Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 22.11.1989, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ MIÐVIKUDAGUR 22. NÓVEMBER 1989 13 VALHUS FASTEIGNASALA Reykjavíkurvegi 62 STUÐLABERQ Vorum að fá 6 herb. 166 fm endarað- hús a tveimur hæðum. Nær fullbúin eign ásamt fokh. bílsk. Áhv. nýtt hús- næðislán. VESTURBRAUT - HF. 5 herb. 125 fm einb. Töluvert mikið endurn. Áhv. nýtt húsnæðismálalán. ERLUHRAUN - EINB. Gott 5 herb. 128 fm pallbyggt einb. Innb. bilsk. SELVOGSGATA 5-6 herb. 140 fm einb. Bflsk. Áhv. nýtt húsetjl. Verð 7,7 millj. BRATTAKINN - PARH. 3ja herb. 70 fm parh. auk séreignar í kj. Verð 5 millj. SVIÐHOLTSVÖR Einb. á einni hæð ásamt bílsk. Afh. í núverandi ástandi. Áhv. 4 millj. í hússtjl. Verð 6 millj. FAXATÚN - GBÆ Vorum aö fá i einkasölu vel staðsett 5 herb. 130 fm einb. á einni hæö ásamt bílsk. Áhv. húsnæðismálalán. V. 10,5 m. VALLARBARÐ í BYGG. 6-7 herb. einb. Selst á fokh. stigi. LYNGBERG - PARH. Nýtt 110 fm parh. á einni hæð ásamt bílsk. Verð 8,5 millj. NJÁLSGATA - EINB. Eldra einb. sem er kj., hæð og ris sam- tals um 66,8 fm nettó. Verð 4,2 millj. STUÐLABERG - PARH. 130 fm parh. Afh. á fokh. stigi. V. 6,0 m. SUÐURGATA - í BYGG. 5 herb. 130 fm ibúðir í fjórb. ásamt innb. bilsk. Afh. tilb. u. trév. Teikn. á skrifst. SUÐURGATA - PARH. 212 fm parh. Afh. frág. að utan fokh. aö 'mnan. Verð 7,2 millj. DOFRABERG - „PENTHOUSE" Glæsil. 7 herb. 184 fm „penthouse"-íb. i jan. tilb. u. trév. að innan. ARNARHRAUN - 4RA Góð 4ra herb. 120 fm íb. á 1. hæð í fimmbhúsi. Nýl. parket á öllu. Innb. bnsk. Verð 7,5 míllj. KVÍHOLT - SÉRH. Góð 5 herb. 145 fm neðri hæð í tvíb. Bilsk. Góð staðsetn. Verð 9,5 millj. HÓLABRAUT - LAUS Góð 5 herb. 125 fm íb. auk 50 fm ris. Bílskúrsr. Áhv. langtl. Verð 6,5 millj. BREIÐVANGUR Vorum að fá 5 herb. 118 fm íb. á 4. hæð. Bílsk. Mjög góð eign m. suðursv. Verð 7,4 milfj. HJALLABRAUT Góð 4ra-5 herb. 122 fm endaíb. á 1. hæð. Suðursv. V. 6,7 m. SUÐURVANGUR Góð 4ra-5 herb. 113 fm nettó íb. á 2. hæð. Suðursv. V. 6,7 m. KELDUHVAMMUR 4ra-5 herb. 126 fm ib. Bílsk. Verð 7,2 millj. REYKJAVÍKURVEGUR 5 herb. 120 fm hæð og ris allt nýend- urn. 30 fm vinnuaðst. Verð 5,9 millj. BREIÐVANGUR Vorum að fá í einkasölu fallega 4ra herb. íb. á 2. hæð á góðum útsýnis- stað. Góð sameign. Verð 6,5 millj. SUÐURVANGUR Vorum að fá góða 4ra-5 herb. 125 /m endaíb. á 3. hæð. ALFASKEIÐ - M/BÍLSK. Góð 3ja-4ra herb. ib. á 3. hæð. Bílsk. ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSK. Góð 4ra herb. 110 fm íb. Bílsk. Laus strax. Verð 6,1 millj. HRAUNHVAMMUR - HF. 4ra herb. 86 fm efri hæð í tvíb. AHt sér. Verð 4,7 m. HVERFISGATA - HF. Góð 3ja herb. 80 fm ib. á 2. hæð. LÆKJARGATA - HF. Góð 3ja herb. íb. á efri hæð. Mikið endurn. Verð 4,5 millj. ÁLFASKEIÐ 3ja herb. neðri hæð ítvíb. Allt sér nema þvottah. Verð 4,5 m. NJÖRVASUND - RVK Nýinnr. og falleg 2ja-3ja herb. 67 fm íb. Sérinng. Verð 4,5 mlllj. ARNARHRAUN Góð 2ja herb. 54 fm nettó íb. á jarðh. Verö 4 millj. ÖLDUTÚN 2ja herb. 80 fm íb. Allt sér. Verð 4,2 m. ÖLDUSLÓÐ Falleg 2ja herb. 70 fm ib. á jarðh. Sér- inng. Verð 4,2-4,4 millj. SUÐURGATA - HF. Góð 30 fm einstklíb. á jaröh. í nýl. fjölb. BERGÞÓRUGATA Mjög snotur en ósamþ. einstaklib. Laus. Verð 2,2 millj. Gjörið svo vel að líta inn! jm Sveinn Sigurjónsson sölustj. é^ Valgeir Kristinsson hrl. mmw GARÐUR s.62-1200 62-1201 Skipholti 5 2ia-3ja herb. Blómvallagata. Vorum að fá mjög góða 2ja herb. 56,2 fm íbv á 2. hæð í góðu eldra steinhúsi. Mjög góðurstaður. Verð4,1 millj. Tiivalin ib. fyrir ungt fólk með láns- ioforð frá Húsnæðisstofmm. Furugrund. 3ja herb. íb. á 2. hæð (efri) í blokk. Góð íb. á frábaerum stað. Suð- ursv. Verð 5,3 millj. 4ra-6 herb. Eiríksgata. 4ra herb. 0». á 2. hæð (efrí) f þríbhúsi. ib . er 2 fal- legarsamliggjandi stofur, 2 svefn- herb., eldhús og bað. Nýtt eldh., bað og parket. Mjög góður stað- úr. Verð 6,8 millj. í miðborginni. Falleg 3ja-4 herb. íb. á 2 hæðum í rtýl. steirt- húsi í gamla miðbænum. Tvennar svalir. Vandaðar ínnr. ib. fyrir sérstaftt fólk. .......... v— Seljendur! Höfum kaup- endur að góðum 2ja, 3ja og 4ra herb. íb. Oft er mjög góð útb. boðin. Vinsamleg- ast hafið samband. Laugarnesvegur- skipti! 4ra herb. fb. á 3. hæð í bokk. ib. er 2 góðar stofur, 2 herb., rúmg. eldh. og bað. Bein sala eða skipti é sérh., raðh. eða einb. Kaplaskjólsvegur. Qiæsil. 4ra herb. 117fm endaíb. á 3. hæð f nýj. blokk. Eldh. með mjög vönd- uðum tækjum. Tvennar svalir. Laus fljótl. Þvottaherb. á hæðinni. Hólar. 5-6 herb. 123,8 frn endaíb. á 4. hæð í lyftuhúsí. 4 svefnherb. Tvennarsvalir. Bilskúr. Skipti á 3ja herb. Cb. mögul. Verð 7,3 millj. Borgargerði. Efri hæð í þríbhúsi 131,2 fm. íb. er 6 herb, þ.e. 4 svemherb. Þvottaherb. í íb. Sérinng. Sérhiti. Bilskréttur. Einbýli - Raðhús Raðhús. Höfum til sölu mjög gott 204 fm raðh. á ról. stað i Breiðholti. Innb. bflsk. 4-5 svefn- herb. Laus fljótl. Vantar í Grafarvogi. Höfum mjög góðan kaup- anda að rað-, par- eða ein- býlishúsi í Grafarvogi. Ivlá vera í smíðum. Garðabær. Einbhús á tveim hæðum með innb. tvöf. bílsk. samtals 279 fm. Nýl. fallegt hús. Á jarðh. er góð 2ja herb. íb. Mikið útsýni. Verð 14,5 millj. Smáíbúðahverfi. Ein- býfishús, steinhús, hæð, rís og kjallari, samt. 193,7 fm. Bílskúr. Garðskáli. Fallegt hús á góðum stað. Hús fyrir stóra fjólsk. eða fólk senr þarf vinnuaðstöðu heima. Kópavogur - Suðurhlíð- ar. Parhús 168 fm auk 29 fm bílskúrs. Húsín eru tvær hæðir og seljast fokheld, fullfrág. að ut- an, annað en málning. Traustir seljendur, Kári Fanndal Guðbrandsson, Axel Kristjánsson hrl. Höföartil .fólksíöllum starfsgreinum! ¦ KENTUCKY fí-iedhefuropnað nýjan kjúklingastað að Faxafeni 2 í Reykjavík. Að sögn eigandans, Helga Vilhjálmssonar er um það Bil eitt ár síðan til stóð að opna staðinn, en það hefur ekki verið hægt fyrr vegna skorts á kjúkling- um. Framboðið hefði aukist til muna undanfarnar vikur, og því hefði verið hægt að opna staðinn nú. ¦ MATSMANNAFÉLAG ís- lands og Endurraenntunarnefnd Háskóla íslands stendur að nám- stefnu um Tjónatnat og mat la ruia IBJJJjl VrTASTÍGB Mariubakki. Einstaklíb. 30 fm sérinng. Verð 2,9 millj. Fljótasel. 2ja herb. ib. 40 fm í tvibhúsi. Sérinng. Laugavegur. 2ja herb. ib. á 2. hæð 40 fm. Verð 2,8 millj. Laus. Engihjalli — Kóp. 3ja herb. ib. 80 fm. Hringbraut. 2ja herb. íb. 50 fm. Mikið endurn. Nýtt gler. Laus. V. 3,8 m. Fannafold — parh. 3ja herb. íb. ca 80 fm auk 22ja fm bílsk. Mögul. á garðstofu. Nýtt húsnlán áhv. Frakkastígur. 2ja herb. íb. 55 fm. Sérinng. Verð 2,8 millj. Háaleitisbraut. 3ja herb. endaíb. ca 70 fm auk bilsk. Laugavegur. 4ra herb. ib. ca 100 fm í bakh. í tvib. Mikið endurn. Nýjar innr. Verð 5,6 millj. Kóngsbakki. 4ra herb. fb. 90 fm á 3. hasð. Stórar svalir. Góð sameign. Verð 5,7 millj. Hrafnhölar. 4ra herb. fb. 110 fm i' iyftubl. Frábært útsýni. Verð 6,2 millj. Melgerði - Kóp. 4ra herb. góð sérhæð 109fm. Suðurgarður. Bílskréttur. Leifsgata. 4ra herb. fb. á 1. hæð 90 fm. Hraunbær. 4ra herb. góð ib. á 2. hæð. 110 fm. Verð 6,5 millj. Hraunbær. 4ra herb. ib. 110 fm á 3. hæð. Tvennar svalir. Herb. á jarðh. Verð 6,5 millj. Njálsgata. 4ra herb. íb. 100 fm á jarðhæð. Sérinng. V. 5,5 m. Booagrandi. 4ra herb. Ib. ca 100 fm á 8. haeð f lyftuh. Bílskýli. Fráb. útsýni. Verð 7,9 m. Engjasel. 4ra herb. íb. 100 fm á tveimur hæðum. Góðar innr. Bílskýli. Verð 6,5 millj. Grettisgata. 5 herb. íb. ca 160 fm á 3. hæð. Glæsil. innr. Verð 8,9 millj. Breiðás - Gbæ. Efri sérhæð ca 130 fm auk bilsk. Suðursvalir. Maka- skipti á minni eign. Reykjafold. Neðri sérh. í tv/b. ca 170 fm. Skilast tilb. u. trév. Teikn. á skrifst. Kleifarsel. Endaraðh. 180 frn. Innb. bítsk. Fallegar inhr. Suðurgarður. Verð 11,5 miilj. Hálsasel. Raðh. á tveimur hæðum 220 fm. góður bflskúr. Suður garður. Verð 11 millj. Saaviðarsund. Endaraðh. á tveimur hæðum 235 fm. m. innb. bfisk. Suðurgarður. Salthamrar. Glæsil. einbhús á einni hæð 185 fm m/innb. bilsk. Húsið skilast fullb. að utan, fokh. að innan. Teikn. á skrifst. Skólavörðustígur. Til sölu ca 50 fm varslhúsn. Verð 3,5 mitlj. Kársnesbraut. Iðnaðar- og verslhúsn. til sölu ca 370 fm. Góð lán áhv. Laust nú þegar. Lyngás — Gbæ. Til sölu iðnað- ar- og verslhúsn. sem er 100 fm að stærö i nýbyggingu. 2 stórar innkeyrsiu- dyr. Teikn á skrifst. Vesturhús. Bygglóð .725 fm að stærð. Sérverslun. Til sölu þekkt sér- versl. í miðb. Góðar vörur. Góð umboð: Uppf. á skrifst. Söiuturn til sölu á góðum stað; Góð velta. Uppl. á skrifst. Vantar - vantar gott raðhús eða sérh. m/góðum lánum fyrir traustan kaupanda í Grafarvogi eða nágr— Bergur Oliversson hdl.,11 Gunnar Gunnarsson, s. 77410. og lóða dagana 23. og 24. nóvem- ber. Námskeiðið er ætlað öllum. þeim er starfa eða hyggjast starfa að tjónamati og mati á lóðum og löndum. Námsstefnan fjallar um störf matsmanna að sérhæfðum verkefnum við tjónamat vegna galla og skemmda á byggingamannvirkj- IAUFAS FASTEIGNASALA SÍÐUMÚLA 17 82744 AUÐARSTRÆTI Húseignin Auðarstr. 11 er til sólu. Hún skiptist í tvær 3ja herb. 80 fm ib. og eina 2ja herb. 44 fm íb. svo og 43 fm bílsk. Húsið getur selst í einu lagi eða hver íb. fyrir sig. FLÚÐASEL V. 6,3 4ra-5 herb. góð íb. Parket. Herb. í kj. Bílskýli. Áhv. ca 1700 þús. FURUGERÐI V. 6 3ja herb. íb. á jarðh. m/sérgarði. Falleg íb. Áhv. ca 260 þús. veðdeild. Laus. HAÐARSTÍGUR V. 7 135 fm steypt parh. á þremur hæðum ásamt bílsk. 3-4 svefnherb. Ekkert áhv. HÁLSASEL V. 11 Mjög gott ca 200 fm raðh., hæð og kj. 4 svefnh. Parket og flísar á gólfum. Svalir. Innb. bilsk. VESTURBÆR V.13 - LAUST 200 fm timbureinbh. á steyptum kj. Húsið skiptist m.a. I 5 svefnh., 3 stof- ur, gott eldh. og sauna. Allt mikið end- urn. Gróinn og fallegur garður. VINDÁS V. 3,4 Ca 40 fm falleg einstaklíb. á /arðhæð. Eikarinnr. Áhv. ca 1300 þús. SMIÐJUVEGUR 470 fm glæsil. verslunarhúsn. VESTURVÖR Til leigu og/eða sölu eru rúmg. skrifst- herb. á 2. hæð í vesturb. Kópav. DALHÚS V. 7,8 193 fm einbhús á tveimur hæðum. Sérstæður bílsk. Afh. m. einangrun í þaki og tilb. u. máln. að utan, fokh. að 'tnnan. GARÐHÚS V. 7,7 Glæsil. 200 fm raðh. á tveimur hæðum. Innb. bilsk. Garðskáli. Afh. 16. des. nk. Fokh. að innan, tilb. u. máln. að utan. REYKÁS V. 7,0 200 fm raðh. á tveimur hæðum. Stór sérstæður bílsk. Til afh. strax, tilb. að utan, fokh. að innan. Áhv. 3,7 millj. Mögul. á eignask. SKÓGARÁS V. 3,8 2ja herb. ca 65 fm ib. á 1. hæð tilb. u. trév. Sérgarður. Til afh. strax. SKÓLAVÖRÐU- STÍGUR V. 6950 Stór 3ja herb. íb. á 3. hæð i fjölbh. Afh. f Jan. nk. tilb. u. trév. Lokað bílskýli fylgir. TRÖNUHJALLI - KÓP. 2ja herb. 62 fm íb. á 2. hæð i fjölbh. Afh. tilb. u. trév. fullfrág. utan. Verð 5,3 millj. 4ra herb. 97 fm ib. á 3. hæð i fjölbh. Afh. tilb. u. trév. fullfrág. utan. Verð 7,7 mlllj. VEGHÚS V.7,6 5-7 herb. ca 140 fm íb. „penthouse", ásamt bílsk. Afh. í mars nk. tilb. u. trév, fullfrág. utan. VIÐARÁS V. 6,7 173 fm raðh. á einni hæ} m. innb. bílsk. Fráb. útsýni. Afh. fokh. innah, fullb. utan. SKOGARAS V.3,8 2ja herb. ca 65 frrr íb. á 1. hæð. Tilb. undir trév. Afh. strax. Áhv. 1200 þús. Auður Guðmundsdóttir, sölumaður, Æ^ Guðmundur Ingimundarson, |J sölumaður. Magnús Axetsson tasteignasati um og við mat á löndum og lóðum. Leiðbeinandi verður Uwe Tychsen, verkfræðingur frá Þýskalandi. Námsstefnan fer fram á ensku. ¦ JÓLAMERKI kvenfélagsins „Framtíðin" er komið út. Merkið er prentað og unniðo hjá Prentverki Odds Björns- sonar. Sölu- staðir eru Póststofan Akureyri, Frímerkjahúsið og Frímerkja- miðstöðin Reykjavík. Allur ágóði af sölu merkisins rennur í elliheimil- issjóð. Yfír 30 ára reynsla tryggir örugg viðskipti Efstihjalli - 2ja Wljög falleg 2ja herb. 57 fm ib. á efri hæð í tveggja hæða fjölbhúsi. Suðursvalir. Einkasala. Ekkert áhv. Verð 4,4 millj. Kaplaskjólsv. - 3ja 90 fm falleg endaíb. á 2. hæð. .Suð- ursv. Einkasala. Verð 5,9 m. Suðurvangur - Hf. 4ra herb. ca 100 fm mjög falleg ib. á 1. hæð. Þvottaherb. i íb. Einkasala. Verð 6,0 millj. Suðurvangur - Hf. 5 herb. 125 fm falleg ib. á 2. hæð. Pvottaherb. í íb. Einkasala. Verð 6,5 m. 5 herb. - m/bflsk. Glæsil. 5 herb. ib. á 2. hæð við Orra- nóla. 4 svefnherb. Sérsmíðaöar innr. Innb. bílsk. Ákv. sala. Stigahlíð - einb. Glæsil. 329 fm húseign við Stigahlíð. 5-6 herb. íb. á efri hæð. Á jarðh. er m.a. innb. bílsk. og 2ja herb. ib. Mógul. á 3ja-4ra herb. íb. Einkasala. k Agnar Gústafsson hrl.,j Eiríksgötu 4 Málflutnings- og fasteignastota FASTEIGIUASALA Suðurlandsbraut 10 símar: 21870-687808-687828 Ábyrgð - Reynsla - Öryggi SJÁ FASTEIGNABLAÐ SL. SUNNUDAG. Nýkomið i solu GRUNDARTANGI Vorum aö fá í sölu fallegt enda- raðhús ca 80 fm. Góð staðsetn. Fallegur garður. Áhv. ca 1 millj. Verð 6,7 millj. - AUSTURBERG Snyrtil. ca 85 fm 4ra herb. íb. á 3. hæð ásamt bílsk. Áhv. ca 2 millj. veðdeild. Verð 6,3 millj. í GRAFARVOGI Ný 180 fm 7 herb. íb. á 3. hæð. ib. skilast tilb. u. trév. og máln. Áhv. 4,2 millj. frá hús- næðisstj. Verð 8,2 millj. VANTAR Erum með ákv. kaupanda að 4ra-^5- herb, íb. með bílsk. Æskil.. staðsetn, miðsvæðis (Hááleitishverfi - Álftamýri). Ármann H. Benediktsson hs. 681992, Qelr Sigurðsson hs. 641657, jm Hilmar Valdimarsson, H™ Slgmundur Böðvarsson hdl. II

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.