Morgunblaðið - 13.01.1988, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 13.01.1988, Blaðsíða 12
i2 MORGUNBLAÐIÐ, MIÐVIKUDAGUR 13. JANÚAR 1988 í byggingu fyrir IAUFAS FASTEIGNASALA SÍÐUMÚLA 17 82744 mMmmMM a Þverás - einbýli Ca 210 fm vel staðsett við Þverás. Afh. í maí 1988 fullb. utan, fokh. innan. mmmmm^ Jöklafold - tvíbýli 125 fm sérhæð með bílsk. og 90 fm neðri hæð. Afh. í júní 1988 fullb. utan, tilb. u. trév. að innan. MAGNUS AXELSSON Austurstræti FASTEIGNASALA AustUrStrætl' 9 Sími 26555 2ja-3ja herb. Álfheimar Ca 90 fm íb, á 3. hæð í fjórbýli. Útsýni. Mjög gott hús. Svalir i suð-vestur. Mikiö útsýni. Ákv. sala. Verð 4,3 millj. Grafarvogur Ca 100 fm 4ra herb. íb. í tvíbhúsi. Afh. fullb. utan, tilb. u. tréverk utan. Nánari uppl. á skrifst. Einbýli - raðhús Nýbýlavegur Ca 80 fm jarðhæð í þríbhúsi. 1-2 svefnherb. Ákv. sala. Verð 4 millj. í hjarta borgarinnar Ca 90 fm 3ja herb. ib. ib. er öll ný uppgerð. Parket, nýir gluggar og gler. Nán- ari uppl. á skrifst. Fannafold Ca 80 fm 3ja herb. íb. í tvíbhúsi ásamt bílsk. Selst fullb. að ut- an, tilb. u. trév. að innan. Verð 3,6 millj. 4-5 herb. Seltjarnarnes Einstakt einbýli ca 200 fm ásamt 50 fm bilsk. 4 svefnherb., „alrúm", borð- stofa, stofa með arni. Húsið er einstakl. smekk- legt utan sem innan. Skipti á sérhæð eða raðhúsi á Seltjamarnesi eða í Vest- urbæ. Tvímælalaust eitt besta húsið á Nesinu. Uppl. eingöngu á skrifst. Hverafold Ca 140 fm hæð i tvfbhúsi ásamt 31 fm bílsk. Húsið stendur á mjög glæsil. og skemmtil. sjávarlóð. Afh. fullb. að utan, fokh. að inn- an. Nánari uppl. á skrifst. Fossvogur Ca 180 fm raðhús (í dag tvær íb.). Hús sem gefur mikla mög- ul. Mjög gott ástand utan sem innan. Skipti koma til greina á sérhæð. Nánari uppl. á skrifst. Hafnarfjörður Vorum að fá í sölu ca 200 fm parh. ásamt bílsk. Húsið skilast fullb. utan en einangrað innan. Nánari uppl. á skrifst. í nágrenm' Landspítalans Ca 100 fm glæsil. íb. á 3. hæð í sambýli. Ib. er öll uppgerð. Nánari uppl. á skrifst. Miðbærinn Ca 100 fm einstök „pent- house"ib. íb. er parket; lögð m. blómaskála. Fráb' útsýni yfir Tjörnina og Hljómskélagarðinn. Lyfta. Einstök eign. Nánari uppl. á skrifst. Hofslundur - Gbæ. Ca 140 fm raðh. á einni hæð. 3-4 svefnherb. Út- sýni. Bílsk. Ákv. sala. .Nánari uppl. á skrífst. Þverás Sérlega vel hönnuð raöhús ca 145 fm ásamt bílskúr. Húsin eru á einu plani. Frábært útsýni. Afh. fullb. að utan, fokheld að innan. Verð 4,3 millj. ÓlafurÖmheimasími 667177, *¦ Lögmaður Sigurberg Guðjónsson. 11 FASTEIGNA HÖLUN MIÐBÆR - HAALEITISBRAUT 58-60 35300-35522-35301 Skúlagata - 2ja Nýstands. ca 50 fm jarðhæð til afh. strax. Verð 2600 þús. Heiðnaberg - 3ja Glæsil. ib. á efri hæð i þrib. Þvhús og búr innaf eldh. Geymsluris yfir íb. Falleg sameign. Vönduð ib. Silfurteigur - 3ja Glæsil. endurn. risíb. Gluggar, gler, raf- lagnir o.fl. nýtt. Suðursv. Gott útsýni. Álftahólar - 3ja Mjög rúmg. íb. á 3. hæö. Suðursv. Gott útsýni. Sameign nýstands. Mjög rúmg. bilsk. fylgir eigninni. Garðabær - 3ja + bílsk. Mikið endurn. og góð neöri hæð i tvíb. við Goðatún. 24 fm bilsk. Sérinng. Ásbraut - 4ra + bílsk. Mjög góð endaib. á 3. hæö viö Ásbraut í Kóp. Skiþtist m.a. i 2 góöar stofur og 2 svefnherb. Góður bilsk. fylgir. Bein sala eða mögul. skipti á stærra sérbýli. Ingólfsstræti - 4ra Góð íb. sem er hæð og ris í tvibhúsi. Sérinng. Ekkert áhv. Laus strax. Mávahlíð - sérhæð Mjög góð ca 130 fm efri hæö sem skipt- ist í 3 góö svefnherb. og stóra stofu. Suöursv. Nýtt gler og eldhús. Góður bílsk. fylgir. Hafnarfjörður - sérhæð Mjög góð ca 130 fm mjög efri hæð í tvíb. við Hringbraut. Sérinng. Nýtt eld- hús og bað. Lítið áhv. Parhús - Seljahverfi Glæsil. að mestu fullfrág. 126 fm parh. á tveimur hæöum. Skiptist m.a. í 3 svefnherb., stóra stofu og fallegt eldh. Húsiö er mjög vandað, aö mestu fullfrág. Seljahverfi - raðh. Glæsil. ca 200 fm endaraðh. Skiptist í tvær hæöir og kj. I húsinu eru m.a. 6 herb., mjög góö stofa, tvö baðherb. o.fl. Allar innr. og frág. hússins hið vandaðasta. Fallegur suðurgarður. Bilskýli. Fornaströnd - einb. Glæsil. ca 335 fm hús á tvoimur hæð- um. Innb. tvöf. bílsk. 2ja herb. sérib. á neðri hæö. Laust nú þegar. Ekkert áhv. iMýlendug. - einb./tvíb. Mjög gott forskalað timburh. Skiptist I tvær hæöir og kj. I húsinu er tvær ca 60 fm ib. sem nýta má sem eina. Selst í einu eða tvennu lagi. Ekkert áhv. Bjarnhólastígur - einb. Glæsil. hæð og ris samtals ca 200 fm + 50 fm bilsk. í Kóp. Skiptist m.a. í 4 herb., saml. stofur og laufskála. Ekkert áhv. Mögul. að taka íb. uppí kaupverð. Klapparberg - einb. Glæsil. ca 120 fm nýtt timburhús á einni hæð ásamt rúmg. bílsk. Skiptist m.a. í 3 svefnherb., rúmg. stofu og eldhús. Álfhólsvegur - einb. Til sölu gamalt en vel með farið ca 70 fm timburh. á stórri hornlóð. Byggrétt- ur. Skuldlaust. 3000 fm land Til sölu 3000 fm í grennd við Rauðhóla. Afgirt. Gamall sumarbústaður stendur á landinu. Hentug aðstaða fyrir hesta- menn. í smíðum Suðurhlíðar Kóp. Glæsilegar ca 130-140 fm sérh. i tvíbhúsum. Skilast tilb. u. trév. innan, fullfrág. utan. Teikn. á skrifst. Hesthamrar - einb. 150 fm hús á einni hæð. Skilast fullfrag. utan, fokh. innan. Verð 4,5 millj. Blesugróf - einb. Til afh. strax ca 300 fm 'einb. á tveimur hæðum. Tilb. u. trév. innan, fullfrág. utan. Benedikt Blörnsson, lögg. fasteignasali, Agnar Agnarsson, Agnar Ólafsson, Arnar Sigurðsson, Haraldur Arngrímsson. m FASTEBOIMAIVIIOL.UEM m SVERRIR KRISTJÁNSSON HÚS VERSLUNARINNAR 6.HÆO LÖGM. HAFSTEIIMN BALDVINSSON HRL m FASTEIGN ER FRAMTÍÐ BOÐAGRANDI - LYFTUHÚS Falleg ca 90 fm 3ja herb. íb. á 3. hæð. Laus fljótl. ÁLFTAHÓLAR - BÍLSKÚR Góð 3ja herb. 90 fm íb. á 3. hæð. Bílsk. Útsýni. EIMGIHJALLI - LYFTUHÚS Góð 4ra herb. íb. ca 117 fm á 7. hæð. Áhv. langtímalán. MIÐVANGUR - ENDAÍB. Ca 135 fm góð og vönduð endaíb. á 3. hæð. Skiptist í sjónvhol, borðst., stofu, húsbh., eldh., þvherb. og búr. Á sérgangi eru 3 svefnh. og bað. Suðursv. Ákv. sala. Laus í maí nk. LAUGAVEGUR VANTAR VERSLUNARHÚSN. VIÐ LAUGAVEG EÐA VIÐ AÐRAR GÓÐAR VERSLUNARGÖTUR. MÁ VERA HEILT HÚS EÐA l' SMÆRRI EININGUM. LOSUNARTÍMI GETUR VERIÐ RÝMILEGUR. MIKIL ÚTBORGUN FYRIR RÉTTA EIGN. HEIÐVANGUR - KEFLAVÍK Gott 190 fm parh. ásamt stórum bílsk. Ákv. sala eða skipti á minni eign t.d. á Stór-Rvíkursv. LYNGÁS 730 fm iðnaðar- eða verslhæð við Lyngás. Afh. fljótl. tilb. u. trév., fullkláruð utan þ.m.t. bílastæði. Hægt að skipta hæðinni í sjö einingar. Hentugt til fjárfestinga. VANTAR - 3JA HERB. - GÓÐ ÚTB. Hef kaupanda að 3ja herb. íb., gjarnan nýlegri. Mjög góð útborgun. Logfræðingur Þórhildur Sandholt Einbýlishús FRAMNESVEGUR Eldra steinhús um 60 fm að grfl. Kj., 2 hæöir og ris. í kj. er rúmg. herb. Þvotta- hús og 2 góðar geymslur. Neðri hæð: Stofur, borðstofa, eldhús og lítið baö. Efri hæö: 3 herb., eldhús og snyrting. Ris: 3 herb. ófrág. Gler er nýtt á hæöun- um. Verð 8,0 millj. KLYFJASEL Nýl. timburh. hæð og ris á steyptum kj., 240 fm. I kj. er innb. bílsk. 30 fm. Pláss fyrir geymslur, leikherb. o.fl. Á hæöinni eru stofur, sjónvarpshol, eld- hús með nýjum innr. I risi eru 4 svefn- herb. vinnuherb. og óinnr. bað. Stórar svalir. Verð 7,8 millj. FORNASTRÖND - SELTJ. 330 fm einbhús á tveimur hæðum. Tvöf. bílsk. 48-50 fm innb. Einstaklíb. í kj. Efri hæð: 180 fm er stórar stofur, 4 svefnherb, eldhús, bað o.fl. Stórar suð- ursv. Mjög vel staös. hús m. fallegu útsýni. EFSTASUND Fallegt 140 fm steypt einbhús. Stofur, 3 svefnherb., eldhús, þvottah., bað og sauna. Góöur garður með garðhúsi. Góð eign. Verð 7,1 millj. Raðhús KAMBASEL 200 fm raðh. á tveimur hæðum. 4 svefnh., góðar stofur, vandaðar innr., 28 fm innb. bilsk. Verð 7,2 millj. FURUGERÐI/HVASSAL Góð tæpl. 100 fm ib. á 3. og efstu hæð. Engöngu skipti á raðh. i Hvassaleiti. VIÐARÁS 3 keðjuhús á einni haeö 112 fm nettó m. 30 fm bílsk. Skilast tilb. að utan fokh. aö innan. KÚRLAND - FOSSVOGUR Mjög vandað og fallegt 200 fm raðhús með fallegum garði. Húsinu fylgir 25,6 fm bilsk. Góð eign á góðum stað. Verð 8,5 millj. GEITLAND Raðh. á tveimur hœðum 192 fm brúttó. 21 fm bílsk. Húsið stendur neöan götu. Æskileg skipti á góðri ca 90 fm Ib. á 1. hæð helst i nágr. Jonls ÞorvaTdssön Gisli Sigurbjörnsson Hæöir og sérhæðir BLONDUHLIÐ Falleg 130 fm sérh. m. 35 fm bilsk. 2 stofur, 3 rúmg. svefnherb., flisal. bað. Nýl. tvóf. gler. Fallegur garður í suður. Góð eign. Laus strax. Verð 6,5 millj. SMÁRATÚN - SELFOSS 120 fm sérhæð í þríbh. Stofur og 3 svefnherb. 77 fm bilsk. Laus fljótl. Verð 3,2 millj. 5 herb. ALFTAHOLAR + BILSK. 125 fm falleg íb. á 3. hæö i 3ja hæða fjölbhúsi. Stofa, sjónvarpshol, 4 svefn- herb., eldh. o'g flísal. bað. Stórar suðursv. Gott útsýni. Góð sameign. 28 fm bílsk. Verð 5,3 millj. 4ra herb. HRAFNHÓLAR Góð ib. á 2. hæð i lyftuh., 107,6 fm nettó. 3 svefnh., góð stofa, parket á herb. og gangi. 26 fm bilsk. Verð 4,9 millj. BLIKAHÓLAR Góð 107 fm íb. á 6. hæð í lyftuh. Stofa, 3 svefnh., eldh. og flísal. bað. Nýl. verksmgler. Glæsil. útsýni. Laus í mars. Verð 4,5 millj. 3ja herb. HATUN 85 fm íb. á 7. hæð í lyftuh. Góð stofa. 2 svefnherb., eldh. og bað. Vestursv. Glæsil. útsýni. Verö 3,9 millj. LAUGARNESVEGUR 80 fm íb. á 1. hæð í fjölbhúsi. Stofa, 2 herb., eldh. og baö. Suðursv. Góð eign. Verð 3,9 millj. 2ja herb. SKALAGERÐI Góð Ib. á 1. hæð, 60 fm nettó. Vel staðs. eign. Verð 3,5 millj. ÞVERBREKKA - KÓP. Snotur 2ja herb. fb. á 6. hæð í lyftuh. 50 fm brúttó. Vestursv. Góð eign. Laus strax. Verð 2,7 millj. IÐNAÐARHÚSNÆÐI - SUÐURLANDSBRAUT 630 fm iönaðarhúsn. á jarðhæð við Suöurlandsbraut. Góð lofthæð. Þrjár góðar innkeyrsludyr. Hentugt til iðnaðar eða fyrir heildverslanir. HÖFÐABAKKI - IÐNAÐARHÚSNÆÐI Nýl. 240 fm iðnhúsn. á jarðh. 2 innkdyr. Skrifst., snyrting, kaffist. Lofth. 3 m. Góö staös. Verö 7,5 millj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.