Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 49

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 49
8861 ÍAM .ð flUOAQUTMMrq taklAJ91»íUDíiOM . MORGUNBLAÐIÐ, FIMMTUDAGUR 5. MAÍ 1988 Of 49 Skal dilla barni, svo bíði það ró? - eftírDavið Erlingsson Kæra Morgunblað, Þakka þér fyrir að senda mér ósk um gleðilegt sumar og biðja mig að hafa „sól í sinni" ganga með „bros í augum". Vandamálin blasa að vísu við. En þau eru fyrst og síðast verkefni, sem takast þarf á við, og hluti af tilveru okkar sem þjóðar og einstaklinga." Þú sérð að ég gríp þessi orð upp úr leiðaranum þínum á sumardag- inn fyrsta. Það er ekki oft ég hef stundir til að lesa þig, en nú er ég haldinn og við rekkjubrík af f aralds- kvefi í fyrsta skipti á þessum „vetri", og þá verður mér nú þetta fyrir, að lesa leiðarann þinn. Þá ber svo að, að ég heyri nokkuð af því sem suðar og sveimar í andrúmi þessara orða þinna, og mér þykir ekki annað bróðuriega heiðarlegt en ég tjái þér það. Ég heyri: Vanda- málin eru (bara) verkefni og (fast- ur) hluti af tilverunni (og hvað er þá að vera að fást um þau nú? Það verður að gera hvort eð er — en skyldi ekki mega duga að gera það á morgun?). Einmitt það?, spyr ég þig. Núna, þegar erfiðleikar blasa sannarlega við, verkfall er orðið staðreynd, auðsældarár nokkur í Hólmavík: 9,5 milljóna króna tap á rekstri KSH Laugarhóli, Hjnraarfirði. AÐALFUNDUR Kaupfélags Steingrímsfjarðar á Hóhnavík var haldinn laugardaginn 30. aprfl og heúnsóttu hann f ulltrúar frá öllum deildum kaupfélagsins auk stjórnar þess. Á árinu varð um 9,5 milljóna króna tap á rekstri KSH í heild, en ágóðinn á sl. ári var híns vegar um 5,8 milljónir. Ágóði varð á rekstri verslana en mest tap varð hinsveg- ar á frystihúsinu eða rúmar 15 milljónir. Segir kaupfélagsstjórinn, Jón E. Alfreðsson, svo í skýrslu sinni: „Hraðfrystihúsið á Hólmavík er nú gert upp með 15.175 þúsund króna tapi en var gert upp með 288 þúsund króna hagnaði í fyrra. Halli af rekstri ökutækja er 761 þúsund en var 399 þúsund í fyrra. Pakkhús er gert upp með 325 þúsund króna tapi á móti 36 þúsund f fyrra. Slát- urhús er gert upp með 196 þúsund króna tapi en skilaði 3.426 þúsund króna hagnaði árið á undan. Aðal- verslun á Hólmavfk skilar 2.330 þúsund króna afgangi á móti 1.705 þúsund f fyrra. Sameiginlegur rekstur er með 4.153 þúsund krón- ur í hagnað nú er var 116 þúsund {fyrra. Félagið {heild er með 9.487 þúsund króna rekstrarhalla nú en hagnaður í fyrra var 5.841 þúsund. Slátrun hjá félaginu sl. haust var 18.382 stk. á moti 19.245 árið áð- ur. Meðalþungi dilka var 16,40 kg á móti 16,17 kg í fyrra. Innifalið í sláturfjárfjölda eru 2.823 stk. sem slátrað var fyrir Kaupfélag ísfirð- inga og 405 stk. sem slátrað var fyrir Framleiðnisjóð Iandbúnaðar- ins." Þess má þó geta að meðal ann- ars greiddi KSH 246 aðilum laun á árinu sem námu 45,103.000 krón- um. Mest varð fjárfestingin í nýju verslunarhúsi sem tekið verður { notkun á næstu vikum. Nam hún ellefu miHjónum og fimm hundruð þúsundum króna. Fundinn sóttu 19 kjörnir fulltrúar úr deildum auk stjórnar. - SHÞ röð hafa verið misnotuð hrapallega, og augljós er þrenging valkosta okkar fram undan. Skuldirnar sem standa í vegi fyrir æskilegri þróun þjóðfélags okkar hafa hreint ekki minnkað nóg, — ef þær hafa þá ekki bara haldið áfram að hlaðast upp. Nýverin aflahrotuár hefur mis- skiptingin á sameiginlegum tekjum okkar aukizt mjög ískyggilega, vegna þess að það hefur sannarlega mistekizt — enn eina ferðina — að stjórna þjóðfélaginu bærilega. Ég þykist vita, að það hljóti að hvarfla að þér ekki síður en mér, hvort ríkis- stjórnin, sú sem við höfum nú, sé ekki orðin ónýt til þess að halda áfram. En hví ertu þá að bera fram fyr- ir mig og þjóðina þetta léttlætis- fals? Eg þykist vita að þú hugsir, að slíkt viljum við heyra, í samræmi við boðskap sem talsvert er uppi í tímanum og vel mætti orða í kjör- orð eða trúboðorð: Við erum bjart- sýn og skulum vera það, og þetta heyri ég þá ekki betur en þú látir merkja, að við skulum líta á eigin- leg og alvarleg vandamál sem hversdagsleg og sem hálfgildings aukaatriði sem lengi megi fresta til morguns. Að mínu takmarkaða viti væri erfitt að draga það sem að er í stjórnarfari okkar betur saman í eina staðhæfingu en með því að segja einmitt það sem í hugarfars- afstöðu leiðarans þíns felst: Ráð eru ekki tekið {tíma. Og í beinu fram- haldi hljóta þá að hvarfla að mér spurningar: Ertu sléttmáll og viltal- aður orðberi að reyna að selja sig með slíku við götunnar horn? Elleg- ar flón? Það síðarnefnda tel ég hreint ekki koma til mála. Og næst er óhjákvæmilegt að spyrja, hvort þú lítir sjálft á þig sem ruggudilli þjóðarbarnanna fyrir þá sem valds- ins forsjá halda í höndum sér (og þykir gott meðan svo er sem nú er „Ég- vildí mega vænast meiri heiðarleika í hugsun leiðandi dag- blaðs þjóðarinnar. Um leið er ég svo bjartsýnn að trúa, að þú eigir andlegft þroskamegn til að bæta þig." og lítið minnkar neyzlubægsla- gangurinn, sem veitir auðræðið til þeirra valda)? Þessi spurning er um sjálfsvitund þína, því að ekki þarf að spyrja um orð þín, sem áður voru hér lesin. Andi þeirra og merk- ing bendir syo eindregið til þess, að þú sért til (—að einhverju leyti sem ég treysti mér ekki til að af- marka hér—) til þess að dilla rugg- unni, hvort sem þú veizt það sjálft eða ekki, vilt það sjálft eða ekki. Eins og góðum vini sæmir að gera er ég að biðja þig að spyrja sjálft þig þessara undirstöðuspurninga um veru þína. í leiðaranum þeim arna segir þú í rauninni lítið annað en almenn bjartsýnisorð. Þú tjáir ást þína og okkar allra á sumrinu og sumar- landinu sem við eigum heima {. Við eigum reyndar heima í því líka á hörðum vetri og í vorhreti. En mig rekur reyndar minni til áþekkra ástarorða og hjá þér einu sinni i útvarpaðri alþingisræðu hjá Steingrími nokkrum Hermannssyni. Það var fyrir nokkrum árum og einmitt á tíma þegar verulega horfði illa i efnahagsrekstri landsins, og nefndur Steingrímur átti að vísu sinn stjórnmálamannshlut í því, hvernig komið var. Nu kvað hann vera vinsælasti stjórnmálamaður landsins, svo að þar er ekki leiðum að líkjast. Viljinn að trúa því — og sú trú sjálf, að heimur fari batnandi og sé nú betri en var, er afar sterk og virk á okkar dögum og hefur verið það áður á ýmsum tímabilum. Þessi trú má heita goðsögn (mýþa), og á hana er hægt að leika og beita henni fyrir sig. Þú segir: „Aðstæður okkar eru allt aðrar og stórum betri en fyrr til að lifa góðu lífi í landinu, sem forsjónin hefur lagt okkur upp í hendur." Þetta er vísu réttmæli, En rétt á undan í sama viðfanginu segir þú líka: „Á þeirri tíð, þegar landsmenn sóttu allt sitt í atvinnu- vegi sem háðir voru veðurfari, féll ekki aðeins búsmali, heldur og mannfólk þegar þann veg áraði." Mikið er það sem við höfum til leið- ar komið í þessu blessaða landi, og ekki erum við litlir kallar, Hrólfur minn. Hér sé ég ekki betur en að goðsögniri sé orðin óefaður og sjálf- sagður undirstöðusannleikur hjá þér. Ætli ekki hefði sett að þér bæði hugsun og hik, hefðir þú farið að fullyrða það í beinni fullyrðingu, sem þú fullyrðir reyndar líka hér, en bara með skírskotun til þess sem við vitum öll og trúum: Skírskotun til goðsagnar? Ég ætla þér ekki það varúðarleysi, að þú mundir segja það afdráttarlausum orðum, að við eigum ekki allt undir veðurfari, reyndar. Það er óneitanlegt, að það eigum við í raun og veru, þrátt fyrir það að áhrif minni háttar sveiflna i lff okkar séu nú ekki al- veg eins bráð og bein og áður var. Staða okkar gagnvart náttúruöfl- unum er því óbreytt, Náttúran get- ur sem hægast máð okkur út úr sér, og mörg eru alkunn merki þess, að við séum sjálf á góðri leið að neyða hana til þess. En þú skírskot- aðir til blekkingar sem býr yfir sannfæringarmætti þess sjálfsagða, goðsagnarinnar. Eiginlega finnst mér ekki fallegt af þér að fara þann- ig að, að leyf a goðsögninni að hugsa fyrir þig í staðinn fyrir að gera það sjálfur. Með því móti dillaðirðu rugg- unni, lagðir þitt af mörkum til að halda þjóðarbarninu fjölhöfðaða í værð og ró. Ég vildi mega vænast meiri heiðarleika í hugsun leiðandi dagblaðs þjóðarinnar. Um leið er ég svo bjartsýnn að trúa, að þú eigir andlegt þroskamegn til að bæta þig. Spurningar mínar um veru þína og tilvistarvanda benda líka á annan, stærri tilvistarvanda, sem einnig kallar á almenna um- ræðu, nl. tilvistarvanda þjóðar og hvernig hún vill hafa það þjóðfélag sem hún skapar sér. Gleymdu ekki ábyrgð þinni, þeirri að eiga þátt í mótun hugarfars, í umhugsun al- mennings um þjóðfélag sitt. í slíkri allsherjarumræðu þarf líka að ræða um ábyrgð og hlutverk blaðanna, og því er ég reyndar ekki aðeins að biðja þig þess að þú lítir svolítið í eigin barm, kæra Morgunblað, heldur bið ég um miklu meira og treysti því að margir mundu taka undir þá bæn og raunar kröfu. Auk trúar minnar á þroskamegn þitt veit ég líka að þú hefur eitt íslenzkra dagblaða efnalegt bol- magn til verulegs batnaðar. Þess vegna gerist ég tryggur að senda þér þessar ádrepur með batnaða- róskum og þakklæti mínu fyrir sumarkveðjuna. Breiðholti 22. apríl 1988. Höfundur er kennarilíslenzku við Háskóla íshmds. KAUPMANNAHOFN 14x1 viku FLUGLEIDIR -fyrír þig- :¦ Næstu Brottfarir 1988: maí 10—22 júní 3-12-24 júlí 3-15-24 ágúst 5—14—26 sept. 4—16—25 okt. 7-28 nóv. 4—11 des. 20 Gististaðir: 13 daga 22 daga 10 daga 22 daga Verð frá kr. 28.420.- (2 fullorðnir, 2 börn í íbúð) Royal Magaluf Royal Cristina Marina, Park Royal Playa de Palma Royal Jardin del Mar FERÐASKRIFSTOFA HALLVEIGARSTÍG 1 SÍMAR 28388 - 28580 CHNERSCLUB
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.