Morgunblaðið - 26.03.1986, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 26.03.1986, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 26. MARZ 1986 11 Alftamýri — raðhús Glæsil. raðhús sem er kjallari og tvær hæðir, ca. 280 fm. Eldhús og stofur með suðurverönd á 1. hæð, 3-4 svefnherb. á efri hæð. Kjallarinn er tilval- inn fyrir sauna og þ.h., einnig ýmlskonar vinnuað- staða. Bílskúr. Góður garður. Akveðin sala. Mögu- leiki að taka góða eign uppí kaupverð. Verð 6,2 millj. Huginn fasteignamidlun, Templarasundi 3,* 25722. Gerðin — Parhús 220 fm nýlegt hús á besta stað í Gerðunum. Húsið er nýtt í dag sem tvær íbúðir en með smávægilegum breytingum er hægt að breyta því í glæsilega íbúð með 5-6 svefnherb. og stórum stofum. 30 fm bílskúr. Húsið geturselst ítvennu lagi. Upplýsingargefur: Húsafell g FASTEIGNASALALangholtsvegillS A&alsteinn Pétursson (Bæjarleióahúsinu) Sími:681066 BergurGuönason hdl Austurstræti FASTEIGNASALA Austurstræti 9 SM ^ss5 2ja-3ja herb. Álftamýri Ca. 60 fm jarðhæð. Góð stað- setn.Verð1800þús. Heimar Ca. 90 fm jarðhæð í þríbhúsi. Sérinng. fb. er öll parketlögð og vel innr. Njörvasund Ca. 60 fm kj. á rólegum og góðum stað. Verð 1600 þ. Raðhús Flúðasel Endaraöh. á þremur pöllum. Góðar innr. Vesturberg Gott raðh. á einni hæð. Góðar innr. Unufell Ca. 140 fm á einni hæö. Bilsk- réttur.Verð3,1 millj. Skipasund 3ja herb. mjög góð íb. á róleg- um stað. Langholtsvegur Vorum að fá i sölu parh. í fokh. ástandi. Furugrund Ca. 100 fm. Góðar innr. Gott úts. Verð 2250 þús. Einbýli Lyngmóar Ca. 70 fm á 3. hæð með skemmtil. innr. Bílsk. Verð 2 m. Mosfellssveit Ca. 90 fm 3ja herb. sórh. i tvfb. Bilsk. Nánari uppl. á skrifst. 4ra-5 herb. Seltjarnarnes Ca. 140 fm einbýli, hæð og ris. Tvöf. bilsk. Falleg gróin lóð. Sérstök og vönduð eign á frábærutn stað. Nánari uppl. á skrifst. Hraunbær Ca. 120 fm endaib. á 3. haeð. Góðar Innr. V. 2,5 m. SkógarlundurGb. Ca. 150 fm + 40 fm bílskúr. 4-5 svefnherb. Mjög vel og skipu- lega innr. hús. Falleg gróin lóð. Hitalögn (innkeyrslu. Verð 5,7 m. Kópavogur Ca. 150 fm i tvíbhúsi. Mikið endurn. íb. rafmagn o.fl. Bílsk. Sörlaskjól Ca. 100 fm + ris i þribhúsi. Mikið útsýni. Töiuv. endurn. Seljahverfi Ca. 230 fm á besta stað íSeljahverfÍ. Mjög vel Innr. og vandað hús. 4 svefn- herb. Ca. 30 fm bflskúr. Einstök eigrt. Vesturbær Ca. 90 fm nýleg ib. á 2. hæð t blokk. Góðar innr, Gufubað. Góð sameign. Fossvogur Ca. 290 fm einbýlish. Mjög vandað og smekklegt hús. Innb. bilsk. Eiðistorg Ca. 140 fm á 4. hæð. Tvennar svalir. Mjög skemmtil. skipu- lögð íb. Bílskýli. Mjög góð sameign. Fráb. úts. Kambsvegur Vorum að fá í sölu ca. 340 fm hús. 4-5 svefnherb. MÖgul. á séríb. i kj. Falleg lóð. Innb. bflsk. Stórglæsil. eign. Nánari uppl. á skrifst. í JB Oskum viðskiptavinum okkar Gleðilegrapáska ! Ólafur Örn heimasími 667177, Pétur Rafnsson heimasími 16891, Lögmaður Sigurberg QuAjónsson. 29555 Skoðum og verðmetum eignir samdægurs 2ja herb. íbúðir Seljavegur. 2ja herb. 60 fm íb. á 1. hæð. Verð 1400 þús. Miðvangur. 2ja herb. 65 fm íb. á 7. hæð. Verð 1600 þús. Bergstaðastræti. 2ja herb. 40 fmíb. ájarðhæö. Efstasund. 2ja herb. 60 fm íb. ikj.Verð1300þús. Kambasel. Glæsil. 2ja herb. 75 fm íb. á jarðh. ásamt 28 fm bflsk.Verð2150þús. Kríuhólar. 2ja herb. 50 fm íb. á 2. hæð. Verð 1400 þús. Gunnarssund Hf. 2ja-3ja herb. 55 fm íb. í risi. Góður garður. Mjög snyrtileg eign. Verð 1200-1300 þús. 3ja herb. íbúðir Dalsel. 3ja herb. 75 fm ib. á 3. hæð. Vandaðar innr. Bflskýli. Aukaherb. í kj. Verð 2,2 millj. Laugarnesv. 3ja herb. 90 fm íb.á 2. hæð. Verð 2,1-2,2 millj. Ljósheimar. 3ja herb. 100 fm íb. á 4. hæð. Mikið endurn. eign. Verð 2,2 millj. Ásbraut. 3ja herb. 85 fm íb. á 3. hæð. Góðar innr. V. 1850 þ. Slóttahraun. 3ja herb. 90 fm íb. á 3. hæð. Sérþvottah. og búr í íb. Bflsk. Verð 2,2-3 millj. Hríngbraut. 3ja herb. 74 fm íb. íkj.Verð1700þús. Vesturbær. 3ja herb. 100 fm ib. á2.hæð.Verð2,1-2,2millj. Hringbraut. 3ja herb. endaíb. á 1. hæð ásamt aukaherb. i risi. Verð1850þús. Lundarbrekka. 3ja herb. 90 fm íb. á 3. hæð. Suðursvalir. Sér- inng. af svölum. Verð2,1 millj. Lækjargata Hafn. 80 fm íb. Verð1400þús. 4ra herb. og stærri Hraunbær. 5 herb. 130 fm íb. á 2. hæð ásamt aukaherb. í kj. Verð 2,7-2,8 millj. Nýbýlavegur. 5-6 herb. 150 fm sérh. ásamt 30 fm bflsk. Verð 3,8 millj. Hvassaleiti. 4ra herb. 110 fm íb. á 4. hæð ásamt bílsk. Verð 2,6-2,7 millj. Austurberg. 4ra herb. 110 fm íbúðir á 2. og 4. hæð. Bflsk. Eignask. mögul. Verð 2,4 millj. Engihjalli. 4ra herb. 110 fm fb. á 1. hæð i lyftublokk. Vandaðar innr. Verð 2,2 millj. Háaleitisbraut. 4ra herb. 120 fm íb. á jarðhæð ásamt 30 fm bflskúr. Eignaskipti möguleg. Álfaskeið. 5 herb. 136 fm íb. á 1. hæð. Bílsk.r. Verð 2,6 millj. Kársnesbr. 140 fm sérh. ásamt bflsk. Mögul. skipti á minna. Lindargata. 4ra herb. 100 fm íb. á 1. hæð. Sérinng. 50 fm bflsk. Verð 2,5 millj. Laugateigur. 4ra-5 herb. sér- hæð ásamt 45 fm bflsk. Eigna- sk. mögul. Verð 3,5 millj. Raðhús og einbýli Yrsufell. Vorum að fá í söiu 156 fm raðhús ásamt 75 fm óinnr. kj.plássi. Bílskúr. Verð 3,7 millj. Suðurhlíðar. Vorum að fá í sölu 286 fm einb.hús á þremur pöll- um ásamt 42 fm bílsk. Afh. fokhelt í maí. Eignask. mögul. Réttarholtsvegur. 130 fm endaraðhús. Æskileg skipti á 3ja herb. íb. Verð 2,5 millj. Norðurtún Álft. Vorum að fá í sölu 150 fm einb.hús ásamt rúmg. bílsk. Allt á einni hæð. Eignask. æskileg. Seljahverfi. 2 X 153 fm einb. á tveim hæðum. Bilsk. Sk. mögul. Dynskógar. Vorum að fá í sölu 300 fm einbýlish. á tveimur hæðum. Eignask. mögul. Hjarðarland. Vorum að fá í sölu 160 fm einb.hús, allt á einni hæð. Mjög vandaðar innr. Bílsk.plata. Eignask. mögul. Verð4millj. Hliðarbyggð. 240 fm endaraðh. á þrem pöllum. Eignask. mögul. Vegna mikillar sölu og eftirspurnar síðustu daga vantar allar stærðir og gerðir eigna á söluskrá. EIGNANAUSTi BólstaðarhlíA 6,105 Reykjavík. Simar 29555 — 29558. Hrölfur Hialtason. viöskiptalræoingur ^11540 Einbýlis- og raðhús I VeStUrbæ: 340 tm vandaö, nýlegt einbýlish. á eftirsóttum stað i vesturbæ. Innb. bílsk. MarkarflÖt:i50 fm einlyft gott hús. 4 svefnherb. Góð stofa. 50 fm bílsk.Verð 5-5,6 millj. Jakaseh Tæpl. 200 fm tvn. einbh. ásamt rúmg. bflsk. Afh. strax. Fokh. Moguleiki á 2 íbúðum. Góð greiðslukjör. í ÁrtÚnsholtÍ: Byrjunarfram- kvæmdir að 250 <m húsi. Fagurt útsýni. FlÚðaSel: 223 fm gott endaraðh. 35 fm innb. bflsk og þilskýli. Verö 4,5 m. Dalsel: 270 fm raðh. Mögul. á séríb. i kj. Verð 4,1-4,2 miltj. Kjarrmóar: iso tm mjog skemmtil. raðh. Innb. bílsk. Sauna. Hitalögn í státt. Verð 4,6 mlllj. Okkur vantar: Einbhús eða raðh. innan Elliðaáa fyrír traustan kaup- anda. Verð 4,5-5,5 mlll). Kjarrmóar: nsfmfaiiegt raðh. Bilsk.réttur. Verð 3,4 millj. I Grafarvogi: tíi söiu 3ja herb. parh. Bílskr. Afh. fullfrág. að utan en ófrág. að innan. Afh. i maf nk. Verð 1565þús. 5 herb. og stærri HrísmÓar: 4ra-5 herb. íb. á 3. hæð ásamt rislofti. Afh. strax. Tilb. u. trév. Þverbrekka: 117 fm n>. ¦ 8. hæð. Þvottah. í íb. Verð 2,6 mlllj. Sérh. v/Skólagerði: i«im efrísérh. f tvíbhúsi. 43 fm bflsk. Verð 3,5millj. 4ra herb. Hraunbær: Mjög falleg og rúmg. 4ra herb. íb. á 1. hæð ásamt íbherb. f kj. með aðgangi að baði. 3 svefnherb. Suðursv. Laus. Verð 2,6 millj. Hvassaleiti m/bflsk. laus: 100fmgóðfb.á3.hæð. Jörfabakki — laus: no<m góð íb. á 2. hæð ásamt fb.herb. f kj. Þvottaherb. innaf eldh. Verð 2,4 millj. Miðbær Gb.: tíi söiu 2ja, 4ra og 4ra-5 herb. íb. í nýju glæsilegu húsi við Hrísmóa afh. i febr. '87. Tilb. u. trév. Fullfrág. sameign. Góð greiðslukjör. Bragagata: ca. us tm tt>. 0 2. hæð i steinh. Svsvalir. Ekkert áhv. Laus fljótl.Verð 2,2-2,5 mlllj. Lindargata: tíi söiu háif nuseign sem er kj., hæð og rís. Grunnfl. húss ca. 65 fm. Verð aðeins 1960 þús. 3ja herb. BNkahÓlar: 3ja herb. mjög góð íb. á 4. hæð i tyftuh. Fallegt útsýni. Verð 2,6millj. Engihjallí: 3ja herb. falleg fb. á 7. hæð. Útsýni. Verð 2,1 millj. Suðurbraut Hf.: 97 <m góð ib. á 1. hæð. Þvottah. og búr í ib. Suðursv. Stangarholt: ee <m fb. i 1. hæð i nýju Ixisi ásamt bilsk. Afh. f maf. Tilb. u. trév. Sameign fullfrág. Góð greiðslukj. Tjarnargata: 76 im taiieg ib. i kj.VerðieoOþús. Rauðarárstígur: tii söiu 75 fm góð ib. á jarðh. Verð 1660 þús. 2ja herb. Espigerði: 60 fm góð fb. 6 jurðh. Sérlóð. Verð1850þús. Garðavegur Hf.: ca. 75 <m neðri sérh. i tvib.h. Verð 1700 þús. Lyngmóar Gb.: 70 fm faiieg íb. á 3. hæð. BOskúr. Útsýnl. Vorð 2060 þús. Hávallagata: 60 fm falleg end- urnýjuð ib. á 2. hæð. Verð 1760 þús. Skeggjagata — Laus: 50 fm íb. í kj. Sérinng. Verð 1350 þú*. Skaftahlíð: 50fmgóðib.ájarðh. Verð1600þús. IðnbÚð: 112 fm gott at- vinnuh. Sérinng. Ath. strax. r<5^ FASTEIGNA ÍLfi MARKAÐURINN 11 11540-2170Ó Jon uuðmundsson sölustj., Leo E. Lðva lögfr., Itoniús Guðlaugsson löglr. IIHMIiíil FASTSIGNAMIDLUN Radhús — Einbýli Alftamýri Glæsil. raðh., kj. og tvær hæðir 280 fm. Bílsk. Góð eign. V. 6,2 m. HNJÚKASEL Glæsil. eign. á tveimur hæðum. 240 fm. Toppeign. Bilsk. V. 6,5 m. RAUÐÁS Raðh. i smíðum 271 fm m. bílsk. Fró- gengið að utan en tilb. u. trév. að innan. Teikn. á skrífst. V. 4 millj. Alftanes Fallegt 140 fm einb. 50 fm bflsk. Skipti mögul. á 3ja herb. + bílsk. í Hafn. V. 3,5 millj. NORÐURBÆR HAFN. Glæsil. nýtt einb., hæð og ríshæð, 260 fm. 75 <m bflsk. Fráb. staðsetn. V. 5,8 millj. Skipti á ódýrera. Masötublað á hmfian degi! 5-6 herb. REKAGRANDI Glæsil. ný 5 herb. íb. sem er hæð og ris 136 fm. Bílskýli. Toppeign. V. 3,5 m. SÖRLASKJÓL Góð 5 herb. ib. á 2. hæð I þrfb. S-sval- ir. Gott útsýni. V. 3 millj. FELLSMÚLI Falleg 127 fm íb. á 1. hæð. Suðursv. Björt íb. V. 2.950 þús. KIRKJUTEIGUR Glæsil. 130 fm neðrí sérh. i þríb. Bflsk. V. 3,8-3,9 millj. 4ra herb. hAtún Falleg 100 <m ib. á 3. hæð f lyttuh. S-svalir. V. 2,5 millj. ÞVERBREKKA Glæsil. 117 <m ib. á 8. hæð. Stórar S-svalir. Frábært útsýni. V. 2,4-2,5 millj. HÁALEITISBRAUT Góð 120 f rn íb. á jarðh. m. nýjum bilsk. Nýl.(!ldh.V.2,7millj. ÆSUFELL Falleg 110 fm íb. á 3. hæð. S-svalir. Mikið útsýni. V. 2,3 m. LEIFSGATA Góð 4ra herb. íb. á 2. hæð f fjórb. ca. 105 <m.V. 2,2-2,3 m. KÁRSNESBRAUT Falleg 105 <m efri hasð i þríb. Öll end- urn. V. 2,4-2,5 millj. LANGHOLTSVEGUR Gullfalleg 110 tm efri hæð i þrfb. 2 stofur, 2 rúmg. svefnh. Suðursv. Skiptl mögul. 4 130 fm hssð rn/bilsk. f sama R.V.2,8millj. 3ja herb. VIÐ NESVEG Góð 90 <m íb. á hæö ásamt herbergjum og geymslum í risi. Laus strax. V. 1,8-1,9millj. HÁALEITISBRAUT Falleg 85 fm ib. á efstu hæð. S-svalir. Bilskúrsréttur. V. 2150 þ. ESKIHLÍÐ Góð 96 <m íb. á 4. hæð + herb. i risi. S-svalir.V.2-2,1millj. KRUMMAHÓLAR Gulltalleg 85 fm ib. á 3. hæð i lyttuh. Góð rb. Bílsk. V. 1950 þ. njAlsgata Falleg 80 fm fb. á 1. hæð i þríb. Öll endurn. Stór lóð. Stór vinnuskúr fylgir. V. 1850-1900 þús. SIGTÚN Snotur 85 fm rish. i fjórb. Góð staðs- V. 1,8-1,9millj. NORÐURMÝRI Falleg 70 fm efri hæð í þríb. Nýir gluggar og gler. Sérhiti. V. 1850 þús. Alfheimar Falleg 70 <m íb. ( kj. í fjórb. Öll endum. V. I.Bmillj. NÖKKVAVOGUR Falleg 100 fm íb. í kj. i tvfb. Björt og rúmg. ib. Allt sérb. V. 2,3 millj. ENGIHJALLI Glæsil. 87 fm ib. á 7. hæð. Vestursv. Mikið útsýni. Falleg eign. V. 2-2,1 millj. VIÐ MIÐBORGINA Falleg 80 fm ib. á 3. hæð i göðu stein- húsi. Ákv. sala. V. 1,7-1,8 millj. 2ia herb. VIÐ LAUGAVEG Snotur 55 <m ib. á jarðh. + nýr bílsk. Laus strax. V. 1,7 millj. KLEIFARSEL Glæsil. 2ja herb. íb. á 2. hæð i 3 hæða Wokk 70 fm. Stórar S-svalir. Verð 1850 þ. LAUGAVEGUR Falleg 65 <m ib. á jarðh. i steinh. Öll endurn. Sérinng. V. 1,4 millj. SKÚLAGATA Snotur 65 <m fb. á 3. hæð i blokk. Nýtt eldh. Suðursvalir. V. 1600-1650 þús. SKIPASUND Snotur 60 fm risib. V. 1250 þús. SLÉTTAHRAUN HAFN. Falleg 65 fm endaíb. i blokk. Björt og rúmg. ib. Nýtt gler. Verð 1,6-1,7 millj. ENGJASEL Falleg 2ja herb. ib. á jarðh. 70 tm ósamt bflskyli.V. 1750þús. AUSTURBERG Falleg 65 fm ib. é 2. hæð. Stórar suð- ursv. rúmg. ibúð. V. 1650 þús. FELLSMÚLI Rúmg. 65 tm ib. í kj. i blokk. Góðar innr. V. 1.7 millj. HRAUNBÆR Glæsil. 70 fm íb. á 1. hæð. Öll endurn. V. 1750þús. TEMPLARASUNDI 3 (EFRI HÆÐ) (Gégnt Domkirk|unml SÍMI 25722 (4 línur) '/.' Osk.n Mtkaelsson, locjgiltur fasÍeignaSfrti

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.