Morgunblaðið - 05.03.1977, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 05.03.1977, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 5. MARZ 1977 9 Æskulýðs- dagur þjóð- kirkjunnar á sunnudag HINN árlegi æskulýðsdagur þjoo- kirkjunnar er n.k. sunnudag 6. marz og er hann að þessu sinni helgaður sumarbúðum og starf- semi þeirra. Til að vekja athygli á þeim þætti I æskulýðsstarfi hefur verið gefið út blað með nafninu Immanúel og þar er greint frá þvf sumarbúðastarfi sem unnið er á vegum kirkjunnar vfða um land og ýmissa kristilegra félaga, t.d. KFUM og KFUK. Er blaðið gefið út f 15 þúsund eintökum og þvf dreift um land allt. Jafnframt fer fram söfnun til þess starfs, en útbúið hefur verið sérstakt merki, sem boðið verður til sölu og Austfirðingar hafa til sölu veifu til ágóða fyrir krikju- miðstöð, sem er að rísa við Eiða- vatn. Um land allt verða guð- þjónustur, útvarpað verður messu frá Egilsstöðum og samkomur verða haldnar. I Reykjavik gengst Æskulýðsstarfið fyrir kvöldsam- komu í Bústaðakirkju, sem hefst kl. 20.30. Þar verður a dagskrá söngur, kórsöngur og fleira og að samkomunni lokinni verður m.a. boðið upp á kvikmyndasýningu og munu fara fram umræður um myndina og í einu herbergi mun sr. Jónas Gíslason lektor sitja fyrir svörum. í Neskirkju verður samveru- stund með ungu fólki kl. 17 og þar verður söngur, kvikmynd og helgileikur, en f guðþjónustunum kl. 11 og kl. 14 verður mikil þátt- taka ungmenna, og munu þau nær eingöngu sjá um þær. <£ <S <£ <& <& & <& <£> <£i & <& <ft <& A <& <& i 26933 ! Skipholt í Verzlunar- og skrif- j stofuhúsnæði. Höfum i < sölu stóra húseign við , Skipholt. Húsið er um < 1280 fm. og skiptist í ' jarðhæð um 400 fm. með góðri innkeyrslu, götuhæð 400 fm. einnig með innkeyrslu, og 2 skrifstofuhæðir 240 fm. hvor. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Nánari upplýs. gefnar á skrifstofunni. Þykkvibær einbýli Vorum að fá í sölu glæsilegt einbýlishús við Þykkvabæ. Húsið er , um 158 fm. að stærð og er á einni hæð. 2 stofur, 4 svefnh. o.fl. ; Góður bilskúr. Verð 25 ( millj, útb. 16 — 17 t millj. Háaleitisbraut 4-5 herb. 117 fm. ibúð ' á 3. hæð. Ágætar i innréttingar, nýir skáp- ' ar í öllu svefnh. i Skemmtileg íbúð. Útb. > um 8.7 millj. ; Furugerði I 2ja herb. 65 fm. ibúð á \ < jarðhæð i blokk, harð- < ; viðarinnrétt., ný og > falleg íbúð. útb. ; 4.8—5 millj. ' Marz-söluskráin komin , út — heimsend ef ósk- ' að er. ; Opið í J , frá 10 ; [SSmarkaÖurinn ' Austurstrati 6. Simi 26933. • AWiLÝSINíiASÍMINN ER: pðj^ 22480 j 3R«*j}aw.t>I«git> Ibúð til sölu í Stóragerði 4ra herb. 105 fm. Uppl. ísíma81719. Til sölu 5 herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur, sjötta herbergi í kjallara, tvennar svalir, bílskúr, stór trjágarður. Sími 2 1 9 76. Sumarbústaður Sumarbústaður, eða land undir sumc irbústað, óskast keypt. Eftirtaldir staðir koma til greina: Við Þingvallavatn, Álftavatn, í Grafn ingi eða Þrastaskógi. Tilboð sendist Morgunblaðinu merkt: Mikil út- borgun — 1 601 fyrir 1 1. marz n k. SIMIMER 24300 til sölu og sýnis Við Mávahlíð Snotur 4ra herb. risíbúð. Sölu- verð 6 millj. Útb. 3.5—4 millj. sem má skipta. LAUSAR 3JA HERB. IBÚÐIR í steinhúsum í eldrí borgarhlut- anum. RÚMGÓÐ 2JA HERB. KJALLARAÍBÚÐ Með sérhitaveitu i steinhúsi i eldri borgarhlutanum. Samþykkt íbúð Útb. 3.5 millj. sem má skipta. Gæti losnað strax. Húseignir af ýmsum stærðum og 4ra, 5 og 6 herb. sérhæðir og m.fl. Xjja fasteignasalan Laugaveg 1 2 HÚSEIGNIN s.m, 28370 LÍa S.mí 24300 Uiki liaMirandKMiii. hrl . M;il;iu'is hnr«nii»suii friUttkv sij ulan skrifstofutíma 18546. 2ja herbergja mjög góð ibúð á 1. hæð við Kaplaskjólsveg um 65 ferm. i blokk. Verð 6.8 m. útb. 5 millj. Frakkastígur 2ja herb. ibúð á 1. hæð um 60 fm. sér hiti. Verð 4.5 — 5 m. Útb. 2.7—3 m. 3ja herbergja mjög góð íbúð á 1. hæð við Kóngsbakka, um 95 fm. Þvotta- hús og búr inn af eldhúsi. Harð- viðarinnréttingar. flisalagðir bað- veggir, teppalagt. Sameign frá- gengin með malbikuðum bila- stæðum. Útb. 6 millj. í smíðum 4ra og 5 herb. ibúðir i smíðum, sem verða afhentar i sumar. í smiðum fokheld raðhús, sem eru nú þeg- ar tilbúin, pússuð og máluð að utan með tvöföldu gleri og öllum útihurðum. Verð 10 millj. Beðið eftir húsnæðismálaláni 2.3 millj. I einu tilfelli koma til greina skipti á 3ja—4ra herb. ibúð, fullkláraðri. 3ja herbergja ibúðir við Kleppsveg, Óðinsgötu, Krummahóla, Álftamýri, Álfhóls- veg, Fellsmúla, Köpavogsbraut, Hraunbæ. Æsufell, Sólvallagötu, Öldutún í Hafnf.. Njálsgötu, Blöndubakka, Tunguheiði i Kópavogi, Hvassaleiti með bil- skúr og viðar. Kópavogsbraut 3ja herb. mjög góð ibúð á 1. hæð í tvibýlishúsi, álklætt timb- urhús — sér hiti og inngangur — um 96 fm. Útb. 4.2—4.5 millj. 4ra herbergja ibúðir við Tjarnarból, Stóragerði, Vesturberg, frabakka. Brávalla- götu, Goðheima. Jörfabakka. Háteigsveg, Viðihvamm, Hraun- bæ, Skipasund, Bollagötu, Lauf- vang i Hafnf., Eyjabakka, Hrafn- hóla og viðar. 5—6 herbergja ibúðir við Fellsmúla, Gaukshóla með bilskúr og víðar. Einbýlishús við Digranesveg. 8 herb. á 3 hæðum með 2ja herb. ibúð i kajllara. bilskúr. Útb. 11—12 millj. OPIÐ FRÁ 1—5 iDAG. Heimasimi: 37272 Sigrún Guðmundsd. lögg. fasteignasali. iMTEnill AUSTURSTRÆTI 10 A 5 HÆÐ Sirni 24850 og 21970. Opið í dag Einbýlishús góð eign víð Álfhólsveg ca 1 90 fm. Vandaðar innréttingar. Unnt að hafa sér ibúð á jarðhæð. Bil- skúr i byggingu. Verð ca 20 rnillj. Litil ibúð i austurbænum i Kópavogi getur gengið upp i. Hjallabraut Hf. góð íbúð á 2. hæð. 3 svefnherb. Ljósvallagata 4ra herb. ibúð ca 90 fm. Útb. 6 til 7 millj. Skipholt 4ra herb. íbúð 117 fm. Stórt herb. i kjallara fylgir. Bilskúr. Baldursgata 3ja herb. ibúð á 2. hæð. Melabraut Seltj. 2ja herb. risibúð. útb. 3 millj. Kársnesbraut 4ra herb. risibúð. Útb. 4.5 millj. Grenimelur 3ja herb. kjallaraibúð. Útb. ca 5 millj. Sérhæð i tvibýlishúsi við Grenigrund Kópavogi 135 fm. 4 svefnherb. Bilskúrsréttur. Lítil íbúð getur gengið upp i. Kriuhólar falleg einstaklingsibúð á 4. hæð i lyftuhúsi. Útb. ca 4 millj. Holtsgata 2ja herb. ibúð á 1. hæð. Laus strax. Útb. 4.7 millj. Hrisateigur 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Stór bilskúr með 3ja fasa lögn. Kjarrhólmi 4ra herb. ibúð t.b. undir tréverk ca 100fm. Útb. 6.5 millj. Ásbraut góð einstaklingsibúð á 3. hæð. Útb. 3.5 millj. Suðurvangur 96 fm. ibúð á 1. hæð. Útb. aðeins 5 til 6 millj. fbúðin er i mjög góðu ásigkomulagi. Safamýri 4ra herb. ibúð ca 100 fm. 3 svefnherb. Suður svalir. Bilskúr. Sólvallagata höfum til sölu 4 ibúðír af ýmsum stærðum. Ránargata mjög góð litil sér hæð á 1. hæð. Útb. 4.5 millj. Búðargerði 4ra herb. íbúð á 1. hæð. 3 svefnherb. Pétur Gunnlaugsson lögfr. Laugavegi 24, 4. hæð. simi 28370 — 28040, Xhúséignin ^ smti 283.701' SNÆLAND — FOSSVOGUR 4ra herb. glæsileg endaibúð á efstu hæð i 4ra ibúða húsi. Sér hiti, sér þvottahús. Vandaðar innréttingar. Stórar suðursvalir. Á jarðhæð stór geymsla og rúm- gott ibúðarherbergi. Verð 13.0—14.0millj. BREKKUTANGI Fokhelt endaraðhús á tveim hæðum með innbyggðum bil- skúr á jarðhæð. Skipti á minni eign æskileg. Getur selst tilbúið undir tréverk. ÁLFTAHÓLAR 3ja herb. rúmgóð ibúð á 6. hæð. Bilskúrsréttur fylgir. ÁSBRAUT, KÓP 4 — 5 herb. góð íbúð á 2. hæð i sambýlishúsi. Lóð fullfr&gengin. Bilskúrsréttur. Gott verð. FÁLKAGATA 5 herb. 144 fm. efsta hæð i steinhúsi. Laus strax. Verð 1 1.0 millj. Hagstæð útborgun. HÁVEGUR, Kóp 2ja herb. ibúð i tvibýlishúsi. Hiti og inngangur sér. Hitaveita. Stór góð lóð. Bilskúr fylgir. Útborgun aðeins 4,0 millj. HRINGBRAUT, HFJ. 3ja herb. 90 fm. jarðhæð i þri- býlishúsi. Tvöfalt gler. Góðar innréttingar. Verð um 7.0 millj. hagstæð lán áhvil. Hagstæð útb. RAUÐILÆKUR 6 herb. sérhæð i fjórbýlishúsi. Litið áhvúlandi. Laus 1. júni. Miklar innréttíngar. Skipti á minni ibúð i Kóp. æskileg. Kjöreígn sf. DANV.S. WIIUM, lögfræðingur Ármúla 21 R 85988*85009 28611 Álfaskeið Hf. 2ja herb. 60 fm. ibúð á 3. hæð. Suðurvangur Hf. 3ja herb. 100 fm. falleg ibúð á 1. hæð. 3ja herb. 90 fm. falleq ibúð á 3. hæð. Hamraborg 2ja herb. 68.5 fm. ibúð á 6. hæð. Stórholt hæð og ris. Hraunbær 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb. ibúðir. Fasteignasalan Bankastræti 6 Hús og eignir SÍMI28611 LÚÐVÍK GIZURARSON HRL. KVÖLDSÍMI 17677 AUGLÝSINGASIMINN KR: j£"r%> 22480 k_> iWotrgMnliIa&ifc 2JA HERB. HAFNARFJ. — GÓÐ KJÖR . Höfum í einskasölu 2ja herb. mjög vandaða. ibúð á 5. hæð í háhýsi við Miðvang í Norður- bænum, um 60 fm. Laus í maí. Verð 6 millj. Útb. 4,5 millj., sem má skiptast þannig: Við samning kr. 1.200 þús. Mismunur af útborgun má dreifast á 18 mánuði með 2ja mán. jöfnum greiðslum fram í júní 1978. 3JA HERB. JARÐHÆÐ — GÓÐ KJÖR Höfum í einkasölu mjög góða 3ja herb. jarð- hæð við Bergstaðarstræti, sér inngangur, sér hiti, eignarlóð. íbúðin er ný standsett.AII nýtt á baði. Litað baðsett. Verð 6.5 millj. — Útb. 3,7 — 4 millj. Við samning kr. 1.200 þús. mismun má greiða ánæstu 18 mánuðum með 2ja mánaða jöfnum greiðslum fram í september 1 978. íbúðin verður laus 1. sept. 1977. Opið frá 1 —5 í dag. SAMNINGAR & FASTEIGNIR Austurstræti 10A, 5. hæð Sími: 24850 —21970 Heimasimi: 37272.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.