Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 17

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 17
MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 5. MAÍ 1988 17 fcs tengingu byggðarlaga og styttingu vegalengda. Hugmynd þessi fellur mjög vel að þörfinni á hækkuðu þjónustustigi og stækkun markaðs- svæða, auk þess sem hálendisvegir myndu opna nýjar víddir í ferðamál- um. Sérstakt skipulagsmarkmið með þessu vegakerfi er að styrkja Akur- eyri, Selfoss og Egilsstaði sem mið- stöðvar í sínum fjórðungi, og tengja þessa þrjá kjarna og þessa þrjá fjórðunga stystu og beinustu leiðir. Með þessu fáum við nokkra sam- virkni þessa 70 þúsund íbúa svæð- is, — svæðis þar sem samvirkni getur varla talist nokkur f dag. En það er enn eitt sem gæti áunnist með hálendisvegakerfinu. Þetta nýja atriði krefst þó ýmissa skýringa og leiðréttinga á rang- hugmyndum, áður en það er kynnt. Ranghugmyndin er sú, fyrst og fremst, að við áttum okkur ekki á hvað landið er í raun lítið. Háar km-tölur á hlykkjóttum hringvegin- um hafa þar mikil áhrif. Raun- veruleg vegalengd frá Reykjavík til Akraness er t.d. 19 km en ekki 109 km. Vegalengdir á sjó, útfyrir ystu annes, eru Ifka langar og seinfarn- ar. Þannig er t.d. sjóleiðin Reykjavík-Akureyri 700 km en loftlínan aðeins 250 km. Þríðja ástæðan fyrir ranghug- myndum okkar um stærð landsins er sú, að á algengustu gerð heims- korta — á Merkator-kortunum — teiknast lönd því stærri sem þau eru nær pólunum. Þetta er vegna þess að við þessa kortagerð er „teygt" á kúlufletinum til að hann breiðist út sem slétt blað. J6n Björnsson mælingaverk- fræðingur reiknaði það út fyrir mig að vegna þessa er ísland sýnt á Merkator-korti um 5,3 sinnum stærra að flatarmáli en það f raun- inni er (2,3 sinnum of langt á hvorn kant). Með þessar litlu stærðir landsins í huga er fróðlegt að bera saman hverskonar flutningakerfi anna flutningum f mun stærri lðndum. Við þessa athugun kemur m.a. í ljós að mikill hluti vöruflutninga fer mjög víða fram með vöruflutn- ingabfium allt upp að 1000 km vegalengdum. Og f löndum með góða vegi fljúga menn að jafnaði ekki vegalengdir sem eru undir 300 km. Gaman er að athuga að f Banda- rfkjunum, þar sem eru milli 4000 til 5000 km milli stranda, fara allm- iklir vöruflutningar fram með flutn- ingabflum og jafnvel fólksflutning- ar líka, þ.e. með rútubflum. Þessar ábendingar um stærðir og vegalengdir þjóna þeim tilgangi hér að benda á að með vegum með háum hönnunarhraða á hálendinu, erum við komin niður f eðlilegar einkabíla-, rútu- og flutningabfla vegalengdir. Leiðin Reykjavfk- Egilsstaðir, sem er með lengstu vegalengdum, yrði t.d. um 460 km, í stað 710 km í dag. Atriði sem skiptir máli f þessu sambandi er að hönnunarhraði get- ur ekki orðið hár á hringveginum nema með miklum tilkostnaði vegna mjós vegarstæðis, mjórra brúa, knappra beygja, hárra brekkna, og svo vegna þess að hann liggur víða f gegnum þéttbýlissvæði. Aftur á móti er auðvelt að hafa hálendisveg metra breiðari en ella, sem gerir hraða umferð mögulega. Með bundnu slitlagi á hálendisvegum mætti búast við styttingu aksturs- tfmans til Egilsstaða um helming, eða úr 10-12 tfmum í 5 til 6 tíma. Ljóst er að vetrarumferð um hálendisvegi er aðeins spurning um kostnað, og könnun sem ég hef gert sýnir að lfklega er hægt að leggja Sprengisands- og Vatnajök- ulsveg af hlutafélagi, sem fengi kostnað sinn til baka á 10 til 20 árum með vegatollum. Um frekari kostnaðar-, veður- fars- og tækniatriði er þessar hug- myndir varða, vfsast til ráðstefnu Verkfræðingafélagsins um hálend- isvegi á Hótel Loftleiðum á morg- un, föstudag. Höfundur er arkitekt og skipu- lagsfrseðiagur. Morgunblaðið/Árni Hclgason „Lambakjötið er f sókn", segir Sumarliði Ásgeirsson matsveinn á Hótel Stykkishólmi. Hótel Stykkishólmur: Þokkalega bókað en blikur á lofti Styklushólmi. HÓTELSTJÓRINN í Stykkis- hólmi, Sigurður Skúli Bárðar- son, er bjartsýnn fyrir sumarið. Hann segir að þokkalega sé bókað en blikur á lof ti. TU dœm- is hljóti verkfall verslunar- manna að setja strík í reikning- inn. Þá þyki útlendingum dýrt að ferðast um ísland, sérstak- lega maturinn sem hækkað haf i m.a. vegna álagningar sölu- skatts. Sigurður telur einnig að áform íslendinga um utanlands- ferðir í ár dragi úr f erðalögum íslendinga um eigið land. Meira var að gera á hótelinu í vetur en oftast áður á þessum árstfma. Þar hafa verið haldnir fjölmennir fundir og ráðstefnur. Matsveinar hótelsins segja að það veki athygli að lambakjötið sé f sókn hjá gestum hótelsins, það Fiskeldi í gr ennd við Reykjavík Atvinnumálanefnd Reykjavíkur efnir tíl fundar um fiskeldi f grennd við Reykjavík föstudaginn 6. maf f Kristalssal Hótels Loftleiða og hefst hann kl. 13.30. Fundurinn er haldinn í framhaldi af ráðstefnu um sama efni, sem nefndin gekkst fyrir 16. október f haust, en hún var mjðg vel sótt og þótti ta- kast vel. Að þessu sinni verður fjallað um reynsluna af fiskeldinu í vet- ur, einkum með hliðsjón af því, hvað unnt sé að gera til að draga úr tjóni í sjókvíum vegna kulda og ísmyndunar. Samkvæmt nýlegum upplýsing- um Veiðimálastofnunarinnar eru um 30 fiskeldisstöðvar skráðar í Reykjavík og á Reykjanesi af 113 skráðum stöðvum hérlendis. Utvarpsstjora- skipti á Rót JÓN Helgi Þðrarinsson hefur tekið við starfí útvarpsstjóra á Útvarp Rót, frá 1. maí, en Þór- oddur Bjarnason fékk þá leyfi frá þeim störfum f óákveðinn tíma. Jón Helgi hefur starfað við Út- varp Rót sem dagskrárgerðarmað- ur. hafi verið sérstaklega vinsælt f vetur. Sigurður Skúli hótelstjóri segir að rekstur hótelsins hljóti að verða erfiður á þessu ári. Kostnaðurinn aukist meira en tekjurnar og verði að grípa til ráðstafana til að bregð- ast við þvf. „Þó að ekki sé allt gott framundan er ég alltaf bjart- sýnismaður," sagði Sigurður Skúli. Árni hágæðalyftar- arnir eru liprir og umfram allt níðsterkir Efþúertílyftarahugleið- ingum, hafðu þá sam- band við okkur. Verð á BKC lyfturum er ótrúlega hagstætt. T.d. kostar 2.5 tonna raf- magnslyftari aðeins 1680þús. kr.*með söluskatti. O ¦**» hí- Síðumúla 37, Reykjavik, sími 91-688210. Teiex: 3096 Is Is. Telefax:91-688615. * Miðað við gengi hinn 27. april sl. Samtök félagsmálastjóra gangast fyrir mál- þingi um hamingjuna dagana 6.-7. maí nk. í Borgartúni 6, Reykjavík. D A G S K R Á: Setning: ÓlöfThorarensen, félagsmálastjóri. Hamingjan ogíífsreynslan: Dr. Broddi Jóhannesson, kennari., Hugmyndirfrœðigreina um hamingjuna: Eyjólfur Kjalar Emilsson, heimspekingur. ÞórirKr. Þórðarson, guðfrœðingur. Anna Valdemarsdóttir, sálfræðingur. Reynsla af hamingjunni: Gunnar Þorsteinsson, forstöðumaður. Jóhann Pétur Sveinsson, lögfrœðingur. N.N., unglingur. Hamingjan og verðmætamatið: Páll Skúlason, heimspekingur. Hamingjan ogöriögiiu Jón Bjömsson,félagsmálastjóri. Hamingjan og stjórnmálin: Svanur Kristjánsson, stjórnmálafrœðingur. Hamingjan og skáldskapurinn: Vigdis Grimsdöttir, rithöfundur. Þuríður Guðmundsdóttir, rithöfimdur. PALLBORÐSUMRÆÐUR: Öllum er heimil þátttaka meðan húsrúm leyfir. Sjá neðar. ítengslum við málþingið gangast samtökinjafnframtfyrir námskeiði um stefnur og aðferðir i meðferð alkóhólisma á Islandi, œtlaðfagfólki ogöðrum seni áhuga kynnu að hafa. Námskeiðþettahefst 5. maioglýkurumhádegió. maí, áður en málþingið hefst. D A G S K R Á: Akóhólismi sem sjúkdómur: Óttar Guðmundsson, laknir. Meðferðartilboð ríkisspitalanna: Jóhannes Bergsveinsson,lœknir. Meðferðartilboð SÁÁ: Þórarinn Tyrfingsson, læknir. Ólikar meðferðarstefnur. Vísir að samanburði: Magnús Skúlason, geðiœknir. Eftirmeðferðarúmeði og áfangastaðir: Jón Guðbergsson, áfengisfulltrúi. Áfengismeðferð og unglingar: Ómar H. Kristmundsson, unglingafulltrúi. Sjálfshjálparsamtök alkóhólista og aðstandenda: N. N. Alkóhólismisemfjölskyldusjúkdómur: Kristin Waage, félagsfrœöingur. Bðrn alkóhólista: María Játvarðardóttir, félagsráðgjafi. Alkóhólismiogfélagsþjónustan: Bragi Guðbrandsson, félagsmálastjóri. Heiti erindanna sem hér eru tilfœrð eru ekki höfund- anna, heldur tilraun tilaðskilgreinaefniþeirra. Höfund- ar munu nefna þau á annan vegenþennan. Móttaka námskeiðsgesta hefst 5. maikl. 12.00á 4. hœð íBorgartúni 6, en dagskrá námskeiðskl. 13.00 Móttaka málþingsgesta hefst 6. maíkl. 12.00 á sama stað en dagskrá málþings kl. 13.00. Þátttökugjalderkr. 3000,- fyrirmálþingiðeitt, kr. 3000,-tyrir námskeiðið eitt en kr. 5000. - fyrir bæði. Greiðist við komu. Dagskrá þessi er birtmeð fyrirvara um hugsanlegar breytingar. Nánari upplýsingareru veittará Félagsmálastofnun Kóþavogs, simi 91-45700 eða á Félagsmálastofnun Akureyrar, simi 96-25880. Samtökfélagsmálastjóra.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.