Morgunblaðið - 04.04.1978, Blaðsíða 8

Morgunblaðið - 04.04.1978, Blaðsíða 8
8 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 4. APRÍL 1978 Til sölu m.a. Suðurgata Járnvarið timburhús sem er 3 herb. og eldhús á hæð og 2 herb. og eldhús í risi. Laust strax. Verð kr. 6.5 millj. Hraunhvammur 4ra herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Verð kr. 11.5 millj. Herjólfsgata 4ra herb. falleg íbúð á neðri hæð í tvíbýlishúsi á fögrum útsýnisstað við sjóinn. Bíl- geymsla fylgir. Lækjargata 3ja herb. íbúð á neðri hæð í timburhúsi. Verð kr. 5.8 millj. Suöurgata Verzlunarhúsnæði um 100 fm í steinhúsi á góöum stað. Verð kr. 5.5—6 millj. Laust strax. Midvangur 3ja herb. falleg íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi. ftrni Gunnlaugsson, hrl. Austurgötu 10. Hafnarfirði simi 50764 AlitíLYSINGASÍMINN ER: 22410 JH»r8Mnt>Int>ifc «3» xjsaivei FLÓKAGÖTU1 SÍMI24647 Jörö Til sölu í Rangárvallarsýslu. Iðnaðarhúsnæði Til sölu á 1. hæð við Smiðjuveg 425 fm. 2ja herb. íbúð við Álfaskeiö á 1. hæð. Svalir. Bílskúrsréttur. Kópavogur 3ja herb. neðri hæð í tvíbýlis- húsi. Tilboða er óskað í íbúð- ina. Skipti á 2ja herb. íbúö kemur til greina. Einbýlishús Hef kaupanda að einbýlishúsi, helst í Fossvogi eða Háaleitis- hverfi. íbúðir óskast Hef kaupendur að 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúöum sem næst miðbænum. Helgi Ólafsson loqpiltur fasteiqnasali Kvöldsími 21J55 SIMAR 21150-21370 SÖLUSTJ. LARUS Þ. VALDIMARS LÖGM.JÓH.Þ0ROARS0NHÐL Til sölu og sýnis m.a.: Sérhæö í tvíbýlishúsi Neðri hæð 134 fm. 5 herb. á góöum staö í Kópavogi. Hæðin er með vandaðri innréttingu. í kjallara er íbúðar- eða föndurherb., ennfremur bílskúr/ verkstæði 45 fm. Nánari upplýsingar á skrifstofunni. Við Háaleitisbraut með bílskúr 5 herb. mjög góð endaíbúð á 2. hæð 119 fm. Teppalögð með harðviðarinnréttingu. Tvennar svalir. Vélaþvottahús. Góður bílskúr. Á fögrum stað á Álftanesi Nýtt glæsilegt einbýlishús um 140 fm. 4—5 svefnherb. Stór bílskúr 42 fm. Eignarlóð 900 fm. að hluta ræktuö. Við Hjarðarhaga með bílskúr 3ja herb. góð íbúð á 1. hæð 85 fm. Góð sameign. Skiptamöguleiki á stærri íbúð í nágrenninu. Þurfum að útvega íbúöir af flestum stæröum og geröum. Ennfremur óskast rúmgott einbýlishús í borginni eða nágrenni. Nokkrar ódýrar 3ja herb. rishæöir. Ný söluskrá heimsend. ALMENNA FASTEIONASAl&N LAUGAVEGI 49 SIMAR 21150 213/0 I • • Til sölu Við Eyjabakka vönduö og falleg 4ra herb. íbúö um 110 fm á 2. hæð í blokk. íbúöin skiptist í góða stofu, skála, eldhús með borökrók í svefnálmu hjónaherb. 2 stór bamaherb. rúmgott baöherb. meö fallegum flísum og þar inn af þvottahús. í kjallara stór geymsla og mikil sameign í kjallara. Við Asparfell vönduö og falleg 114 fm. íbúð á 5. hæð í lyftuhusi. íbúöin skiptist í saml. stofur og skála, stórt eldhús meö borðkrók, búr. í skála gestasnyrting, í svefnálmu hjónaherb. 2 barnaherb. og stórt baöherb. flísalagt. Geymsla. Á hæðinni er þvottahús fyrir 3 íbúöir. Við Stigahlíð 140 fm. kjallaraíbúö, lítið niðurgrafin í góöu standi. íbúðin skiptist í 4 rúmgóö svefnherb. saml. stofur, stórt eldhús með borðkrók, baðherb. með nýjum tækjum, stór kælikerfi. íbúöin er samþykkt. Opið alla daga til kl. 10 e.h. FASTEICNAÚRVALID SÍMI 83000 Silfurteigh Sölustjóri: Auðunn Hermannsson Benedikt Björnsson lgf. Símar: 1 67 67 TilSölu: 1 67 68 Endaraðhús Neðra-Breiðholti ca. 210 fm m/bílskúr. Skipti á fallegri séríbúö m/bílskúr æski- leg. Endaraðhús Hf. m/bílskúr að mestu fullgert. Skipti á eign í Mosf.sv. æskileg. Einbýlishús Selfossi m/bílskúr. Verð 12 millj., útb. 6—7 millj. Fokhelt parhús í Hveragerði ca. 76 fm. Verð 4.2—4.5 millj. Smálönd 3ja herb. einbýlishús, jarnklætt múrhúðaö að innan í góöu standi. Verð 5.5—6 millj., útb. 4—4.5 millj. Vesturberg 4ra herb. jaröhseð í góðu standi. Verö 12.5 millj. Vesturbær Falleg 3ja herb. íbúö, tilbúin undir tréverk á miðhæð. Suöur svalir. Verð 12.5 millj. ElnarSigurðsson.hri. Ingólfsstræti4, KM88 Tilbúið undir tréverk í miðborg Kópavogs Eigum aöeins eftir tvær 4ra herb. íbúðir, sem afhendast í marz 1979. Fast verð. Miklabraut 4ra herb. 87 ferm. samþykkt kjallaraíbúö í ágætu standi, með sér inngangi og sér hita. Dúfnahólar 3ja herb. 88 ferm. falleg íbúð á 3. hæð í 3ja hæða blokk. Bílskúrsplata og öll sameign frágengin. Búðargeröí 94 ferm. vönduð 4ra herb. íbúð á 1. hæð. 3 svefnherb., stofa og eldhús með borðkrók. Langholtsvegur Góð 4ra herb. miðhæö í þríbýlishúsi. Réttur fyrir 35 ferm. bílskúr. EIGMd UrflBOÐIÐ LAUGAVEGI87 s: 13837 1éL.áLS?Q HEIMIRLÁRUSSONs: 76509 IOQOO Ingólfur Hjartarson hdl. Ásgeir Thoroddssen hdl 82744 Holtagerði 125 ferm. 4ra—5 herb. neöri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur, sér hiti. Bílskúrsgrunnur. Arnartangi Mosfellssveit 125 ferm. fokhelt einbýlishús með tvöföldum bílskúr. Verð 11 millj. Æsufell 96 ferm. falleg 3ja herb. íbúö meö góöum innréttingum. Góð sam- eign. Verð 10.5 millj. Hella Skemmtilegt 127 ferm. ein- býlishús á einni hæö, bílskýli. Fullfrágengin lóö. Skipti á 4ra herb. íbúð á Rvk.svæði koma til greina. Hraunbær 65 ferm. Skemmtileg 2ja herb. íbúö á jaröhæö, sólverönd (terras) í suöur. Verð 8 millj., útb. 6 millj. Sólheimar góö 3ja herb. íbúö í háhýsi. Suöursvalir. Sameign til fyrir- myndar. Fagurt útsýni. Verð 12 millj., útb. 8 millj. ¦ Hjarðarhagi 140 ferm. 5 herb. sérhæö. 2 stofur, 3 svefnherb., eldhús og bað. Þvottahús í íbúðinni. Bílskúr. Laus strax. Verð 19.5 millj., útb. 12.5—13 millj. Selfoss 98 ferm. Nýstandsett 5 herb. efri hæö í tvíbýlishúsi, ný eldhúsinnrétt- ing, ný teppi, ný raflögn. Verð 7 millj., útb. 4 millj. LAUFÁS GRENSÁSVEGI22-24 (UTAVERSHÚSINU 3.HÆÐ) SÍMI 82744 KVÖLDSÍMAR SÖLUMANNA GUNNAR ÞORSTEINSSON I87IO ÖRN HELGASON 8I560 BENEDlKT OtAFSSON LOGFR ^P^^^r • augi/ýsiniíasíminn er: 2^22480 / 2N»iounWní>ií< Höfum í einkasölu 1/4 hluta jardar nálægt Selfossi. Hlutanum fylgir m.a. 30 ha. ræktaös lands, góð 3ja herbergja íbúö, hlutdeild í stórri hlööu, og veiðiréttindi í Ölfusá. Skipti á góöri íbúö á Reykjavíkursvæöinu koma til greina. Upplýsingar á skrifstofunni. Lögmannsskrifstofa Jóns E. Ragnarssonar, hrl. Túngötu 5, Reykjavík. S. 17200 og 17900. 3ja herb. íbúð óskast Höfum kaupanda aö nýlegri góðri 3ja herb. íbúð. Til greina getur komið staögreiðsla. sölustj. Sverrir Kristjánsson viðskfr. Kristján Þorsteinsson. Austurstræti 7 Simar: 20424 — 14120 Heima: 42822 Solustj. Sverrir Kristjánsson vioskfr. Kristján Þorsteinsson. Þingholtsbraut — einbýli Til sölu 125 fm einbýlishús á einni hæö, ásamt bílskúrsrétti. Verð kr. 20.0 millj., útb. kr. 14.0 millj. Til greina kemur að taka góða 3ja herb. íbúð uppí. Víðigrund — Fossvogsdalur Til sölu 130 fm einbýlishús á einni hæð við Víöigrund. Húsiö er mjög vandaö steinsteypt og stendur á hornlóð. Borgarholtsbraut Til sölu 5 herb. efri hæð í tvíbýlishúsi við Borgarholts- braut, bílskúrsréttur. Verð kr. 12.0 millj., útb. kr. 8.5—9.0 millj. lönaðar- verzlunar- skrifstofuhús Til sölu hús sem er 400 fm jaröhæð með innkeyrsludyrum, 400 fm 1. hæð og 2. og 3. hæð 250 fm hvor. Hægt er að selja hverja hæð fyrir sig. Húsið getur veriö laust fljótt að hluta til strax. Iðnaöarhúsnæði í Vogum Til sölu 420 fm á 3ju hæð viö Súðarvog. 2. hæð Kænuvogs- megin. Móabarð Hafn. Til sölu 96 fm íbúð á 1. hæð ásamt stórri geymslu í kjallara. Nýleg eldhúsinnrétting. Allt sér. Hðfum kaupanda að einbýlishúsi sem næst gamla bænum. Æskilegt að vinnuaöstaöa fyrir listamann fylgi svo sem stór bílskúr eða möguleiki á stórum risherbergj- um. Höfum kaupanda að vandaöri 2ja íbúða eign innan Elliðaáa tvisvar sinnum 4ra—5 herb. í skiptum gætu komiö glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúöir (efri hæö og ris ásamt stórum bílskúr). Höfum kaupanda að góöri sérhæð, raöhúsi eða litlu einbýlishúsi í Reykjavík. Skipti geta komiö til greina á 3ja og 4ra herb. efri hæö og ris í Hlíðum. Höfum kaupanda aö einbýlishúsi eöa góðu rað- húsi á Flötum. Þarf ekki aö vera fullgert. Skipti geta komið til greina á vönduöu raðhúsi í Noröurbæ í Hafnarfirði. Hðfum kaupanda að vandaðri 3ja herb. íbúð í Reykjavík, helst innan Elliöaár, Hraunbær eða Neðra Breiðholti kemur einnig til greina. Mikil útb. Höfum kaupendur aö flestum stæröum fasteigna. Vinsamlegast athugiö aö meö því aö skrá eign yðar hjá okkur er oft hagstæöur möguleiki á eignaskiptum. Kársnesbraut Til sölu mjög góö 2ja herb. kjallaraíbúð. Útb. 5.5 millj. Grettisgata Til sölu er 3ja herb. íbúð á 1. hæð í timburhúsi ásamt tveim herb. og eldunaraöstöðu í kjallara. Austurstræti 7 síma 20424— 74/20 Heima: 42822. Sjá einnig fasteignir á bls. 11

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.