólfsíðum gluggum sem gera íbúðirnar mjög bjartar. Íbúðirnar eru með vestursvöl- um og gluggum í austur og vestur. Úr íbúðunum er sérlega fallegt útsýni yfir Reykjavíkurhöfn og til Esjunar. Íbúðirnar eru með samstæðum eikarinnréttingum og eikarparketi á gólfi. Baðherbergin eru flísalögð í hólf og gólf með sturt- uklefa og tengi fyrir þvottavél. Í þessum íbúðum er allt nýtt þar sem þær eru í þeim hluta húsins sem er nýbyggður. Guðrún Árnadóttir, lögg. fasteignasali. „ÉG HEF einmitt lagt mikla áherslu á það hér innan ráðuneytisins að tillit verði tekið til bekkjarkerfisskólanna, því við viljum hafa fjölbreytta flóru af skólum hér og að skólar hafi tækifæri til að móta sér sérstöðu,“ segir Þor- gerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra í samtali við Morgunblaðið þegar leitað var við- bragða hjá henni við þeim athuga- semdum framhalds- skólakennara sem birtust í blaðinu í gær. Segir hún því ekki rétt að ekki sé tekið tillit til sérstöðu skólanna. „Við viljum tryggja bekkjarskólunum það svigrúm að þeir geti mótað námsvalið og námsframboðið meira eftir sínu höfði heldur en áður. Það er þannig ver- ið að bjóða bekkjarskól- um þann valkost að losa um kjarnann og nám- skrána, svo skólarnir geti sjálfir mótað það hvernig þeir uppfylla námsskrána,“ segir Þor- gerður Katrín og leggur áherslu á að það þýði í reynd að hægt verði að bjóða upp á enn meiri sérhæfingu en nú er innan bekkjarskólanna. En felur slík sérhæfing ekki óhjá- kvæmilega í sér að eitthvað annað þurfi að víkja, þ.e. að dýptin í fögum komi niður á breiddinni? „Við verðum náttúrlega að hafa hugfast að á síðastliðnum áratug hef- ur skólinn lengst um samtals 2.700 klst. Annars vegar í grunnskólanum um ríflega 2.300 og um 400 í fram- haldsskóla. Hins vegar hefur ekki verið bætt við námsefni til samræmis við þessa lengingu. Mér finnst að fólk verði að koma sér út úr þessari kassa- hugsun. Við verðum að horfa á skóla- kerfið sem eina heild,“ segir Þorgerð- ur Katrín og bendir í því samhengi á að vel sé hægt að færa tungumálanám mun neðar en nú er, jafnvel niður í 2. bekk. „Á sama hátt hlýtur að vera hægt að færa námsefni milli 15 og 16 ára unglinga. En það er eins og það megi ekki vegna þess að annað stigið heiti grunnskóli og hitt framhalds- skóli. Við höfum nú tækifæri til að horfa á skólakerfið sem eina heild og treysta grunnskólunum til þess að taka við ákveðnu námsefni,“ segir Þorgerður Katrín og tekur fram að meginhluta þess námsefnis sem talað er um að færa sé þegar verið að kenna í grunnskólanum. „Við erum þannig bæði að nýta tímann betur ásamt því að koma í veg fyrir tvítekningar.“ Lengd framhaldsskólanáms ekki óbreytanleg breyta Framhaldsskólakennarar vilja nú ekki skrifa upp á að verið sé að tvítaka efnið, miklu fremur að verið sé að dýpka námefnið. Hvernig svarar þú því? „Það er faglegt mat að það er töluvert um tvítekningu á námsefni sem hægt er að komast hjá með því að dýpka námsefnið í grunn- skóla, efni sem nú þeg- ar er kennt þar. Einnig vil ég taka fram að lögð verður áhersla á aðrar og breyttar námsað- ferðir. Við erum að tala um meira símat, endur- mat og fleiri verkefni. Minni áhersla er lögð á próf, þó við leyfum þeim skólum sem það kjósa að halda í áherslur sínar á próf. Við erum að láta skólana fá meira sjálfdæmi í því hvernig þeir skipa og haga sínum málum. Það er verið að auka svigrúm- ið og það hefur enginn ennþá getað sagt mér það af hverju íslensk ung- menni þurfi að nota ári lengra til þess að klára stúdentspróf. Þrátt fyrir styttingu á námi til stúdentsprófs verðum við með tæplega 10.800 klst. frá grunnskóla til loka stúdentsprófs meðan sambærileg tala í Danmörku er 10.050 klst. og 8.800 í Svíþjóð,“ seg- ir Þorgerður Katrín og bendir á að fjöldi kennslustunda í framhaldsskól- um hérlendis sé mun meiri en í bæði Svíþjóð og Finnlandi. „Ég hef trölla- trú á bæði íslenskum nemendum og kennurum til þess að takast á við þetta verkefni og nýta tímann betur, enda eru miklir þjóðfélagslegir hags- munir fólgnir í þessu,“ segir Þorgerð- ur Katrín og vill sérstaklega taka fram að með þessum aðgerðum sé ekki verið að spara. „Við erum að leggja mikla fjármuni í að breyta þessu kerfi, t.d. í formi endurmennt- unar kennara,“ segir Þorgerður Katrín og tekur fram að sér þyki mið- ur að talað sé um þá endurmenntun sem hraðnámskeið. Um sé að ræða 15 eininga háskólanám á vegum KHÍ. Í blaðinu í gær var haft eftir einum kennara að hann sæi ekki tilganginn með því að umbylta öllu skólaum- hverfinu til þess að nemendur geti stytt námstíma sinn, því þeir geti það nú þegar í dag í áfangakerfinu, en reynslan sýni að það sé aðeins lítið hlutfall nemenda sem velur að gera það. Hvað finnst þér um það sjónar- mið? „Ég held að þessi sveigjanleiki verði áfram til staðar. Nemendur geta þannig tekið prófið á tveimur ár- um eða fjórum ef svo ber undir, sér- staklega í áfangaskólunum. En við verðum að nýta tímann betur. Eigum við ekkert að fylla upp í þessar 2.700 kennslustundir sem bæst hafa við? Þó það hafi verið ákveðið á fyrri hluta síðustu aldar að framhaldsskólinn skyldi vera fjögur ár, þá er það ekki óumbreytanleg breyta eða ákvörðun. Við verðum að átta okkur á því að allt skólaumhverfið er hefur breyst, bæði hér heima sem og erlendis.“ Lítur það jákvæðum augum að ungmenni vinni með skóla Fram kom einnig í blaðinu í gær að eins og staðan er í dag treysti banda- rískir háskólar íslenskum stúdentum til að taka BA- og BS-nám þar í landi á þremur árum í stað fjögurra sem rekja megi til íslenska stúdentspróf- sins. Hefur þú áhyggjur af því að þetta breytist við styttingu fram- haldsskólans? „Nei, ég hef ekki miklar áhyggjur af því. Ég hef miklu frekar áhyggjur af því að þeim sem halda til Banda- ríkjanna í háskólanám hefur fækkað verulega á síðustu árum.“ Bent hefur verið á það að íslensk ungmenni vinna gjarnan með námi sínu í framhaldsskólum. Mun lenging skólaársins og meira vinnuálag í skól- anum ekki skerða svigrúm nemenda til að vinna sér inn tekjur? Þyrfti ekki samhliða að huga að því að fara að for- dæmi hinna Norðurlandanna hvað varðar útbýtingu námsstyrkja og ókeypis námsgögnum? „Hvað varðar styrkjaleiðina þá er það bara önnur umræða sem við þyrftum þá að taka. Að mínu mati réttlætir stytting náms til stúdents- prófs ein og sér ekki að það eigi að fara að styrkja nemendur. Við verð- um að hafa það hugfast að við höfum ákveðið fjármagn til að standa undir framhaldsskólunum og við höfum val- ið að verja því fyrst og fremst til að tryggja öllum námsvist og tryggja sem besta aðstöðu. Ef við ætlum að fara að bæta í þá þurfum við að taka sjálfstæða umræðu um það efni, það tengist ekki þessari breyttu náms- skipan. Hvað vinnu framhaldsskóla- nema varðar þá tel ég að þeir muni eftir sem áður hafa sama svigrúm til þess að vinna með námi. Og ef ég þekki íslensk ungmenni rétt, þá er sama hvað verður mikið að gera hjá þeim í skólanum, þau munu alltaf vinna með skólanum. Að því leyti skerum við okkur úr frændþjóðum okkar. Sumir segja að þetta sé nei- kvætt, en mér finnst þetta frekar vera jákvætt merki um almennan dugnað í íslensku samfélagið og almenna löng- un til þess að vinna,“ segir Þorgerður Katrín og telur það fremur jákvætt en hitt hvað Íslendingar séu viljugir til verka. „Ég er sannfærð um að það kemur ekki til með að breytast við breytta námsskipan til stúdents- prófs.“ Viljum hafa fjölbreytta flóru af skólum Eftir Silju Björk Huldudóttur silja@mbl.is Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir OECD áætlar að 10,5% af vergri landsframleiðslu (VLF) Íslands hafi verið varið til heilbrigðismála í heild sinni árið 2003, samanborið við 10% af VLF árið 2002, að því er fram kemur í Heilbrigðismálum í hnot- skurn 2005, riti Efnahags- og fram- farastofnunarinnar í París (OECD). Til samanburðar vörðu Norðmenn 10,3% af VLF til heilbrigðismála árið 2003, Frakkar 10,1% og Danir 9,0%. Heildarútgjöld til heilbrigðismála í ríkjum OECD voru að meðaltali 8,8% af VLF árið 2003. Þetta hlutfall var mjög misjafnt milli ríkja og var það t.d. 15% í Bandaríkjunum árið 2003 en 6% í Slóvakíu. Í frétt frá Hagstofu Íslands kemur fram að allur samanburður á út- gjöldum Íslands til heilbrigðismála við önnur aðildarríki OECD árið 2003 sé erfiður, því ríkin styðjast við ólíka staðla og uppgjörsaðferðir. Í ársbyrjun 2004 var ákveðið á Hag- stofunni að innleiða nýtt flokkunar- kerfi OECD og nota það við uppgjör á útgjöldum til heilbrigðismála. Stefnt er að því að senda OECD gögn sundurliðuð eftir staðli stofn- unarinnar á næsta ári. 10,5% landsfram- leiðslu fóru til heil- brigðismála 2003 PETER Chance, einn þeirra sem björguðust þegar kanadíski tund- urspillirinn Skeena strandaði við Við- ey 25. október 1944, man vel eftir strandinu, aðdraganda þess og björg- uninni úr fjörunni. Hann man hins vegar lítið sem ekkert eftir dvöl sinni hér á landi eftir strandið og telur lík- legt að ástæðan fyrir minnisleysinu sé sú að hann hafi fengið áfall. „Ég man að ég var klæddur í hlý föt og ég fékk eitthvað heitt að drekka, kannski romm. Og svo svaf ég mjög mikið,“ sagði þessi 85 ára gamla kempa í samtali við Morgunblaðið í gær. Chance er staddur hér á landi í til- efni af útkomu bókarinnar Útkall – hernaðarleyndarmál í Viðey eftir Ótt- ar Sveinsson. Þegar skipið strandaði í foráttubrimi við vesturodda Viðeyjar voru 213 manns um borð. Misráðin skipun um að yfirgefa skipið varð til þess að 21 sjóliða rak um átta kíló- metra leið frá Viðey og upp í Kolla- fjörð. Þeim sem eftir voru í skipinu, 198 manns, var flestum bjargað í land af Einari Sigurðssyni, skipstjóra á Aðalbjörginni. Dró akkerið Chance var siglingafræðingur um borð í Skeena og árið 1944 varð hann 24 ára gamall. Nóttina örlagaríku hafði Skeena ásamt fleiri skipum leit- að skjóls við land undan kröppum suðvestanstormi. Chance hafði raun- ar lýst því yfir að hann væri andvígur þeirri ákvörðun skipstjórans að leita vars á sundunum þar sem hann hafði kynnst því að þar var slæmt akker- islægi. „Það var eldfjallaaska á botn- inum og akkerið dróst því eftir botn- inum en náði ekki festu,“ sagði Chance. Að ráði Chance varpaði skipið akk- eri á milli Engeyjar og Viðeyjar, þannig að um 800 metrar voru í hvora eyjuna og um 800 metrar í Laug- arnes. Vegna stormsins og éljanna virkaði ekki ratsjá skipsins og svo dimm voru élin að lengi vel sást hvorki til eyjanna né til lands. Skip- verjarnir urðu því ekki varir við það að þegar Skeena dró akkeri sín og hraktist undan veðri í átt að brim- sköflunum við Viðey. Brimið lyfti skutnum Þegar skipið strandaði heyrðist gríðarlegur hvellur. „Við vissum vel að við vorum í mikilli lífshættu. Það var ekki nóg með að við værum strandaðir á klettaströnd heldur var svo mikið afl í briminu að það lyfti skutnum hátt í loft upp og skellti skipinu síðan niður með miklum lát- um,“ sagði Chance. Eftir langa bið var honum bjargað yfir í Viðey og sagði hann ljóst að Einar Sigurðsson hefði unnið mikið afrek við björguna. Þetta er í fyrsta skipti sem Chance kemur til landsins frá stríðslokum. Peter Chance man eftir strandi Skeena en ekki eftir dvölinni á Íslandi Morgunblaðið/RAX Peter Chance ásamt Óttari Sveinssyni rithöfundi í Fossvogi þar sem hann vitjaði grafa skipsfélaga sinna á tundurspillinum Skeena. „Vissum vel að við vorum í mikilli lífshættu“ Eftir Rúnar Pálmason runarp@mbl.is

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.