Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 11

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 11
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 5. MAÍ 1988 11 Fasteignasala Suðurlandsbraut 6 W687633 W Logfrædingur Þorhildur Snndholt YMISLEGT BREIÐABLIK 125 fm lúxusíb. á 3. hæð tilb. u. trév. Til afh. strax. Ennfremur tvœr 125 fm lúxusíb. á jarðh. TEIGAR - LÆKIR Vantar 4ra herb. ib. eða sérh. é Teigum eða Lækjum. Einbýlishús SELAS Nýtt nœrri fullbúið 150 fm steypt einb- hús á einni hæð. Vandáðar innrétting- ar. 4 8vefnherb. Verð 8 millj. SOGAVEGUR Gott einbhús á tveimur hæðum 128,2 fm nettó með 33 fm bilsk. Vel staðsett hús m. 4 svefnherb. Verð 8,3 millj. HÁTÚN - ÁLFTANES Einbhús á einni hæð i smiðum 179 fm. Skilast tilb. að utan fokh. að innan eða eftir nánara samkomul. Teikn. á skrifst. STIGAHLÍÐ 215 fm einbhús m. 30 fm bilsk. Vönduð eign. Falleg lóð. Verð 13,7 millj. HÖFN HORNAFIRÐI Vel staðs. 150 fm einbhús á einni hæð. 28 fm bilsk. Verð 6,5 millj. KÁRNESBRAUT - KÓP. Einbhús 140 fm. 5 svefnherb. 48 fm bílsk. Góð eign. Verð 7,8 millj. JÓRUSEL Nýtt einbhús 253,2 fm nettó, aukaíb. i kj. Ekki fullb. HÖRGATÚN GBÆ. Nýl. 130 fm elnbhús úr tlmbri á einni hæð. 90 fm bflsk. Verð 8,5 millj. GIUASEL Nýl. 232 fm einbhús, 48 fm innb. bflsk. 4 svefnherb. ib. í kj. Verð 10,7 millj. KLEPPSVEGUR 270 fm einbhús á tveimur hæðum. Innb. bílsk. og aukaib. niðri. Verð 11,7 millj. LAUGARÁSVEGUR Vandað 238 fm einbhús, kj. og tvær hæðir. 33 fm bílsk. Verð 17 millj. ÁRTÚNSHOLT Glæsil. og vandað nýtt rúml. 200 fm einbhús. 40 fm bílsk. Verð 13.5 millj. FRAMNESVEGUR Steinh. um 200 fm kj. tvær hæðir og ris. Verð 8 millj. Raðhús HULDULAND Vel staösett og vandað endaraðh. 198 fm. Fallegar stofur. Vandaðar innr. Bilsk. Eign i sérfl. Verð 10,0 míllj. FUÓTASEL 200 fm seríb. í endaraðh. Innb. bilsk. 4 svefnherb. Góð eign. Vorð 8,1 mlllj. KAMBASEL 200 fm raðh. á tveimur hæðum. 5 svefnh. Vandaðar innr. 28 fm bflsk. Verð 7,7 m. NÝI MIÐBÆRINN Vandað raðh. 237 fm. Kj. og tvær hæð- ir 27 fm fokh. bilsk. Goð lán áhv. TUNGUVEGUR Raðh. 131,3 fm nettó. Verð 5,7 millj. RÁNARGRUND - GB Parh. á einni hæð 122 fm. Akv. sala. Verð 5,3 millj. RÉTTARHOLTSVEGUR Endaraðh. 116 fm kj. og tvær hæðir. Verð 5,5 millj. Sérhæðir HREFNUGATA 1. hæð í steinh. 120,4 fm. Samliggjandi stofur, hjónaherb. auk einstakllb. Verð 6,3 millj. KAMBSVEGUR Sórh. 117 fm. 3-4 svefnherb. 28 fm nýr bílsk. Laus í jiim. Jonas Porvaldsson Gisli Sigurbjörnsson KELDUHVAMMUR - HF. Björt efri hæð f þrfbhúsl 127 fm. Fallegt útsýni. Verð 5,7 millj. 4ra herb. IRABAKKI Snyrtil. 4ra herb. fb. á 2. hæð. Sérþv- herb. Verð 4,3 millj. HÁALEITISBRAUT lb. á 1. hæð í fjölbhúsi 105,8 fm nottó. Þvottaherb. Bflskréttur. Verð 5,3 millj. REYKÁS Ný fb. á tveimur hæðum um 150 fm. ib. er ekki fullbúin. Verð 6,0 millj. HÖRÐALAND Góð fb. á 2. hæð um 100 fm. 3 svefn- herb. Suðursv. Verð 5,6 millj. ÁLFTAMÝRI Góð ib. á 4. hæð 102 fm 23 fm bílsk. Verð 5,3 millj. AUSTURBERG Góð 4ra herb. fb. á 2. hæð í fjölbhúsi. Verð 4,5 millj. HJARÐARHAGI Björt útsýnislb. é 5. hæð i fjölbhúsi 91,5 fm.Verð 4,3 millj. HÁALEITISBRAUT Göö ib. á 3. hæð i fjölbhúsi. Stofa, borðst., 3 svefnherb., þvottaherb. Suð- ursv. Bflskréttur. Verð 5,7 millj. ENGJASEL Gullfalleg 4ra-5 herb. endaib. á 2. hæð í fjölbhúsi 117 fm. Bílskýli. Vandaðar innr. Verð 5,5 millj. VESTURBERG Góð íb. á 4. hæð í fjölbhúsi 95,9 nettó. Fallegt útsýni. Góð sameign. Verð 4,7 m. FÝLSHÓLAR Falleg 126 fm ib. á jarðh. i þribh. 3 svefnherb., sjónvarpshol. Sérinng. Glæsil. útsýni. Verð 5,8 millj. GNOÐARVOGUR Björt ib. á jarðh. í fjórbh. 90 fm. Sér- inng. Suðursverönd. Verð 4,8 millj. 3ja herb. HAGAMELUR Björt og fallog 3ja herb. fb. i kj. 80,6 fm nettó. Sérinng. Parket. Verð 4,5 millj. VESTURBERG Endaíb. á 6. hæð i lyftuhúsi 71 fm nettó. Húsvörður. Verð 3,9 millj. LEIRUBAKKI Góð fb. á 2. hæð 77 fm. Þvottah. i íb. Stór geymsla. Laus 1/6. Verð 4,1 millj. ÁLFHÓLSVEGUR Góð fb. með sérínng. á jarðh. i þríbhúsi 70,5 fm nettó. Verð 3,8 millj. STÓRAGERÐI lb. á 2. hæð f fjölbhúsi 83 fm nettó. Bílskréttur. Ákv. sala. Verð 4,5 millj. 2ja herb. HAMRABORG Góð fb. á 3. hæð 71.6 fm. Bílskýli. Glæsil. útsýni. Verð 3,9 millj. ASPARFELL Góð 2ja herb. ib. á 4. hæð i fjölbhúsi. Verð 3,3 millj. NJ^LSGATA Nystandsett ib. á efri hæð í tvibhúsi 65 fm. Verð 3,5 millj. HRÍSATEIGUR Risib. I forsköluðu þríbhúsi 40,5 fm nettó. Verð 2,3 millj. FURUGRUND - KÓP. Falleg íb. á 2. hæð i fjölbhúsi 54,1 fm nettó. Vandaðar innr. Faileg sameign. Stúrar svalir. Verð 3,7 millj. NJÁLSGATA Góð risib. litið undir súð i timburhúsi 60 fm. Sérinng. Verð 2,7 millj. RITVÉLAR REIKNIVÉLAR PRENTARAR TÖLVUMÚSGOGN EÍnbýM/raöhús Einbýlishús við Sunnu- flöt: Vorum að fá til sölu glæsilegt einbhús á tveimur hæðum. Innb. bflsk. Falleg lóð. Auk aðalib. hefur einstaklfb. og 2ja herb. fb. veríð innréttaðar á jarö- hæð. Vorð 14,0 mlllj. Grafarvogur: Glæsll. 193 fm tvil. einb. ásamt 43 fm bilsk á mjög góðum stað við Jöklafold. Húslð afh. i ág. nk. tilb. að utan en fokh. að innon. Telkn. á skrífst. Gljúfrasel — einb.: Um 300 fm glæsil. einbhús (tengihús). Falleg lóð. Verð 10,8 mlllj. Teikn. á skrífst. Þingholt — einbýlí: Um 160 fm 6-7 herb. fallegt einbhús, tvær hæðir og kj. Verð 9,0 mlllj. Allar nán- arí uppl. á skrifst. (ekki f sima). Njaroargata: Gott raðh. sem er tvær hæðlr og kj. ásamt óinnr. risi. Verð: 6,5 millj. Húseign v/Hverfisg.: Höf- um i einkasölu steinh. sem er samtals um 830 fm. Húsið er f góðu ásig- komul. Mögul. er á lyftu. Toikn. og nán- ari uppl. á skrifst. Engjasel: Glæsil. 6-7 herb. raðhús á þremur hæðum. Gengið er inná mið- hæð. Stæði f bilageymslu fylgir. Verð 7,8-7,9 millj. Raðhús í Fossvogi: Glæsil. raðhús um 200 fm auk bflsk. Fallegt útsýni. Verð 9,6 mlll]. Selbrekka — Kóp.: Falleg ca 200 fm raðhús m. bflsk. á glæsilegum stað. Verð 8,2-8,4 mlllj. Sjávarlóð í Skerjafirði: Ca 850 fm einbhúsalóð á fallegum stað. Allar nánarí uppl. á skrífst. (ekki I slma). Byggingarlóð i Garðabœ: Til sölu 1782 fm einbhúsalóð á Arnar- nesi. Uppdráttur á skrifst. Seltjnes — byggingarlóö: Byggingaríóð fyrir einbhús v/Vallarbr. Verð 2,5 millj. 4ra-6 herb. Safamýri: Góð efri 7 herb. sérhæð ásamt bflsk. Verð 9,6 mlllj. Árbser: 4ra-5 herb. fb. á 1. hæð i sérfl. fb. er i nýl. fjórbýli. Ákv. sala. Uppl. aðeins voittar á skrífst. (ekki I síma). Barmahlíð: 151 fm góð hæö (2. hæð) ásamt bílsk. Verð 7,0 mlllj. Skaftahlfö: 4ra herb. göð endaíb. á 2. hæð. Verð 5,4 mlllj. Bragagata: 4ra herb. rúmg. og björt íb. á 1. hæð. Laus nú þegar. Verð 4,5-4,6 mlllj. Þverbrekka: 4-5 herb. stór og falleg ib. á 6. hæð. Sérþvottaherb. Tvennar sv. Ný eldhinnr. Glæsil. út- sýni. Vorð 5,2-6,3 mlllj. Fossvogur: Glæsil. fb. á 2. hæð. Nýstands. baðherb. Nýtt parket o.fl. Verð 6,8-5,9 mlllj. Engjasel: 4ra herb. góð íb. á 1. hæð. Fallegt útsýni. Verð 6,0-6,2 mlllj. Álfheimar: Um 120 fm 4-5 herb. íb. á 5. hæð. Nýtt gler, Danfoss. Glæsii. út- sýni. Ljósheimar: 4ra herb. ib. á 6. hæð. Verð 4,6-4,6 mlllj. Kambsvegur — sórhœð: 4ra-5 herb. efrí sérhæð ásamt nýjum bflsk. Laus í Júnf nk. VerS 6,7 millj. Lindargata: 4ra herb. göð fb. á efri hæð. Gott geymsluris. Sérinng. Verð 3,7-3,8 mlllj. Hlfðar: 4ra herb. mjög góð risib. Nýtt tvöf. gler, þak o.fl. Verð 4,6 mlllj. Seljabraut: 4ra herb. góð fb. é 1. hæð ásamt stæði i bílgeymslu (innan- gengt). fb. er laus nú þegar. Verð 4,8-5,0 mlllj. Eirfksgata: Rúmgóð og björt kjfb. nýstandsett. Sérinng. og hiti. Verð 3,2 m. Seivogsgata: Efri liæð og ris. Glæsil. standsett 3ja herb. ib. Bilskrétt- ur. Verð 3,7 millj. 3ja herb. Leirubakki: 3ja herb. vönduð ib. á 1. hæð ásamt auka herb. í kj. Verð 3,7 millj. Hjarðarhagi: 3ja herb. rúmg. íb. á 4. hæð. Svalir útaf stofu. Verð 4,0 millj. Laus í júní. Dalsel: 3ja-4ra herb. mjög góð Ib. á 3. hæð. Glæsil. útsýni. Stæði i bflag. Verð 4,3 mlllj. Ásbraut: 3ja herb. vönduð ib. á 2. hæð. Verð 4,0 mlllj. Kaplaskjólsvegur: 3ja herb. góð fb. á 2. hæð. Verð 4,2-4,3 mlllj. EIGIVA MIDLIMN 27711 ÞINGHOLISSTR/ETI 3 Sverrir Kiistiimon, solustjoti - Porl eil ur Guðmundsson. solum, Þorolfur Halldoisson, looji. - Unnstrinn Bcek. htl„ simi 12320 28444 OKKUR BRÁÐVANTAR EIGNIR Á SKRÁ. SKOÐUM OG VERÐMETUM SAMDÆGURS. 2ja herb. FR0STAF0LD. Tilb. u. trév. LAUGARASVEGUR. Ca 75 fm. GRETTISQATA. Ca. 70 fm. Sórþvh. KEILUGRANDI. Ca 60 fm. Bilskýli. BARMAHLlÐ. Ca 70 fm. Kj. HULDULAND. Ca 85 fm. Toppíb. ASPARFELL Ca 65 fm góð ib. RANARGATA. Ca 65 fm. 2. hæö. SKÚLAGATA. Ca 47 fm. Kj. TRYGGVAGATA. Einstakllngsíb. 3ja herb. FROSTAFOLD. Tilb. u. trév. ÞÓRSGATA. Ca 110 fm. Toppfb. MNGHOLTSBRAUT. Ca 85 fm. SUNDLAUGAVEGUR. Ca 85 fm. Ris. SÖRLASKJÓL Ca 80 fm. Gðð ib. AUSTURSTRÖND. Ca 85 fm. Bflsk. ÍRABAKKI. Ca 80 fm. Sérþvottaherb. ENGJASEL Ca 95 fm. Bílskýli. HRAFNHÓLAR. Ca 95 fm. Glæsil. KEILUGRANDI. Ce. 110 fm. Bflsk. NÝLENDUGATA. Tvær fb. Lausar. MNGHOLTSSTRÆTI. 65 fm. Sérínng. SÓLVALLAGATA. Ca 85 fm. 3. hæö. BERGSTAÐASTRÆD. Einbhús. 4ra-5 herb. NJALSGATA. Ca 110 fm. Alft nýtt. REYNIMELUR. Ca 100 fm. Endafb. KLEPPSVEGUR. Ca 110 fm m/aukah. SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR. Ca 110 fm. SÓLVALLAGATA. Ca 126 fm. 3. hæð. TJARNARSTÍGUR. 130 fm m/bílsk. Raðhús ASBÚÐ GB. Ca 200 fm. Tvöf. bflsk. TUNGUVEGUR. Ca 135 fm. Gott. STAÐARBAKKI. Ca 180fm. Glæsieign. HOFSLUNDUR. Ca 140 fm og bilsk. SKEIÐARVOGUR. Ca 170 fm. Endaraðh. EIGtMASALAIM REYKJAVIK HÖFUM KAUPANDA að 2ja herb. íb. I miðborginni eða Vest- urbænum. Góð áhv. lán æskil. 1,0 millj. verður greidd við undirskríft samnings. HÖFUM KAUPANDA að góðri 4-5 herb. fb. Gjarnan f Háaleit- is- eða Hliðahverfi. Einnig vantar okkur svipaða ib. f Selásnum. Góðar útb. geta veríð i boði. HÖFUM KAUPANDA að rúmg. raðhúsi í Austurborginni. Gott verð og góð útb. i boði fyrir rétta eign. HÖFUM KAUPENDUR eð 2ja herb. fb. GJarnan í Árbæjar- eða Breiðholtshv. Einnig vantar okkur 4ra herb. fb. i sömu hverfum. Góðar útb. i boði. HÖFUM KAUPANDA að góðu einbhúsi á höfuðborgarsvæð- inu. Fyrir rétta eign er gðð útb. og gott verð i boði. EIGNASALAN REYKJAVIK í ingólfsstræti 8 fSími 19540 og 19191 Magnús Einarsson. Einbýli LOGAFOLD. Ca 200 fm. Toppeign. SMÁRAFLÖT. Ca 200 fm. Toppeign. HRINGBRAUT. Ca 280 fm. Tvöf. bilsk. LÆKJARFIT. Ca 170 fm. Bflskúr. BOLLAGARÐAR. Ca 200 fm i smíðum. ¦vELTUSUNDI 1 ¦SJMI 28444 lc ¦ f- HÚSEIGNIR &SKH» Daníel ArruMon, tögg. fast., /ÍP HelgiSteinflrimsson.söluíTJÓri. *** Höföar til .fólksíöllum starfsgreinum! \Wf 62-20-30{gf- ^-^LEIRUBAKKI LJ Góð 3ja herb. ib á 1. hæð ásamt aukaherb. í kj. Verð 4,2-4,3 millj. FREYJUGATA Glæsil. 3ja herb. íb. við Freyjugötu. Mikið endurn. Góð- ur frág. Verð 4,5 millj. HRAFNHÓLAR Glæsil. 3ja herb. íb. á 5. hæð. Góð sameign. Frábært útsýni. Laus 1. ágúst. Ákv. sala. KAMBASEL Skemmtil. 4ra herb. ca 120 fm íb. á neðri hæð. Aðeins tvær íb. um inngang og garð. Að öðru leiti allt sér. Verð 5,3 millj. NJÖRVASUND Vorum að fá í sölu skemmtilega efri hæð í þrib. ca 130 ásamt risi. 2-3 svefnherb., tvöf. stofa. Skemmtil. eign. Gott útsýni. Bílsk. Ákv. sala. TÓMASARHAGI Mjög skemmtileg ca 150 fm hæð í þríbhúsi. Stórar stofur, 3 svefnherb. Gott eldhús og bað. Þvottaherb. í íb. Stórar suðursv. Bílsk. Ákv. sala. Verð 8,5 millj. SAFAMÝRI Efri sérh. ca 170 fm samtals 7 herb. Stórar stofur. Suðursv. Arinn. Bílsk. Verð 9,5 millj. BRAUTARÁS Skemmtil. vandað raðhús á góðum stað. Um er að ræða 6-7 herb. íb. 187 fm. Tvöf. 40 fm bílsk. Eignask. mögul. Laus í júní. Mjög ákv. sala. BÆJARGIL Skemmtil. ca 200 fm einbýli ásamt bílsk. Selst rúml. fokh. Verð 5,2 millj. ÞINGÁS - NYTT Mjög skemmtil. einb. sem er hæð og ris. Samtals 187 fm brúttó. Bílsk. 35 fm. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan. •2? 622030 *S?14120 -2? 20424 *Sf miostööin HÁTÚNl 2B STOFNSETT1958 Sv/einn Skúlason hdl. Ef] ¦ *ÍM4.fcfc**UW. n
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.