Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 9

Morgunblaðið - 15.11.1984, Blaðsíða 9
MORGUNBLADID, FIMMTUDAGUR 15. NÓVEMBER 1984 9 KAUPÞING HF O- 68 69 88 SPÖRUM OGLÁTUM VEXTINA VINNA! Átt þú 4ra herb. íbúö sem þú býrð ekki i? Ef þú selur íbúðina og kaupir verðtryggð skuldabréf getur þú fengið 300 þúsund kr. á ári ískattlausartekjur og átt andvirði íbúðarinnar áfram. CEkki þarf að mála bréfin né gera við þakið, þú getur gleymt fasteignagjöldum og þarft ekki að fínna leigjendur). Ef þú hefur ekki tíma eða treystir þér ekki til að vera í verðbréfaviðskiptum getur þú látið Fjárvörslu Kaupþings um að annast þau í samráði við þig. Sölugengi veröbréfa 15. nóvember 1984 Spariskírteini Rlkissjóðs:Solugengi mtteð við8,6% vextj umfr. verðtr pr. 100kr. 2.FLOKKUR Útg Sölugengi prlOOkr 8,6% vextír gilda til Sókigengi prlOOkr. 8,6% vejtftr gilda tíl 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 16626,04 14.607,34 8.692,68 5.269.57 4444.78 2990.35 2 155.33 1 461.36 1000,62 674,17 436.97 314,50 174,19 104.10 25 01 '85 10.01 '85 10.0385 25.03'85 25.03/85 25.0285 15.04/8E 25.01 '86 01.03'85 01 03.8r> 01 02'8' 12 020.98 8.165,11 3.295.72 2462.29 1 903,77 1 216.22 792,90 514.50 316.83 228.87 10971 101.88 25 01 '85 25 01 '85 25.10/86 15.10/86 01 10'85 01 11'86 10.09/87 1) Innlv, SeÖlabankans 15.0984 2) Innlv. Seölabankans 150984. Veðskuldabref Verðtryflflð óverðtryggð Med 2 yjalddögum á ári Með 1 g/aidd á án Sölugengi Solugengi SÖIugengi 14%áv. 16%év. umtr. umfr, Láns- Nafn- umfr. umfr. 20% timi vextir verðtr. verórt. vextír HLV1 20% vextír HLV1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 95,47 94.25 86 87,5 80 7 92,78 90,88 76 78,5 70 8 91.78 89,27 67' 70,5 61.5 8 89.86 86.82 60 63 54 8 88,09 84,59 53 57 48 8 86,47 82,55 8 84,96 80,70 1) Oæml: 3)a ára brél með 20% vexti að 8 83.58 79.00 nafnverðikr. 10.000 og med 2 atborgunum 8 82,30 77,45 á ári kostar því 10 000x0,67 ¦ 6 700 8 81,12 76,07 2) Hæstu leyfilegu vextir. 82 73 64 57 51 Hæsta og lægsta ávöxtun hja verðbréfadeild Kaupþings hf Vikumar22.10.-09.11 1984 Hæsta% Lægsta% Meðalávoxtun% Verðtryggð veðskuldabréf 20,8% 14.68% KAUPÞING HF Husi VerzJunarinnar,___simi 6869 88 Stöðugleíki í efnahags- og atvinnuli.fi Flestar þjóðir, sem búa ao varanlegri velmegun, leggja áherztu á stöðug- leíka í efnahags- og atvinnulífi. Þessi stööug- leiki er nanðsynlegur til að atvinnuvegir megi vaxa og tæknivæðast, þ.e. styrkja samkeppnisstöðu sína beima og erlendis og tryggja atvinnuöryggi. Það er talið æskilegt að tryggja verðgiMi eigin gjaktmiðils, þveröfugt við þróun hér á landi þar sem krónan hef- ur smækkað jafnt og þétt qg rýrnað að kaupgildi. Áratugur verðbólgunnar, sem kenndur er við rfkis- stjórnaraðild Alþýðubanda- lagsins, færði vinnandi fólki krónutöluhækkun launa sem nemur þúsund- um prósenta, en rýði sam- hliða kaupgildi hverrar krónu niður f nanast ekki neitt Verðbólgan skekkti síðan samkeppnisstöðu fs- lenzkra atvinnuvega og fs- lenzkrar framleiðslu svo mjög, að viðvarandi geng- isbekkun í margskonar formi var nauðsynleg til að ekki kæmi til stððvunar í útflutnmgsframleiashi og stórfelds atvinnuleysis. Árangurinn var allra tap og engra hagnaður, utan þeirra, sem böfðu aðstöðu til að innbyrða verðbólgu- gróða, en láglaunafólk var ekki í þeirra hópi. Þegar stjórnarflokkaniir vioruðu þann möguleika fyrr á þessu árí að fara nýja leið, skattalækkunar- leið, til kaupmáttarauka, svo forða mætti verðbólgu- áhrifum, umturnaðist helzti skattafktkkur landsins, Al- þýoubandalagið. Mið- stjórnarmaður þess, sem jafnframt er framkvæmda- stjóri BSRB, réri rösklega á verðbólguhliðina. Niður- staðan var sú sem allir þekkja. Það hljómar því undarlega þegar Alþýðu- bandalagið belgar flokks- ráðsfund sinn „verndun kaupmáttar". Sú umfjöllun verður aldrei annað en kattarluör. Mþyðubu'idalagió Vemdun kaupmáte'°ð samsbarf til vinstn ___ «_.._. m.l velíta 1» *x* .__. "•32S__Sss3- i-_-r_s__££s.: ,S b.-> W. ____,_, _&-___«.......~* l _9__-a-J fun4a|"'*>v . ¦. - -- scm »i umf-ð. __rl i _l>r m.nn- <*» "NH' vtiw *«1fn "* """'¦"........ _maw iIuC-Wi-'1""*111""" ', tt-ro - mi-rtjl «¦*-¦¦¦¦"¦ la" _tHÍ1,ulnt.um.«ö"n. ****** im-nn *^_* le-*,J ¦>ht*r'"lu ' _-,ð M.fnurnMundi •w»J*» _!-í_ísr. «c* "• m-nn. ^*"""1 .n.r-hr- tund..--^ afldríím-Þ-nn.^-* tl»tud»í,'v tif'- i iii,.,in,.i' ' .<(..» kj»l_" v»T> , öarMhvw*}-* ,; ¦# h-tst fundii. kl H' „'titxii hól ^ ^unnud-g -on"n DoffþAtmi- r.íKturnl _ c, , rynu "k>p«' „ ,,,,|m-nnui 1otiJ-l « h.M,nn - "'^7^;'"'"""; h_||ki>m,n dW«*» lli m'll*'ltl' „«uivcrt,sr'"ll,'"';^;;m-' lokt .„ÍM.nsþi-Atvlt-c hu,.-^ Kattarklór Alþýöubandalagsins Alþýöubandalagiö baröist hatramlega gegn því aö kjarasamn- ingar byggöust á raunhæfum kaupmáttarauka um tekjuskatts- eöa neyzluskattalækkun, sem heföi hvorki veriö verbólguhvati né þrýst á gengislækkun. Þaö sá enga lausn aðra en krónutölu- hækkun, sem fer annarsvegar út í verölag vöru og þjónustu heimafyrir en knýr hinsvegar á um gengislækkun — vegna út- flutningsframleiöslunnar. Afturhaldiö í Alþýöubandalaginu vill hvorki heyra né sjá ný viö- horf eöa nýjar leiöir í kjaramalum. Þaö heldur dauðahaldi í þá leið sem í hálfan annan áratug hefur rýrt kaupmátt krónunnar svo mjög, að þrátt fyrir mörg þúsund prósenta krónutöluhækkun launa á þessu tímabili hefur kaupmáttur launa skerzt. Þaö er því dæmigert kattarklór þegar helzta viöfangsefni flokksráösfundar AB um næstu helgi verður „verndun kaupmáttar". ,-Samslarf til vinstri" Annað aðalstef Alþýðu- bandalagsins, sem nú hef- ur innbyrt Byltingarsamtök kommúnista (Fylkinguna), á sama tíma sem Alþýðu- flokkur og Bandalag jafn aðarmanna leita á miðju- mið, er ,„sam.starf til vinstri". Sá tónn skýtur allUf upp kolli hjá Alþyðu- bandalaginu þegar harðnar á þess pólitíska ilal. Það vill gjarnan nota besta annarra „vinstrí" flokka til bera sjálft sig áleiðis, en er reiðubuið til að skera þi fáka og matreioa í annan Annar frambjóðenda til formennsku í Alþýðuflokki sagði í nýlegri þingneðu: „Við eigum að vera fhalds- samir á farsKla og ibyrga stefnu í öryggis- og varn- armálum; stefnu sem for- ystumenn flokksins á fyrrí tíð áttu drjúgan hlut f að móta og nýtur stuðnings yf- irgnæfandi meirihluta þjóðarinnar. Við eigum að vúsa á bug ollum kenning- um um Alþýðubandalagið sem sameiningar- eða for- ystuafl vinstri manna, þðtt ekki va-ri nema vegna hör mulegrar reynslu þjoðar- innar af ríkisstjórnarþitt- töku þess flokks áruni saman." — Engu að síður eygir Alþýðubandbgið „vinstra sajnstarT' sem vin i eyðimerkurgóngu þess í forsjá Svavars og Hjörleifs. Bandalag jafnaðar- manna er og i hraðri leið i miðiumið — og raunar í ýmsum máhim yfir i hægri vœiig íslenzkra stjórnmila. A sama tfma ferast nítj- ándu aldar marxistar, sum- ir hverjir með viðborf borg- arskæruliða, til ahrifa í Al- þýoubandalaginu. Það er ekki samstarfslegt þarna i millL Það er aðeins Kvenna- listinn sem gerzt hefur milefnalegur taglhnýtingur Alþýðubandalagsins í þing- söhim. iH'ssi tvö pólitfsku fyrírbrigði dansa í mál efnaafstöðu „Nótt f Moskvu" svo þótt í þing- söhim að betur er ekki gert annarsstaðar. Ifssi tvö tema flokks- riðs Alþýðubandalag8Ú_s „verndun kaupmáttar" & „samstarf til vinstrí" er eúihver átakanlegasta tragikomedia sem fynr ber í pólitísku leikhuslffl þjðð- arinnar um þessar mundir. LDíltamalkaBulinn. {í.ml * sS-tettisföiu 12-18 Mazda 929 coupé 1982 2|a dyra, blásanseraður, ekinn 54 þús. 5 girar, utvarp, segulband Fallegur sportbill Verö 385 þús. Saab 900 GLE 1982 Blár sanseraöur, sjátfsklptur, topplúga. ek- Inn 49 pús. Toppbill. Verð 435 þús. Dieseljeppi í góðu ástandi Dodge Ramcharger 1977 Grasnn og hvftur 6 cyt. Bedford vel. eklnn 14 þús. km. Beinsk. m/aflstyri. 6 tonna spll. upphækkaöur. góö innrétting ofl. Verö 490 pús. Cherokee Chief 1979 Rauður, 8 cyl. m/öllu, ekinn 48 þús. km. Fallegur jeppi. Verö 490 þús. Algjör dekurbill Chrysler Le Baron Coupé1979 Grasnsans, 8 cyl. m/öllu. Eklnn aoains 22 þús. km. 2 dekkjagangar og fl. Verð 380 pus. Pajemo Diesel 1983 Patrol Diesel 1983 Béðir til synls hjá okkur w Fiat 131 Station 200 1982 (á gotuna '84) Blásans. ekinn 12 þús., 5 girar, ratm.ruöur og lœsingar, vökvastyri. Skipti mðguleg. Verð 330 þús. Mazda 323 1982 Stemgrár (sans), 5 dyra, sjaltskiptur. snjó- dekk, sumardekk, kassettutaski. Mlkið at aukahkitum, fallegur bíll Verð 255 þús. ¦.'-»... Volvo 244 DL 1982 Gulur ekinn 54 þús. km. Sjálfsklptur, vökva- stýri, útvarp, segulband, silsalistar, snjó- dekk o.fl. Verð 415 þús. Eagle statíon 4x4 1982 Rauður ekinn 21 þús, sjálfskiptur, vðkva- styri, snjódekk. sumardekk, selectdrlf, skráður okt. 1983. Verö 680 þús. Honda Accord Sport 1983 Rauður, ekinn 25 þús. Verö 410 þús. Mazda 626 "2000" 1982 Brúnn ekinn aoetns 19 bú». km. Sjalfskipt ur, snjodekk. sumardekk. silsalistar o.fl. Verö 300 þús. Mitzubishi Lancer 1981 Rauður, 1600 vél, eklnn 43 þús. Silsalistar, gr|ótgrind Verö 210 þús. Toyota Corolla GL 1982 Blar, ekinn 48 þús. km. 2 dekkfagangar. Verö 270 þús.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.