Morgunblaðið - 30.03.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 30.03.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLAÐID, FÖSTUDAGUR 30. MARZ 1984 9 [pi1540 Einb.h. v/Heiðargeröi 140 fm gott tvíl. steinh., 36 tm bílsk. Falleg loð. Verð 3,2 millj. Við Hrauntungu Kóp. 230 fm stórgl. einb h Vsrð 5,4 millj. Við Stekkjarhvamm Hf. 140—180 fm tvílyft raðhús ásamt 22 fm bilsk Húsin afh. fullfrág. að utan en fokh. aö innan. Frágengin lóð. Teikn og upplýsingar á skrifst. Við Hörðaland 4ra herb. 95 fm góö íbúö á 2. hæö (efstu). Þvottaaöst. i íbúðinni. Suður- svalir. V.rð 2,2—2,3 mtll, Hæð & ris v/Langholtsv. 3Ja herb. 90 fm haeð og 3ja herb. göð risibuö. litiö undir súö. Vsrð 1750 þú». og 1500 þú». Við Hraunbae 4ra herb. 110 fm göö íbúö á 3. hæð Laui strax. V»rö 1900 þú« Við Kársnesbr. m/bílsk. 3ja—4ra herb. 97 fm vönduð ibuð á 1 hæð i fjórbýlishúsi asamt íbúðarherb. kj. og 28 fm bílskúr. Verö 2 millj. Við Laufvang Hf. 4ra herb. 118 fm falleg ib. á 2. hœð. Þvottah innaf eldh. Verð 1850 þús. Við Æsufell 3ja herb. 95 fm björt og falleg ibúð á 7. hæð Suöursv. Utsyni. Vsrö 1700 þús. Við Vesturberg Goö og vel umgengin 2)a herb. 65 fm íbúð á 2. hæö. Vsrð 1350 þú». Við Æsufell 2ja herb. 60 fm góð íbúö á 4. hæö. Vsrö 1350 þúa. Við Hraunbæ Góö samþ. einstakl.ib. á jarðh. Ekkert niöurgrafin L«u» fljótl. Verð 800 þú» Við Hátún Góð einstakl.íbúð á 7. hæö í fyftuhúsi. Laui 1.6 Verð 950 þú» Við Baldursgötu 2ja horb. 37 fm fb. á 2. h. Verð 600 þú». JÖLDI ANNARRA NAÁ SÖLUSKRÁ 5oSs FASTEIGNA iLjl MARKAÐURINN \P-J Óðinsgötu4, 1 ' símar 11540 — 21700 ¦__1 Jón Quðmundsson, sölustj., ÍÁH Leo E. Löve lögfr.. ísf W Ragnar Tómasson hdl. 26600 allir þurfa þakyfírhöfudid ,^\ Fastekjnaþjónustan Auftunttwtí 17, Sími: 26600. Kári F. Guöbrandsson Þorsteinn Steingrímsson lögg. fasteígnasalt. ÍBústaóir iFASTEIGNASALA^ w Klapparstíg 26 ^Kæ Jóhann Davíðsson I |g Ágúst Guömundsson H Helgi H. Jónsson viöskfr. Við Setberg Hf. Parhús. Húsin eru á 2 hæoum meö innb. bílskúrum. Flatarmál húsanna er um 150 fm. Skllast tilb. aó utan meö gleri og úti- huröutn, fokheld aö innan. Hafnarfjörður 140 fm raðhús á 2 hæðum auk 30 fm baöstofulofts, auk bíl- skúrs. Skilast fokh. innan en tilb. aö utan. Verð 1,9—2 millj. Góö greiðslukjör. Torfufell 135 fm raöhús ásamt óinnr. kjallara. Allt nýtt aö innan. Bílskúr. Ljósheimar Á 8 hæð 110 fm íbúö 4ra herb. Bein sala eða skipti á 2ja herb. íbúð. Fífusel 110 fm íbúð á 2. haeð. Bílskýli. Stórar suðursvalir. Búr og þvottur innaf eldhúsi. Ásbraut Mjög góö 4ra herb. íbúö 117 fm. Útsýni. Bílskúr. Austurberg Á 2. hæð 110 fm íbúö með stór- um suöursvölum. Stutt i alla þjónustu. Ákv. sala. Verö 1750 þús. Hverfisgata Á 1. hæð ca. 80 fm íbúð í bak- húsi. Ibúðin sk. í tvær stofur og eitt svefnherb., snyrtingu og eldhús. I kj. eitt herb. og bað. Ákv. sala. Verð 1000—1050 þús. Blikahólar — 2ja herb. Góð 65 fm 2ja herb. íbúð. íbúöin er á 2. hæö, ekki lyftublokk. Rúmgóö stofa og svefnherb., baðherb. og eldhús með góöum innr. Snyrtileg sameign. Suöur- svalir. Laus í júní. Ákv. sala. Verð 1,3 millj. Bústaðir, sími 28911. QÍMAR 911Rn-9n7fl solustj larusþvaldimars OIIWIMn ÉliaU ^IJ/U 10GIVI JOH Þ0RÐARS0N HDL Til synis og sölu auk annarra eigna: Ein bestu kaup á markaönum í dag Nylegt steinhús um 130 fm á hæö meö 5 herb. ibuö (4 góð svefnherb.) Vinnu- eða föndurherb. um 30 fm i kjallara. Stór bílskúr. Ný sér íbúö fylgir. Ræktuð lóö Útsýmsstaöur. Húsið stendur vio Reynihvamm í Kópavogi. Skipti möguleg á góðri hæö í Kópavogi eða Hafnarfiröi með þremur svefnherb. Skammt frá Sjómannaskólanum Mjög góo neöri hæð um 130 fm, nanar til tekið 2 stofur, 3 rúmgóð svefnherb ibúðinni má skipta þannig aö 2 herb. með snyrtingu hafi sér inngang. Bílskúr stór og góöur. ræktuð lóð. Stórar suöursvalir. Vandaö timburhús í borginni með 5 herb. íbúð um 150 fm á tveim hæðum. Snyrting á báöum hæðum. 4 rúmgóö svefnherb. Stór bílskur Húsiö stendur á glæsilegri, frágeng- inni lóö viö Keilufell. 3ja herb. íbúöir við: Barmahlið rishæð um 75 fm. rúmgóö svefnherb Sér hiti. Grettisgötu rishæð um 60 fm nokkuö endurnýjuö i steinhúsi. Kjarrhólma Kóp. 4. hæð 80 fm ný og góö. Sér þvottahús. Samtún aöalhæð um 70 fm. Sér inngangur. Tvíbýll. Laus strax. Kársnesbraut 1. hæð 75 fm. Ný, ekki fullgerö. Bílskur. Kr. 1 mílljón við kaupsamning Þurfum aö útvega 4ra—5 herb. íbúð. Æskilegir staðir Háaleiti, Heimar, Stórageröi, Fossvogur. Mikil og góö útborgun fyrir rétta •ign. Ný soluskra heimsend. Ný söluskrá alla daga. ALMENNA FASTEIGNAStUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 "rsm Raðhús í Fossvogi Vorum að fá til sölu 200 fm glæsil. rað- hus við Hulduland. Bilskur. Ákv. sala. Raöhúsalóö í Sæbóls- landi, Kópavogi Til sölu er raöhúsaloð á góðum stað viö Sæbólsbraut. Byggja má 190 fm hús á 2 hæöum. Hæð við Rauðalæk 150 fm 7—8 herb. hæö við Rauðalæk. íbúðin er m.a. saml. stofur og 6 herb. Bllskur Vsrð 3,2 millj. Við Hæðargarð 4ra herb. giæsileg 110 fm nýl. tbúö. Sér inng. og hiti. ibúðin er laus nú þegar. í Fossvogi 4ra herb. stórglæsileg íbúö á 2. hæð (efstu). Laus strax. Vsrö 2,3 millj. Viö Arahóla 4ra herb mjög góö íbúö á 6. hæð. Stor- glæsilegt utsyni. Vsrð 1.8S0 þús. Við Engihjalla 4ra herb. 100 fm góö ibúö á 4. hæð. Gott útsýni. Verð 1.750 þús. Við Rauöagerði - sérhæö 147 fm neöri hæö i tvibýtishúsl viö Rauöageröi. Húsiö er nú fokhelt. Qóöir greiösluskilmálar. Vsrð 1.700 þús. i Hlíðunum 110 hn 4ra herb. endaibúö á 1. hæð í blokk Vsrð 1400—1.900 þú« Hæð v. Rauðalæk 125 fm vönduö hæð. ibúðin er stór stofa, boröstofa, gott sjónvarpshol og 2 herb. Vsrð 2,3 millj. Við Kjarrhólma M)og góö 4ra herb. 100 fm íbúö á 2. hæö. Þvottaherb. á hæð. Akveöin sala. Verö 1400 þús. Við Lyngmóa, Garðabæ, bílskúr 3Ja herb. góö 85 fm ibúö á 1. hæð. Suðursvalir. Verö 1.450 þús. Við Laugarnesveg 3)a herb. 90 fm góð ibúð á 1. hæö. Verð 1.600 þús. Viö Boðagranda Góð 3ja herb. ibúð á 6. hæð. glæsilegt útsýni. Verö 1.850 þús. Bílhýsi. EiGnAmiÐLumn ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SfMI 27711 I Sðkisllóri Sverrir Krtstinaaon, Þorlerhir Guðmundsson sölum . Unnstsmn BKk hrl., simi 12320, ÞoróHur HalMórsson logtr. ALLTAF A LAUGARDÖGUM A BIL UM SVISS Hvað á að gera í sumarleyfinu í ár? Einn möguleiki er aö aka í 2 vikur um Sviss — og nú er sagt frá því hvernig slík hringferð getur oröiö. LEIRINN ER LJÓÐRÆNT EFNI Þrjár ungar leiklistarkonur, sem standa sameiginlega að verkstæöi, teknar tali. SKEMMD TÖNN ER EINS OG OPIÐ SÁR Samtal viö Sigfús Þór Elíasson tann- lækni og deildarforseta tannlækna- deildar Háskólans. Vönduð og menningarleg helgarlesning Gódan daginn! 85009 — 85988 Bújörð 35 km frá Reykjavík Um er að ræða góða jörð þar sem nú er rekið kúabú. Góðar byggingar nýlegt einbýlishús, steypt útihús, ný vélageymsla. Ræktuð tún ca. 22 ha og góðir ræktunarmöguleikar, landið er girt. Veiðiréttindi. Áhöfn og vélar geta fylgt Malbikaöur vegur alla leiðina. Falleg staðsetning. Sérstakt tækifæri Upplýs- ingar á skrifstofunni. Kjöreignyi Ármúla 21. Oan V.S. Wnum lögfr. Ólafur Guðmundsson sölumaður

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.