Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 12
12 MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 15. NÓVEMBER 1984 —MHDBORG^ Símar 25590 - 21682 Opiö 9—21 2ja herbergja Eiríksgata, mjðg stór íbúö í kjallara fjöl- býtishúss. Laus strax. Verö 1350 bús. Vio miobasinn • Mskýli, i nyju Ijölbyl- ishusi á 1. hæö yfir kjallara. Sérlnn- gangur, husvörður sér um sameign. „Sauna" i kjallara. Laus fljótlega. Grattisgata, é 1. hæö i steinhúsi ca. 70 fm íbúö. Verö 1400 þús. Hðfum hárttarka kaupandur að tveggja herbergja íbúðum vestan Ell- iðaáa, Kópavogi, svo og Bakkahverfi og Hólahverfi. 3ja herbergja Flyðrugrandi, á 2. hæð. Húsvörður sér um sameign Frábaart útsýni. Eitt besta tjölbylishúsiö í Reykjavik. Verö 1800—1850 bús. VHastígur Hafn., sérhato, i tvíbýlishúsl ca. 100 fm. Afar rúmgóö og einstaklega snyrtileg eign. Góö leppi Rólegt hverfl. Geymsluns (sem má lyfta) yfir allri ibuö- inni. Verö 1900 þús. 4ra herbergja Flúoasat, á 1. hasð • aukaherb. f kjall- ara. Mjög rúmgóð eign með vönduðum innréttingum. Verö 2100 þús. Laus strax. Hjailabraut Hafnarf., á 1. hasð í fjölbyl- ishúsi. Þvortur og búr innaf eldhúsi. Verð 2000—2100 þús. 5—6 herbergja Eskihlíð, 4 svefnherbergi, 2 stofur, ca. 140 fm á 1. hæð (jaröhasö óniðurgrafin). Einstaklega björt og fin ibúö. Sér kæli- geymsla í íbúöinni. Haaleitishvsrfi, á 1. hæð fjölbylishúss. 3 svefnherb . húsbóndaherb., 2 stofur, eldhús m. borökrók, þvottur og búr inn- af eldhúsi. Suðvestursvalir, endaibúð. Verð 2600 þús. Sérhæö Nýbýlavagur Kóp., 150 fm 4 svefn- herb., þar af eitt forstofuherb., stór stofa, frábært útsýni. Góður bílskúr. ibúö i sérflokki. Verð 3,4—3,5 millj Einbýli Eyktarás, ca. 320 fm einbýlishús. 3 svelnherb , arinn í einni stofunnl. Bíl- skúr með gryfju. Verð 3.4—3,5 millj. Árbatiarhverfi, einbýlishús við Vorsa- bæ, ca. 156 fm ásamt 32 fm bílskúr. 3 svefnherb., 2 stofur, valinn viður í Inn- réttingum. Gróskumiklll garður. Verö 4500 þús. MlflSBOBG FASTEIGNASALA SrKSKSl 26277 Allir þurfa híbýli Mánagata. Góö einstaklingsíbúð i kj. Allt sér. Verö 900—950 þús. Spoaholar. 2ja—3ja herb. 80 fm ib. á jarðhæö. Verö 1550 þús. Leirutangi — Mos. 2ja—3)a herb. 93ja frn íb. i nýju fjórbylishusi Allt sér. Góðar innréttingar. Verð 1600 þús. Hvarfisgata. 3|a herb. 70 fm risíb. Nýtt þak. Nýir gluggar og gler. Verð 1300 þús. Lundabrekka. Glæsiteg 3)a herb. 96 fm ib. á 2. hæð. Verð 1800—1850 þús. Skipti möguleg á 2|a herb. ib. i Rvík. Kleppsvegur. Mlklð endurnyjuö 3)a—4ra herb. 100 fm ib. á 4. hæö. Falleg íb. Verö 1800 þús. SMttahraun Hl. 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæö. Bílskúrsréttur Verö 1850—1900 þús. Akv. sala HraunbaK. Glæsileg 4ra—5 herb. 115 fm ib. á 3ju hæö (efsta haað). Engjasel. 4ra herb. 113 fm endaib. á 1. hæð. Frágengiö bílskýli. Mikið utsyni. Verð 2,2 millj. Ounhagi. 4ra herb. 100 fm Ib. á 3|u hæð. Bílskúr. Verö 2,2—2,3 millj. Gleðheímar. Falleg 150 fm sérhæð með 4 svefnherb. og stórum stolum. Bil- skúrsréttur. Eign I goðu standi Vantan Laitum að sérhaso veatan Ell- iðaár tynr góðan kaupanda. Stasrö 130—140 hn. Qóð greiosls fynr rétta eign. HIBÝLI & SKIP Garðastræti 38. Sími 26277. Brynjar Fransson, simi: 46802. Finnbogi Albertsson, siml: 667260. Gtsli Ólatsson. simi: 20178. Jón Úlafsson, hrl. Skúli Pálsson, hrl. Fer inn á lang flest heimili landsins! 26933 ÍBÚÐ m ÖRYGGI Yfir 15 ára örugg biónusta 2ja herb. íbuðir Kambasel: 2ja herb. rúm- góö og vönduo nýleg íbúo á jaröhæö, 86 fm. Sérþvotta- hús, sérinng., sér hiti. Kjartansgata: Gullfalleg 70 fm íbúö á 1. hæö. Ákv. sala. Verö 1500 þús. Vesturberg: Góö íb. á 4. hæð. Verð 1350 þús. 3ja herb. íbúðir Miovangur Hf.: 80 fm mjög falleg íbúö á 3. hæo í lyftu- blokk. Suöursvalir, sér- þvottahús, flísalagt baö. Ákv. sala. Verð 1750 þús. Laus nú þegar. Hraunbær: 90 fm ¦>. á 2. hæð Vestursvalir, góö teppi. Verö 1750 þús. 4ra herb. íbúðir Kjartansgata: 120 fm íbuo á 2. hæð, geymsla, svalir, bílskúr. Verö 2600 þús. Austurberg: 105 fm góö jaroh. Furuinnr., sér þv.hús. Verö 2,1—2,2 millj. Safamýri: 4ra herb. snyrtil. 100—110 fm íb. á 2. hæö. Ný eldh.innr., nýlegir ofnar, góö sameign og bílsk. Verð 2,7 millj. 5 herb. Hulduland: Snyrtileg 5—6 herb. íb. á 1. hæð um 130 fm. Góðar innr., 2 svalir, sérþvottahús og búr innaf eldhúsi. Verö 2800 þús. Hraunbær: Stórglæsileg eign á 2. hæð. Aukaherb. í kjallara. Ákv. sala. Verö 2200 þús. Kambasel: 117 fm íb. á 1. h. Geymsla í kj. Verö 2,2 millj. Sérhæðir Byggöarendi: 158 fm 5 herb. íbúö á neöri hæð hússins. Geymsla á hæö, garösvalir, góö teppi Hiti sér. Verö 3000 þús. Nýbýlavegur: 155 fm íbúð á 2. hæö. Geymsla á hæö. Ný teppi á öllu gólfi, hiti sér. Verð 3400 þús. Raðhús og Einbýli Heidarás: Fæst í skiptum fyrir minni eign. Torfufell: 4ra—5 herb. raöh. um 130 fm. Fokh. rými í kj., innr. nýjar, teppi góö. Verð 3,3—3,4 millj. .marKaðurinn™^ Hahwstr 30. •. 2WU. (Ny|« hu«inu Vtð Lss+isHofg) J6n M*Qnú—on hdt. Sterkurog hagkvæmur auglýsingamiðill! Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, s: 21870, 2099Ö Abyrgð — Reynsla — Oryggi Asvallagata 2ja herb. íb. á jarðh., ca. 45 fm. Verö 850 þús. Bergþórugata 2ja herb. nýstandsett neðri hæö í eldra steinhúsi, ca. 65 fm. Verö 1,3millj. Háaleítísbraut 3ja herb. góö íb. á jaröh., S.sv., ca. 90 fm. Bílsk.réttur. Laus í jan. Verð 1,8 millj. Dúfnahólar Mjög góö 3ja herb. íb. á 5. hæð í lyftuhúsi, ca. 85 fm. Verð 1750 þús. Krummahólar 3ja herb. góö íbúö á 1. hæö ásamt bílskýli, ca 97 fm. Verö 1700 þús. Kríuhólar 4ra herb. íb. á 1. h., óvenjul. litil útb., ca. 108 fm. Verö 1850 þús. Háaleítisbraut 4ra herb. mjög góö íb. á efstu hæö í fjölb.húsi, tvennar sval- ir, bílsk réttur, ca. 115 fm. Verö 2,3 millj. Súluhólar Mjög góö íbúð á 2. hæö, ca. 110 fm. Verð 1,9 millj. Tjarnarból 5—6 herb. íb. á 4. hæð (efstu) ca. 130 fm. Verð 2,5 millj Dverghoít Mosfellssv. 5—6 herb. ib. á neðri hæð, ca. 138 fm. Skipti hugsanleg á 3ja—4ra herb. íb. í Rvík. Verð 1,9—2 milli. Njörvasund 4ra herb. nýstandsett efri hæö í þríb.h. á eftirsóttum staö ca. 100 fm. Verö 2,3 millj. Kelduhvammur Hf. 4ra herb. stórglæsil. sérhæö ásamt bilskúr, eign í algjörum sérflokki, ca. 125 fm, bílskúr ca. 24 fm. Verð 3,4 millj. Skólagerði Kóp. Miöhæö í þríbýlishúsi ásamt bílskúrsrétti, ca. 125 fm. Verö 2,2 millj. Ofanleiti Eigum enn til sölu 4ra herb. íb. ásamt bílsk. Tilb. u. trév. og máln., 121,8 fm + bílsk. Melabraut Seltj. Húseign á tveimur hæðum ásamt bílskúr, ca 200 fm. Verö 3,6 millj. Kjarrvegur Stórglæsilegt nýtt einbýlishús ófullgert en íbúðarhæft, ca. 223 fm. Bílskur. Verð 5 millj. HHmmr Vafcftmaraaon. s M722S. Ótarur A Gunnanuon, rMak.fr. Sftán Aoaásraawon, s 31791 1 I I I I I I I I FASTEIGNAHÚSIÐl I 27750 ingóit.strwti is. stofnao 1974 — Sýnishorn úr soluskré: í Laugarneshverfi Lítil 2ja herb. risíbíö, snotur, ósamþ., laus, ódýr. í Breiðholfshverfi Góö 3ja herb. m/bílsk. Fossvogur — Fossvogur Sólrík 4ra herb. endaíbúö á hæð, suöursvalir, sérhiti í Háaleitishverfinu Falleg 4ra—5 herb. íb. á 2. haBÖ, 117 fm, þvottah., í íb., sérhiti, suðursv., bílskúr. ! Atvinnuhúsnæði viö Smiðjuveg 160 fm Á götuhæð meö góöri lofthæö. ¦ 2ja íbúða hús Á Seltjarnarnesi. Vrð 3,6 m Raóhús — vesturbæ Nýlegt og glæsilegt, bilskúr. í Þorlákshöfn 130 fm hæð m/bílsk. I I I I I 28611 Kleppsholt — parhús Nýlegt parhús sem er kj., hæð og ris. Sérinng. í kj. Einb.hús — Garðabæ Ca. 70 fm á einni hæö. Bygg- ingarréttur. Hraunbær — 4ra herb. 110 fm íbúö á 3. hæð + 1 herb. í kj. Góöar innr. Ásbraut — 4ra herb. 110 fm á 1. hæö. Verö 1,8 millj. Ásbraut — 4ra herb. 110 fm á 1. hæö. Bílskúr. Melabraut — Seltj. 3ja—4ra herb. íbúð 100 fm á 1. hæð. Bílskúrsréttur. Engjasel — Seljahverfi 3ja herb. 90 fm íbúð á 1. hæö. Suöursvalir. Bílskýli. Grettísgata — 3ja herb. Litil risíbúo, geymsluris mann- gengt. Laus. Skúlagata — 2ja herb. 65 fm í kj. Samþykkt. Einstakl.íbúð Ca. 45 fm í kj. Ósamþykkt. Skerjafj. — 2ja herb. 50 fm í kj. Samþykkt. Einb.hús — Hellu Rang. Ca. 140 fm á einni hæð + 50 fm í kj. Skipti á íb. í Rvík kemur til greina. Höfum kaupanda strax aö 4ra herb. íbúö í vesturbæn- um og 3ja herb. íbúö í vestur- bænum. Höfum kaupanda strax aö 3ja herb. íbúö viö Foss- vogsdal í Kóp. eöa Rvík. Höfum kaupanda strax aö einb.húsi á Álftanesi, t.d. timburhús meö háu risi. Má vera á byggingarstigi. Höfum kaupanda strax aö einb.húsi eða raðhúsi ca. 200 fm meö góöri vinnuaöstöðu og útsýni. Verö ca. 5 millj. Höfum fjölda kaupanda sem vilja kaupa strax m.a. í eigna- skiptum. Mosfellssveit Kaupandi aö einb.húsi. Garðabær Kaupandi aö eínb.húsi og rað- húsi. Hús og Eignir Bankastrasti 6. Lúövflt Oizurarson hrl., s. 17877. Leirubakki — 3ja herb. Falleg ca. 85 fm íb. á 1. hæð. Verö 1800—1850 þús. Dvergabakki - 3ja herb. Góö ca. 85 fm íb. á 1. hæð. Tvennar svalir. Verð 1750—1800 þús. Skaftahlíð - 5 herb. Góö efri hæð meö stórum bílsk. Laus eftir samkomul. Öldugata - 3 íbúöir Til sölu steinhús, kjallari, tvær hæöir og ris. Grunnfl. ca. 120 fm. Á 1. og 2. hæð eru 4ra herb. íbúöir, í risi 4ra—5 herb. íbúð. Stórar geymslur og þvottahús í kjallara. Laugav. - verslunarh. Til sölu viö Laugaveg, verslun- arhús, á 260 fm eignarlóö. Amí Slgurpéraaon. s S2SM Þortr AgfuafMon, s. 77H4. Ssgurður SigMMon, s. 3000«. \ Kaupmannahöf n FÆST í BLADASÖLUNNI Á JÁRNBRAUTA- STÖOINNI, KASTRUPFLUGVELLI OG Á RÁOHÚSTORGI I Lögmenn Hjalti Stainþórsaon hdi., Gústaf Þór Tryggvason hdl. Höröaland — 2ja herb. Snotur og rúmgóö ca. 65—70 fm íb. á jarðh Litill garður í suö- ur. Nýtt gler. Verð 1650 þús. Kambasel — 2ja herb. Mjög goð ca. 86 fm íb. á jarö- hasö. Sérinng. Sérlóö. Þvotta- hús í íb. Verö 1750 þús. Barmahlto — 3ja herb. Lagleg risíbúð endurn. aö hluta ca. 75 fm. Sérþvottah. á hæö- inni. Nýtt gler og gluggar. Verö 1600 þús. Álagrandi — 4ra herb. Glæsileg íbúð á 3. hæð ca. 130 fm brúttó. Stór stofa, fallegar innr. Svalir í suður og norður. Ákv. sala. Laus fljótlega. Vantar — Hamraborg Höfum góöan kaupanda aö 2ja herb. ibúö í Hamraborg. Háaleitisbraut — 5 herb. Ca. 138 fm íbúö á 2. hæð. Búr og þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúrsréttur. Verö 2,6 millj. Tjarnarból — 5 herb. Ca. 130 fm íb. á 4. hæð. 4 svefnherb., mögul. skipti á 3ja herb. ib., helst nálægt Háaleiti. Breiðvangur Hf. - 5 herb. Glæsileg 5 herb. íbúð á 4. hæð meö bílskúr. Mjög góðar innr. Verö 2650—2700 þús. Vesturbær — Hæö Ca. 114 fm íbúð á 2. hasð í veg- legu steinhúsi á mjög góöum Stað viö Hagamel. 2 stórar stof- ur, 2 svefnherb. Bílskúr fylgir. Ákv. sala. Birkigrund — Raöhús Mjög gott raöhús kj., tvær hæð- ir og ris ca. 240 fm alls. Stofur og eldhús á 1. hæö. 4—5 svefnherb á 2. hæð. Gert ráö fyrir baöstofurisi yfir. Vinnu- aöstaöa í kj. Æskileg skipti á 3ja herb. íbúö í nágr. — FASTErOMASALAN — *gir Braiar|öro sMuatL Friðrik Stafémwon viosk.fr. Fþ
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.