Fréttablaðið - 05.08.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 05.08.2010, Blaðsíða 1
Sími: 512 5000MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI5. ágúst 2010 — 181. tölublað — 10. árgangur FIMMTUDAGUR skoðun 20 Sölufulltrúar Henný Árnadóttir henny@365.is 512 5427 Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 HELENA CHRISTIANSEN verður verndari göngunnar „The Worlds Greatest Catwalk“ sem fram fer á Strikinu í Kaupmanna- höfn 14. ágúst. Þar munu 220 fyrirsætur ganga heila mílu niður bleik skreytta götuna en viðburðurinn er hluti af tískuviku í borginni. „Þetta eru buxur sem heita Hells bell og ég keypti úti í Frakklandi. Þær fara langt með að vera uppá-haldsbuxurnar mínar. Þær eru líka einstakar og ég held að þær séu bara framleiddar í tíu eða fimmtán eintökum,“ segir Theó-dór Árnason, yfirkokkur á Hótel Óðinsvéum, sem gengur um götur á krómuðum Dior-skóm B linn er ú verið duglegur að kaupa sér föt þar. „Úti í London hafði ég tíma á sunnudögum og mánudögum til að skreppa í Selfridges og missa mig í kaupum á Dior-skóm og Boss-jökkum.“ Í París bjó frænka hans. „Hún var í háskóla að læra hönn-un þannig að hún og vinir hennarhöfðu sínar k ð dór glettinn en í fataskápum hans má meðal annars finna buxur með sebramynstri. „Það var gæi sem ég sá úti í París sem var í leðurjakka á hjólabretti og með dredda í níð-þröngum sebrabuxum sem ég héltfyrst að væru sokk bdó Leitaði sebrabuxna lengi Theódór Árnason gengur um götur Reykjavíkur og stórborga Evrópu á krómuðum Dior-skóm. Uppáhalds- buxur hans eru frá París og gerðar í fáum eintökum en hann á talsvert mikið af fötum í fataskáp sínum. Buxur Theódórs eru framleiddar í tíu til fimmtán eintökum og eru því einstakar að hans mati. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN Verðhrun í stórum stöfum Í minni stöfum minnst 60% afslátturVERÐ- HRUN MINNST 60% AFSLÁTTUR Sími 581 21 F Á K A F E N I 9 - - S í m i : 5 5 3 7 0 6 0 O p i ð m á n u d - f ö s t u d . 1 1 - 1 8 & l a u g a r d . 1 1 - 1 6 ÚTSALAwww.gabor.is Sérverslun með SÉRBLAÐ í Fréttablaðinu Allt veðrið í dag Nýr maður í brúnni Hilmar Oddsson hefur verið ráðinn rektor við Kvikmyndaskóla Íslands. tímamót 26 Í einleiknum Afinn Sigurður Sigurjónsson leikur í einleiknum Afinn í Borgarleikhúsinu. fólk 54  LÉTTIR HELDUR TIL austanlands en skýjað að mestu annars staðar og lítils háttar væta sunnan- og vestanlands. Vindur verður hægur og hiti víða á bilinu 13 til 20 stig. VEÐUR 4 16 14 16 13 13 GÖTUMYNDIN AÐ BREYTAST Rúm þrjú ár eru síðan stórbruninn varð í miðborg Reykjavík- ur. Framkvæmdir við Lækjargötu og Austurstræti ganga vel og götumyndin því hægt og bítandi að breytast. NEYTENDAMÁL Farið er að bera á skorti á kjúklingakjöti í matvöru- verslunum. Annar stærsti kjúklingaframleið- andi landsins, Matfugl, innkallaði í síðustu viku allan kjúkling vegna salmonellu í fjórða sinn á innan við ári og þar er enn unnið að lausn vandans. Aðrir framleiðendur anna ekki eftirspurn á meðan. Ragnar Hjörleifsson, sölu- og markaðsstjóri Reykjagarðs, sem hefur um 40 prósenta markaðs- hlutdeild líkt og Matfugl, segir fyrirtækið einfaldlega ekki hafa undan þessa dagana. Ekki hjálpi til að vinnuvikan eftir verslunar- mannahelgi sé aðeins fjórir dagar, því það komi eðli málsins sam- kvæmt niður á framleiðslunni. „Í þessari viku verður því skort- ur á kjúklingi í verslunum,“ segir Ragnar. Ástandið muni hins vegar lagast strax eftir helgi. „Þá komum við sterkir inn aftur með 40 þús- und fugla,“ segir hann. Ragnar segir að salmonella hafi ekki greinst í slátruðum fugli hjá Reykjagarði upp á síðkastið, en aðeins hafi borið á salmonellu í lifandi fugli og honum hafi verið fargað jafnóðum. Ragnar segir menn gruna að rekja megi þessi salmonellutilfelli til smitaðs fóð- urs sem selt var kjúklingabúunum síðastliðinn vetur. - sh Framleiðendur hafa ekki undan á meðan Matfugl glímir við þráláta salmonellu: Kjúkling skortir í matvörubúðir ORKUMÁL Katrín Júlíusdóttir iðn- aðarráðherra segir umræðuna um kaup Magma á hlut í HS orku á villigötum. Of mikið sé horft á einn kaupanda, hvort hann sé góður eða slæmur, á hlut sem þegar hafi verið einkavæddur. Katrín segir að leggja þurfi línur í orkumálum Íslands til framtíðar. „Ég ætla ekki að segja til um hvort staðan eins og hún er núna, sú óvissa sem verið hefur um hlut- inn og þar með eignarhald í vetur, sé eitthvað betri. Ég er ekki viss um að gagnrýnendur þessara ein- stöku kaupa séu heldur á þeirri skoðun. Þess vegna finnst mér vanta umræðu um það.“ Ráðherra veltir því upp hvort betra sé að opinber orkufyrir- tæki skuldsetji sig úr hófi fram, til framkvæmda. „Við þurfum líka að horfast í augu við það að opinber orkufyr- irtæki eru að taka gríðarlega fjár- muni að láni hjá erlendum lánar- drottnum og ég veit ekki til þess að þar séu neinar góðgerðarstofn- anir á ferð. Ég velti því fyrir mér hvort ekki sé betra að fá fjárfest- inguna inn, til dæmis með verk- efnafjármögnun til skemmri tíma með opinberum aðilum.“ Katrín segist ekki óttast einka- fjármagn í orkuframleiðslu, sé auðlindum og dreifikerfi hald- ið í opinberri eigu. Lög og reglur tryggi slíka opinbera eigu og þá sé það skýr stefna ríkisstjórnar- innar að önnur orkufyrirtæki fari ekki sömu leið og HS orka. - kóp / sjá síðu 16 Erlenda fjárfestingu frekar en erlend lán Iðnaðarráðherra segir erlenda fjárfestingu með verkefnafjármögnun betri en að orkufyrirtæki skuldsetji sig úr hófi. Umræðan um Magma sé á villigötum. FR ÉTTA B LA Ð IÐ /G VA FÓLK Bandaríski auðkýfingur- inn Paul Allen og fylgdarlið hans verður fyrsti hópurinn sem kafar að flaki bandaríska herskipsins Alexander Hamilton í Faxaflóa. Skipinu var sökkt árið 1942. Landhelgisgæslan fann flak- ið af Alexander Hamilton í fyrra og bar kennsl á það. Paul Allen og félagar hafa fengið leyfi frá utan- ríkisráðuneytinu til að kafa niður að flakinu. Samkvæmt heimildum Frétta- blaðsins kom Allen ekki hingað til lands í glæsiskipinu sínu Octopus sem liggur í Reykjavíkurhöfn og vekur mikla athygli vegfarenda. Allen flaug til móts við sextíu manna áhöfn skipsins ásamt kær- ustu sinni. Samkvæmt heimildum hélt hún upp á þrítugsafmælið sitt hér á landi. - afb, áp / sjá síðu 54 Allen og fylgdarlið á Íslandi: Kafa fyrstir að flaki í Faxaflóa REYKJAVÍK Jón Gnarr borgarstjóri skiptir um embættisbifreið í dag og tekur vistvænan bíl í notkun. „Mér skilst að þetta sé vetnisbíll og mig lang- ar að sýna for- dæmi í því að prófa þessa bíla og taka þátt í þessu,“ segir Jón. „Mér finnst mjög mikil- vægt að við, bæði borgin og við Íslendingar, tökum þátt í þróun á svona farar- tækjum, að við séum þátttakend- ur í henni en ekki bara áhorfend- ur. Við höfum alla möguleika á því og alla burði til að verða fyr- irmynd annarra þjóða.“ Bílarnir verða fengnir að láni og bílum sem nú er notast við skilað við sama tækifæri. - kóp Umhverfisvænn borgarstjóri: Vistvænir bílar í Ráðhúsið JÓN GNARR Blikar aftur á toppinn Breiðablik vann 5-0 stórsigur á Val í fyrsta leik 14. umferðar Pepsi-deildar karla. sport 46
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.