Morgunblaðið - 30.10.1994, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 30.10.1994, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ SUNNUDAGUR30.OKTÓBER1994 35 Landvernd 25 ára Opinn fundur um auðlindir hafsins LANDVERND gengst fyrir opnum fundi um nýtingu auðlinda hafsins í samvinnu við Norges Naturvernfor- bund sunnudaginn 30. október. Efnt er til fundarins í tilefni af 25 ára afmæli samtakanna 25. október sl. Síðasta föstudag efndi Landvernd tii afmælisráðstefnu um umhverfismál sveitarfélaga. Landvernd, samtök áhugafólks um umhverfis- og náttúruvernd, voru stofnuð 25. október 1969. Að stofn- unni stóðu Hið íslenska náttúrufræði- félag, Lionshreyfingin, UMFÍ, Æsku- lýðssamband íslands og Skógræktar- félag íslands. Hvatinn að stofnun Landverndar var sú gífurlega gróðu- reyðing sem hvarvetna blasti við. Gistiheimilið Hvammur - Höf n í Hornaf irdi Þetta stórglæsilega 352 fm gistihús er nú til sölu. 3ja herb. íbúð í risi. Einstakt tækifæri fyrir samhenta fjöl- skyldu. Verð: Tilboð. Eignaskipti möguleg. HÓLL, fasteignasala, sími 10090. ÍMÚR-húsið Viðarrima 31 er klætt og einangrað að utan með varanlegri og hagkvæmri ÍMÚR-klæðningu. Komið og kynnist IMÚR-klæðningunni, raunhæfum valkosti fyrir hús- byggjendur. Sölumenn frá ÍMÚR og HÚSAKAUPUM, söluaðila hússins, verða á staðnum í dag á milli kl. 14 og 16 og veita frekari upplýsingar. VK4R ÍSLENSKAR MÚRVÖRUR HF Viðarhöfði 1-112 Reykjavík - Simi: 673555 Ailt aö verfla uppselt! Gkshíee tOP.JrffiJEJWlSJHf WaJSiEil Nýi Miðbærinn í Hafnarfirði sem nú rís, er að fyllast. Nú eru aðeins 5 af 31 rýmum (24 - 115 fm) laus í verslunarhlutanum. Enn er því möguleiki að komast að í nýjustu og glæsilegustu verslunarmiðstöð landsins, sem opnar 26. nóvember næstkomandi. Nánari upplýsingar fást hjá Miðbæ Hafnarf jarðar í síma 65 44 87 og f axi 65 53 11. SÍMI 68 77 68 MÐLUN FASTEIGN ER FRAMTID FASTEIGNA Suðurlandsbraut 12, 108 Reykjavík, ^A^bJL^ Sverrir Kristjánsson Helga Tatjana Zharov lögfr. fax 687072 ^^pr" lögg. fasteignasali Pálmi Almarsson, sölustj,, Guðmundur Björn Steinþórsson, sölum., Þór Þorgeirsson, sölum. Ágústa Hauksdóttir, ritari, Kristín Benediktsdóttir, ritari OKKUR VANTAR STRAX í SÖLU: * Einbhús á Seltjnesi, Vesturbæ, Laugaráshverfi, Kópavogi og Garðabæ. * Rað- hús/parhús á Seljtnesi, Hlíðum og Kópavogi. + Haeðir í Vesturbæ, Teigum, Vogum og Hliðum. * 3ja-4ra herb. íb. með góðum áhv. lánum út um allan bæ. -k 2ja-3ja herb. íb. í Hlíðum og víðast hvar í bænum. I mjög mörgum tilfellum erum við með kaupcndur á skrá sem bíða eftir réttu eign- inni. Að hika er sama og tapa. Hringdu strax. OPIB HUS HJA OKKUR I DAG Opið: Mán.—fös. 9—19, laugard. 11—15 og sunnudaga 13—15 Þessl auglýsing er aðelns lítið sýnlshorn úr söluskrá okkar. Komið f sýningarsal okkar og skoðlð myndir af öllum eignum á skrá. Verð8-10millj. Seevangur — Hf. Mjög stórt tvíbhús á tveimur hæðum ásamt miklu aukaplássi á jarðh. og bflsk. Húsið stendur v. hraunjað- arinn f óspilltu umhverfi. Noröurtún — Álftanesi. Gott 170 fm einb. á einni hæð ásamt 60 fm bilsk. (draumabílskúr dundarans). 3 stór svefn- herb., stórar stofur. Stutt í náttúrulegt um- hverfi til útivistar. Áhv. 6,3 millj. húsbr. Verð 14,8 millj. Verð12-14millj. Melbær — raöhús — skipti. Vorum að fá í sölu fallegt og vel skipul. ca 170 fm raðhús á tveimur hæöum ásamt bílsk. Rúmg. stofur, 4-5 svefnherb., fallegt eldh., glæsil. bað. Skipti á minni eign. Áhv. ca 3,0 millj. Verð 13,5 millj. Rjúpufell — raSh. Fallegt 130 fm raðh. ásamt einstaklíb. i kj. auk bilsk. 3 góð herb., stofa og borðstofa, flísal. bað. Park- et. Suðurverönd. Fallegur garður. Áhv. 500 þús. veðd. Verð 12,0 millj. Stigahlíð - nýtt á skrá. vorum að fá í sölu mjög rúmy. 156 fm neðri sér- hæð ésamt 33 fm bllsk. vestan Stigahliðar. Rúmg. stofa og borðstofa, 4 svefnherb. Húsið er nýl. klætt að utan. Verð 11,8 millj. Hrauntunga - Kóp. — raöh. Gott ca. 215 fm raðh. á tveimur hæðum m. Innb. bilskúr. Á neðri hæð eru m.a. for- stofa, þvottah. og stórt herb. Á efri hæð eru stofur, arinn, eldhús og 3 svefnherb. Stórar svalir. Skipti koma til greina. Áhv. 5,8 millj. Verð 12,9 millj. Ásbúð — raðh. Vorum að fá í sölu fallegt og vel umgengið ca 170 fm raðhús með innb. bílsk. 4 svefnherb., fallegt eld- hús, rúmg. stofur. Parket. Skipti æskil. á 3ja eða 4rn herb. fb. Verð 12,8 millj. Miðbraut — Seltjn. — einb. Vorum að fá í sölu mjóg fallegt og mikið endurn. einbhús sem er hæð og ris. 2 stof- ur, 3 svefnherb. Parket. Flísal. bað. Sjón er sögu rfkari. Áhv. 4,2 millj. húsbr. Verð 10-12 milli. Garðhús - glæsil. hæð í Grafarv. Mjög góð ca 158 fm efri sérh. tvöf. bílskúr, tvær rúmg. stofur, parket, fal- leg eldh., 3 svefnh. Hæðin er laus til afh. Víðihvammur ~ Kóp. — efri sérh. Vorum að fá i sölu 121 fm bjarta og góða efri sérh. ásamt 32 fm bílsk. 4 svefnherb. Nýl. og góðar innr. Sólstofa og 60 fm sólsvalir. Mjög skjólgóður staður og fallegt útsýni. Verð 10,9 millj. Flétturimi - nýtt — laus. Vorum «ð fá í sölu glæsit. 4ra herb. íb. á 2. hasð f húsinu nr. 33 vlð Fléttu- rima í Rvk, BHskýll. Ib. er fullb. og bíður eftlr nýjum eiganda. V. 8,4 m. Melabraut — Seltj. Mjög góð ca 90 fm 4ra-5 herb. ib. á 2. hæð i þríbýlish. ásamt forstofuherb. á neðri hæð. Parket og flísar. Áhv. 4,5 millj. Verð 8,4 millj. Hrísrimi — parh. Mjög vand- að 09 Vel Skfpuí. 137 frn þarhús á :tveímur næðurn ásamt 28 fm Inrtb. bítsk.. Húsið ©r í dag futlb. að utan, málað og búlð aö tyrfa lóð. Að Innart er húslð fokh. Hægt er að fé húsið lengra komiö aft fnnan. Áhv. 4,0 miJlj. húsbr, Verð 8,4 rníilj. Espigerði ¦—. taus. Mjög gdí <ja 140 im 4ra herb. íb. é 4. haeð i fallaau fjölb. (b. er á tveimur hæðum og er rrtjöa biört og fafleg. V. 10,9 m. Smárarimi — einb. Mjög fallegt og vel hannað ca 170 fm einb. á einni hæð. Húsið er í bygg. og afh. tilb. utan og fokh. að innan. V. 8,9 m. Furuhlíð — Hf. Falleg og vönduð raðhús á tveimur hæðum. Húsin eru ca 160 fm. Innb. bflsk. Afh. fullb. að utan, fokh. að innan í lok okt. nk. Verð frá 8,4 millj. Suðurgata — Hf. Rúmg. 172 fm neðri sérhæð í nýl. tvíbhúsi ásamt innb. bílsk. 3 svefnherb., stórar stofur, vönduð gólfefni. Verð 12,2 millj. IMorðurtún — Álftan. Fallegt einb. sem er 122 fm ásamt 38 fm bílsk. I húsinu eru 4 svefnh., fallegt eldh. og bað. Notalegt hús með mögul. á viðb. Friðsælt umhv. og falleg náttúra. Áhv. 3,4 millj. Verð 11,9 millj. Þórsgata — tvaer íbúðir. í mjög fallegu steinhúsi í Þingholtunum höfum við fengið til sölu 3ja herb. íb. og 2ja herb. fb. í sama húsi. Einstakt tækifæri fyrir stór- fjölsk. þvi þær seljast saman. Sjón er sögu ríkari. Ahv. 2,2 millj. húsbr. V. alls 10,5 m. Laugarnesvegur — skipti á ódyrari. BJört og falleg 125 frn fb. á efstu hæð, 4 : svafrth. 2 parketlagðar stofur, suð- ursv. Áhv, 5,3 milij. húsbr. o.fl. Vorö 9,5 mlllj. Tjarnarból — Seltjnesi. Falleg 5 herb. ib. á 4. hæð. Stofa, borðstofa, 4 svefn- herb., nýl. eldhús, flisal. bað, nýl. parket. Rúmg. svalir. Gott útsýni. Túnbrekka — Kóp. - bflskúr — laus.Mjög falleg 3ja herb. íb. á 2. hæð í fjórb. ásamt bílsk. Ný eldhinnr. Ib. er ný- mél. svo og hús að utan. íb. er laus og bíð- ur eftir þér. Áhv. 4,2 millj. húsbr. V. 8,2 m. Njörvasund — laus. Mjög rúmg. ca 122 fm sérh. í fallegu húsi. íb. er mjög vel skipul. og pláss er mikið. Stór stofa og 4 svefnh. fb. er laus til afh. Lyklar á skrifst. Áhv. 4,4 millj. Verð 9,6 millj. Arnartangi — Mos. Faiiegt raðhús á einni hæð ásamt 28 fm bílsk. Parket. Falleg verönd. Skipti á minni eign. V. 9,2 m. Verð6-8millj. Bogahll'ð. Mjög falleg 85 fm 3ja herb. íb. é 1. hæð i fallegu húsi ásamt aukaherb. i kj. Húsið er allt nýmál. að utan. Áhv. 3,2 millj. Verð 8,0 millj. Háaleitisbraut — stórt lán. 105 fm 5 herb. íb. á 3. hæð í fjölbhúsi ásamt bílsk. 4 svefnherb. Ágætl. rúmg. stofa. Vest- ursvalir. Húsið allt tekið í gegn að utan. Ahv. 6,1 millj. veðd. o.fl. Verð 8,2 millj. Reynimelur. Vorum að fá í sölu fal- lega 90 fm 4ra herb. íb. í fjölbhúsi á þessum eftirsótta stað. 3 svefnherb. Rúmg. og vel skipul. íb. Stórar svalir. Verð 7,9 millj. Búðagerði. Rúmg.. ca 90 fm 4ra herb. fb. á 1. hæð. 3 svefnherb., rúmg. stofa, sólskáli, rúmg. eldhús. Stutt i alla þjon. Ahv. 2,8 millj. Verð 7,7 millj. Rauðás. Falleg 80 fm 3ja herb. endaíb. á 1. hæð ásamt bílskplotu. Fallegar, Ijósar innr. Parket. Áhv. 1,8'míllj. veðd. V. 7,6 m. Kópavogsbraut. 108 fm neðri sér- hæð i tvíbhúsi á þessum eftirsótta stað. 3 svefnherb., saml. stofur m. parketi. Bilsk- réttur. Verð 7,2 millj. Seljavegur - lán. 86 fm 3ja herb. íb. í príb. 2 stofur, 1 svefnherb. Lútuð furu- gólfborð, flisal. bað. Áhv. 3,4 millj. veðd. og 1,0 millj. húsbr. Verð aðeins 6,6 millj. Háteigsvegur. 4ra herb. íb. á 2. hæð í þrfbhúsi. 2 stofur, 2 svefnherb. Bílskrétt- ur. Áhv. 3,5 millj. húsbr. Verð 7,9 millj. Veghúsasttgur - rúmgóð. Vorum að fá í sölu ca 140 fm sérhæð á 2. hæð i járnvörðu timburh. i gamla bænum. Rúmg. eldhús, 2 stofur, stórt bað. Sérinng. Hér færðu mikið pláss fyrir lítinn pening. Áhv. 4.4 millj. veðd. Verð 7.950 þús. Fannborg. Góð ca 90 fm endafb. á 1. hæð. íb. er forstofa, 1 -2 svefnherb., bað og góð stofa. Útaf stofu eru stórar svalir sem hægl. má byggja yfir. Verð 6,9 millj. Háaleitisbraut. Rúmg. 4ra herb. 105 fm ib. á 3. hæð í fjölb. Húsið er nývið- gert að utan. Verð aðeins 7,5 millj. Dalsel. Falleg 110 fm 5 herb. fb. á 2. hæð í fjölbýli ásamt stæði í bilskýli. Parket. Þvhús í íb. Áhv. 1,2 millj. veðdeild. V. 7,3 m. Frostafold — góð lán. Björt og falleg 101 fm 4ra herb. íb. á 6. hæð í góðu fjölb. Á íb. hvíla ca 5 millj. í veðdláni m. 4,9% vöxtum. Verð 7,9 millj. Verð 2-6 millj. Sólvallagata — ris. Falleg risíb. á þessum eftirsótta stað. 2 svefnherb., mjög stórar svalir. Ib. sem kemur á óvart. Áhv. 2,8 millj. húsbr. Verð 6,3 millj. Skólavörðustfgur. 3ja herb. íb. á 2. hæð f góðu húsi á horni Skólavörðustígs og Klapparstígs. Parket. Sérsmíðaðar innr. Áhv. 3,0 millj. veðd. og húsbr. Verð 5,4 millj. Hraunbær - laus. Falleg 80 fm 3ja herb. íb. á jarðhæð. Stofa, 2 svefn- herb., flísal. bað. Suður- og vestursv. Áhv. 3,1 millj. veðdeild. Verð aðoins 5850 þús. Laugavegur - bakhús — laust. Vorum að fá i sölu fallegt og vinalegt einbhús sem óskar eftir nýjum eig- anda til að annast það og virða. Húsið er alls 124 fm og þarfnast aðhlynningar að innan. Verð aðeins 6,5 millj. Næfurás - laus. Rúmg. 70 fm íb. é 1. hæð í fjölb. Fallegt eldh., þvhús í íb. Parket. Rúmg. svalir. Ahv. 1,8 millj. veðd. Verð 6,4 millj. Engjasel — einstaklíb. Góð ce 42 fm einstaklíb. á jarðhæð. Nýl. eldh. Park- et. Verð 3,8 millj. Hringbraut - góð kaup. 57 fm (b. á 2. hæð í fjölbhúsi. íb. þarfn. stand- setn. Verð 4,9 millj. Ásbraut. Góð 3Ja herb. endaib. á 2. hæð í fjölbh. sem búið er að klæða að ut- an. Áhv. 2,0 millj. veðd. Ótrúlegt v. 5,9 m. Veghús — jarðh. Falleg og ný 62 fm fb. á jarðh. Fallegar innr. ib. er laus til afh. Áhv. 4 millj. húsbr. Verð 6,3 millj. Mánagata - laus. 2ja herb. 51 fm fb. á 1. hæð i þríb. Ekkert áhv. Áhugaverð ib. Hraunbær — aukaherb. — laUS. MJög falleg oa 100 fm 4ra herb- frj. « 1. hajð asamt aukaherb. í kj. með aðg. að snyrtfngu. MJög góð fb, semsr laus til afh, Verð 7.950þús. Sumarbústaður Eill'fsdalur. 38 fm sumarbústaður á fal- legum staö. Eilífsdalur er ca 20 km frá Reykja- vík. Bústaðurinn er að mestu leyti fullb. að utan og einangraður.

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.