Morgunblaðið - 04.04.1978, Blaðsíða 30

Morgunblaðið - 04.04.1978, Blaðsíða 30
30 MORGUNBLAÐIÐ, ÞRIÐJUDAGUR 4. APRIL 1978 Framboðslisti Alþýðuflokks á Norðurlandi vestra ákveðinn FRAMBOÐSLISTI Alþýðuílokks- ins í Norðurlandskjördænii vestra við næstu þingkosningar hefur verið birtur, en skipun hans var samþykkt á fundi Skartgripum stolið og skilað INNBORT var framið í gull- smíðavinnustofu í Hafnarfirði aðfararnótt s.l. laugardags og þaðan stolið skartgripum að verðmæti um 300 þúsund krón- ur. Daginn eftir vippaði maður einn sér inn á vinnustofuna og skilaði þýfinu. Eigendur vinnu- stofunnar voru svo glaðir að fá eignir sínar aftur að þeim láðist að afla upplýsinga um manninn og hefur hann ekki fundizt þrátt fyrir eftirgrennsl- an. r Atelur harðlega léleg sjónvarps- skilyrði og tíðar bilanir Á FUNDI hreppsnefndar Hafnar hrepps hinn 22. marz s.l. var m.a. eftirfarandi ályktun samþykkti Hreppsnefnd Hafnarhrepps í Austur-Skaftafellssýslu átelur harðlega léleg skilyrði til sjón- varpsafnota og tíðar bilanir á dreifikerfi sjónvarpsins til endur- varpsstöðvarinnar á Höfn. Skorar hreppsnefndin á forráðamenn ríkisútvarpsins/Sjónvarpsins og Póst- og símamálastofnunina að gera nú þegar grein fyrir hvernig verði úr bætt og hvenær. f.U. hrepptmeindar HafnarhreppK SÍKurður Hjaltason . sveitarstjóri. (Fréttatilkynning). — Heyerdahl Framhald af bls. 1. eþíópíska hafnarbæjarins Massawa vegna borgarastríðs- ins í Erítreu. Hann kvaðst hafa sent Kurt Waldheim framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna, símskeyti þar sem hann hefði mótmælt styrjöldunum á austurhorni Afríku og vígbúnaði landanna í þessum heimshluta. Heyerdahl sagði að yfirvöld í Norður-Jemen hefðu einnig neitað um leyfi til þess að báturinn kæmi þangað af öryggisástæðum. Landkönnuðurinn sagði, að það að 11 menn af ýmsu þjóðerni — þrír Norðmenn, tveir Bandaríkjamenn, Mexíkani, Japani og fjórir Ind- verjar — hefðu getað lifað saman í sátt og samlyndi í bátnum sýndi hvað styrjaldir væru fáfengilegar. Aðspurður um hvort afdrif Tigris táknuðu að hann væri hættur landkönnunarferðum sagði Heyerdahl: „Ég hef engin áform í huga að svo stöddu, en þetta er ekki síðasta férð mín." Tigris var 18 metra langur og smíðaður eftir 5.000 ára gömlum fyrirmyndum. Minnstu munaði að risaolíuflutningaskip kaf-, sigldu bátnum þegar hann sigldi inn í Omanflóa um Hormuz- sund. Skemmdir urðu á bátnum í stórsjó nálægt en áhöfnin gerði við þær með pálmalaufum. Heyerdahl varð fyrst frægur fyrir ferð sína yfir Kyrrahaf á Kon-Tiki 1947. Hann reyndi að sigla yfir Atlantshaf í Ra I, sem var eftirlíking af fornegypzkum báti, en hætti við tilraunina eftir fellibyl. Hann gerði aðra tilraun einu ári síðar í Ra II og sú tilraun heppnaðist. kjö'rdæmisráðs flokksins, sem haldinn var á Sauðárkróki hinn 26. mars sl. Skipun listans er sem hér segir: 1. Finnur Torfi Stefánsson, lög- maður, Reykjavik, 2. Jóhann Möll- er, ritari verkalýðsfélagsins Vöku, Siglufirði, 3. Jón Karlsson, for- maður verkamannafélagsins Fram, Sauðárkróki, 4. Elín Njáls- dóttir, póstmaður, Skagaströnd, 5. Þórarinn Tyrfingsson, héraðs- læknir. Hvammstanga, 6. Guðni Sig. Óskarsson, kennari, Hofsósi, 7. Unnar Agnarsson, meinatæknir, Blönduósi, 8. Erla Eymundsdóttir, húsmóðir, Siglufirði, 9. Herdís Sigurjónsdóttir, húsmóðir, Sauð- árkróki og 10. Kristján Sigurðs- son, fyrrv. verkstjóri, Siglufirði. Gylfí talar um íslenzkan ullar- iðnað í Þyzkalandi ÞÝZK-ÍSLENZKU félögin i Köln og Hamborg efna til funda á miðvikudags- og fimmtudagskvöld í samvinnu við Flugleiðir og hafa boðið Gylfa Þ. Gíslasyni, prófess- or, til þess að halda fyrirlestur á þeim um íslenzkan ullariðnað og hinn sívaxandi útflutning á ís- lenzkum ullarvörum. Gylfi nefnir fyrirlestur sinn „Alte Kunst — Neue Mode" eða „Forn list — ný tízka". Á fundunum verður jafnframt til sýnis úrval af íslenzkum útflutningsvörum úr ull. — Læknamálið Framhald af bls. 48 verk, sem aldrei voru unnin. Samkvæmt upplýsingum Erlu Jónsdóttur deildarstjóra hjá Rannsóknarlögreglu ríkisins er hér um að ræða geysilega umfangsmikla rannsókn. Yfir- heyra þarf á annað þúsund manns víðs vegur um landið og bjóst hún við því að rannsóknin tæki enn langan tíma. Þetta fólk hefur samkvæmt skrám leitað lækninga hjá umræddum lækni, sem er sérfræðingur í einni grein læknisfræðinnar. — Engin ákvörðun Framhald af bls. 48 Bjarnason sjávarútvegsráðherra eftir því í gær, hvort farið yrði að tillögum Haírannsóknastofnun- arinnar sagði hann, að engin ákvö'rðun hefði enn verið tekin í þessu máli. Kristján Ragnarsson formaður Landssambands ísl. útvegsmanna sagði hins vegar að stjórn L.Í.Ú. hefði á sfnum tíma samþykkt einróma ,að farið yrði eftir þessum nýju tillö'gum. I gráu skýrslunni svonefndu, sem Hafrannsóknastofnunin sendi frá sér eftir áramótin, segir að tilgangur skyndilokana veiðisvæða sé að koma í veg fyrir óhæfilegt smáfiskadráp. Forsendur slíkra lokana verði að byggjast á hlut- lægu mati og taka mið af ástandi þorskstofnsins hverju sinni. Sú stefna hafi verið mörkuð, að veiða ekki meira en 18% af þriggja og fjögurra ára fiski. Arið 1977 giltu þau viðmiðunar- mörk, að gripið var til skyndilok- unar svæðis þegar 40% af fjölda þorska í afla var undir 58 sm. Var upphaflega gert ráð fyrir, að þessi viðmiðunarmörk giltu fyrir tíma- bilið janúar-júní, en að ný mörk tækju gildi 1. júlí. Segir í skýrsl- unni að þessi breyting hafi verið eðlileg afleíðing af þeim vexti er viðmiðunarárgangurinn (árg. 1973) hafi tekið út á árinu. Sjávarútvegsráðuneytið hafi hins vegar ógilt hin nýju viðmiðunar- mörk og hin upprunalegu mörk því gilt allt árið. Þá segir í skýrslu Haf- rannsóknastofnunarinnar að við- miðunarárgangur þessa árs sé frá 1974. Hann sé talinn vera 130 millj. fiska, þriggja ára gamall, og sé því mun minni en viðmiðunar- árgangurinn frá 1973, sem talinn er nema 340 millj. fiska 3 ára gamall. „Af þessum sökum er lagt til að hin nýju viðmiðunarmörk verði þannig, að gripið sé til skyndi- lokunar svæðis ef 20% af afla (eftir fjölda) sé undir 58 sm fram til 1. júlí, en 20% af afla undir 62 sm það sem eftir er ársins. Jakob Jakobsson fiskifræðingur sagði í samtali við Morgunblaðið í gær, að í fyrra hefði verið veitt mun meira af árganginum frá 1973 en upphaflega hefði veri ráð fyrir gert, sérstaklega sökum þess að viðmiðunarreglum var ekki breytt síðari hluta árs, eins og Haf- rannsóknastofnunin hefði lagt til. Nú væri ljóst að í uppvexti væru miklu smærri árgangar '74 og '75 en árgangurinn frá 1973 væri, þannig að nauðsynlegt hefði verið að leggja til að viðmiðunarreglun- um væri breytt, öðru vísi væri ekki hægt að ná sams konar vernd og á árganginum frá 1973, þ.e. að aðeins yrði drepið ákveðið hlutfall þessa árgangs yfir árið. Þá sagði Jakob að nú heyrði það til algjörra undantekninga ef svæði væri lokað. Sá fiskur sem eftir væri af stofninum frá 1973 væri orðinn það stór að hann væri kominn yfir viðmiðunarmörkin og það lítið væri af árgangi '74 í sjónum, að hann næði sjaldnast að vera 40% af fjölda fiska eða meira. Kristján Ragnarsson formaður Landssambands ísl. útvegsmanna sagði þegar Morgunblaðið ræddi við hann, að stjórn L.Í.Ú. hefði einróma samþykkt og mælt með að farið yrði að tillögum Haf- rannsóknastofnunarinnar. „Við teljum það mikið vera í húfi, að við megum ekki veiða of tnikið af smáfiskinum og að sem flestir fiskar fái að ná eðlilegri stærð." Sagði Kristján að þótt farið yrði eftir hinum nýju viðmiðunarregl- um væri samt ekki víst að það tryggði að við veiddum ekki of mikið af smáfiski. — Carter — Bílatollsvikin Framhald af bls. 48 innflutningi á notuðum Merced- es Benz fólks-bifreiðum frá V-Þýzkalandi og hefur verið kannaður innflutningur 40 til 50 bifreiða af þessari gerð. Til þess að komast hjá því að borga tolla og aðflutningsgjöld að fullu hafði maðurinn þann háttinn á auk fölsunar vörureikninga að skipta um númeraplötur með framleiðslunúmerum bifreið- anna þannig að þær voru tollflokkaðar eldri en þær í raun voru. Síðar hefur athyglin beinzt að innflutningi á bílum að öðrum tegundum, sem maðurinn hafði einnig haft milligöngu um. Þar notaði hann ýmsar aðrar aðferðir við svikin auk falsana á vörureikningum. Eru þau mál nú í nákvæmari rannsókn. Ríkisendurskoðunin hefur fylgzt náið með rannsókninni og hún hefur gert kröfu til toll- stjórans að hann innheimti það sem á vantaði að greitt væri af bílunum á sínum tíma vegna þeirra mála, sem þegar hafa verið afgreidd. Hefur tollstjóra- embættið gert kröfu til eigenda bifreiðanna að þeir greiði mis- muninn auk vaxta og hafa þeir í flestum tilfellum gert það. Sem fyrr segir hefu'r þessi mismunur verið á biliriu 100-600 þúsund krónur auk vaxta. Aðeins hafa verið gerðar kröfur á hendur þeim bíleigendum, sem flutti bifreiðar inn í eigin nafni en fyrir milligöngu fyrrnefnds inn- flytjenda en ekki hafa ennþá verið gerðar kröfur á inn- flytjandann sjálfan vegna þeirra bifreiða, sem hann flutti inn í eigin nafni. Bjóst Björn Hermannsson við að það yrði gert þegar mál. mannsins hefði hlotið afgreiðslu en þarna mun vera um að ræða milljónir króna og jafnvel milljónatugi. Framhald af bls. 1. vopnasölubann Sameinuðu þjóð- anna á Suður-Afríku og beita pólitískum og siðferðilegum þrýst- ingi til að stuðla að breytingum. Hann tók heldur ekki fram til hvaða aðgerða hann kynni að grípa ef Suður-Afríkumenn gerðu alvöru úr því að knýja fram einhliða lausn í Namibíu. Carter var geysivel fagnað þegar hann ók frá flugvellinum í Monroviu til forsetabústaðarins ásamt William Tolbert forseta. Um 100 manns eða helmingur borgarbúa fögnuðu honum á göt- um borgarinnar. Útvarpsfrétta- maður sem lýsti móttökunum missti næstum því stjórn á sér af æsingi þegar hann hrópaði í hljóðnemann: „Mannfjöldinn er orðinn algerlega trylltur og engin leið að hemja hann." Þótt vel væri tekið á móti Carter fékk hann gagnrýni hjá upplýs- ingamálaráðuneyti Líberíu sem sagði í opinberu plaggi að Banda- ríkjamenn gerðu ekki nóg til þess að hjálpa þróunarlöndunum og stuðla að myndun meirihluta- stjórna blökkumanna. í veizlu sem Tolbert forseti hélt sagði Carter, að það væri Bandaríkjamönnum og Líberíu- mönnum sameiginlegt að þeir gerðu sér vonir um myndun meirihlutastjórnar blókkumanna í Zimbabwe (Rhódesíu) og Namibíu og Suður-Afríku og að á kæmist tjáningarfrelsi, að endi yrði bund- inn á kynþáttamisrétti og að apartheid-kerfið yrði lagt niður. — Rhódesía Framhald af bls. 1. Gert er ráð fyrir að Vance og David Owen, utanríkisráðherra Breta, sæki fyrirhugaða ráðstefnu með skæruliðaleiðtogum, en fund- arstaðurinn hefur ekki verið ákveðinn. Fulltrúi Bandaríkjanna á Möltu var Andrew Young, sendiherra hjá Sameinuðu þjóðunum, sem Bretar hafa reiðzt af því hann hefur dregið í efa vilja Breta til að finna sanngjarna lausn á Rhódesíumál- inu. I síðasta mánuði höfnuðu Young og skæruliðaforinginn Robert Mugabe áskorun Owens um ráðstefnu allra deiluaðila, en síðan hefur bilið milli „víglínuríkjanna" og Breta og Bandaríkjamanna minnkað. í Salisbury höfnuðu fulltrúar tveggja blökkumannahreyfinga sem hafa samið við stjórn Ian Smiths áskoruninni um nýja r í Salisbury í gær að gengi Rhódesíu- dollars hefði verið lækkað um 5% gagnvart suður-afrísku randi og 8% gagnvart öðrum gjaldmiðlum. I Lusaka var haft eftir áreiðan- legum heimildum um helgina að Rhódesíumenn hefðu gert aðra árás fyrir viku á Zambíu og sótt um 32 til 48 km inn í landið. — S-Líbanon Framhald af bls. 1. var orðrómur um að hann hefði hitt að máli arabískan embættis- mann ef til vill sjálfan Yasser Arafat, leiðtoga Freisissamtaka Palestínu (PLO). Blað í Beirút sagði í dag, að von væri á Arafat til Búkarest þegar Dayan væri farinn þaðan. Ýmsir telja ólíklegt að Dayan og Arafat geti ræðzt við svo stuttu eftir árás Palestínu- manna nálægt Haifa og innrás ísraelsmanna í Suður-Líbanon. Áður en Dayan fór til Búkarest neitaði hann því að Rúmeníuferðin stæði í sambandi við friðarumleit- anirnar í Miðausturlöndum eins og gizkað var á. Rúmenar munu hafa átt þátt í því að Anwar Sadat forseti og Menachem Begin for- sætisráðherra hittust. Sadat skoraði á Israelsmenn í dag að vera sveigjanlegri í afstöðu sinni og lauk miklu lofsorði á Ezer Weizman landvarnarráðherra, sem hann ræddi við í síðustu viku. I viðtali við tímaritið Október í Kaíró kveðst Sadat eiga von á Weizman til Egyptalands í næstu viku og segir að Egyptar og ísraelsmenn verði að halda.áfram viðræðum. Blaðið Al Ahram segir, að á fundinum í síðustu viku hafi Weizman haft meðferðis tillögu um yfirlýsingu um grundvallar- atriði fraiðarsamnings. r — Alverð Framhald af bls. 2 upp í þetta mark. Hvort það yrði með haustinu, kvaðst hann ekki geta sagt um. Ragnar kvað makaðsspár, sem gerðar hafi verið í fyrra, hafa búizt við því að markaðsverð á áli hefði átt að vera um þetta leyti komið í 55 til 56 sent, en það hefði ekki staðizt. Sá aðili, sem þessu spáði, var fyrirtæki, sem ráðleggur fólki hlutabréfakaup. ÍSAL á ekki miklar birgðir áls nú, þar sem fyrirtækið selur jafnóðum það sem það framleiðir. Ragnar kvaðst telja að sú stefna að láta fyrirtæki eins og Alufin- ance kaupa upp óseldar birgðir væri úr sögunni. Menn stöfluðu ekki upp áli, heldur seldu á markaðsverði þótt lágt væri. Ef menn söfnuðu birgðum í von um betri tíma, kvað Ragnar verðfall hanga áfram yfir marðkaðinum og birgðasöfnun héngi yfir markaðin- um og kæmi í veg fyrir hækkanir. Þetta hefði verið gert tvisvar og þegar ástandið síðan batnaði hafa álbirgðir haft neikvæð áhrif á verðþróunina. Því vildu menn fremur selja nú á lágu verði en taka áhættu af að safna áli. — Angóla Framhald af bls. 47. dvalizt með skæruliðum FNLA í tvær vikur. Samkvæmt fréttinnu eru 25 þúsund kúbanskir hermenn í Angóla til að berjast með herjum Neto gegn FNLA og UNITA. Jafnframt segirlandinu séu 50 þúsund óbreyttir kúbanskir borgar- ar og tæknimenn, fimm þúsund sovézkir ráðunautar og 14.000 aðstoðarmenn frá Austur-Evrópu. **¦ Ríkisstjórn- in útvegi... Framhald af bls. 2 ýmsu deildum Verðjöfnunarsjóðs séu fiskvinnslufyrirtæki rekin með tapi. Skjótra aðgerða sé því þörf ef ekki eigi að koma upp sama rekstrarstaða og var í lok síðasta árs. Samband fiskvinnslustöðva leggur því m.a. til, að eftirfarandi ráðstafanir verði gerðar til úrbóta: 1. Ríkisstjórnin útvegi og ráðstafi nú þegar því sérstaka lánsfé að upphæð 500 milljónir króna, sem hún hét að beita sér fyrir að yrði til reiðu fyrir fiskvinnslufyrirtæki skömmu eftir að fiskverð var ákveðið 1. október sl. Þá verði og hraðað úthlutun á þeim 350 milljónum króna, sem myndast í gengismunarsjóði vegna gengisbreytingarinnar. 2. Vextir af afurðalánum, sem hækkað hafa úr 8 í 18% eða um 125% frá 31. júlí 1977, verði færðir í sama horf og var fyrir þann tíma, enda nú orðnir með öllu óbærileg- ir. Ennfremur verði vextir af stofnlánum til vinnslustöðva lækkaðir verulega frá því, sem nú er. 3. Fiskvinnslufyrirtækjum verði tryggð sömu fríðindi í tolla- og sölugjaldsmálum við véla- og tækjakaup og annar samkeppnis- iðnaður nýtur nú. 4. Launaskattur verði lækkaður eða afnuminn með öllu. 5. Söluskattur af raforku verði felldur niður. Samband fiskvinnslustöðvanna vill leggja áherzlu á samræmi og skjót viðbrögð stjórnvalda, því að sífellt versnandi rekstrarstaða minnkar möguieikana á því að nýta megi árangur aðgerðanna til aukinnar hagræðingar. Hag- ræðingar, sem ekki aðeins fyrir- tækin, heldur öll þjóðin mun njóta í framtíðinni.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.