Morgunblaðið - 09.01.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 09.01.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐH), FLMMTUDAGUR 9. JANÚAR1986 11 f®>11540 m Einbylishus AratÚn: 230 fm mjög vandaö hús. Arinn í stofu. 4 svefnherb. f húsinu er 2ja herb. ib. meo sérlnng. Tvöf. bílsk. Laust strax. Eignatkipti. Sunnubraut Kóp.: ni sðiu 215 fm einlyft fallegt einb.hús ásamt 30 fm bílsk. Arlnn í stofu. Fagurt útsýnl. Skipti i góori sérhsso œikileg. MarkarflÖt: 190 fm einlyft vand- aö einb.hús ásaml 54 fm bflsk. Fagurt útsýnl. Vorö 6-6,5 millj. í noröurbænum Hf.: 250 fm vandaö tvilyft einb.hús. Innb. bflsk. Uppl. á skrifst. Raöhus I FoSSVOgí: TII sölu 210 fm einlyft vandað raöhús. Húsiö skiptist m.a. i stórar slolur, forstofuherb., eldhús meo þvottah. og búri innaf. 3 herb. í svefn- álmu. Rúmgott baöherb., gestasnyrtlng o.fl. Innb. bílak. Nánar uppl. á skrifst. Hrauntunga: 210 tm tvíiytt gott endaraoh. 35 fm innb. bílsk. Vo rð 4,5 m. Kaplaskjólsvegur: ics im mjög gott endaraöhús. Góð gr.kjor. Lausl strax. 5 herb. og stærri Stangarholt: 147fmfb.a2.h8a0 i nýju húsi. Bílsk. Afh. tilb. u. trév. og máln. Góð gr.kjör. Melabraut Seltj.: 120 tm fb. á 2. hæö í þrib. Bílskúrsr. Fagurt útsýni. Laus strax. Verð 23-3 millj. Alfaskeíö Hf.: 125 im óvenju- vönduð fb. á 2. hæð. Bilsk. Verð 2,7 millj. 4ra herb. Kóngsbakki — laus: qúii- falleg 110 fm ib. á 3. hæð. Þvottah. innaf eldh. Suöursv. BarmahlíÖ: Ca. 100 fm 4ra herb. kj.ib. Verð 2,1 millj. BlÍkahÓlar: 117fmmjöggóöíb. á 4. haað i lyftuhúsi. Glæsil. útsýni. Verð 2,3-2,4 millj. I HÓiahverfi: 120 fm mjög góö íb. á 5. hæð i lyftuh. Bfltk. Fagurt útsýni. 3ja herb. I vesturbæ — laus: 95 tm góö íb. á 3. h. í steinh. Svalir. Verð 2 m. Stangarholt: se tm tí>. a 1. hæö í nýju húsi. Afh. tilb. u. trév. í mai nk. Góð gr.kjör. 2ja herb. Asparfell — laus: 65 tm iþ. á 4. hæð. Þvottah. á hæð. Sv-svalir. Leifsgata: 50 tm ib. i kj. v«rð 1350 þús. Krummahólar — laus: 72 fm íb. á 2. hæö. S-svallr. Bflskýli. Verð 1800 þús. Kambasel: 89 tm íb. á 1. k sénoð. Þyottah. í íb. Sérinng. Verð 1850 þút. Alfaskeiö Hf.: eo fm goo íb. á 2. hæö. Laus fljótl. Verð 1750 þús. Hamraborg m/bílsk. — laUS: 65 fm björl og rúmg. ib. á 6. hæö. Glæsil. útsýni. Vsrð 1750 þus. Fagrabrekka: 50 tm neöri hæð í nýl. tvib.húsi. Laus fljótl. Verð 1500 þút. SkÓgaráS: 2ja herb. Ib. á l. hæo. Afh. strax. Næstum tllb. u. trév. Sam- eign. frág. Góð graiðslukjör. (<p^> FASTEIGNA JJLII MARKAÐURINN f,-----1 0dinsgötu4, símar 11540 -21700. Jón Guðmundsson sölustj., Loó E. Löve lögfr., Magnús Guðlaugsson löqf r.. FASTEIGNASAIA Reykjavíkurvegi 72, Hafnarfiröi, 54511 9-18 virka daga 13-16 sunnudaga HRAUNHAMAR FASTEIGNASALA Lögm.: Bergur Oliversson 26277 Allir þurffa híbýli 2ja og 3ia herb. Sörlaskjól. Falleg 2ja herb. 65 fm ib. í k). Sérinng., sérhiti. Hamraborg. 2ja herb. 65 fm íb. á 1. hæö. Bílskýli. Langabrekka. 3)a herb. 96 fm íb. í kj. Sérinng. Smyrlahraun. 3ja herb. 90 fm íb. á 1. hæö í fjórb.húsi. 28 fm bílsk. Laus strax. 4ra—5 herb. Suðurhólar. Falleg 4ra herb. 107 fm íb. á efstu hæö. Öldugata. 4ra herb. 90 fm íb. Mikiö endurn. ib. Vesturberg. Góö 4ra herb. 110 fm ib. á 2. hæö. Ágæt sameign. Kaplaskjólsvegur. 4ra herb. 110 fm endaíb. á 3. hæö. Laus fljótl. Breiövangur. Glœsil. 4ra-5 herb. 120 fm íb. á 2. hæö. Gott aukaherb. í kj. Bilsk. m. hita og rafm. Sérhæöir Granaskjól. Sérhæö 116 fm. Bílskúrsréttur. Grænatún. Efri hæö í nýl. tvíb.- húsi. 147 fm m. innb. bílsk. Ekki fullgerö íb. en íbúöarhæf. Logafold. Efri sérhæö í tvíb.húsi um 140 fm auk bílsk. Rúml. fokhelt. Rauðageröi. Efri hæö í tvíb.húsi um 160 fm. Tvöf. 65 fm innb. bílsk. Selst tilb. u. trév., frá- gengin aö utan að mestu leyti. Raöhús og einbyli Rjúpufell. Fallegt raöh. um 140 fm auk bílsk. Víöilundur. Einb.hús um 134 fm auk 60 fm bílsk. Nýjar innr. í eldhúsi og baöi. Falleg og vel umgengin eign. Vel ræktuð lóö. Furugeröi. Glæsil. einb.hús á tveimur hæöum 300 fm. 5 svefnherb. Atvinnuhusnæöi Heimar. 70 fm verslunarhúsn. Lyngás Gb. lönaöarhúsn. um 400 fm. Mesta lofthæö 4,3 m. Tvennar innkeyrsludyr. Vantar allar stærðir og gerðir fasteigna á söluskrá. Skooum og verðmetum samdægurs. HÍBÝLI & SKIP Garöastræti 38. Sími 26277. Brynjar Fransson, sfmi: 39558. Gylfi Þ. Gíslason, sími: 20178. Gfsli Úlafsson, sfml: 20178. Jón Úlafsson hrl. Skúli Pálsson hrl. 81066 Leitib ekki langt yfirs^ammt SKODUMOG VERDMETUM EIGNIR SAMDÆGURS GARÐSENDI — 2JA 50 fm míkiö endurn. ib. I kj. meó sér- inng. Ósamþykkt. VerO 1250 þús. STÓRAGERÐI — 2JA 50fmgóðib. ikj. Ósamþ. Ver01350 þús. HRAUNBÆR — 2JA 45 fm ib. á JarOh. VerO 1200 þús. HÖRGSHLÍÐ — 3JA 80 fm góó ib. i risi meó tvaimur auka- herb. ikj. Getur veriO lil afh. Iljótl. Verð 1850 þús. MÁVAHLÍÐ — 3JA 90 fm mtkiO endurn. ib. i kj. með sér- inng. m.a. nýtt eldhus, nýtt baO. Ákv. sala. VerO 1980 þús. KARFA VOGUR—3JA-4RA 80 fm snyrtil. ib. með sérinng. Ákv. sala. Mögul. álægriútb. Verð1850þús. SUÐURHÓLAR — 4RA 118 fm lalleg ib. á efstu hæð. SuOursval- ir. Gott útsýni. Ákv. sala. Verö S,2millJ. ÞVERBREKKA — 4RA 117 fm falleg íb. á 8. hæO meO glæsil. útsýni. Skipti mögul. á 3ja herb. VerO 2,3 millj. KRÍUHÓLAR — 4RAS 122 Im góð ib. á 3. hæO. Þvottah. á hæðinni. Bilsk. Skipti mögul. á stærri eign. Verð 2,5 milij. ASPARFELL — BÍLSKÚR 120 fm góO 4ra-5 herb. ib. á 3. hæO. SuOursvalir. Þvottah. á hæOinni. Verð 2,7millj. KAMBSVEGUR — BÍLSK. 140 fm 5-6 herb. ib. íþrib. 4 svefnherb. 36 tm bilsk. Akv. sala. Veró 3,4 millj. VESTURÁS — RAÐHÚS Ca. 300 fm tokhelt raðhús. Tll alh. nú þegar fullfrág. aO utan m.a. rutl/rág. blómaskáli. EYKTARÁS — EINBÝLI 320 fm glæsll. eínb.hús meO mjög fal- legu útsýni. Vandaóar Innróttingar. Eignaskipti möguleg. VerO 7,8 miilj: LÁGLAND — EINBÝLI 240 fm vandað einb.hus á einni hæð. MikiO endurnýjað. 4 svetnherb. GóOar stofur. Eignask. mögul. VerO 7,5 miltj. NEDSTABERG — EINB. 180 fm vandaO einbýlish. Hæð og ris. meO vönduðum innr. Bein sala eða skiptl é minni elgn. VerO 5,9 millj. MOSFELLSDALUR — HESTABÝLI Til sölu nýtegl elnbýlish., ekki fullb. og, 2 ha lands. meO góOri aðstðOu lyrir hestamenn. Ákv. sala. VerO 4,5 milll. STARHAGI — EINBÝLI 350 fm glæsil. einb.hús á besta stað i vesturbæ í fívik. Kj., hæð og ris auk biskúrs. Uppi eru baöherb., 3 svefn- herb. og 2ja herb. íb. meO sérinng. Á miOhæö eru stórar stofur, rúmgott ald- hús, baðherb. og svetnherb. í kj. eru geymslur, sjónvarpsherb. með arni, stórt þv.hús o.fl. Húsið er mjðg vel umgengið og vandað aö allri gerOi. Glæsileg sjávarsýn. Telkn. og allar nén- ari uppl. á skritst. Húsafelí FASTEICNASALA LanghollsvegiHS ( Bæjarteióahúsinu ) sim/.SÍO 66 Aðalsteinn Péturssan BergurGuönasanhdl i QIMAR ?11fin-9177n SOLUSTJ. LÁRUS Þ. VALDIMARS. DIIVIMn £II3U £UIU L0GM J0H Þ0ROARS0N HDL Sýnishorn úr söluskrá. Góö eign á góðu verði steinhús á móti suöri og sól í Hvömmunum í Kópavogi. Húsió er tvær hæöir um 112 + 105 fm með 7 herb. glaesilegri ibúð. Nýlega endurbætt og stækkaö. Bílskúr um 50 fm. Ræktuö lóð. Skipti möguleg t.d. á mfnni húseign miðsvæðis í Garöabæ. Góð íbúð við Vesturberg 4ra-5 herb. á 2. hæö rúmlr 100 fm nettó. Sérþvottaaðstaöa. Góö sameign. Útsýni. Skuldiaus. Skipti æskileg á 3)a herb. ib. í nágrenninu. Sérhæð í þríbýli — Bílskúr á Grundunum í Kópavogi 5 herb. neðri hæö. Sérhiti. Útsýni. Bílskúr um 26 fm fylgir. í tvíbýlishúsi við Holtagerði 4ra herb. neðri hæð 100,1 fm nettó. Sérhiti, sérþvottahús. Sökklar aö bilskúr. Sanngjarnt vero. Góð íbúð í vesturborginni viö Hjaröarhaga á 3. hæö 82,8 fm nettó. Nýtt gler. Suöursvalir. Laus 1. febrúar nk. Skipti möguleg á 2ja herb. íb. í nágrenninu. Ný söluskrá alla daga. Ný söluskrá heimsend. AtMENNA FASTEIGNASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 Staðgreiosla vantar Höfum kaupanda að 3ja-4ra herb. ibúo við Miðborgina og nágronni. 1200 þús vlö samn. Smyrilshólar - 2ja 65 fm glæslleg ibúö á 2. hœð. Vorð 1800 pú*. Hraunbær - 3ja 90 fm góö ibúö á 3. hssð. Vsrð 1,9-1950 þús. Brávallagata - 3ja 70 fm íbúö á 1. hæö. Verft 1650 þú». Reykás - 3ja 98 fm íbúö tilb. u. tréverk. Fullfrá- gengin sameign. Til afh. fljótlega. Verð 1900 þús. Drápuhlíö - 4ra 100 fm risíbúö. Nýtt gler. Verð 1900 þús. Teigar - 5 herb. 106 fm efri hæö ásamt bílskúr (m. gryfju). Verö 2,4 millj. Dunhagi - 5 herb. 120 fm björt endafbúö á 3. hæð. Glæsllegt útsýni. Verð 2800 þús. Miklabraut - 120 fm 4ra herb. falleg hseð ásamt bílskúr. Grundarstígur - 5 herb. 118 fm íbúö á 4. hæö. Glæsilegt út- sýni. Verft 2,5 millj. Tómasarhagi - hæð 5 herb. 150 fm góö sérhæö. Bilskúr. Gööar suöursvalir. Verð 4,3 millj. Húseign v/Sólvallagötu Til sölu sérhæö (um 200 fm) ásamt 100 fm kjallara. Á 1. hæð eru 2 stórar saml. stofur, 5 svefnherb., stórt eld- hús og snyrting. I k|. er stórt hobbý- herb., 2 hcrb., baöherb. o.fl. Eignin er í mjög góðu standi. Hjarðarland Mos. 160 fm fullbúiö einingahús á goöum staö. Verð 4,0 millj. í Grjótaþorpi Eitt af þessum gömlu eftirsóttu hús- um. Um er að ræða járnklætt tlmbur- hús, 2 hæðir og ris á steinkjallara. Húsiö þarfnast standsetnlngar. Verft 3,1 millj. Lítið einbýli - Kóp. Snoturt einbýli á elnni hæö viö Reyni- hvamm. Tvö svefnherb., góöar stofur. Bílskúr með kjallara. Fallegur garður. Verð 4,0 millj. Langholtsvegur - einb. 130 fm mikiö endurnýjaö elnb. asamt 30 fm bílsk. Verð 4,2 millj. Byggðarendi - einb. 320 fm vandaö (nýlegt) einbýllshús. Innb. bflskúr. Vandaöar innréttingar. - Falleg lóð (blóm og runnar). Mögulelki að innrétta 2ja herb. ibúö á jarðhæð. Verð 8,0 millj. í smíðum - Hf. Til sölu einlyft ca. 150 fm raöhús og parhús viö Furuberg og Lyngberg sem afhendast tilbúln að utan m. huröum en fokheld að Innan. Verð 2,7-2,8 millj. Teikn. á skrifst. Byggðarholt - raðhús 130 fm vandað tvilyft raöhús. Verð afteins 2,8 millj. Breiðageröi - einb. Ca. 170 fm gott tvilyft einb. ásamt 35 fm bílskúr. Verft 4,6 millj. Framnesvegur - raðh. Raöhús, kjallari, hæö og ris alls u.þ.b. 110 fm. Húsiö þarf aö standsetja nokkuö. Verð 2,1 millj. Furugerði - einb. 287 fm glæsilegt einbýlishús á 2 hæöum. Vandaöar innréttingar. Fal- leg lóð. Arinn í stofu. í Þingholtunum Gtæsileg húseign sem sklptlst í 2 hasðir og ris ásamt 2 íbúðum i kjall- ara. Hér er um aö ræða eign sem hefur veriö endurnýjuö m.a. allar innr., gólfefni, lagnir o.fl. Stór ræktuö lóð. Funafold - einbýli Nýtt u.þ.b. 130 fm elnbýlishús auk bílskúrs. Skipti á sérhæö eða stórrl blokkaribúö möguleg. Verð 4,0 millj. Flúðasel - raöhús 230 fm vandaö raöhús. Möguleiki á 3ja herb. tbúð í kjallara. Bilhýsi. Hæðarsel - einbýli 300 fm glæsileg huseign á frábærum staö m.a. er óbyggt svæöi sunnan hússins. Á jarðhæö er 2ja-3ja herb. sérib. Miðborgin - parhús Gamalt 120 fm parhús sem hefur verið endurnýjað aö mikli leyti. Verö 2,4 millj. Markarflöt - einb. 190 fm vandaö elnlyft hús á góðum stað. 5 svefnherb. 56 fm bílskúr. Verð 5,8 millj. Skipti á hæð t Rvk. koma vel til greina. • EiGníimiDLunin ÞINGHOLTSSTRÆTI 3 SÍMI 27711 Söluttjón: Svarrir Krittintton Þorloitur Guomundiaon, aðlum. Unntttinn Btck hrl., timi 12320 Þoróllur Htlldðrtton, Iðgfr. EIGNASALAM REYKJAVIK Einbýlishús og raöhús BYGGÐARHOLT MOS. 120 fm raðhús, eitt af Byggung-húsun- um. V. 2,2-2,3 millj. FAXATÚN. 130 fm gott einbýlis- hús á einni hæö. Húsiö allt í mjög góöu standi. Hitapottur fylgir og ræktuö lóð. V. 3,6 millj. FLÚÐASEL. Raöhús tvær hæðir og kj. Mögul. á ib. í kj. Bílskýli. V. 4,2-4,5 millj. KÁRSNESBRAUT. Einb.hús sem er tvær hæðir. Á 1. hæð er 2ja herb. íb. Á 2. hæö er 3ja herb. íb. Stór bílskúr fylgir. V. 4 millj. VANTAR í VESTURBÆ Einb.hús meö stórum bílskúr eöa góöu vinnuplássi í kj. t.d. VANTAR í HLÍÐUM Erum meö fjársterkan kaup- anda aö 5-7 herb. íb. í Hlíöum. SELJAHVERFI Vantar tilfinnanlega góöa 3ja-5 herb. íb. í Seljahverfi meö bíl- skúr eöa bílskýli. BREIÐHOLT Erum meö fjársterkan kaup- anda aö ca. 130 fm íb. meö bílskúr í Breiöholti. EIGNASALAN ^ REYKJAVIK Ingólfsstræti 8 Sími 19540 og 19191 Magnút Einarsson, Solum. Hólmar Finnbogaton hs. 666977. Fasteignasalan Hátún Nóatúni 17, s: 21870,20998 Ábyrgð - reynsla - öryggi Maríubakki 2ja herb. ca. 60 fm glæsileg íbúð á 1. hæö. Laus strax. Verö 1.600 þús. Krummahólar 3ja herb. ca. 85 fm íbúö á 5. hæö. Bilskýli. Verö 1.850 þús. Móabarð Hf. 3ja herb. ca. 80 fm björt og góö kjallaraíb. Verð 1,5-1,6 millj. Borgarholtsbraut Kóp. 3ja herb. ca. 75 fm íbúð á 1. hæð í nýju húsi. 25 fm bílsk. Verð 2,3-2,4 millj. Hrísateigur 3ja herb. ca. 85 fm íb. á efri hæð i tvíb.húsi meö stofu í risi. Bíl- skúr. Verð 2,4 millj. Hrafnhólar 4ra-5 herb. ca. 127 fm íbúö á 7. hæö. Góð íbúö. Gott útsýni. Laus fljótlega. Æsufell 4ra-5 herb. ca. 110 fm ib. á 3. hæð. Verð 2,2 millj. Furugrund Kóp. 5 herb. ca. 120 fm góð endaíb. meö íb.herb. í kj. Dalsel Raöhús ca. 190 fm á tveimur hæöum + gott herb. og geymsl- ur í kjallara. Bílskýli. Skipti á minni eign möguleg. Keilufell Einbýlishús á tveimur hæöum, 40 fm bílskúr. Laust nú þegar. Mögul. aö taka minni eign uppí. Verð 3,8-3,9 millj. Fannarfold Fokheld húseign með tveim íbúöum. Verð 3,5 millj. Miðbær Garöabæjar Eigum enn eina 4ra herb. íb. tilb. u. trév. og máln. Mjög hagstæö kjör. Okkur vantar allar stærðir og gerðir af eignum. Skoðum og verdmetum samdægurs. Hilmar Valdimarsson s. 687225, Kolbrún Hilmarsdóttir s. 76024, Sigmundur Böðvarsson hdi.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.