Morgunblaðið - 13.01.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 13.01.1988, Blaðsíða 11
ooo' ct»ttt*»t or oTT'-1í,rTTT->TTTrrtT»)r mn* TaT/TTTriaAi./' MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDÁGUR 13.JANÚAR 1988 if' 84433 BOÐAGRANDI 4RA HERB. - BÍLSK. Sórl. vönduð, 126 fm, fb. á 2. hæð. M.a. 2 stofur og 3 svefnh. (hægt að hafa 4). Stórt eldh. og rúmg. baðh. Vandaðar innr. Laus samkomul. KVISTHAGI 2JA HERBERGJA Mjög falleg ca 60 fm ib. á jarðh. i þribhúsi. (b., sem er með sérinng., skiptist m.a. i stofu, eldh. og svefnh. Laust strax. KIRKJUTEIGUR 3JA HERBERGJA MjÖg falleg ca 84 fm íb. á jaröh. í þríbhúsi, sem skipt. m.a. í stofu, 2 svefnh. o.fl. GóÖar innréttingar. Sérinng. VESTURBÆR NÝ 3JA HERBERGJA Glæsil. ca 94 fm (b. á 2. hæð i nýju fjölbhúsi v/Vesturgötu. íb. skipt. m.a. í stóra stofu, 2 svefnh. o.fl. Glæsil. innr. Laus fljótl. Verð: 4,6 ' mlllj. VESTURBERG ~. 4RA HERBERGJA Nýkomin í sölu ágætis ca 100 fm endaib. á 2. hæð, sem skipt. í stofu, 3 svefnh. o.fl. Þvottah. á hæðinni. Vestursv. Verð: Ca 4 millj. ENGIHJALLI 4RA HERB. - LAUS STRAX Nýkomin í sölu mjög vönduö ca 100 f m endaíb. á 2. hæð m. suðursv. ib. skipt. i stofu, 3 svefnh. o.fl. Góðar innr. HRAUNBÆR 4RA HERBERGJA Rúmg. ca 108 fm ib. á 2. hæð m. suðursv. ib. skiptist i stofu, 3 svefnh. o.fl. Þvottah. á hæöinni. Bílsk. fylgir. Laus 1. mars nk. HÁALEITISBRAUT 5 HERBERGJA Rúmg. ca 115 fm íb. á efstu hæð, sem skipt. í tvær stofur, sjónvhol, 3 svefnh. o.fl. Vest- ursv. Mikið útsýni. Verð: Ca 4,9 millj. MOSFELLSBÆR 5 HERBERGJA SÉRHÆÐ Rúmg. ca 138 fm neðri hæð í tvibhúsi, sem skipt. m.a. í stofu, 4 svefnh., eldh. og þvottah. Sérinng. Verð: Ca 4,5 mlllj. KÓPAVOGUR RAÐHÚS í SMÍÐUM Skemmtil. teikn. endaraðh. v/Sæbóisbr. Hús- ið, sem er alls um 274 fm að flatarmáli, er kj., hæð m. innb. bilsk. og þakhæð. Húsiö selst fokh. að innan en glerjað og m. frág.- þaki að utan. Lóð grófjöfn. Verð: Aðeins 5,5 millj. Hagst. lán áhv. Góð grkjör. SKEIÐARVOGUR RAÐHÚS Gott raðh. á þremur hæðum, alls ca 164 fm. í kj. eru m.a. 2 stór íbherb., þvottah. og geymsla. Á aðalhæð er m.a. rúmg. stofur og boröst. Á efstu hæð eru 3 svefnh. og baöh. Laust fljótl. STUÐLASEL GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS Mjög fallegt einbhús á tveimur hæöum alls ca 330 fm m. innb. tvöf. bílsk. og garðhýsi. Húsið er allt m. vönduðum innr. Góöur mögul. á sérib. á'jarðh. Getur losnað fljótl. Verð: Ca 11 inillj. SELBRAUT EINBÝLISHÚS Nýl. einbhús á einni hæð, sem er alls 175 fm + 50 fm tvöf. bílsk. Eignin skiptist m.a. i 2 stórar stofur m. arni og 4 svefnh. á sér- gangi. Lítil ca 35 fm ófrág. einstaklib. m. * sérinng. fylgir. Verð: Tilboð. iSLsiTCNASMA l/Ötf? A/ *JB0RWNOS8RA0T18 W^lWf ff W JÓNSSON LÖGFRÆÐINGUR ATU VfiGNSSON SHVH84433 26600 allir þurfa þak yfír höfuóió 2ja og 3ja herb. Seltjarnarnes 486 2ja herb. ca 75 fm íb. á 2. hæð. Verð 2,7 millj. Fálkagata 483 2ja herb. 77 fm jarðhæð í blokk. Park- et. Garður. Verð 3,6 millj. Álfhólsvegur 354 3ja herb. ib. á 1. hæð. Sérþvhús. Verð 4 millj. Álftahólar 439 3ja herb. ca 80 fm ib. með bílsk. Verð 4,3 millj. Grensásvegur 353 3ja herb. ca 75 fm íb. é 3. hæð. Laus. Verð 3,8 millj. Hamraborg 484 3ja herb. ca 90 fm ib. á 1. hæð. Verð 3,7 millj. Hjallavegur sos 3ja herb. ca 70 f m kjíb. Verð 2,8 millj. Sóivallagata 388 3ja herb. 90 fm ib. á 3. hæð. Ekkert áhv. Verð 3,8 mlllj. Miðstræti 464 3ja herb. ca 70 fm ib. Verö 2,9 millj. 4ra-6 herb. Analand 121 4ra herb. 115 fm íb. á jaröhæð. Bilsk. Laus. Verð 6,4 millj. Efstaleiti 415 4ra herb. 128 fm íb. á 1. hæð i Breiða- bliksblokkinni. Tilb. u. trév. Sérstaklega glæsil. fullg. sameign. Ýmis skipti koma til greina. Laugalækur 419 170 fm raðhús, kj. og tvær hæðir. 4 svefnherb. Verð 7 millj. Seltjamarnes 292 220 fm endaraðhús á tveimur hæðum. Á neðri hæð eru 2 herb., sjónvarpshol, snyrting og bilsk. Á efri hæð eru 3 svefnherb., stofa, eldhús og bað. Seljabraut 304 200 fm raðhús á þremur hæöum. 4 svefnherb. Fallegar innr. 2ja herb. íb. ó jaröhæð, getur verið sér. Verð 7,6 millj. Kópavogur 4so Sérhæðir 135 fm Ib. u. trév. Sameign fullg. Snjóbræöslulagnir i gangstigum og útitröppum. Bilgeymsla. Verð frá 5250 þús. Vantar 2ja-3ja herb. íb. í Hraunbæ. Vantar sérhæð eða raðhús i Garðabæ. Höfum kaupanda að góðum söluturni. Til sölu litil verslun með tilbúinn fatnað og feröamannavörur í miðborginni. Atvinnuhúsnæði Háaleitisbraut Ca 220 fm verslunarhúsn. + 95 fm í sameign og 40 fm geymsla. Samþykkt er ca 65 fm stækkun. Glæsil. húsn. i góðri verslsamstæöu. Verö 12 millj. Garðabær 458 300 fm hæð með 6 m lofthæð. 80 fm milliloft. Til afh. í mars fokh. meö járni á þaki og glori. Verð 6 millj. Ármúli 274 415 fm skrifsthæð. Verð 17 millj. Auðbrekka 428- 12 herb. gistiheimili og 3ja herb. íb. Góðar leigutekjur. Verð 12 millj. Matvöruverslun 337 Húsnæði og rekstur. Verö 25 millj. Smiðjuvegur 246 680 fm meö innkdyrum og gluggum og 200 fm á efri hæð. Verð 27,1 millj. MjÓddÍn 247,8og9 770 fm verslhúsn. Verð 33 millj. I (A^\ Fasteignsþjónustan W Auituntrmti 17, «. XSOO. Þorsteinn Steingrimsson. logg fasteignasali. Stekkjarhvammur Hafnarf irði Nýkomið í einkasölu glæsilegt 144ra fm raðhús auk 28 fm bílskúrs. Ath. fullfrágengin eign. Ákveðin sala. Afhending eftir 6 mánuði. Verð 8,5 milljónir. HRAUNHAMARhf Sími 54511 A ^FASTEIGNA-OG ¦ !¦ SKIPASALA *já Keykjavikurvcgl 72, ¦ S Hafnarflrði S 545] I Sölumaður: Magnús Emllsson, hs. 53274. Lögmonn: Guðmundur Kristjánsson hdl., Hlöðver Kjartansson hdl. E Fasteignasalan EIGNABORG sf. - 641500 - Ástún - 3 herb. 90 fm á 1. hæð. Suðursv. Vand- aðar innr. Lítið áhv. Kópavogsbraut - sérh. 148 fm efri hæð í þrib. Bilskréttur. Holtagerði - sérh. 120 fm efri sérh. í tvíb. Suð- ursv. Bilskréttur. Lyngberg - parh. 83 fm timburh. í Setbergslandi ásamt 26 fm bílsk. Eigninni verður skilað tilb. u. tfev. Rafm. fullfrág. í april. Verö 4,4 millj. Lyngbrekka - parh. 285 fm alls. Tvær hæðir. Mögul. á tveimur ib. á n.h. 25 fm bílsk. 120 fm iðnhúsn. undir btlsk. Verð 8,5 millj. Huldubraut - parh. 176 fm ásamt 30 fm bílsk. Afh. fokh. i mai '88. Verð 5,3 millj. Birkigrund - raðh. 250 fm á tveimur aðalh. ásamt íbrými í kj. Bilskréttur. Laust 1. júni. Ákv. sala. Verð 7,8 millj. Skjólbraut - einb. 80 fm gamalt einbhús i góðu ástandi. Stór lóð. Fæst ein. í skiptum fyrir íb. í Hamraborg eða Fannborg. Hamraborg - skrifsth. 130 fm á 2. hæð. 5-6 skrifst- herb. Laust strax. Verð 3,6 millj. Kópavogur - iðnhúsn. 875 fm nýbygg. m. limtrésbitum í þaki. Stórar innkdyr. Mögul. að skipta þvi í tvennt. Vélslípuð gólf. Til afh. strax. Til leigu 90 fm verslpláss við Nýbýlavóg. Laust strax. EFasteignasalan EIGrMABORG sf Hamraborg 12, s. 641500 Söfurtlenn: Jóhann H»ilaan»r«on. h». 720S7 vilhjalmu' Einarsson. hs, «1190, lon Eííiksson hdl. og fíunar Mogensen hdt Vegna mikillar sölu und- anfarið vantar okkur allar gerðir eigna á söluskrá. Kópavogur - 1-2ja 2ja herb. ca 40 fm góð ib. á 3. hæð v/Ásbraut. Danfors. Verð ca 2 millj. Vesturbær - 3ja 3ja herb. 92 fm mjög falleg ib. á 2. hæð i þribhúsi v. Hringbraut. Tvöf. gler. Fal- legur garður. Einkasala. Ekkert áhv. Verð ca 3,8 millj. Birkimelur - 3ja-4ra 3ja-4ra herb. falleg ib. á 3. hæð. Herb. i risi og herb. í kj. fylgja. Tvöf. verksm- gler. Suðursv. Ekkert áhv. Verð 4 millj. Einbýli - Mosfellsbæ f 40 f m mjög fallegt einbhús á einni hæð ásamt 35 fm bílsk. við Barrholt. Skipti á minni eign mögul. í smíðum keðjuhús í Selási Falleg keðjuh. á einni hæð vA/iðarás 112,2ja fm hús og 30,3ja fm bílsk. Hús- in seljast fokh. að innan, fullfrág. aö utan. Verð 4 millj. . ' L Agnar Gústafsson hri.,j Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastof a , ® Cö PIONŒER ÚTVÖRP Húseign óskasttil leigu Erlendur aðili hefur beðið okkur að útv. einb. eöa raðh. nál. miðborg. Æskil. stærð 150-200 fm. Heppil. leigut. 5 ár. Allar nánari uppl. á skrifst. Gljúfrasel - einbýli Um 300 fm glæsil. einbhús (tengih.). Falleg lóð. Verð 10,8 millj. Teikn. á skrifst. Garðabær - einbýli Gott 170 fm einl. einbhús v/Skógartund. Tvöf. bilsk. Falleg lóð Verð 8,2 millj. Árbær - einbýli Vorum að fá í sölu ca 110 fm gott einb- hús ásamt 40 fm bílsk. v/Þykkvabæ. Nýl. þak. Falleg lóð. Verð 7,0 millj. Haukshólar - einb./tvíb. Ca 255 fm glæsil. einbhús ásamt 30 fm bílsk. Sér 2ja-3ja herb. ib. á 1. hæð. Fallegt útsýni. Teikn. á skrifst. Laugarás - einbýli Til sölu glæsil. 400 fm einbhús á tveim- ur hæðum. Tvöf. innb. bílsk. Falleg gróin lóð. Glæsil. útsýni. Verð 18 millj. Klyfjasel - einbýli Glæsil. 234 fm steinst. einb./tvíb. ásamt 50 fm bílsk. Húsið er mjög vand- .að og fullbúið. Digranesvegur - einb. Uþb. 200 fm hús á tveimur hæðum, m.a. með 5 svefnh. 1300 fm falleg lóð og mjög gott útsýni. Verð 7,0 millj. Hagst. lán geta fylgt. Seljahverfi - einbýli Um 325 fm vandað einbhús v/Stafnasel ásamt 35 fm bílsk. Verð 11,5 millj. Birkigrund - raðhús Glæsil. 210 fm raðh. Mögul. á séríb. í kj. Hjallasel - raðhús Um 290 fm 6 herb. vandað raðh., tvær hæðir og kj. Bílsk. Verð 8,0 millj. Raðhús íausturborginni Nýkomið til sölu vandað raðh., hæð og kj. samt. um 250 trn auk bilsk. Á hæðinni sem er um 150 fm er aðalíb. hússins en í kj. eru 2 góð herb., kyndikl., geymslur o.f). Falleg lóð. Verð 8,8 millj. Ásgarður - raðhús 110 fm fallegt raðh. Verð 5,2 millj. Grænahlíð - sérhæð Góð efri sérh. i þríbhúsi ásamt bilsk. Laus strax. Verð 6-6,2 millj. Laugamesvegur - hæð 149 fm glæsil. hæð (miðh.) í þríbhúsi ásamt 28 fm bílsk. ib. er öll endurn., skápar, hurðir, eldhinnr., gler o.fl. Verð 7,0 millj. Vesturbær - 6 herb. Um 160 fm (br.) íb. á 2. hæð i þribhúsi (sambyggðu). Verð 5,9 millj. Nesvegur - í smíðum Glæsil. 4ra herb. ib. sem er 106 fm. Ib. er á tveimur hæðum, m. 2 baðh., 3 svefnh., sérþvhúsi og sérinng. Einka- sala. Aöeins 1 íb. eftir. Ásvallagata - 4ra Ca 100 fm ib. á 1. hæð. Verð 4,2-4,3 mlllj. Breiðvangur - 4ra 110 fm mjög góð ib. á 3. hæö ásamt bilsk. Æskil. skipti á 2ja-3ja herb. ib. m. bilsk. Háaleitisbraut - 5-6 herb. Ca 120 fm góð ib. á 3. hæð ásamt bílsk. íb. er m.a. 4 svefnh. og 2 saml. stofur. Fallegt útsýni. Verð 5,1-5,3 millj. Seljabraut - 4ra-5 Um 116 fm ib. á 1. hæð ásamt auka- herb. i kj. Stæði í bílageymslu fylgir. Verð 4,3 millj. Hverfisgata - 3ja Góð íb. á 1. hæð i steinh. Laus 15.2. nk. Verð 3,0 millj. <j Hjallavegur - 3ja Ca 80 fm íb. á jarðh. Laus strax. Verð 3,0-3,1 millj. Kríuhólar - 3ja 90 fm mjög falleg íb. á 3. hæð. Verð 3,6 millj. Miðleiti - 2ja Um 67 fm vönduð íb. a 2. hæð. Bílast. i bílageymslu. Verð 4-4,2 millj. EIGNA MIÐIIMN 27711 EIGIMASALAIM REYKJAVIK AUSTURSTROND 2JA M/BÍLSKÝLI Vorum að fá í sölu nýja og vand- aða 2ja herb. íb. á 2. h. í fjölbh. v/Austurströnd á Seltjnes. Gott útsýni. Bílskýli fylgir. Hagst. lán áhv. ENGIHJALLI - 2JA Mjög góð 2ja herb. íb. á hæð ofarl. í lyftuh. Þvottah. á hæð- inni. Mikið útsýni. Til afh. í byrjun maí nk. GRETTISGATA - 3JA NÝENDURBYGGÐ Mjög skemmtileg nýendurb. 3ja herb. risíb. í þríbh. Sérinng. Sérhiti. Ib. er laus-og til afh. fljótl. í MIÐBORGINNI 3JA HERB. OG RIS 3ja herb. íb. á 1. h. í tvíb. íb. fylgir óinnr. ris sem gefur ýmsa mögul. Húsn. þarfn. algerrar endurn. Til afh. strax Tilb. VESTURB. 3JA/M.BÍLSK. ÍSKIPTUMF.STÆRRA 3ja herb. mjög góð íb. á góðum og rólegum stað í Vesturb. Fæst í skiptum fyrir stærri eign, t.d. hæð eða litið raðh. RAÐHÚS í SMÍÐUM HENTUG STÆRÐ 112 fm raðh. á einni hæð, auk 30 fm bílsk. v/Viðarás. Selj. fokh., frág. að utan. Mjög góð hús fyrir þá sem vilja búa í sérb. en þurfa ekki á stóru húsn. að halda. AUÐBREKKA IÐN./VERSLHÚSN. Húseign á þremur hæð- um. Á 1. h. er vershúsn. á 2. og 3. hæð eru iðn.- og skrifsthúsn. m. góðum innkdyrum. Grunnfl. um 140 fm. Til afh. fljótl. Eign- in er öll í mjög góðu ástandi. GLÆSILEG SKRIF- STOFU HÆÐ 450 fm glaesil. skrifsthæð í nýju húsi rétt v/Hlemm. Öll sameign frág. Bílskýli í kj. hússins og úr þvi er inng. í lyftu uppá hæðirn- ar. Til afh. strax tilb. u. trév. Húsn. i sérfl. M N G H 0 l T S S T R Æ T I 3 Sveirii Kristinsson, sólustjoii - Meifui Guðmuiulsson, solum. Þoiollui Halldoisson, logli. - Unnsleinn Berk. hrl„ simi 12320 'esið af meginþorra þjóðarinnar daglega! Auglýsinga- síminner22480
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.