Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 26

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 26
26 MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 5. MAÍ 1988 Syngur Pólýf ónkórinn að hausti?: Líf kórsins hangir á bláþræði þótt heilsa mín fari dagbatnandi - segir Ingólfur Guð- brandsson stjórnandi Pólýfónkórsins „SEM betur fer er ég heilsuhraustur og ég minnist þess ekki að sefing hafi fallið niður hjá mér vegna veikinda á 30 starfsárum Pólýfónkórsins. Þessi skyndflegu veikindi voru voðalegt reið- arslag," sagði Ingólfur Guðbrandsson, stjórnandi Pólýfónkórsins, er Morgun- blaðið leitaði frétta varðandi framtfð Pólýfónkórsins. „Ég gerði mér enga grein fyrir hvað var á seyði. Ég kenndi mér að vfsu meins um morguninn á loka- æfingu með Sinfónfuhljómsveitínni. Hún hljómaði stórkostlega og ég kvaddi þessa góðu spilara með þakklæti og tilhlökkun til hljómleikanna sfðar um daginn. Ég hélt að þetta væri aðeins þreytuverkur f baki sem mundi jafna sig. Ég átti tvær stundir til hvfldar. En kvalirnar urðu stöðugt óbærilegri og það stóðst á endum að mér var ekið f ofboði á Landspftalann um það leyti sem flytiendur fylltu sviðið í Háskólabíói og hljómleikarnir áttu að hefjast. Þetta er dapur endir á 30 ára starfi, sem vissulega hefur oft verið blómlegt og hefur skflið spor eftír sig, þótt fleiri hefðu mátt sýna þvf einhverja umbun áður en að þessu kom. En ég hef fundið itiíHnn hlýhug og velvild núna. Einhverjir eiga eftír að sakna þess þegar þessi hljómur deyr fyrir fullt og allt. En kannski þarf maður bókstaflega að deyja sjálfur áður en fólk áttar sig á hvað lagt var f sölurnar," sagði Ingólfur ennfremur. „Læknar ráðleggja mér að fara rólega næstu vikurnar. Eg trúi því að ég nái fullri heilsu og starfskröftum á ný enda eðlis- hraustur og á mörg verkefni óleyst enn. Ég minnist þess sem barn að hafa beðið til guðs dag hvern, að lff mitt mætti láta sem mest gott af sér leiða fyrir aðra. Margar óskir og draumar hafa ræst, en ekki verður sagt að þjóðfélagið hafi fleytt undir mig né viðleitni mfna. Hvað sem Pólýfónkórnum lfður hugkvæmist kannski einhverjum að hagnýta lffsreynslu mfna og lffsorku áður en ég er allur." Ekki lengur farið ímínavasa Ingólfur var spurður hvort þetta þýddi að framtfð kórsins væri ráðin? „Stjórn Pólýfónkórsins hefur leitað til Sinfóníuhljómsveitar íslands um möguleika á að halda Sönglistahátfð Pólýfónkórsins sfðar f vor en ekki reyndist hægt að koma henni fyrir vegna annarra verkefna. Einnig var leitað til Listahátfðar f Reykjavík. Var það sama sagan, að þar var heldur ekki rúm fyrir þennan tónlistarviðburð. Enn er beðið svars frá Sinfónfuhljómsveit íslands um möguleika á samstarfi eða fyrirgreiðslu um að halda hljómleikana f haust. Fjárhagur kórsins var bágur fyrir og nema skuldir hans nú um tveimur milljónum króna vegna starfseminnar f vetur. Er þó allt starf kórs- ins og stjórnandans unnið f sjálfboðavinnu og ekki metið til fjár. Ónefhdur maður hef- ur gert upp eldri skuldir kórsins vegna hljómleikahalds, hljómplötuútgáfu, tónleika- Ingólfur Guðbrandsson Morgunblaðið/RAX ferða til útlanda, meðal annars á erlendar listahátíðir og svo framvegis. Lítilsháttar fjárstuðningur Reykjavfkurborgar er góðra gjalda verður, en nægir ekki einu sinni til nótnakaupa og framlag rfkisins er núll. Þakka ber nokkrum fyrirtækjum, sem sendu kórnum og mér persónulega hlýjar afmælis- kveðjur með fjárupphæð, en hún hrekkur skammt upp f skuldir. Nú bíðum við og sjáum hvað setur. Það er greinilega ekki þakklátt verk á íslandi að fórna lffi sfnu f að þjóna list og fegurð." Aðspurður um hvað gera þyrfti til að kórinn gæti starfað áfram sagði Ingólfur meðal annars: „Það er utanaðkomandi að- stoð, uppörvun og fjármagn. Það verður ekki lengur farið ofan í mína vasa eftir því. Eru þrjátíu ár ekki nóg á eigin kostnað?" Varðandi þá spurningu hvaðan Pólýfón- kórinn gæti vænst fjármagns sagði Ingófl- un „Starfsemi á borð við þá sem Pólýfónkór- inn hefur innt af höndum nýtur víðast hvar erlendis bæði opinberra styrkja og framlaga ýmissa fyrirtækja, sem líta á það sem skyldu sfna að verja árlega einhverjum hluta arð- semi sinnar til að styrkja list og menningu. Þetta viðhorf er nærri óþekkt á íslandi enn sem komið er. Að sjálfsögðu þyrftu fyrir- tæki að njóta skattfrfðinda á móti, sem jafn- gilda framlagi til slíkra menningarmála." Óskaverkefnið er Edduóratoría Jóns Leifs Ingólfur var spurður hvort hann ætti sér einhver óskaverkefni á sviði tónlistarinnar, sem honum hefði ekki enn unnist tími til að leysa: „Það er gamall draumur að geta frum- flutt stærsta tónverk, sem íslendingur hefur samið til þessa dags og ég tel vera einstakt í sögu tónlistarinnar í heiminum. Það er Edduóratoría Jóns Leifs. Árið 1982 gerði ég tilraun með því að flytja þrjá þætti þessa magnaða verks í hljómleikaferð Pólýfón- kórsins til Spánar. Viðtökur áheyrenda og ummæli gagnrýnenda báru þess vott að verkið vakti óhemju athygli. Það er eins og sprottið beint upp úr náttúru landsins sjálfs og kyngikrafti elds og ísa, birtu jöklanna og hinna fslensku vornátta. Mér finnst ekki vansalaust að íslendingar láti aðrar þjóðir um að frumflytja þessa gersemi og í raun geta engir gert því skil aðrir en íslendingar sjálfir, svo samrunnið er það þjóðarsálinni og sérkennum landsins. En þétta verk er stórt í sniðum og kröfuhart í flutningi og enginn einstaklingur, né fjárvana kór, er þess umkominn að koma því á framfæri öðruvísi en til komi ríflegur stuðningur úr opinberum sjóðum, jafnvel bæði íslenskum og erlendum, til dæmis úr samnorrænum menningarsjóði. En kannski látum við Svíum eða öðrum nágrannaþjóðum eftir að taka að sér íslenska menningarforystu." Ingólfur bað að lokum fyrir kveðjur og þakkir til allra þeirra sem sýnt hefðu Pólý- fónkórnum áhuga og velvild á þessum „síðustu og verstu tímum," eins og hann orðaði það. „Fyrir áratug síðan stóð til að leggja starfið niður fyrir fullt og allt. Þá varð tónlistarástríðan öllu öðru yfirsterkari, svo að enn hjarir kórinn, en lff hans hangir á bláþræði þótt heilsa mfn fari dagbatn- andi," sagði Ingólfur, en hann var á förum til Seoul í Suður-Kóreu til að undirbúa ferð íslendinga þangað vegna Ólympfuleikanna í sumar. Alþjóðahvalveiðiráðið: Fimm Islendingar á fund vísindanefndar FIMM íslenskir vísindamenn fara á fund vísindanefndar Al- þjóöahvalveiðiráðins sem hefst í San Diego í Bandaríkjunum 6. þessa mánaðar og lýkur 19 maí. íslensku vísindamennirnir eru Jóhann Sigurjónsson sjávarlíffrœðingur, Þorvaldur Gunn- laugsson tölfræðing-ur, Kjartan Magnússon stœrðfræðingur, Gfsli Víkingsson líffrœðingur og Alfreð Árnason erfðafrœð- ingur. Að sögn Jóhann Sigurjónssonar leggur íslenska sendinefndin mikið af rannsóknargögnum fyrir vfsindanefndarfundinn, bæði varð- andi umfangsmiklar talningar á hvölum á Norður-Atlantshafinu á sfðasta ári og aðrar hvalarann- sóknir íslendinga. Jóhann sagði að á fundinum yrði væntanlega undirbúin heildarúrvinnsla á öllum þeim gögnum sem söfhuðust við hvalatalninguna en auk íslendinga tóku Færeyingar, Norðmenn og Spánverjar þátt í talningunni. Sú úrvinnsla yrði væntanlega í haust. Jóhann sagði að engar grund- vallarbreytingar yrðu lagðar fram á vísindaáætlun íslendinga sem lögð var fram árið 1985 og gilti fyrir árin 1986-1989, eða þann tíma sem bann við hvalveiðum í atvinnuskyni er í gildi. Samkvæmt áætluninni er gert ráð fyrir að veiða árlega 80 langreyðar, 80 hrefnur og 40 sandreyðar. Rannsóknastofnun landbúnað- arins vill leigja Reykhólabúið Rannsóknastofnun landbúnað- arins hefur auglýst sauðfjárbú til- raunastöðvarinnar á Reykhólum tíl leigu frá næstu fardögum. Þor- steinn Tómasson forstjóri RALA segir að ákveðið hafi verið að leiga tilraunastöðina vegna fjár- hagserfiðleika RALA. Mikill halli hefði verið af rekstri tilrauna- stöðvanna og væri stofnunin að reyna að aðskilja búrekstur og rannsóknastarf semi með þvf að leigja búskapinn. Þorsteinn sagði að RALA hefði ákveðið að einbeita sér að upp- byggingu einnar tilraunastöðvar f sauðfjárrækt, á Hesti í Borgarfirði, Morgunblaöií/RAX Á blaðamannafundi Félags fasteignasala f gær: Talið frá vinstri: Sveinn Skúlason, stjórnarmaður f Félagi fasteignasala, Þórolfur Halldórsson, formaður félagsins, og Jón Magnússon, stíórnarmaður í Félagi fasteigna- sala. Félag f asteignasala: Ny skjöl í fasteignavið- skiptum tekin í notkun þannig að þar yrði miðstöð tilrauna- starfs í sauðfjárrækt. Sótt hefði ver- ið um leyfi til sauðfjárveikivarna til að flytja Reykhólastofninn þangað. Á Reykhólum hefur verið lögð áhersla á ræktun hreinhvíts fjár- stofn8 og gerðar rannsóknir á hon- um. Þorsteinn sagði að með auglýsing- unni væri verið að kanna hvort ein- hverjir einstaklingar treystu sér til að reka búið á hagkvæmari hátt en' hægt væri hjá ríkisstofnun sem bundin væri af kjarasamningum rfkisstarfsmanna. Tilraunastarfsemi yrði áfram á Reykliólum, meðal ann- ars f jarðrækt. FÉLAG fasteignasala kynntí á blaðamannafundi f gær ný skjðl f fast- eignaviðskiptum sem f élagið hefur látíð útbúa og tekin verða f notkun f dag. Skjðlin hafa fengið staðfestíngu dómsmálaráðuneytisins en þau eru byggð á ákvæðum laga um fasteigna- og skipasðlu frá 1986 og 1987. Skjöl þessi eru m.a. söluumboð sem er skriflegur samningur mflli selianda fasteignar og f asteignasala um sölutilhögun viðkomandi eignar. I söluumboðinu er m.a. kveðið á um hlutfall sölulauna, hvernig eignin skuli auglýst, hver greiði auglýsingarnar, gildistfma umboðsins, greiðslustað kaupverðs, öflun gagna vegna söluy f irlits og upphæð skoð- unargjalds en gjaldið er nýmæli. Skoðunargjaldið er 5.600 krónur og það verður dregið frá söluþóknun ef af sölu verður. Þórólfur Halldórs- son, formaður Félags fasteignasala, sagði að áhrif gjaldtökunnar yrðu m.a. þau að fólk léti ekki fasteigna- sala skoða fasteignir sfnar nema það væri ákveðið í að selja þær. í söluum- boðinu væri tekið fram að viðkom- andi fasteignasali auglýsti einungis einu sinni á sinn kostnað á venjuleg- an hátt í eindálki og það myndi trú- lega fækka fasteignaauglýsingum. Dómsmálaráðuneytið gefur út sérstakt löggildingarskjal til þeirra fasteignasala sem uppfylla skilyrði nýju laganna um fasteignaviðskipti. Samkvæmt lögunum skal fasteigna- sali leggja fram ábyrgðartryggingu sem greiðir allt að 2,5 milljónir króna vegna hvers einstaks tjónsatviks sem hann, eða starfsmaður hans, veldur með gáleysi í starfi. Heildarfj- árhæð vátryggingarbóta vegna allra tjónsatvika innan hvers vátrygging- arárs getur þó ekki orðið hærri en 7,5 milljónir króna. Fasteignasali skal einnig leggja fram sjálfskuldar- ábyrgðartryggingu sem greiðir allt að 3 milljónir króna vegna bóta- ábyrgðar sem fellur á hann vegna brots sem hann, eða starfsmaður hans, fremur af ásetningi eða stór- felldu gáleysi í starfi. Félag fasteignasala var stofnað árið 1983 og stofnfélagar voru 17 en félagsmenn eru nú 45 talsins. Þorri fasteignasala á höfuðborgar- svæðinu og fasteignasalar á Akur- eyri, Akranesi og Selfossi eru í Fé- lagi fasteignasala, að sögn Þórólfs Halldórsonar, formanns félagsins.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.