Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 12
12 '-' i ,ijt.j.( '. a m :r K'J&flQte MÖRGÚNBLÁÐTÐ MIÐVIKÚDÁWR "227NÖVEMBEE "1989 " SKOFAN ^, 685556 fasthgnaívuðljCjin r?7 r>n Vr W ww w w SKEIFUNNM9-4. HÆÐ C^J rff LÖGMADUR: MAfiNUSHIl MARSSON .\w/. JON MAGNUSSON HRL. LOGMAÐUR: JON magnusson'hrl. ERUM FLUTT I NYTT OG GLÆSILEGT HUSNÆÐI I SKEIFUNNI 19, 4. HÆÐ STELKSHÓLAR - BÍLSK. BERGSTAÐASTRÆTI Magmís Hilmarsson, Svanur Jónatansson, Eysteinn Sigurðsson, Jón Magmísson hxl. Einbýli og raðhus KRINGLAN Endaraðhús á tveimur hæðum 131 fm nettó. Góð verönd í suð-austur. Fráb. staðsetn. Verð 12,2 millj. Áhv. nýtt lán frá hús- næðisstj. LYNGBERG - HF. Fallegt nýtt einb. á einni hæð 142 .fm með innb. bílsk. Góður staður. Frág. og snyrtil. eign. Ákv. sala. Verð 12,2 millj. DALSBYGGÐ - GBÆ Höfum í einkasölu glæsil. einbhús á tveimur pöllum ásamt kj. 212,2 fm nettó. Fallegar sérsmíðaðar innr. Tvöf. bílsk. Hiti í bíla- plani. Stór og falleg lóð. Verð 15,2 millj. ÁLFTANES Fatlegt einbhús á einni hæð ásamt 80 fm bílsk. á fráb. stað v/Bessastaðatjörn. Hálfur hektari lands fylgir. Fráb. útsýni. Ákv. sala. Laust strax. BRATTHOLT - MOSBÆ Fallegt parh. sem er kj. og hæð ca 160 fm. Vandaðar innr. Góður staður. Falleg ræktuð lóð. Verð 8,5 millj. BUGÐUTANGI- MOSBÆ Glæsil. einbhús á tveimur hæðum 274 fm nettó ásamt ca 100 fm óinnr. rými.Glæsil., sérsmiðaðar innr. Góöur bílsk. Fráb. útsýni. Ákv. sala. Verð 14,0 millj. Falleg ib. á 1. hæð 93 fm nettó ásamt bilsk. Suðvestursv. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Verð 6,8 millj. SKÓGARÁS Falleg 6 herb. íb. hæð og ris 140 fm ásamt bílsk. Frábært útsýni yfir borgina. Ákv. sala. Verð 8,5 millj. SAFAMÝRI - JARÐHÆÐ Mjög falleg ca 115 fm séríb. á jarðhæð í þríbh. Allt sér. Góður garður. Verð 7,2 millj. KJARRHÓLMI Falleg íb. á 4. hæð 90 fm nettó. Suðursv. Þvhús í íb. Fallegt útsýni. Verð 5,8 millj. ORRAHÓLAR Glæsil. 5 herb. 123 fm nettó ib. sem er hæð og kj. á 1. hæð í lyftubl. Stórar suð_ursv. Park- et. Góðar innr. Húsvörður. Verð 7,3 millj. VESTURBERG Falleg 4ra herb. íb. á 4. hæð (3. hæð). Fráb. útsýni. Mikið áhv. Verð 5,7 millj. HRAFNHÓLAR Falleg 4ra herb. íb. á 5. hæð i lyftubl. Góð sameign. Hagst. lán áhv. Verð 5,6 millj. SNORRABRAUT Falleg 117 fm efri sérh. ásamt 50 fm geymslurisi sem mögul. er að nýta sem íbrými. 3ja herb. MAVAHLIÐ Falleg 3ja herb. íb. í risi i fjórbýli. Mikið endurn. íb. Sérhiti. Ákv. sala. Getur losnað fljótt. Verð 4,5 millj. Góð einstaklíb. í risi 30 fm að innanmáli í timburh. Ákv. sala. HVASSALEITI Falleg 2ja herb. íb. í kj. ca 44 fm. Verð 3,5-3,6 millj. HRÍSATEIGUR Falleg íb. í kj. 44 fm nettó. Mikið endurn. íb. Verð 3,2 millj. I smíðum VIÐARÁS Falleg raðhús á einni hæð 170 fm. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Bílsk. fylgir. Teikn. og uppl. á skrifst. Verð 6,7 millj. FANNAFOLD Raðh. á einni hæð 165 fm með innb. bílsk. Skilast pússað að utan með gleri og frág. þaki. Fokh. að innan. Grófjöfnuð lóð. Verð 6,2 millj. GERÐHAMRAR - EINB. Höfum í einkasölu einb. á einni hæð 170 fm ásamt 30 fm innb. bílsk. Afh. múrað að utan m/frág. þaki, fokh. að innan. Grófj. lóð. SVEIGHÚS Einb. á einni hæð 137 fm ásamt 25 fm fcj/lsk. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. VESTURBÆR - KÓP. Erum með til sölu i grónu hverfi i Vesturbæ Kóp. falleg raðhús teiknuð af Guðfinnu Thordarson. Húsin afh. fullb. að utan, fokh. innan í nóv. eða tílb. u. trév. um áramót. Gott lán frá seljanda getur fylgt. VEGIMA MIKILLAR SOLU VANTAR OKKUR ALLAR STÆRÐIR FASTEIGNA Á SKRÁ. SKOÐUM OG VERÐMETUM EIGNIR SAMDÆGURS. - SKÝR SVÖR - SKJÓT ÞJÓNUSTA. SELASHVERFI Glæsil. raðh. á tveim hæðum 200 fm með innb. bílsk. Frábært útsýni. 4 svefnherb. Vandaðar innr. Ákv. sala. Verð 11,5 millj. BOLLAGARÐAR Höfum í einkasölu fallegt endaraðh. ca 200 fm með innb. bilsk. á góðum stað við Bolla- garða. Verð 12,2 millj. GARÐABÆR Fallegt einb. á einni hæð ca 130 fm ásamt ca 30 fm bílsk. Falleg ræktuð lóð. Verð 10,2 millj. NÖNNUSTÍGUR - HFN. Snoturt einb. (timburh.) á tveimur hæðum 144 fm nettó. Góður staður. Ákv. sala. Bílskréttur. Verð 7,0 millj. DALATANGI - MOS. Fallegt raðh. á tveim hæðum. Ca 150 fm. Innb. bílsk. Falleg ræktuð lóö. Ákv. sala. Góð eign. LOGAFOLD - EINB. Glæsil. 290 fm einbh. á tvelmur hæðum. Vandaðar innr. Grásteinsflísar á gólfum. Tvöf. bílsk. Húsið er ekki fullb. Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Verð 14,0 millj. SELTJNES - RAÐHÚS Vorum að fá í einkasölu störgl, ca 200 fm raðhús á tveimur hæðum á einum besta stað á norðanverðu Nesinu. 30 fm ný sól- stofa. Stórgl. útsýni. Verð 12,7 millj. REYKJAVEGUR - MOSBÆ Fallegt einbhús á einni hæð. Parket á gólf- um. Ákv. sala. Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð. Verð 10,6 millj. ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Glæsil. 300 fm einbhús m. fallegum innr. tvöf. bílsk. ca 60 fm. Falleg ræktuð lóð mjög „privat" í suður. Góður rpögul. á tveimur ib. Ákv. saía. 4ra-5 herb. og hæðir MIÐBORGIN Glæsil. íb. í tvíb. hæð og ris 151 fm nettó. Fráb. staðsetn. Ákv. sala. GRETTISGATA Höfum til sötu tvö samtengd 60 fm pláss, Tilvalið til að gera úr 4ra herb. íb. Ákv. sala. ORRAHÓLAR - BÍLSK. Falleg 5 herb. íb. á 2. hæð í Iriilli blokk ásamt bilsk. 4 svef nherb. Ákv. sala. Verð 7,7-7,8 millj. FLÚÐASEL - BÍLSKÝLI Falíeg íb. á 1. hæð 111 fm nettó ásamt herb. í kj. og bílskýli. Suðursv. Ákv. sala. Verð 6,3 millj. DALSEL - BÍLSKÝLI Falleg íb. á 2. hæð 108 fm nettó ásamt bílskýli. Suðaustursvalir. Þvottah. innaf eldh. Fráb. útsýni. Aukaherb. í kj. fylgir. Verð 7,0 millj. FURUGRUND Mjög falleg 3ja herb. íb. á 2. haeö í 2ja hæða blokk. Suðursv. Fráb. stað- setn. Ákv. sala. Verö 5,3 míllj. ÞINGÁS - SELAS RAUÐALÆKUR Góð 3ja-4ra herb. íb. í fjórb. í kj. 85 fm. Sérhiti. Sérinng. Sérbílast. Fráb. staður. Ákv. sala. Laus fljótl. Verð 4,7 millj. GAUKSHOLAR Falleg íb. á 3. hæð I lyftubl. Gott út- sýni. Ákv. sala. Verð 4,6 millj. TJARNARGATA Falleg 3ja herb. íb. í kj. í þríb. 75 fm nettó (87 fm brúttó). IMýl. innr. í eldhúsi. Ákv. sala. Góöur staður. Verð 5,2 millj. AUSTURBRÚN Falleg íb. í kj. 83 fm nettó. Lítið niðurgr. og snyrtil. íb. á frág. stað. Ákv. sala. Verð 4,8 millj. LEIRUTANGI - MOSBÆ Falleg íb. á jarðhæð í fjórb. 96 fm. Sérlóð. Snyrtil. og falleg íb. Allt sér. Ákv. sala. Áhv. gott lán frá húsnæðisstj. Sérbilastæði. Verð 5.7 millj. HOFTEIGUR Mjög falleg og mikið endurn. íb. i kj. í þríb. ca 80 fm nettó. Snyrtil. innr. Nýtt gler. Verð 4.8 millj. 2ja herb. KVISTHAGI Höfum i einkasölu mjög njmg. risib. 66 fm nettó í fjórb. á þessum eftirs. stað í Vest- urbæ. Fallegt útsýni. Ákv. sala. Verð 4,4 míllj. HRAUNBÆR Falleg íb. á 4. hæð, efstu, 54 fm nettó. Suðursv. Góðar innr. Nýtt bað. Áhv. gott lán frá húsnæðisstj. 2 millj. Ákv. sala. Getur losnað strax. Verð 4,3 millj. KRUMMAHÓLAR Falleg íb. á 2. hæð 56 fm nettó í lyftubl. Þvhús á hæðinni. Snyrtil. íb. Áhv. gott lán frá húsnæðisstj. Verð 4,2-4,3 millj. SPÓAHÓLAR Falleg íb. á 3. hæð 54 fm nettó. Suðursv. Verð 4 millj. NJÁLSGATA Snotur 2ja-3ja herb. ib. á 1. hæð i þríb. Sérinng. Ákv. sala. Getur losnað fljótt. Verð 3,3-3,4 millj. KLEPPSHOLT Mjög falleg 2ja-3ja herb. íb. á jarðhæð. Nýjar, fallegar innr. Nýir gluggar. Laus strax. Ákv. sala. Höfum í einkasölu þetta glæsil. einbhús sem er 175 fm ásamt sólstofu, 36 fm bílsk. og 60 fm rými í kj. 4 svefnherb. Skilast fullb. að utan, fokh. að innan. LINDARBYGGÐ - MOS. Fallegt parhús á einni hæð 160 fm ásamt bílskýli. TiJb. u. trév. að innan, fulJb. að ut- an. Til afh. fljótl. Verð 7,9 millj. HJARÐARLAND - MOS. Höfum í einkasöiu glæsil. parh. 183 fm á tveimur hæðum ásamt bilsk. Afh. fullb. ut- an, tilb. u. trév. innan í mars-apríl 1990. Verð 7,8 millj. DVERGHAMRAR - BÍLSK. Höfum í einkasolu fokh. neðri sérhæð (jarð- hæö) 172 fm ásamt 25 fm bílsk. íb. er í dag fullb. að utan, fokh. að innan. Híti kominn. Áhv. nýtt lán húsnstj'órn. SVEIGHÚS - EINB. Höfum til sölu einbhús 163 fm ásamt 41 fm bílsk. Afh. tilb. að utan, fokh. að innan, gróf- jöfnuð lóð. Teikn. og nánari uppl. á skrifst. DALHÚS Höfum til sölu endaraðhús 182 fm á tveim- ur hæðum. Afh. fullb. að utan, fokh. innan, grófjöfnuð lóð. Bilsk. Teikn. á skrifst. GRAFARVOGUR - ÚTSÝNI Höfum til sölu giæsilegar 2ja-5 herb. ibúöir á einum besta stað í Keldnaholti. Bílskúrar geta fylgt. Afh. tilb. u. trév., sameign fullfrág. Húslð er nánast fokh. í dag og tilb. til veðsetningar. FANNAFOLD Höfum til sölu 5 raðhús á einni hæð. Skil- ast fullb. að utan m/gleri og útíhurðum, frág. þaki, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Annað SKEIFAN Vorum að fá til sölu atv.-, skrifstofu- og verslunarhúsn. Um er aö ræða 600 fm atv- húsn. í kj. 700 fm verslhúsn. á 1. hæð og 400 fm skrifsthúsn. á 2. og 3. hæð. Mögul. á góðum grkjörum. FAXAFEN Höfum til sölu 200 fm verslhæð ásamt 1000 fm skrifsthæð. Tilb. til afh. nú þegar. Mögul. á mjög hagkv. grkj. LYNGHÁLS Höfum til sölu mjög glæsil. nýtt atvhúsn. við Lyngháls. Mikil lofthæð. Þrjár innkdyr. Mjög hagst. lán áhv. Uppl. skrifst. Askriftarsíminn er 83033 GRAFARVOGUR Til sölu tæpl. 300 fm vel staðsett hús sem er á tveimur hæðum. Mögul. á 2 litlum ib. á neðri hæð. Góður bilsk. Verð 15,0 millj. RAUÐÁS Stórglæsil. ca 272 fm endaraðh. á tveim- ur hæðum auk baðstlofts. Innb. bílsk. 5 svefnherb. MÖg vandaðar innr. Glæsil. útsýni. Hús í sérfl. Verð 14,5 millj'. SELTJNES Til sölu óvenju glæsil. ca 315 fm parh. Arinn ístofu. Gufubað. Stórtómstunda- salur í kj. Vandaðar innr. Verð 15,0 millj. UNUFELL Gott endaraðh. á einni hæð ca 140 fm ásamt 24 fm bílsk. 4 svefnherb. Stórar stofur. Fallegur garður í suður. Áhv. ca 2,4 millj. hagst. lán. Verð 9,3 millj. BARMAHLÍÐ Til sölu góð neðri sérh. ca 100 fm. Á hæðinni eru stofur, gott eldh m/þvottah. innaf, 2 rúmg. herb. og bað I kj. herb. m/snyrtingu. Bílsk. 32 fm er innr. sem íb. Góður garður. Suðursval- ir. Verð 8,0-8,2 millj. LÆKJARFIT - GARÐABÆ Til sölu ca 110 fm góð íb. á jarðh. Sér inng. 4 svefnherb. Mikið endurn. ib. Eignarlóð. Bilskréttur. Litið áhv. Verð 5,2-5,4 millj. RAUÐILÆKUR Til sölu ca 120 fm íb. á 2. hæð. Mjög góð staðsetn. Góð lóð. Ákv. sala. HRAUNBÆR Til sölu mjög góö 115 fm íb. ó 1. hæð. Saml. stofur, eldh. m/nýrri innr. Á sér- gangi eru 3 herb. og bað. Suðursvalir. Sérherb. í kj. m/sameiginl. snyrtingu. Verð 6,6-6,8 millj. LUNDAR- BREKKA Góð 4ra herb. endaib. á 3. hæð. Par- ket. Þvottaherb. á hæðinni. Geymsla í íb. Verð 6,1 millj. EIRÍKSGATA Til sölu góð ca 100 fm íb. á 2. hæð. Saml. stofur, 2 herb., eldh. og bað. Geymsluris yfir íb. Parket. Áhv. veð- deild 2,7 millj. Verö 6,8 millj. ESPIGERÐI Til sölu ca 140 fm íb. á tveimur haeöum 6. og 7. hæð. Tvennar svalir. Glæsil. sameign. Ákv. sala. Mögul. á skiptum á góðri 3ja herb. íb. í Háaleitishverfi. Verð 9,4 míllj. SUÐURHÓLAR Til sölu björt og góð ca 100 fm íb. á 3. hæð. Fallegt útsýni. Suðursvalir. Góð sameign. Ákv. sala. Verö 5,8 millj. DALALAND Til sölu falleg íb. á 1. hæð. Ákv. sala. Verð 5,9 millj. FRAMNES- VEGUR Vorum aö fá í sölu góða ib. á 1. hæð. íb. er ca 110 fm. Parket. Þvottah. í ib. Góðar innr. Ákv. sala. HLUNNAVOGUR Til sölu góð ca 82 fm risíb. lítið undir súð. Lokuð gata. Ról. staður. Ekkert áhv. Verð 5,0 milllj. REKAGRANDI Til sölu falleg ca 90 fm íb. á tveimur hæðum. Parket á allri íb. Góðar suður- svalir. Bílskýli. Áhv. veðdeild ca 1,2 millj. Verð 6,8 millj. • REYNIMELUR Til sölu ca 80 fm íb. á 1. hæð ásamt góðum bílsk. Verð 6,0 millj. HÖFÐABAKKI Til sólu skrifstherb. m/sameiginl. kaffi- stofu og snyrtingu. Seljast hvert fyrir sig eða sem stærri heild. Um er að ræða ca 700 fm á 2. og 3. hæð. Hent- ar vel fyrir margs konar rekstur. Afh. tilb. u. trév. Sameign frág. að mestu. Til afh. mjög fljótl. Nánari uppl. á skrifst. VANTAR i Höfum verið beðnir að útvega ca 150 fm verslhúsnæði ásamt einhverju lager- húsnæði v/Laugaveg eða Skólavörðu- stíg. Nánari uppl. á skrifst. rfGIIOLT -2*29455 HRAUNHAMARhf a a fasteigna-og 1 skipasala a| Reykjavikurvegi 72. ¦ Hafnarfirði. S-54511 Vantar allar gerðir eigna á skrá - mikil eftirspurn. Höfum kaupanda að 5 herb. sérhæð með bílskúr. í smíðum Suðurvangur. Aðeins er eftir ein 3ja herb. íb. og tvær 4ra herb. íbúðir. Til afh. í maí. Verð frá 5940 þús. Stuðlaberg. Til afh. 156 fm parh. á tveimur hæðum. Tilb. u. sandspörslun og máln. Bílskréttur. Áhv. 1,6 millj. Stuðlaberg. 131 fm raðh. á tveimur hæðum auk bílsk. Mögul. að taka minni eign uppí. Verð 6,0 millj. Fagrihvammur. 166 fm 6 herb. hæð og ris. Til afh. fljótl. Verð 7,6 millj. Setbergsland. Fuiib. ib. 2ja, 3ja, 5 og 6 herb. Til afh. í maí nk. Uppl. og teikn. á skrifst. Verð frá 5950 þús. Einbýli - raðhús Suðurgata - Hf. 157 fm einbhús á tveim hæðum. Neðri hæð er endurn. Gott útsýni. Nýtt húsnstjl. 3 millj. Mjög góður garður. Verð 9,2 millj. Lyngberg. 110 fm parh. ásamt bílsk. 2 svefnherb. Áhvíl. ca. 3 millj. Verð 8,5 millj. ÞrÚðvangur. M/ög fallegt 188,5 fm einbhús auk 40 fm bílsk. Fallegar innr. Mögul. á aukaib. i kj. Skipti mögul. á 3ja eða 4ra herb. íb. Klettahraun. Mjög fallegt 176 fm einbhús auk 48 fm bílsk. Verð: Tilb. Breiðvangur - nýtt parhús. Glæsil. fullbúið 176 fm parhús á 2 hæðum auk 30 fm bílskúrs. Vandaðar innr. Einstök staðs. í hraunjaðrinum. Áhv. nýtt húsnlán. Skipti mögul. á 4ra herb. ib. Verð 14,2 millj. LjÓSaberg. Glæsil. 220 fm einbhús á einni hæð ásamt bilsk. Verð 14 millj. Stekkjarhvammur - laust. Mjög falleg 147,8 fm nettó endaraðhús auk bílsk. Fullb. eign. Verð 10 millj. ' Hraunhólar - Gbæ. Mikið end- urnýjað 203 fm parhús auk 45 fm bílskúrs á góðum stað. Skipti mögul. 5-7 herb. Kvíholt. Mikið endum. 5 herb. 145 fm neðri hæð auk bílsk. Skipti mögul. á 3ja eða 4ra herb. íb. Verð 9,5 millj. Suðurgata - Hf. Óvenju glæsil. 160 fm sérh. auk bilsk. Verð 11,8 millj. Breiðvangur - bílsk. Mjög faiieg 5 herb. 118 fm nettó ib. á 4. hæð. Verð 7,4 millj. Breiðás - Gbæ. Ca 140 fm 5 herb. efri hæð ásamt mjög stórum bílsk. Þarfnast lagfæringa. Verð 7,3 millj. 4ra herb. Klettagata. 99 fm nettó 4ra herb. efri hæð, allt sér. Ekkert áhvíl. Verð 5,8 m. Herjólfsgata - m/bílsk. Góð 112 fm efri hæð í tvibýli. Aukaherb. í kj. Manngengt ris með breytingarmögul. Suðursv. Hraunlóð. Verð 6,8 millj. Melás. Góð 110 fm jarðh. sem skipt- ist i 2 stofur og 2 svefnherb. 28 fm bílsk. Sérgarður. Verð 7,2 millj. Breiðvangur. 106 fm nettó 4ra-s herb. íb. á 1. hæð. Eign í sérfl. Laus fljótl. Verð 6,5 millj. Hjallabraut. Glæsil. 120 fm nettó 4ra-5 herb. ib. á 2. hæð. Nýjar innr. i allri ib. (parket, Ijós viður). Verð 6,7 millj. Álfaskeið - m. bílsk. Faiieg 100 fm 4ra herb. endaíb. á 1. hæð. Sérinng. af svölum. Áhv. 1,6 millj. Verð 6,3 m. 3ia herb. Laufvangur. Mjög falleg 3-4 herb. íb. á 2. hæð. Sér inng af svölum. Suð- ursv. Verð 5,4 millj. Laufvangur. Mjög falleg 3ja herb. íb. á 1. hæð. Aðeins 1 íb. á hæð. Skipti mögul. á 2ja herb. íb. á Miðvangi 41. Verð 6,3 millj. Hjallabraut. 100,8fmnettó3ja-4ra herb. íb. á 3. hæð. Verð 5,5 millj. Hringbraut - Hf. m/bílsk. Rúmg. 100,7 fm nettó 3ja-4ra herb. sérh. auk 24 f m bílsk. Gott útsýni. Verð 6,1 millj. Hellisgata. 61 fm 3ja herb. efri hæð. Stórar geymslur. Verð 4,2 millj. Hringbraut - Hf. 73 fm 3ja herb. efri hæð. Nýjar innr. Laus. Verð 5,5 m. 2ja herb. Miðvangur. Góð 2ja herb. íb. á 3. hæð. Verð 4,2 millj. Hverfisgata - Hf. 2-3 herb. risíb. Húsnæðislán 1 m. Verð 3,3 millj. Álfaskeið. Einstakl. íb. á 3. hæð. Iðnaðarhúsnæði: Heiiuhraun 120 eða 240 fm. Dalshraun 480 fm. Drangahraun 2x380 fm. Drangahraun 120 fm neöri hæð og 37 fm efri hæð. Magnús Emilsson, lögg. fasteignasali, Jp kvöldsími 53274. ¦¦

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.