Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 05.05.1988, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ, FMMTUDAGUR 5. MAÍ 1988 35 Kynna ferðir um ísland í Upplýsingamiðstöð ferða- mála, Ingólfsstræti 5, verður haldiii kynning á ferðum um ísland auk kynningar á Færeyj- um og Grænlandi dagana 6.-8. mai nk. Kynningin er hugsuð til að hveýa íslendinga til að ferðast um eigið land, en auk þess er ætlunin að kynna starfsfólki í ferðaþjón- ustu hvaða þjónusta er í boði víðs vegar um landið. Stefnt er að því að föstudaginn 6. maí verði sýningin aðeins opin fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu en laugardag og sunnudag verði opið fyrir almenning. Kynning fer fram á vegum Ferðamálasamtaka landshlutanna auk þess sem starfsfólk Upplýs- ingamiðstöðvar ferðamála mun vera við kynningu. Hljómsveitin Frakkarnir, sem spilar á tónleikum í Lækjartungli i kvöld. Tónleikar í Lækjartunglí TÓNLEIKAR verða f Lækjar- tungli, Lækjargötu 2, í kvöld kl. 22 og standa til kl. 1. Hljómsveitin Frakkamir munu halda sfna aðra tónleika á þessu ári en þeir voru endurreistir eftir þriggja ára hlé í febrúar sl. Nýr söngvari syngur nú með hljóm- sveitinni. Frakkana skipa söng- konan Lolla, Björgvin Gfslason, sem spilar á gftar og syngur, Þorleifur Guðjónsson spilar á bassa og syngur og Gunnar Erl- ingsson sem spilar á trommur. Micky Dean kemur í fyrsta skipti fram einn síns liðs og flytur „rapp"-tónlist. Auk þess kemur fram gesta- hljómsveitin „Stuvsuger" sem leikur framsækna rokktónlist. (Úr fréttatílkymungu) Þorskverð lágt á Bretlandsmarkaði VERÐ á þorski er lágt í Bretlandi um þessar mundir, frá 53 krón- um upp í 63 fyrir hvert kíló. Yerð á karfa hefur verið misjafnt f Þýzkalandi, á þriðjudag fór það yfir 70 krónur, en lækkaði nokk- uð á miðvikudag. Verð fyrir ýsu er gott og þokkalegt fyrir grálúðu. Vigri RE seldi á þriðjudag og miðvikudag 340 tonn, mest karfa og grálúðu. Heildarverð var 20,1 milljón króna, meðalverð 59,12. Þetta er í fyrsta sinn, sem skip selur fyrir meira en 20 milljónir króna í einu, en samtals seldi Vigri fyrir 869.000 mörk. Metið í mörk- um í einstakri sölu er hins vegar 1.090.000. Börkur NK seldi sömu daga 174 tonh, mest þorsk í Grimsby. Heild- arverð var 11,5 milljónir króna, meðalverð 65,78. Meðalverð fyrir þorsk f farmi Barkar var 63,69 krónur. Hólmanes SU seldi sömu daga í Hull, en síðdegis í gær höfðu ekki borizt upplýsingar um söluna. Á þriðjudag voru seld í Bret- landi 244 tonn af gámafiski héð- an. Heildarverð var 13,6 mill.iónir króna, meðalverð 55,94. Þorskur fór að meðaltali á 53,94, ýsa á 89,48, koli á 53,12 og grálúða á 50,83. í gær voru seld 405 tonn úr gámunum fyrir samtals 24 milljónir króna, meðalverð 59,95. Þorskur fór að meðaltali á 53,84» ýsa á 88,52, koli á 52,32 og grá- lúða á 43,95. Greinargerð Þjóðhagsstofnunar um horfur í atvinnurekstri: Hallarekstur sjávarút- vegs eykst enn á árínu HALLAREKSTUR botnfiskveiða og -vinnslu mun halda áfram að aukast á þessu ári, ef miðað er við síðustu spár Þjóðhagsstofn- unar um verðlags- og launabreyt- ingar, óbreytt gengi krónunnar og óbreytt markaðsverð á botn- fiskafurðum. Þetta kemur fram f greinargerð Þjóðhagsstofnunar um stöðu og horfur f atvinnu- rekstri utan höf uðborgarsvæðis- í greinargerðinni kemur fram að áætlanir í aprfllok sýna að afkoma sjávarútvegs hefur vershað mjög að undanförnu og að frysting sé nú rekin með rúmlega 10% halla, saltfiskverkun með tæplega 3% hagnaði og vinnslan í heild með 6% halla. Halli í botnfiskveiðum er áætlaður tæplega 2%. Ef litið er á botnfiskveiðar og -vinnslu sem eina heild er áætlað að hallinn sé 6% f hlutfalli við tekjur. Hagnaður var í þessum greinum 1986 og 1987. í greinargerðinni segir að einkum þrennt valdi þessum umskiptum: mikil hækkun innlends kostnaðar, verðlækkun á botnfiskafurðum er- lendis og samdráttur afla. Áætlanir hafa ekki verið gerðar um aðrar atvinnugreinar en ÞjÓð- hagsstofnun segir að afkoma ætti að hafa verið góð í verslun miðað við veltutölur tveggja undanfarinna ára þótt miklar fjárfestingar kunni Morgunblaðið/Theodór Kr. Þórflarson Byrjað er á byggingu stjórasýslutuiss f Borgarnesi. Husið verður byggt úr steinsteyptum einingum sem framleiddar eru hjá Loftorku hf. f Borgarnesi. Á myndinni er verið að hffa einingarnar af flutningabfl á byggingarstaðnum við Bjarnarbraut. Stjórnsýsluhús byggt í Borgarnesi að hafa ryrt útkomuna. Fataiðnaður á í miklum erfíðleikum og flest er talið benda til að rekstrarstaða ann- ara samkeppnisgreina f iðnaði hafi versnað mikið vegna mikilla inn- lendra kostnaðarhækkana. Einnig hefur samkeppnisstaða ferðaiðnað- ar versnað. Þá kemur fram í grein- argerðinni að landbúnaður hefur verið rekinn með halla árin 1985 og 1986. » ? » Leiðrétting í forystugrein blaðsins í gær segir, að borgarstjóri hafi á mánudag sett „fyrstu" skolpdælustöð borgarinnar af stað. Þetta er ekki rétt. Reykjavíkurborg rak fyrir þrjár dælustöðvar. Tvær aflminni en sú sem var að koma til sögunnar við Laugalæk eru reknar, önnur f Selás- hverfi og hin í Breiðholti. Árið 1985 tók Reykjavíkurborg f notkun nokk- uð stóra dælustöð á Gelgjutanga. Sú stöð var hin fyrsta af fimm, sem byggja þarf vegna hreinsunar norð- urstrandar borgarinnar. Grínmyndin ,,Fyrirborð"í Bíóhöllinni BÍÓHÖLLIN sýnir nú kvik- myndina „Fyrir borð" (Overboard). Leikstjóri er Garry Marshall og með aðal- hlutverk fara Goldie Hawn, Kurt Russell, Edward Herr- mann og Katherine Helmond. Jóhanna Stayton þarf að bfða í snekkju sinni meðan gert er við hana f smábæ einum. Hún fær bæjarsmiðinn til að smfða fyrir sig skáp en þeirra viðskipt- um lýkur með því að hún fleyg- ir honum f sjóinn. Þegar hún verður fyrir þvf sjálf að detta í sjóinn og vakna upp í spítala algjörlega minnislaus grípur eiginmaður hennar til þess ráðs að segja ekki hver hún er til að' verða frír og frjáls en smiðurinn heldur þvf fram að hún sé kona ¦. sfn til að hefna sfn á henni. Hann flytur hana í kofann sinn og þar þarf hún að vinna hús- verk og sjá um fimm syni hans. Þegar hún fréttir sannleikann um fortfð sína stendur hún frammi fyrir því að þurfa að velja á milli eiginmannsins og smiðsins. (Or f réttatUkynningu) ¦5F7//; Goldie Hawn og Kurt Russell f hlutverkum sfnum f grínmyndinni „Fyrir borð" sem sýnd er f Bfóhöllinni. Ekkert miðar í kennaradeilunni Borgarnesi. BYRJAÐ er á byggingu tveggja hæða skrifstofuhúss við Bjarn- arbraut f Borgarnesi. Fyrirtæk- ið Loftorka hf. byggir og sér um allar framkvæmdir. Húsið verður um 1.457 fermetrar að stærð, byggt úr steinsteyptum einingum sem framleiddar eru hjá Loftorku hf. f Borgarnesi. Að sögn Konráðs Andréssonar forstjóra Loftorku hf. er húsið kallað stjórnsýsluhús á þessu stigi. Kemur það til af því hvað margar ríkisstofnanir verða þar til húsa. Stofnanimar eru Fræðsluskrif- stofa Vesturlands, Svæðisstjórn Vesturlands, útibú Veiðimála- stofnunar á Vesturlandi, Fast- eignamat ríkisins, Samtök sveitar- félaga á Vesturlandi auk Verk- fræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf. f Borgarnesi. Sagði Konráð að óraðstafað væri ennþá um 300 fermetrum f húsinu. Aðspurður kvaðst Konráð áætla að húsið yrði afhent um næstu áramót. Yrði þvf skilað fullfrá- gengnu að utan og tilbúnu undir tréverk og málningu að innan. Einnig yrði lóð fullfragengin og bflastæði malbikað. Arkitekt húss- ins er Finnur Björnsson en burðar- þolsteikningar gerðar af Verk- fræðistofu Sigurðar Thoroddsen hf. í Borgarnesi. - TKÞ EKKERT hefur miðað í átt tíl samkomulags f kjaradeilu Kenn- arasambands íslands og fjár- málaráðuneytisins, að sögn Svan- hildar Kaaber, formanns KÍ. Sfðasti fundur aðila var árang- urslaus, en hann var haldinn á manudaginn var. Svanhildur sagði að Samninga- nefhd ríkisins hefði óskað eftir öðr- um fundi, en hann hefði ekki verið tfmasettur. Hún legði hins vegar mikla áhérslu á að af honum yrði fyrir stjórnarfund f KÍ á fðstudag- inn kemur. Hún sagði að ekki kæmi til greina fyrir kennara að ganga til samninga á grundvelli þeirra hugmynda sem Samninganefnd rfkisins hefði lagt fram á fundinum á mánudag. Staðan f viðræðum Hins íslenska kennarafélags og ríkisins er óbreytt. Sfðasti fundur aðila var á miðvikudaginn fyrir viku sfðan og hefur annar fundur ekki verið boð- aðm*. * * * Enginleyfitil gámaútflutnings HORFUR er á, að offramboö verði á þorski og karfa á fersk- fiskmörkuðum í Vcstur-Evrópu í næstu viku og verð falli niður fyrír gíldandi viðmiðunarverð Efnahagsbandalags Evrópu. Af framangreindri ástæðu hefur utanríkisráðuneytið ákveðið, að engin leyfi verði veitt til útflutnings á þorski og karfa í gámum á þessií markaði frá og með mánudegi 9. maí og til mánudags 16. maí nk.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.