Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 10

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 10
10 MORGUNBLAÐH), FIMMTUDAGUR 5. MAÍ 1988 SIMAR 21150-21370 ,J. LARUSÞ. VALDIMARSSON M.JOH. Þ0R0ARS0NHRL. Til sýnis og sölu auk annarra eigna: Glæsiiegt einbýlishús á útsýnisstað í GarAabœ á tveimur hæðum rúmir 300 fm nettó. Neðrí hæð: 2 herb. með snyrtingu, sauna með hvildarherb., geymsla og tvöf. bílsk. meö vinnuaðstöðu. Efri haeð: 5 herb. rúmgóð úrvalsib. Stór hornlóö, skrúögarður. Skipti æskileg á minna einbhúsi í borginni eða nágrenni, helst á einni hæð. Á góðu verði - laus strax 4ra herb. endaíb. á 1. hæð við Ásbraut í Kópavogi. Sérinng. Góö geymsla í kjallara. Ágæt endurn. sameign. íb. fylgir stór og góður bflsk. 3ja herb. ódýrar íbúðir við: Leifsgötu í kj. 86,5 fm nettó. Samþykkt. Langtímalán. Vesturbraut Hf. þakhæð. Samþykkt. Nýtt húsnæöislán fylgir. Helst í lyftuhúsi Góð 2]a-4ra herb. ib. óskast i Hóla- eöa Seljahverfi. Skipti möguleg á 3ja-4ra herb. íb. í Hvassaleiti með bílsk. Stórt og vandað einbýlishús óskast til kaups í Breiðholti eða Selási. Ekki minna en 200 fm. Aöeins vönduð eign kemur til greina. Skipti mögul. á minna sérbýli. í Nýja miðbænum eða nágrenni óskast íb. 2ja-5 herb. Ennfremur raöhús og einbýlishús. Margskonar eignaskipti mögui. Sem næst Háskólanum óskasttilkaups 2ja-5 herb. íbúðir. ALMENNA FASTEIGHASAUN LAUGAVEG118 SÍMAR 21150-21370 r IIÚSYAMilJK ^SA FASTEIGNASALA ^ 2V BORGARTÚNI29,2. HÆÐ. ff 62-17-17 n Stærri eignir Einbýli - Garðabæ Ca 200 fm brúttó fallog (b. á Flötunum. Bflskúr. Enbýii - Árbæjarhverfi Ca 110 fm timburh. Verð 7,0 millj. Einbýli - Digranesvegi K. Ca 165 fm gott steinhús. Bilsk. Verð 7,8 millj. Einbýli - Mosfellsbæ Ca 155 fm fallegt nýt. steinhús. Bilsk. Vero 8.2 millj. Einbýli - Óðinsgötu Ca 130 fm steinh. á tveim hæðum. Allt endum. Góö lán áhv. V. 5,5 m. Raðhús - Mosfellsbæ Ca 160 fm glæsil. raðhús á tveimur hæðum við Stórateig. Bílsk. Verð 8,0 m. Skólagerði - Kóp. Ca 140 fm gott parh. á tveimur hæðum. Bilsk. Verð 7,3 millj. Parhús - Daltúni K. Ca 250 fm fallegt parhús á tveimur hæöum og kj. auk bilsk. íbúðir eldri borgara Ca 75 fm endaraðhús við Vogatungu. Aðeins þessi einna eign eftir. Raðhús - Mosfellsbæ Ca 130 fm fallegt raðhús á tveimur hæðum við Bratthoft. Verð 5,3 millj. Húseign - Rauðagerði Ca 260 fm húseign. Skiptist i hæð, ris og hluta af kj. Eignin er mikið endurn. Nýtist sem ein eða tvær ib. Bilsk. Sérhæð - Jöklafold Ca 165 fm efri hæð með bflsk. Selst fokh. eða tilb. u. trév. Sérhæð - Hraunteigi Ca 145 fm jarðhæð. 4 svefnherb. Stór garður. Verð 5,6-5,7 millj. 4ra-5 herb. Gnoðarvogur Ca 30 fm jarðh. f fjórbýli. Melgerði - Kóp Ca 115 fm góð íb. á 2. hæð. Bilsk. Verð 6,5 millj. Fannborg - Kóp. Ca 105 fm „lúxusíb." á 2. hæö i vin- sælu sambýli. Eyjabakki m. bílsk. Ca 110 fm falleg fb. á 3. hæð. Bilsk. Verð 5,1-5,2 millj. Kársnesbraut Ca 120 fm falleg mikið endurn. rishæð. Bflsk. Njálsgata Ca 105 fm björt og falleg íb. á 2. hæð i blokk. Parket og Ijós toppi. Verð 4,8 m. 3ja herb. Reynimelur Ca 78 fm falleg ib. é 3. hæð i blokk. Suðursv. Verð 4,3 millj. Furugrund - Kóp Ca 80 fm falleg endalb. á 3. hæð. Suðv.sv. Laugavegur Ca 80 fm brúttó björt og falleg ib. I nýrrí eign. Mikil lofth. Setst rúml. tilb. u. trév. Verð 4,2 millj. Hafnarfjörður Ca 80 fm gulffalleg Ib. á 3. hæð. Verð 5,5 millj. Brattakinn - Hf. Ca 70 fm (b. á 1. hæð og ca 50 fm rislb. í sama húsi. Verð 3,4 og 3,2 millj. Selj- ast saman eða sitt i hvoru lagi. Rauðarárstígur Ca 90 fm gullfalleg íb. ó 2. hæð. Nýtt parket Suðursv. Gott útsýnl. Verð 3,6 m. Langahlíð 3ja-4ra Ca 90 fm falleg fb. á 3. hæð. Mikið endurn. Herb. f risi fylgir. Verð 4,3 millj. 2ja herb. Kirkjuteigur - laus fljótl. Ca 67,4 fm nettó björt og falleg jarð- hæð/kj. á fráb. stað. Góður garður. Þverbrekka - Kóp. Ca 55 fm falleg ib. á 2. hæð i lyftubl. Grettisgata Ca 70 fm falleg velstaðsett kjíb. Ný teppi og máln. Verð 3,1 millj. Æsufell Ca 65 fm góð fb. á 7. hæð f lyftubl. FÉLAG FASTEIGNASALA Guðmundur Tómasson, Finnbogl Kristjánsson, Viðar Böðvarsson, viðskfr./lögg. fast. I omRon ¦ AFGREIÐSLUKASSAR í^11540 Einbýlis- og raðhús Parhús á Álftanesi: Vorum að fá f sölu mjög skemmtil. parh. við Hátún. Arkitekt: Vífill Magnússon. Bakkasei: 282 fm vandað enda- raðh. Stórar stofur. 4 svefnherb. 2ja herb. sérib. i kj. Bflsk. Glæsil. útsýni. f Vesturborginni: 330fmeldra virðulegt hús. Stórar stofur, bókaherb., 4 svefnherb. I kj. er sér 2ja herb. ib. Bflsk. Stór ræktuð lóð. Nánari uppl. á skrifst. Bjarnhólastígur — Kóp.: 175 fm tvil. mjög gott einb. auk bílsk. Stór falleg lóð. í Smáíbúðahverfi: Gott einb. sem skipt. í kj., hæð og ris. Mögul. á litilli íb. i kj. Húsið er endurn. og í mjög góðu ástandi. Bilsk. Viðigrund — Kóp.: 130fmeinl. mjög gott einb. Bílskréttur. ¦¦¦I I III 'IWII Sérh. í Kóp. m. bílsk.: Til sölu 140 fm glæsil. efri sérhæð. 4-5 svefnherb. Mikið skáparými. Stórar stofur, vandað eldhús og baðherb. Tvennar suðursv. Bílsk. Glœsil. útsýnl. Eign ( sérfl. Akv. saia. Háteigsvegur: Tæpl. 110 fm (b. á 1. hæð með sérinng. Laus fljótl. Verð 4,5 millj. Hólahverfi: 115 fm góð (b. á 4. hæð. Með bilsk. Laus strax. írabakki: Mjög göð 4ra herb. fb. á 2. hæð. Tvennar svalir. Verð 4,3-4,5 millj. Skaftahlíð: Góð 5 herb. fb. á mið hæð. Laus 1. júlí. Hlíðarvegur - Kóp.: Ca 140 fm mjög falleg efri sérh. 4 svofnherb. Bílsk. Mjög fallegt útsýni. Hjarðarhagi m/bílsk.: 120 fm falleg fb. á 3. hæð. Suðursv. Njörvasund: Vorum að fá í sölu efri hæð og ris í þríb. ásamt góðum bilsk. Hraunteigur: Ca 140 fm góð íb. á jarðhæð í þríb. Bilskréttur. Allt sér. Verð ca 6,0 millj. 3ja herb. Á Teigunum: Mjög falleg 3ja herb. ib. á 1. hæð (neðri). Mlkið end- um. Góður garður. Verö 3,8 millj. Engihjalll: Björt og falleg íb. á 6. hæð 85 fm nettó. Tvennar svalir. Góðar innr. Rauðarárstigur: Ágæt 3ja herb. ib á jarðh. Laus nú þegar. Verft aðeins 2,9-3,0 millj. Hrlngbraut: Ca 100 fm góð íb. á 3. hæð auk herb. f kj. Mikið endurn. Boðagrandi: Falleg 80 fm fb. á 1. hæð. Sérlóð. Flyðrugrandi: 80 fm vönduð endaíb. á 3. hæð. Stórar suðursv. Bflsk. Víðimelur: 90 fm vönduð ib. á 4. h. Nýjar innr. Parket. Suðursv. Verö 4,2-4,3 millj. 2ja herb. Frostafold í Grafarvogi: 68 fm ný ib. á 5. hæð i lyftuh. Suð- ursv. Glæsil.jútsýni. Áhv. nýtt lán frá veðdeild. Sólvallagata: 60 fm falleg kjib. Laus strax. Verð 3,0 millj. Karlagata: Ca 40 fm einstaklíb. I kj. m. sérinng. Verð 1,9-2 millj. Hamraborg: 65 fm mjög göð fb. á 1. hæð ! lyftuh. Stæöl f bilhýsi fylgir. Verð 3,5-3.6 millj. Ránargata: 55 fm falleg íb. á 2. hæð í steinh. fb. er öll nýstands. Verft 3 millj. Flyðrugrandl: 2ja-3ja herb. fal- leg íb. á jarðh. Byggingarlóðir Sjávarlóð f Skerjaf irði: 823 fm sjávarlóö á besta stað. Lóð á Arnarnesl: 1850 fm bvggingalóð við Súlunes. (&> FASTEIGNA £_fl MARKAÐURINN f.-------> Óoinsgötu 4 11540-21700 Jón Guftmundsson sölustj., Loó E. Löve lögfr., Otafur Stefánsson vtftsklptafr Höfðar til .fólksíöllum starfsgreinum! 5& 25099 Árni Stefáns. viðskfr. Bárður Tryggvason Elf ar OLason Haukur Sigurðarson Raðhús OQ einbýli VESTURBÆR-KÓP. Skemmtil. 130 fm steypt parhús ásamt 50 fm bílsk. 4 svefnherb. Nýl. verksmgler. Fallegur ræktaður garður. Heitur pottur. Mjög ákv. sala. Verft 6,6-6,7 mlllj. NYBYLAVEGUR Falleg 140 fm efri sérhæð. 30 fm bflsk. 4 svefnherb. Nýl. gler. Glæsil. útsýni. TÓMASARHAGI Glæsil. 150 fm sérh. ásamt góðum bilsk. Frábær staðsetn. Laus fljótl. 4ra herb. íbúðir VESTURBERG Glæsil. 110 fm íb. á 4. hæð. Ib. er mest öll nndurn. með frág. útsýni. Ákv. sala. VANTAR 3JA-4RA HERB. MEÐ NÝJU LÁNI Höfum fjárst. kaupenduY aft góðum 3ja-5 herb. íb., jafnvel með staðgreiðslu á milli. Vinsamlegast hafiö samband. FANNAFOLD Glæsil. 180 fm nær fullb. timbureinb. frá Húsasmiðjunni. Innb. bilsk. Fallegt út- sýni. Góð staðsetn. Áhv. ca 2,2 millj. frá veðdeild. AUSTURBÆR Nýtt stórgl. ca 220 fm endaraðhús ásamt ca 30 fm bilsk. Húsið er fullfrág. á vandað- asta hátt. Skemmtil. skipulag. Hagst. langtimalán áhv. Mjög ákv. sala. Uppl. á skrtfst. SELTJARNARNES Stórgl. ca 150 fm einb. ásamt 60 fm tvöf. bflsk. Stór ræktaður garður. Eign í sérfl. Ákv. sala. BRAUTARÁS Glæsil. ca 200 fm raðhús ásamt tvöf. bílsk. Arinn í stofu. Hagst. áhv. lén. Laust í jiini. Verð 9,4-9,6 mlllj. REYKJABYGGÐ - MOS. Nýtt 145 fm einb. + 35 fm bilsk. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan eftir ca 3 vikur. Teikn. á skrifst. ESJUGRUND - KJAL. Stórgl. ca 300 fm raðhús. Fráb. skipulag. Innr. f sérfl. Fallegt útsýni. Séríb. i kj. Ákv. sala. VANTAR FYRIR FJÁRST. KAUPENDUR Vantar stóra (b. eða raðhús f nýja mið- bænum eða á góðum stað í Reykjavík. ASLAND - MOS. Glæsil. 100 fm parhús ásamt 26 fm bílsk. Hagst lán áhv. Verð 6 m. ASGARÐUR Ca 130 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt kj. sem er útgrafinn. Mögul. skipti á minni eign í Fossvogi. Verft 6,7 mlll). SKEIÐARVOGUR Gott 170 fm endaraðhús á þremur hæð- um. Fallegur garður. Séríb. i kj. Ákv. sala. Vorft 6,5 mUlj. DALTÚN - KÓP. Glæsil. parhús á þremur hæðum ca 270 fm ásamt bilsk. Vandaðar innr. Garðstofa. Mögul. á 2ja-3ja herb. íb. í kj. BJARNHÓLAST. - KÓP. Fallegt ca 200 fm einb. ásamt 50 fm góð- um bflsk. Tvöf. verksmgler. Húsið er mik- ið endurn. Fallegur garður. Skipti mögul. á 3ja-4ra herb. fb. Verft 8-8,6 mlllj. STIGAHLÍÐ - EINB. SVEIGJANL. GRKJÖR Fallegt ca 250 fm einb. Byggt 1965. HÚSAFELL - SUMARB. Fallegur fullb. 30 fm A-bústaöur með svefnlofti. Rafmagn og vatn. Góð stað- setn. Verð 1,6 millj. 5-7 herb. íbúðir LEIFSGATA Ce 110 fm íb. é 2. hæð i steinhúsi. 2 stof- ur og 3 svefnherb. ásamt aukaherb. i risi. Nýtt parket. Ákv. sala. Laus fljótl. Áhv. 2 millj. frá húsnæðisstj. REYKÁS Skemmtil. 150 fm, hæð og ris. Ris- ið er ekki frág., kominn stigi. Áhv. ca 2,2 millj. Akv. sala. Verð 6,2 m. ÞINGHOLTIN - 6 HERB. Glæsil. 125 fm Ib. á 1. hæð I góðu stein- húsi. Nýtt gler og eldhús. Góður garður. Ahv. 1900 þús. langtfmalan. Ákv. sala. NORÐURBÆR - HF. Glæsil. 120 fm neðri sérh. ásamt bllsk. f nýl. tvibhúsi. Arinn. Fallegur sérgarður. Ahv. ca 1 millj. langtfma- lán. Mjög ákv. sala. Vérð 7,1 m. DVERGHAMRAR Ca 170 fm efri sérhæð f tvfb. ésamt 25 fm bflsk. Húsið er fullb. að utan I dag, fokh. að innan með einangruðu lofti. Afh. strax. Teikn. á skrifst. ÞVERBREKKA Gullfalleg 117 fm ib. á 6. heeð f lyftuhúsi. Ib. er mjög rúmg. með 3 svefnherb. Sérþvhús. Tvennar sval- ir. Glæsil. útsýni. Verft 6,2 millj. UÓSHEIMAR Falleg 111 fm (nettó) fb. f lyftubl. 3 njmg. svefnherb. Akv. sala. Verft 6 mlllj. ÁLFTAHÓLAR + BÍLSK. Falleg 117 fm fb. á 5. hæð ásamt 30 fm bilsk. Frab. útsýni. Akv. sala. Verð 6,2 m. LAUGARÁSVEGUR - SÉRH. + BÍLSK. Ca 100 fm íb. ó jarðhæð i fallegu þríbhúsi. Nýt. bflsk. Failegur garð- ur. Gott útsýni. Laust strax. Verð 6,2 millj. RANARGATA Falleg 4ra herb. risib. í góðu steinh. fb. er öll endurn. á vandaðan hátt. 2 góð svefnherb. Tvær stofur. Nýir gluggar, innr. o.fl. Mjög ákv. sala. Verð 5 millj. FLÚÐASEL Glæsil. 110 fm ib. é 1. hæð. Vandaðar innr. Parket. Verð 4,8 millj. HÁALEITISBRAUT Fallegar 4ra herb. tb. é 1. og 3. hæð. 3ja herb. íbúðir KRUMMAHOLAR Falleg 90 fm ib. á 3. hæð ásamt stæði i bilskýli. Stórar suðursv. Verð 4,2 mlllj. FLYÐRUGRANDI Falleg 80 fm íb. f vönduðu stigahúsi. Sam- eiginlegt þvhús á hæðinni. Gufubað í sam- eign. Áhv. ca 1500 þús. Akv. sala. Verð 4,4-4,5 millj. STELKSHÓLAR - LAUS Falleg 85 fm tb. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Ib. er laus strax. STELKSHÓLAR Falleg 90 fm íb. ó 3. hæð. Gott útsýni. Vönduð eign. Verð 4-4,2 mlllj. ORRAHÓLAR Falleg ca 100 fm fb. á 7. hæð i vönduðu stigahúsi. Frábært útsýni. Parket. Ahv. ca 1 millj. frá veðdeild. Verð 4,3-4,4 millj. ENGIHJALLI Glæsil. 97 fm ib. á 6. hæð. Rúmg. svefnherb. Tvennar svalir. Frab. útsýni. Akv. sala. Verft 4,3 mlllj. SKULAGATA - NÝTT HÚSNÆÐISLÁN Falleg 90 fm íb. á 1. hæð f göðu stiga- húsi. Góðar suðursv. Ahv. ca 2,5 millj. langtimalán. Verð 3,8-3,9 mlllj. TJARNARSTÍGUR Falleg 95 fm ib. i kj. Fallegur garður. Rúmg. herb. Verð 3,7 mlllj. UÓSHEIMAR Glæsil. 3ja herb. fb. á 3. hæð. fb. er mikið endurn. Fallegt útsýni. Parket. Akv. sala. HAMRAHLÍÐ Falleg 85 fm fb. á 3. hæð I góðu stein- húsi. Fallegt útsýni. Verð 4-4,2 mlllj. FJARÐARSEL ' Glæsil. 90 fm ósamþ. íb. á jarðhæð. Nytt eldhús og parket. Suðurgarður. Verð 3,3-3,4 millj. 2ja herb. FLYÐRUGRANDI Falleg ca 65 fm fb. f vönduðu stigahúsi. 20 fm suð-vostursv. Fallegt útsýni. Sauna í sameign. Verð 3850 þút. ENGIHJALLI Glæsil. 70 fm fb. á 8. hæð. Suðursv. Park- et. Þvottahús á hæð. Fráb. útsýni. Ahv. 1100 þús. við voftdoild. FURUGRUND - LAUS Glæsil. 65 fm fb. é 2. hæð f vönduðu stiga- húsi. Fallegt útsýni. Góðar innr. fb. or f mjög ákv. sölu. Verð 3,8 mlllj. ENGIHJALU Stórgl. 60 fm ib. á jarðhœö f 2ja hæða bfokk. Mjög vandaðar eikar- innr. Parket. Fallogt útsýni. Ahv. ca 800 þús. við húsnæðisstj. Beln ákv. sala. Verð 3,3-3,4 millj.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.