Fréttablaðið - 15.12.2011, Blaðsíða 1

Fréttablaðið - 15.12.2011, Blaðsíða 1
veðrið í dag MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI Sími: 512 5000 MEST LESNA DAGBLAÐ Á ÍSLANDI* *Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup apríl - júní 2011 alla daga til jóla Opið til 22 dagar til jóla Opið til 22 í kvöld 9 Nýtt kortatímabil Jólaleikur BYKO! Vinningshafi gærdagsins er Hugi Freyr Valsson Sjá nánar á www.byko.is Nýr vinningur á hverjum degi Gjafakort BYKO - 15.000 kr. Vinningur dagsins: S T Y R K T A R F É L A G L A M A Ð R A O G F A T L A Ð R A ... fyrir Ísland með ástarkveðju H V ÍT A H Ú SI Ð /S ÍA - 1 1- 18 08 SÖL UTÍ MA BIL 5.-1 9. D ESE MB ER Sölustaðir á www.kaerleikskulan.is Fimmtudagur skoðun 34 2 SÉRBLÖÐ í Fréttablaðinu Allt Hátíðarmatur veðrið í dag 15. desember 2011 293. tölublað 11. árgangur Nú tekur alvaran við Elísabet Jökulsdóttir fagnar 20 ára rithöfundarafmæli. tímamót 44 Sölufulltrúar: Jóna María Hafsteinsdóttir jmh@365.is 512 5473 Brynja Dan Gunnarsdóttir brynjadan@365.is 512 5465 Snorri Snorrason snorris@365.is 512 5457 J ú, ég er búinn að fá vil-yrði fyrir því hjá Vivienne Westwood að ég fái vinnu hjá þeim í vor og Listaháskóla Íslands. Arnar Már verður þar með fyrsti Íslendiurinn se mikillar gleði i Arnar Már Jónsson, nemi á öðru ári í fatahönnun við Listaháskóla Íslands: FRÉTTABLAÐIÐ/HAG Fékk vinnu hjá Westwood án viðtals Skartgripir leikkonunnar sálugu, Elísa-betar Taylor, seldust á metverði á upp-boði í New York á dögunum. Í allt seldust skartgripirnir á 116 milljónir dala, jafnvirði fjórtán milljarða króna. Flestir gripirnir seldust á margföldu því verði sem áætlað hafði verið. Opið virka dag Stórhöfða 25 • S ími 569 3100 • e irberg.is a kl. 9 -18 og á l auga dr ögum k l. 1 1 - 16 w heilsukodd Mediflo innEinstakur heilsukoddi með mjúku yfirlagi og vatnsfyllingu. Stillanlegur vatnspúði sem veitir fullkominn stuðningMinnkar verki í hálsi. Eykur svefngæði 9.750 kr. Gefðu góða gjöf Laugavegi 178 - Sími: 551 3366Opið mán.-fös. 10-18.Opið á laugardaginn 10-16.þú mætir - við mælum og aðstoðumwww.misty.is Teg. DECO - létt fylltur og saumlaus í D, DD, E, F, FF, G skálum á kr. 8.850,- JÓLARAUÐUR OG GLÆSILEGUR ! hátíðarmaturFIMMTUDAGUR 15. DESEMBER 2011 Einfalt og gottUppskriftir að gómsætu meðlæti. SÍÐA 6 Á nýjum vettvangi Rósa Birgitta Ísfeld tekur þátt í forkeppni Eurovision. fólk 86 TÍSKA Arnar Már Jónsson, nemi á öðru ári í fatahönnun við Listahá- skóla Íslands, verður í vor fyrsti Íslendingur- inn til að starfa innan herbúða breska tísku- risans Vivienne Westwood. Hann starf- aði síðasta sumar hjá A Child of the Jago og fékk afar gott með- mælabréf þaðan frá öðrum stofnanda fyrirtækisins, Joseph Corre. Arnar fékk starfið hjá breska tískurisanum án þess að fara í viðtal þar sem Corre er sonur Vivienne Westwood. „Það er skrýtið að vera á Íslandi og eiga svo bara að mæta í vinnuna í vor hjá Vivienne Westwood og maður er einhvern veginn þannig að maður krossar bara fingur og vonar að þetta gangi allt eftir.“ - jma/ sjá Allt í miðju blaðsins Íslendingur ráðinn til tískurisa: Fékk vinnu hjá Westwood ARNAR MÁR JÓNSSON KÓLNAR Í VEÐRI Í dag má búast við NA-átt vestanlands, 5-10 m/s en hvassara á annesjum V-til. Norð- austantil verður NV-átt, víða 8-13 m/s. Él víða við norðurströndina og á stöku stað SV-lands. VEÐUR 4 -3 -6 -6 -5 -2 VIÐSKIPTI Erlendir kröfuhafar Kaupþings munu fá allt að 450 milljarða króna af kröfum sínum greidda út í íslenskum krónum á næstu árum miðað við gildandi áætlanir. Á meðan gjaldeyrishöft eru við lýði verða þeir fastir með þessa fjármuni inni í íslensku hag- kerfi vilji þeir nota þá. Verið er að vinna að áætlunum sem miða að því að bjóða kröfuhöf- unum útgönguleið úr íslensku hag- kerfi. Til þess þurfa þeir fyrst að binda féð í fjárfestingum hér inn- anlands í nokkur ár. Árni Páll Árnason, efnahags- og viðskiptaráðherra, segir að verið sé að vinna að heildstæðri áætl- un sem muni meðal annars taka á því hvernig íslenskar krónueignir kröfuhafanna verði losaðar út úr íslensku hagkerfi. „Við áttum okkur á því að það eru útflæðisáhættur vegna þessa. Seðlabankinn er að vinna að greiningu á umfanginu og heildstæðri áætlun.“ Þrotabú Landsbankans greiddi út 31 prósent af forgangskröfum í byrjun desember, alls 432 milljarða króna. Þar af voru um 10 milljarð- ar króna í íslenskum krónum sem skiptast hlutfallslega jafnt á milli þeirra sem fengu greitt. Að sögn Árna Páls eru þeir fjár- festingarmöguleikar sem Ísland býður upp á opnir fyrir þessu fé. „Kröfuhafarnir þurfa í sjálfu sér ekki að tala við einn eða neinn um það.“ Kröfuhafar Kaupþings, Lands- banka og Glitnis gera ráð fyrir því að tapa 5.982 milljörðum króna á falli bankanna þriggja. Þar af munu 5.245 milljarðar króna lenda á erlendum kröfuhöfum. Þegar búið er að gera upp við forgangs- kröfuhafa, sem eru nánast einvörð- ungu innlánseigendur, eru áætlað- ar endur heimtur annarra kröfuhafa um 17-18 prósent af þeim kröfum sem þeir lýstu í búin. Þetta kemur fram í greiningu Houl ihan Lokey, sem hefur unnið mikið fyrir erlendu kröfuhafana, frá því í nóvember síðastliðnum. Heiti greiningarinnar er Icelandic Banks – who are the losers? - þsj, kóp / sjá síður 6 og 28 Verða fastir með milljarða Erlendir kröfuhafar munu fá hundruð milljarða króna greidda í íslenskum krónum. Lítið um fjárfestingar- möguleika. Unnið að útgönguleið fyrir þá úr íslensku hagkerfi. Tapa 6.000 milljörðum á föllnu bönkunum. KRAKKAR SKREYTA STRÆTÓ FYRIR JÓLIN Börnin á leikskólanum Huldubergi í Mosfellsbæ fengu óvænta heimsókn í gær þegar þau unnu hörðum höndum við að skreyta strætisvagn með jólamyndum. Forvitnir jólasveinar urðu að vita hvers kyns var og fengu að heyra að verkefnið Krakkar skreyta strætó hefur staðið síðan í nóvember. Þá voru krakkar á aldrinum 4 til 6 ára hvattir til að teikna jólamyndir til að færa aðventuna og jólin inn í vagnana. Alls bárust 1.642 myndir frá 60 leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Lífeyrissjóðirnir leituðu árangurslaust fjárfestingarmöguleika hjá ríkinu í tengslum við viljayfirlýsingu um vaxtaniðurgreiðslu. Alls áttu sjóðirnir að fjármagna fyrir 2,8 milljarða á tveimur árum og leituðu ýmissa kosta í stöðunni. Arnar Sigurmundsson, formaður Landssambands lífeyrissjóða, segir sjóðina hafa falast eftir hlutabréfum og hlutum í Landsvirkjun, Lands- banka og Landsneti. Ýmist stóðu þeim kaupin ekki til boða eða þau voru ekki talin tímabær. Þá vildu sjóðirnir kaupa land við Keldnaholt og lána Reykjavíkurborg, en ekkert varð af því. Leituðu fjárfestingar en fengu skatt ICESAVE ESA, eftirlitsstofnun EFTA, hefur stefnt íslenska ríkinu fyrir EFTA-dómstólinn. Stofnunin telur að Ísland hafi ekki staðið við skuldbindingar sínar gagnvart inn- stæðutryggingatilskipun Evrópu- sambandsins. Jóhanna Sigurðardóttir forsætis- ráðherra segir að vonast hafi verið eftir því að ekki kæmi til þessa, þar sem betri heimtur úr þrotabúi Landsbankans þýði að breskir og hollenskir innstæðueigendur beri ekki skarðan hlut frá borði. ESA hafi verið gerð grein fyrir því, en það því miður ekki haft áhrif. „Við stöndum frammi fyrir þess- ari niðurstöðu og það fæst þá úr því skorið fyrir dómi, sem margir hafa kallað eftir, hvernig á að túlka innstæðutryggingu Evrópusam- bandsins.“ Jóhanna segir mikil- vægt að flytja sterka vörn fyrir dómi og ítreka að íslenska ríkið hafi á engan hátt reynst brotlegt. Undir þetta tekur Steingrímur J. Sigfússon fjármálaráðherra. „Nú hefst næsti þáttur, sem er að búa sig undir málið og taka til ýtr- ustu varna. Við munum að sjálf- sögðu gera það og tefla fram öllum rökum sem við höfum.“ - kóp / sjá síðu 10 Ráðamenn vonast til að málarekstur um Icesave hafi ekki áhrif á stöðu Íslands: Munum taka til ýtrustu varna FRÉTTABLAÐIÐ/HAG Hver er þessi Tebow? Tim Tebow er mjög óvænt orðinn ein stærsta stjarnan í bandarísku íþróttalífi. sport 82
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.