Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 15. NÓVEMBER 1984 11 84433 2JA HERBERGJA AUSTURBRÚN ibúð i hahysi með lyftu. Laus fljótlega Verð 1400 þús. 2JA HERBERGJA BREIDHOLT Nýteg vðnduö fbúö á 2. hasð I ((ölbýlishusi Qóðar innréttingar Lagt fyrlr þvottavél á baði. Getur losnað strax. Varo ea. 1450 þús. 3JA HERBERGJA SELJAVEGUR — RIS Vet með farin og nokkuð endurnýjuð fbúð. M.a. 1 stofa og 2 svetnherbergi. Verð ca. 1250 bús. 3JA HERBERGJA BRÁVALLAGATA Bjórt og góð Ibúö á 1. hssð ( 4-býllshusi, ca. 85 fm. M.a. 2 stofur, sklptanlegar, 1 svefn- herbergi og bað meö baðkeri. Nýtt gler. Ný|ar vatns- og skólplagnlr. Góð sameign Verð ca. 1,9 miHj. 60% útb. 3JA HERBERGJA GARÐASTRÆTI Falleg ibúð á efstu hasö f steinhúsi með utsyni yfir borglna. Laus fljóttega 3JA HERBERGJA ENGIHJALLI Falleg ibúð f fjötbýllshusi Mlkið Laus fljótlega 4RA HERBERGJA HRAUNBÆR 4ra herbergja fbúð á 1. hæö, ca. 110 fm. M.a. stofa og 3 svefnherbergl. Parket á gðtfum. Suoursvallr. Verö 1,9 millj 4RA—5 HERBERGJA KLEPPSVEGUR Mjög vönduð ibúö, ca. 120 fm á 2. heeð i 3|a hSBða fjölbýlishúsi M.a. 1 stota og 3 svetn- herbergl. Þvottaherbergi við hlið eldhúss. Sér hiti Verö ca 2,4 millj. 4RA—5 HERBERGJA FELLSMÚLI Ca 160 fm efri rusð i 2-býtlshúsi ásamt 2 ibúðarherberglum i kjallara og Innbyggoum bAskúr. SÉRHJEÐ VÍÐIMELUR Ca. 120 fm 4ra herbergja sérhæð í 5-býlis- husi. Haröviöarinnr i eldhusi Ný endurnyjað baöherbergi. Gott gler, sér hitl. Bflskúr. Svalir til suours. SÉRHÆD SELTJARNARNESI Goð fbúð á fyrstu hæö f 3-býlishúsi ca 110 fm. M.a. 2 stofur og 2 svefnherb. Stór bflskúr og suöursvalir Verö ca. 2,6 millj EINBÝLISHÚS VALLARTRÖD Gott hús sem er ein hæo og rls, grunnfl. ca. 140 tm. A hesðlnni eru m.a. 2 stofur og 3 herb. i risi eru 3 herb. og geymsla. Sólargler- hús áfast við stofu. Falleg 1000 fm lóð. Stór bilskur Verð ca. 4,2 millj. RADHÚS BRÚARÁS Fallegt ca 300 fm raöhús, kjallari, 2 hœðlr og „hobby" herbergi i risi. A 1. hæö eru 3 stofur, eldhus og gesta wc. A 2. haeo, 4 svefnherb. og baðh. M)og góðar Innr. i kjallara er full- komin 3ja herb. i'búð. Stór bflskúr. Vsr* c». •JdnHIL RADHÚS SMÁÍBÚÐAHVERi 5 herb. ibúð á 2V4 hæo. Grunnfl ca. 60 fm. M.a. stofa, og 3 svefnherb • herb. f k|allara Ný teppi Verö ca. 2,3 millj. IDNADARHÚSNÆDI FUNAHÖFÐI Ca 330 lm húsnœði á gðtuhasð, svo til full- búlö. Lofthasö 5,90 m. Laust strax. fif WSTEGNASAU \fl\Cl N suÐURLANDSBRAtme ¦r«n%^iaT w 26600 Allir þurfa þak yfír höfuðid Ný söluskrá er komin út. Hringid og pantið eintak er viö sendum yður um hæl eða kom- ið við og takið eintak. Kaupendur ath. Mikill fjöldi eigna á söluskrá. Seljendur ath. 7 sölumenn tryggja ykkur bestu sölumöguleika. Ráögjafa- þjónusta • Verömetum eígnir »am- dægurs eða eftir nánara •amkomulagi. • Verðmetum eignir með til- IHi til veohœf ni. • Skattaráðgjöf v/fasteigna- viðskipta. Tíl sölu Atvinnu- húsnæöi Síöumúli Heildsala — verkstæöi — iön- aður. 230 fm húsnæöi meö 5,50 mtr. lofthæö og góöri inn- keyrsluhurð 120 fm pláss i kjallara getur fylgt. Hagstætt verö og kjör. Vesturgata Heildsalar, verzlun, sjoppa o.ll. 150—180 fm húsnæöi á götu- hæö. Verö 1800 þús. Seltjarnarnes Skrifstofuhúsnæöi sem afhend- ist tilbuið undir tréverk og málningu. Ymsar stærðir. Verð 13.800 pr. fm. á 2. hæö. Verö 18.000,- pr. fm á 1. hæö. Borgartún 440 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæö í nyju husi Afhent tilbuið undir tréverk, sameign frágeng- in. Auöbrekka 140 fm húsnæöi á 2. hæo (gengiö upp einn góðan stiga). Snyrtilegt húsnæöi meö skrif- stofu, kaffistofu og snyrtiher- bergjum. Hentugt fyrir ymsan léttan iðnaö eða félagssamtök. Samkomuhús 270 fm samkomuhús á besta staö í bænum. Húsið stendur á stórri lóö á einu mesta um- feröahorni borgarinnar. Hægt að breyta í verzlun o.m.fl. Til- boö óskast. Samkomuhús 1500 fm götuhæö + 200 fm efri- hæð. Húsnæðið er viö fjölfarna umferöargötu. Getur hentað undir ýmiskonar aðra starfsemi s.s. verzlanlr o.fl. Tilboð óskast. Fasteignaþjonustan Austutstræt 17, s. 26600 áS* borsteinn Steingnmtaoo togg tMtmgnaMh. LOGFRÆEHNGUft ATLI VíöGNSSOfM StlVll 84433 82744 Fjöldinn allur af eignum á skrá af öllum stœröum og geröum. Athugiö aö einnig er mikiö af eign- um sem eingöngu eru í makaskiptum. Hafiö samband viö okkur og leítiö upplýsinga. IAUFÁS SÍÐUMÚLA 17 "PÍ1540 Einbýlishús Mávahraun Hf.: vorum t* « til sölu elnlyft m|ög lallegt einbhús. Husið er 165 tm auk 40 fm bilskúrs. Vandað og gott hús. Skipti á mlnnl elgn koma til greina. í KópaVOgh Vorum aö fá tll sölu 280 fm einb.hús á mjög skemmtilegum stað f vesturbænum. Húsiö er á bygg. stigl en þó íbúðarhæft. Elgnask. mögul. Teikn. og uppl. á skrifst. Einbýli — tvíbýli í aust- urborginni: tii söiu 140 im wfiyft steinhús viö Hólsveg (f noröanverðum Laugarásnum). A efri hæð er 3ja herb. íb. meö sérlnng. A neörl hæö er 2ja herb. íb. meö serinng. Stór ræktuð lóð. Nánari uppi. á skritst. í vesturborginni: tii söiu 3eo fm mjög vandaö einb.hús á eftirsóttum staö f vesturborgfnni. Tefkn. og uppl á skrifst. Smyrlahraun Hf.: Qiæsii. 175 tm einb.hús auk vinnuaðst. og 60 frn bílsk. Mjög vönduð eign. Uppl. á skrifst. Suöurgata Hf.: 120 tm timb- urhús á steinkj. Bflsk.réttur. Verö 2 milli. GrettÍSgata: 100 fm timburhús á steinkj. Laust strax. Vero 1500 þús. Góð greiðslukjör. Raöhús Bakkasel: 260 tm mjog tallegt raöh. sem er kj. og tvær hæöir. Séríb. i k|., 25 fm bílsk. Uppl. á skrlfst. Hverafold: tu söiu 3 raöh. húsiö er 154 fm að stærð. Innb. bílsk. Tll afh. tljotl. tokh. Bollagaröar: 200 tm miög tai- legt raðh , Innb. bflsk. Uppl. á skrifst. 5 herb. og stærri Kaplaskjólsvegur: 140 tm mjög góö íb. á 4. og 5. hæð. Suðursv. Uppl. á skrlfst. StÓrhOlt: 115 tm m)ðg góö ib. á 1. hæð (neöri). Bílskúrsr. Laus strax. Uppl. á skrifst. VÍÖ MÍklatÚn: 110 fm 5 herb. vðnduö íb. á 3. hæö í góöu stefnh. Tvðf. verksm.gl. Suoursv. Varö 2,1 millj. Garöastræti: 127 fm sérhæo f þríb.húsi (steinhúsi). Svalir út af hjóna- herb. Failegur garöur. Uppl. á skrifst Barmahlíö: llSfmstórglæslleg fb. á 3. hæö. Uppl. á skrifst. 4ra herbergja íbúðir í nýja miöbænum: th söiu 4ra herb. ib. og 3)a herb. íb. á 4. hæð í lyftuhúsl. ibúðirnar eru rúml. tilb. u. trév. og máln. Teikn. og uppl. á skrlfst. Hraunbær: nofmmjöggóoíb. á 3. hæð ásamt íb.herb. í k). Góð sam- eign. Laus fljotl. Verð 2 millj. Vesturberg: iiofmm(ögoöðíb. á 4. h. Þv.herb. innaf eldh. Varð 2 mMj. Kambasel: 117 tm vðnduð fb. a neðri h. í tvfb.h. Þv.hus í fb. Vero Z2 millj. Sk. i minni eign koma Ht grekia. 3ia herberqja íbúðir Öldugata: 70 fm m)ög snyrtlleg fbúö á jarðh. f þrib.húsi. Verö 1750 þús. Einarsnes: 95 fm etn hæo í tvfb. húsl. 25 fm bflsk. Vero 1950 þús. Hringbraut: ao tm *. 13. h. 27 rm Msk. Laus strax. Verð 1700 þúa. 2ja herb. íbúöir Vesturgata: eo tm goð b. i 2. hæö f steinhusi. Svallr. Verö 1400 þúi. Guðrúnargata: 64 tm m|ðg fai- leg fb. f kj. Sérinng. Sérhltl. Verð 1500 þús. Framnesvegur: 40 tm ein stakl.fb. i 2. hæð. Laua strax. Verö 700 þús. QÓA gr.kL Þverbrekka Kóp.: 55 tm mjög talleg íb. i 2. hæð. Verð 1400 þús. Kjartansgata: es fm göö *. & 1. hæö. Nýtt þak. VerO 1450 þus. í^ „ FASTEIGNA Uj\ MARKAÐURINN ( f—J Ódinsgötu4, f-j símar 11540 — 21700. tgflg Jón Guomunduon sðtustf., Msf Stefán H. Bryniótfss. sðlum . Leó E. Love logtr., Magnda Quolaugeeon Iðgtr. Askriflursiminn er 830S msj Ibúöir lausar strax eöa fljótlega. Raöhús og einbýli Láland — einbýli Vandaö einbýlishús i einnl hæö ca. 165 ferm auk ca. 30 fm bflskúrs. 5 svefn- herb. Húsið stendur i endaloö og það- an er gott útsýni. Laust strax Verð 6 mitlj. 60% útb. möguleg. Vesturberg — raðhús 135 fm vandaö raöhús i einnl hæð. Bilskur. VerA 3,5 millj. AkvefNn sala. Efri hæö og ris v. Garðastræti Efri hæö og ris i eftirsóttum stað við Garðastræti samtals um 200 fm. Fagurt útsýni ytir Tjörnina og nagrenni. Teikn. i skrlfstofunni. Skaftahlíð — 5 herb. 120 tm 5 herb. efri hæö. Bílskúr. Básendi — sérhæö 140 tm neðri sérfiæð f góðu standl. Laus strax. Verð 2£ millj. Mávahlíð — 4ra herb. 90 fm goö kjallaraíbúð. Laus nú þegar. VerðlSSOþús. Hæð viö Byggöarenda 160 fm neðri hæö. Ser inng. og hlti. Verð 3—3,1 miHj. Þverbrekka — 5 herb. Qóð fbúö i 10. hæö (efstu). Fribært útsýni. Tvennar svallr. Laua atrax. Viö Fálkagötu — 4ra 106 term. i 2. hæö. Suðursvallr. Laus strax. Við Hraunbæ — 4ra Goð ibúð i jarðhæð (ekkert niourgral- in). Verö 1,9 millj. Laus strax. Við Grettisgötu 80 fm rishæð. Laus nú þegar. Verð 14 Álfheimar — 3ja herb. 100 fm rúmgóö og bfðrt fbúö. Ser inng. Sér hltl. Laus atrax. Verð 1800 þue. Hraunbær — 3ja Góð 98 fm ibúð i 1. hæð, töluverl endurnyjuö Verð 1JS millj. Njálsgata — 3ja 80 fm íbúö i 1. hæö. Þarfnast endurnyj unar. Verð 14 mML Laus nu þagar. Baldursgata — nýlegt 2ja herb. 65 tm góö íbúð i 3. hæð. Störar suoursvalir Bilskýli. Skipasund — 2ja Björt 70 tm ibúð í kjallara. Verð 1400 þua. Eiríksgata — 2ja 70 tm kjallaraibúð Sér Inng. og hiti. Vero 1400 þúa. Miöborgin — ris 50 tm góö risfbúð. Getur losnað strax. Verð ttOOþús. Haf narf jörður — ódýrt 30 fm mjög góð elnstaklingsfbuö vlö Suðurgötu. Laus strax. Ásvallagata — 2ja Ösamþykkt 45 fm kjallaraíbúð. Laus strax. Verð 850 þús. ÉiGnflmioLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SlMI 27711 i Solustióri: Sverrir Kristinsson. Þorleifur Guomundsson, sðlum Unnsteinn Beck hrl, simi 12320 Þóröttur Halldorsson, lögtr EIGNASALAM REYKJAVIK í SMÍÐUM — 4RA Á FÖSTU VERÐI Höfum til söiu eina 4ra herb. fbúð f f jölbytish. sem er í byggingu i Sæ- bóislandi (rétt v. Nesti f Fossv.) Þetta er mjðg skemmtileg eign m. sér þvottanerb. Stórar suður svalir. Fast verð 1980 þús. (Engar visitölu- hækkanir). ibúöin verour tll afh. t.u.trév. í febr —marz nk. Teikn i skrífst. LOGAFOLD — PARHÚS í SMÍÐUM 190 ferm. parhús i einni hæö, auk innb. bilskurs selst fokhelt Mogul. að taka íbúð upp f kaupverötö. Mjðg skemmtl- leg teikn. Teikn. i skrífst. MYRARHUS — EIN- BÝLISHÚS SALA — SKIPTI 168 ferm. m)ðg skemmtllegt einbýt- ishús á einni hæð. 50 ferm. tvöf. bilskur fylgir Húsið er aö mestu fullbúiö. Bein sala. Mðgul. að taka minni elgn upp í kaupin. ENGJASEL M/B.SKÝLI LAUS STRAX 3Ja—4ra herb. 103 ferm. fbúö í ffðT- býlish Góö íbúð. Tll afh. nú þegar. Bilskvti. AUSTURBRUN 3JA TIL AFH. STRAX 3|a herb. mjög rúmgöö íbúð i |arðhssð f fkxbýlish. v. Austurbrún. Þetta er goö etgn m. sér inng. Til afh. nú þegar. Verð 1550—1600 þús. ENGIHJALLI 3JA Mjög goð 3|a herb. ibúð i hæð f ffðTbýl- ish. Tvennar svalir Mikið útsýni. Þvottaherb. i hæðinni. SKULDABRÉF OSKAST Höfum kaupendur aö verötr og óverötryggoum veoskuldabrefum EIGNASALAIM REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 fSími 19540 og 19191 Magnús Einarsson, Eggert Ðiasson BSEr-e f*Zs£A Fer inn á lang flest heimili landsins! MK>BOR Lækjargata 2 (Nýja Bíó-húsinu) 5. hæo. Símar; 25590 - 21682. Kópavogur 160—200 fm einbyli, raohús eða sérhæð ca. 4 svefnherb. + bilskur, oskast fyrir kaupanda sem þegar er tilbuinn aö kaupa Verðhug- mynd ca. 3,6—4,0 millj. QIMAR 911Rn-?117fl SOLUSTJ LARUS Þ VALDIMARS OIIVIHn ^II3U £.13IV logw JOH ÞORÐARSON HDL I byggingu viö Ofanleiti Tvær íbúðir ennþá óseldar 2|a herb. íbúö á 1. haaö í suöurenda um 85 fm, nú fokheld Sér- þvottahus, óvenjustor geymsla, sólverönd, sérlóð. 3|a herb. íbúö um 90 fm á 3. haaö. Sérþvottahús, tvennar svalir. Smiði pegar hafin Öll sameign beggja ibúöanna fullfrágengin. Teikningar og nánari upplysingar á skrifstofunni Eitt besta verö á markaönum í dag. Byggjandi: Húni sf. ALMENNA FASTEIGNASAIAH LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.