Morgunblaðið - 05.03.1977, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 05.03.1977, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLAÐIÐ, LAUGARDAGUR 5. MARZ 1977 Nýtt frímerk jablað hefur göngu sína UM ÞESSAR mundir er að hlaupa af stokkunum nýtt frímerkjablað, sem nefnist Grúsk — tfmarit fyrir safnara. Að tímaritinu standa Lands- samband íslenzkra frímerkja- safnara og Félag frfmerkja- safnara. Eins og rakið er í eins konar forystugrein ritsins, er útkoma þess árangur af við-. ræðum og samningum milli fulltrúa þessara samtaka um nokkurt skeið. i téðri grein er skýrt nákvæmlega frá þeim við- ræðum, en þær stóðu frá því haustið 1975 og fram á útmán- uði 1976. Hins vegar dróst fram á siðastliðið haust að ganga frá samningum milli þessara sam- taka, enda þurfti m.a. að tryggja fjárhag ritsins, áður en af staðyrði farið. Að mínum dómi er mikill fengur f því fyrir fslenzka frímerkjasafnara, að þessi sam- vinna hefur tekizt, enda ætti að vera tiltölulega auðvelt fyrir jafnöflug samtök og L.l.F. og F.F. að tryggja örugga útgáfu ritsins, þegar f ram liða stundir. Ýmsir byrjunarörðugleikar eru óhjákvæmilegir, en vandalítið er að komast yfir þá, ef allir leggjast á eitt. Samkv. þeim samningi, sem gerður var um útgáfu blaðsins, eiga þrjú blöð að koma út fram á næsta haust. Er þá gert ráð fyrir, að i ljós verði komið, hvort grundvöllur er fyrir þessari sameiginlegu útgáfu eða ekki. Þar sem út- koma 1. tölublaðs hefur dregizt um nokkra mánuði, má vera, að 3. tðlublað verði eitthvað seinna á ferðinni en áætlað var. Slíkt skiptir hins vegar litlu um framvindu þessa útgáfumáls. Fjárhagsgrundvöllur þessa tímarits á að vera miklu örugg- ari en annarra þeirra frí- merkjablaða, sem áður hafa verið gefin út hér á landi og öll áttu fremur erfitt uppdráttar og hættu þvf að koma út eftir mislangan tíma. Gert er ráð fyr- ir því, að allir félagar í nefnd- um samtökum fái rltið og verði verð þess innifalið f árgjaldinu. Þessi stefna tryggir mjög að- stöðu ritsins og um leið rit- nefndar, sem á að stýra því og útvega efni til þess. í fyrstu ritnefnd voru valdir þeir Sig- urður H. Þorsteinsson og Þor- steinn M. Gunnarsson af hálfu L.Í.F. og Hálfdán Helgason og Jón Aðalsteinn Jónsson af hálfu F.F. En hvers vegna var ritinu valið heitið Grúsk — tímarit fyrir safnara? Eins og tekið er fram í forystugrein þess, var heitið valið með tilliti til þess, að aðrir safnarar en frímerkja- safnarar gætu gerzt aðilar að því, svo sem myntsafnarar og kortasafnarar. Leyfi ég mér að birta hér orðréttan kafla úr greininni, þar sem þetta sjónar- mið er sett fram. Þar segir: „Færi að okkar dómi vel á þvf að allir safnarar sameinuðust um eitt öflugt málgagn áhuga- málum sínum til framdráttar. Allt er þetta grúsk í einhverri mynd og margir eru þeir, sem grúska bæði f frímerkjum og mynt og jafnvel einnig i kort- um. Með hliðsjón af þessu urðu nefndarmenn sammála um að nota þetta heiti á væntanlegt rit. A þennan hátt getur marg- vísleg söfnun rúmazt undir ein- um hatti." Það var sem sé sam- dóma álit okkar, sem stóðum að þessu útgáfumáli, að heppilegt væri að ná sem víðtækastri samstöðu allra safnara um út- gáfu eins málgagns, þar sem grundvöllur þess yrði þannig langbezt tryggður. Nú hafa málin hins vegar þróazt nokkuð á annan veg, og má vera, að þar sé um að kenna einhverju sambandsleysi milli safnara almennt. Um það skal ekki dæmt hér. En f myntþætti hér í Mbl. 26. f.m. er sagt frá því, að Myntsafnarafélag ís- lands hafi hafið útgáfu blaðsins Mynt, sem sent sé öllum félags- mönnum, um 330 að tölu. Ekkí veit ég, hversu margir þeirra eru einnig frfmerkjasafnarar, en hygg þó, að þeir séu allmarg- ir. Þar sem málum er þannig komið, er harla ósennilegt, að samvinna geti tekizt um sam- eiginlegt málgagn allra safnara — a.m.k. í bráð. Álít ég það að flestu leyti miður farið. Þar sem ég á sæti í ritnefnd hins nýja frímerkjatímarits, er ég ekki réttur maður til að dæma það, hvorki efni þess né Frimerki eftir JÓN AÐALSTEIN JÖNSSON frágang. Þó er mér vel ljóst, að þessu fyrsta hefti er í ýmsu áf átt. Verður vissulega reynt að bæta um f næsta hefti. Sú er stefna ritnefndar að freista þess að hafa einhverjar frum- samdar greinar um fslenzkt frí- merkjaefni f hverju blaði. Auk þess er ætlunin að þýða ýmis- legt úr erlendum ritum, sem búast má við, að Islenzkir safn- arar hafi áhuga á að kynna sér. Þá munu bæði L.Í.F. og F.F. fá rúm í hverju blaði fyrir öll mál- efni, sem þau þurfa að koma á framfæri við félagsmenn sína. Þar sem ég veit, að töluvert margir frímerkjasafnarar eru utan þeirra samtaka, sem standa að þessu frfmerkjariti, taldi ég sjálfsagt að kynna þetta rit og stefnu þess hér f þættin- um. En það eru fleiri en frí- merkjasafnarar í Reykjavík, sem skrifa um áhuga mál sfn. Nýlega barst mér fjölritað kver norðan úr Aðaldal, þar sem segir frá starfsemi frímerkjasafnara á þeim slóðum. Verður vikið að þvf kveri f næsta þætti. Ég vil að- eins þakka þessa sendingu og um leið hvetja önnur frf- merkjafélög til að muna eftir þættinum, ef þau vilja koma á framfæri upplýsingum um starfsemi sína. Frá öllu slíku verður greint hér eftir því sem rúm leyfir. Stjórnmál og staðreyndir Svíar semja við Norðmenn um olfukaup Við kosningar til Rikisþings Svfþjóðar á s.l. ári, var eitt af mestu hitamálunum það, hvort leyfa skyldi áframhaldandi byggingu kjarnorkuvera. Andstöðuflokkar þáverandi ríkisstjórnar vildu stöðva slfkar framkvæmdir, vegna hættu sem af þeim stafaði, enda er vfðar en í Svíþjóð mjög mikil andstaða gegn byggingu slfkra raforkuvera. Andstaðan gegn kjarnorku- verum sigraði, ríkisstjórnin féll, ríkisstjórn jafnaðarmanna, sem setið hafði við völd í nær ómuna tíð. Að vfsu komu fleiri mál til, þótt kjarnorkumálin hafi verið einna mest í sviðs- Ijósinu. Hin nýja stjórn miðflokkanna hafði ekki lengi haldið um stjórnvölin, í nánu samstarfi við embættismenn og sérfræð- inga, þegar hún varð að horfast f augu við blákaldar staðreynd- ir. Svíþjóð er orkuvana land, þegar frá eru taldar úranium- námur til kjarnorkufram- leiðslu, og svo til full nýttar vatnsorkulindir. Aukning raf- orkunotkunar er nálægt 8% á ári hin sfðari ár, og hin rómaða velmegun landsbúa byggist að mjög stórum hluta á mjög há- þróuðum iðnaði. Orkuskortur hefði þvf haft vanandi áhrif á atvinnu- og yfirleitt allt efna- hagslíf Svíþjóðar. Fjárlög sænska rfkisins fyrir árið 1977 sýna viðbrögð hinnar nýju stjórnar. Upprunalegar tillögur sænsku ríkisrafveitn- anna, varðandi kjarnorkuver, voru allar samþykktar — ekki ein króna skorin burt. Hinsveg- ar voru lækkaðar fjárfestinga- tillögur til ýmissa annarra verkefna þeirra, en rfkissjóður tók auk þess á sig ábyrgð á lánum til einkafyrirtækis, sem vinnur að námuvinnslu úra'ns — eldsneytis fyrir kjarnorku- ver. Heildarfjárfesting rafveitn- anna varð 2240 millj. s.kr., þar af til kjarnorkuvera um 1200 millj. Nýlega hafa Svfar samið við Norðmenn um kaup á hráolfu frá lindum á landgrunni Nor- egs. Samningar þessir eru nokkuð fram f tímann, því reiknað er með að aðalsalan hefjist árið 1978, en um það leyti er áætlað að full vinnsla sé komin á. Svi- ar hefja nú byggingu olíu- hreinsistöðvar á vesturströnd landsins, en þangað er stutt sigling til olfusvæðanna. Samningar gera ráð fyrir að salan fullnægi 20% af olíuþörf Svíþjóðar, en ef miðað er við núverandi notkun, myndu við- skiptin verða um 6 milljónir tonna á ári að verðmæti um 5 milljarða norskra króna. Deilur í Noregi um aukna ______olfuvinnslu Á s.l. sumri virtist vera sam- staða á norska Stórþinginu um 1 Lengst til vinstri: Mánudagur — verkbyrjun. — Myndirnar f miðið: Bygging 70 m reykháfs. — Lengst til hægri: Laugardag- ur—verklok. ORKA & TÆKNI eftir VALGARÐ THORODDSEN að hefja reynsluboranir eftir olfu norðan 62. breiddarbaugs vorið 1978, en olfan á norska landgrunninu hefur hingað til aðeins verið unnin sunnan þess svæðis. Á norðursvæðinu eru helstu fiskimið Norðmanna, auk þess að það er landfræði- lega viðkvæmt svæði, m.a. vegna nálægðar við siglingaleið Rússa út á Atlantshafið. Á þessum tíma voru hinsveg- ar nokkuð skiptar skoðanir um málið, meðal íbúa norðurhluta landsins, þ.e. norðan Alasunds. Áberandi var stuðningur verka- lýðsfélaga um að hefja boranir, og sum bæja- og sveitafélög höfðu þegar gert ýmsar ráðstaf- anir til að taka við auknu at- vinnulffi með kaupum á landi til aðstöðusköpunar. Hinsvegar heyrðist annað hljóð í strokki fiskimanna. Þeir óttuðust ólfu- mengun í sjónum, jafnvel eyði- leggingu fiskimiða sinna, og ýmislega aðra óáran sem borið hafði á á suðursvæðinu. Nú hafa risið upp all miklar deilur í Stórþinginu um málið. >««««*<g»«|il«lllta<*««««»tt«a*«»l r* * M d » * » u t

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.