Fréttablaðið - 20.11.2010, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 20.11.2010, Blaðsíða 1
MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 3 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Heimili&hönnun l Allt l Allt atvinna 20. nóvember 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Hlemmur, ljósmyndasýning Helga Halldórssonar, var opnuð í Skot- inu á fimmtudag. Sýningin gefur innsýn í daglegt líf farþega. Helgi tók myndirnar á tímabilinu 2008-2009 en hóf undirbúningsvinn- una árið 2007. Til að ná sem bestri útkomu dvaldi hann löngum stundum á Hlemmi og náði þannig að draga upp raunsæja mynd af daglegu lífi fólks. Sýningin verður opin til 5. janúar og er aðgang- ur ókeypis. Patti.isLandsins mesta úrval af sófasettum Dugguvogi 2 / s: 557 9510 / www.patti.is Opið : Mánud. - Föstud. frá 9 til 18 og Laugard. frá 11 til 16 Púðar í úrvali Verð frá 2.900 kr Vín Sófasett 3+1+1 Verð frá 345.900 krÍslenskir sófarYfir 90 mismunandi gerðir.Mál og áklæði að eigin vali. Bjarki, sem þjálfar meistaraflokk ÍR, átti afmæli í vik H elgin verður annasöm hjá handboltaþjálfaranum Bjarka Sigurðssyni en hann hyggst dytta að heimilinu, sinna fjölskyldunni og handboltanum og hitta fyrir nokkra fílelfda tarfa. „Laugardagurinn er sérstaklega þétt skipaður en ég ætla að byrja á því að framkvæma einhverja málningar-vinnu heima hjá mér. Meiningin er að mála allt húsið að innan en ég á ekki von á því að það verði tilbúið fyrr en í sumar,“ segir Bjarki sposkur enda hefur hann í nægu að snúast frá degi til dags. Bjarki Sigurðsson býður törfum í ómálaða stofu um helgina: Handbolti og tarfagleði 3 20. nóvember 2010 LAUGARDAGUR 1 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Þórdís Hermannsdóttir thordish@365.is 512 5447 Sölufulltrúar Við Ingi Pétursson vip@365.is 512 542 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441 Húsvörður Stjórn Húsfélagsins Strikið 2 – 12 auglýsir eftir húsverði. Helstu verkefni: • Ræsting sameignar • Umsjón og eftirlit með sameign og minni háttar lagfærigar• Hirðing lóðar • Eftirlit með viðhaldsframkvæmdum • Aðstoð við íbúðaeigendur Nánari upplýsingar veittar í síma 840 8280 kl. 9 – 17 virka daga. Umsóknarfrestur er til 3. desember og skal umsóknum skilað til formanns hússtjórnar, Kristins Kristjánssonar, Strikinu 12, 210 Garðabæ. Helstu verkefni: Þróun hugbúnaðar vegna uppgjöra fyrir fyrirtæki, kortaútgefendur og alþjóðleg kortafélög Hugbúnaðarþróun vegna annarra lausna félagsins Þarfagreining og innleiðing vegna aðkeyptra lausna Notenda- og rekstraraðstoð á vegum Hugbúnaðarþróunar Menntun og hæfniskröfur: Háskólapróf í tölvunarfræði, kerfisfræðieða sambærilegu Góðir hæfileikar í mannlegum samskiptum Þekking á iSeries umhverfi, RPG forritun, Windows forritun og SQL Þekking á bókhalds- og uppgjörsmálum er kostur Víðtæk og fjölbreytt reynsla er kostur Nánari upplýsingar um störfin veitir okkar www.borgun.is. 28 ó b Við leitum að reyndum einstaklingi til starfa á Upplýsingatæknisviði Borgunar. Starfið felur í sér hugbúnaðarþróun vegna helstu viðskiptalausna félagsins. Borgun leitar að hugbúnaðarsérfræðingi Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið Lögfræðingur Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið auglýsir eftir lögfræðingi til starfa á auðlindaskrifstofu ráðuneytisins. Verkefnin eru fjölbreytt en að stærstum hluta á sviði fiskveiðistjórnunar. Starfið er bæði spennandi og krefjandi og leitað er eftir kraftmiklum og metnaðarfullum einstaklingi með góða menntun og samstarfshæfileika. Menntunar- og hæfniskröfur: Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.Gott vald á íslensku máli og enskukunnátta ásamt hæfni til að tjá sig í ræðu og riti. Frumkvæði , vandvirkni, skipulagshæfni og sjálfstæði í vinnubrögðum. Starfsreynsla úr stjórnsýslu og þekking á fiskveiðlöggjöfinni æskileg. Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskóla-menntaðra starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra.Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.Nánari upplýsingar veitir Sigurgeir Þorgeirsson, ráðuneytisstjóri, í síma 545 8300. Umsóknir er hafi að geyma upplý i [ SÉRBLAÐ FRÉTTABLA ÐSINS UM HÍBÝLI ] heimili & hönnun nóvember 2010 Ískaldir tónar Blár litur er í brennid epli í hönnun og er janfve l sagður jólaliturinn. SÍÐA 4 Ótrúlegt ítalskt hóte l Maison Moschino í Mílanó er ótrúleg ævintýraver öld. SÍÐA 8 20. nóvember 2010 273. tölublað 10. árgangur Helgarútgáfa Gott að skapa Á ÍSLANDI hönnun 58 SPILVERKIÐ SAMAN Á NÝ Eftir liðlega 30 ára hlé kemur hin vinsæla hljómsveit Spilverk þjóðanna saman á nýjan leik. Fram undan er útgáfa nýrrar plötu með vorinu og tónleikar í Hörpu næsta haust. Valgeir Guðjónsson, Egill Ólafsson, Diddú og Sigurður Bjóla segjast eingöngu koma saman ánægjunnar vegna. Sjá síðu 30. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON Koffín hressir ekki Rannsóknir Jack James hafa sýnt fram á skaðsemi koffíns. vísindi 46 Heimakær hnitstjarna fólk 48 Fagnaðarefni í kreppu? Óvíst er hvort trúlofun Vil- hjálms prins og Kate Middle- ton auki vinsældir bresku konungsfjölskyldunnar. brúðkaup 36 TRÚMÁL Þrátt fyrir áralanga leit hefur kaþólska kirkjan á Íslandi ekki enn fundið munka til að manna klaustur sem vonir standa til að rísi í nágrenni Reykjavíkur. Að sögn séra Patricks Breen, stað- gengils biskups kaþólsku kirkjunn- ar, er langt í land að hér rísi nýtt munkaklaustur. „Fyrst leitum við að munkum og það mál er ekki enn í höfn,“ segir séra Patrick, en kaþólska kirkjan hér hefur verið í sambandi við klaustur víða um heim vegna þessa. Séra Patrick segir að kirkjan vildi helst hafa klaustrið nærri höfuðborginni til þess að fólk eigi sem best með að sækja það heim, hvort heldur sem er um helgar eða eftir vinnu virka daga. Eins vanti kaþólsku kirkjuna samastað fyrir barna- og unglinga- starf líkt og þjóðkirkjan starfræki í Vatnaskógi og víðar. „Við erum ekki með neitt svoleiðis og viljum helst hafa munka til slíkra starfa.“ Aðalástæðu áhuga kaþólsku kirkj- unnar á byggingu munkaklausturs hér segir hann vera fyrirbæna starf sem í klaustrum sé stundað. Þá hafi sýnt sig í öðrum löndum að opin munkaklaustur njóti verulegra vin- sælda hjá fólki sem sæki þar helgi- hald eða leiti kyrrðar. - óká / sjá síðu 6 Leita munka erlendis Kaþólska kirkjan á Íslandi vinnur enn að ráðagerðum um að hér á landi rísi munkaklaustur í nágrenni höfuðborgarinnar. Leit í erlendum klaustrum að munkum til Íslandsfarar hefur ekki borið árangur. Fyrr verður ekki byggt. Samstiga til framtíðar Bandaríkjaforseti segir samvinnu Bandaríkjanna og Evrópu styrkja hagsmuni og verja frelsi. umræðan 20 spottið 18 FESTIVAL NÓVEMBER LINDUM KÓPAVO GI Í DAG, LAUGARD AG 3 - 110 R. 10 R. R. hálsi 3 - 110 R. . . Komin í jólaskap Opið 10 - 18 Prinsessudraumar tíska 54 DÓMSMÁL Gunnar Rúnar Sigur- þórsson játaði fyrir héraðsdómi í gær að hafa banað Hannesi Þór Helgasyni í ágúst á þessu ári. Niðurstaða geðrannsóknar sem Gunnar Rúnar hefur geng- ist undir er sú að hann sé ekki sakhæfur, að sögn Sigríðar Elsu Kjartansdóttur saksóknara í mál- inu. Dómari á eftir að úrskurða endanlega um sakhæfi hans. Verjandi Gunnars Rúnars gerir kröfu um lokað þinghald til verndar sakborningi og fjöl- skyldu hans. - jss / sjá síðu 2 Morðið á Hannesi Helgasyni: Meta Gunnar ekki sakhæfan
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120
Blaðsíða 121
Blaðsíða 122
Blaðsíða 123
Blaðsíða 124
Blaðsíða 125
Blaðsíða 126
Blaðsíða 127
Blaðsíða 128

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.