Morgunblaðið - 30.05.1996, Blaðsíða 6

Morgunblaðið - 30.05.1996, Blaðsíða 6
6 FIMMTUDAGUR 30. MAÍ 1996 MORGUNBLAÐIÐ ++ FRETTIR Morgunblaðið/Halldár Kolbeins Logsoðið á listasafni SLÖKKVILIÐIÐ í Reykjavík var í viðbragðsstöðu á Kjarvals- stöðum í gær þegar Halidór Ásgeirsson myndlistarmaður var að vinna og selja upp eitt verka sinna sem verður á sýn- ingunni Náttúran í íslenskri myndlist er opnuð verður á Listahátíð í Reykjavík. Halldór bræddi hraungrýti með log- suðutækjum niður á gipsplötur sem síðan voru hengdar upp á vegg. Hluti verksins sést á bak við listamanninn. Mary Robin- son, forseti írlands, staldraði við á Kjarvalsstöðum í gær og fylgdist um stund með Halldóri að verki. Framhaldsskólafrum- varp orðið að ALÞINGI samþykkti í gær ný lög um framhaldsskóla með 36 atkvæðum þingmanna stjórnarflokkanna og AI- þýðuflokks en þingmenn hinna stjórn- arandstöðuflokkanna sátu hjá. Lögin miða að því að auka sjálf- stæði skólanna og styrkja stjórn þeirra. Lögð er megináhersla á starfs- nám og gert ráð fyrir mun virkari þátttöku atvinnulífs í tillögugerð og stefnumótun en nú er. Einnig er gert ráð fyrir aukinni verkaskiptingu milli framhaldsskóla. Miðað er við að árlegur starfstími nemenda í framhaldsskólum verði ekki styttri en 9 mánuðir, eins og nú er, og þar af skuli kennsludagar ekki vera færri en 145. Þetta felur í raun í sér fjölgun um 10 kennsludaga en próftími er jafnframt styttur. Björn Bjarnason menntamálaráðherra lýsti því yfír við lokaumræðu um frum- varpið, að þessi breyting kæmi ekki til framkvæmda fyrr en á skólaárinu 1997-8 en frumvarpið á, að-taka gildi í ágúst, mánuði áður _.eit' skólarnir taka til starfa. ' ,' r •'" Lagafrumvarpið var nokkuð gagnr rýnt af stjórnarandstæðingum. Sig- ríður Jóhannesdóttir, Alþýðubahda- lagi, sagði við atkvæðagreiðsluna að fátt væri í frumvarpinu sem kæmi nemendum til góða eða bætti aðstöðu þeirra, það byði upp á aukna miðstýr- ingu og drægi úr möguleikum kerin'- ara til að hafa áhrif á stefnumótun í menntamálum. Deilt um heimavistir Þingmenn stjörnarandstöðunnar lögðu fram nokkrar breytingartillögur fyrir 3. umræðu um frumvarpið en þær voru allar felldar, þar á meðal tillaga um að ríkið greiði áfram að fullu kostnað við byggingu heimavista en samkvæmt lagafrumvarpinu skipt- ist þessí kostnaður á milli:;ríkis og ¦ sveitarfélaga, en gert er ráðíyrir að samið verði um hvernig ;Taúkinni kostnaðarþátttöku sve.itarfélága. yerði mætt. Nókkrir stjórnarþmgmenrl höfðu í umræðuum frumvarpið lýst andstöðu við þetta,;en þeir féllii frá ándstöð- unni «ftir að Björn Bjaníasori lýsti. því.yfir, að hann mundi gartgást fyr-. ir í'úttekt á'þörf fyrir heimávistarrými við framhaldsskólana. Ýeíknar -yrðu . upp viðræður milli menntamálaráðu- néytisins og viðkomandi sveitárfélága végna aukinnar hlutdeildar þeirra í kostnaði og þess hvernig sá munur yrði jafnaður. Alþingi samþykkti einnig í gær lög um' kennara og skólastjórnendur grunnskóla, en samkvæmt þeim halda grunnskólakennarar þeirri, réttindum sem þéir hafa þegar skólinn færist til sveitarfélaganna nú í ágúst. Sjö daga átak gegn umferðar- slysum UMFERÐARRÁÐ, Fararheill og bif- reiðatryggingafélögin gangast fyrir sjö daga umferðarátaki í næstu viku sem hefst laugardaginn 1. júní. Markmiðið er . að vekja athygli al- mennings á fjölda umferðarslysa og tollinum sem þau taka. í frétt frá Umferðarráði segir að slysakostnaður í umferðinni sé 16,2-18,8 milljarðar króna, sem samsvarar tekjum þjóðar- innar af ferðaþjónustu og er þrefalt hærri upphæð en varið er til reksturs ríkisspítalanna, svo dæmi séu tekin. Átak Umferðarráðs og bifreiða- tryggingafélaganna hefst formlega með samkomu í Laugardal klukkan 14 á laugardag. Þar verður sýnt hvað verður um bíl sem lendir á steinvegg á 90 kílómetra hraða og hvernig fólki er náð úr stórskemmdum bíl. Einnig verður búnaður björgunarsveita til sýnis og veltibíllinn fer nokkra hringi til að sanna ágæti bilbelta. . Sjónvarpsstöðvarnar sýna stuttan þátt laust fyrir klukkan 20 þessa viku • -. ¦¦:.,'-. Morgunblaðið/RAX UMFERÐARRÁÐ; Fararheill og bifreiðatryggingafélögin ., standa fyrir átaki gegn umferðarslysum 1.-7. júní, sem kynnt var í húsnæði Króks í gær. þar sem greint verður frá hvernig gengið hefur að komast hjá_ slysum og óhöppum í umferðinni. Útvarps- stöðvar munu jafnframt fjalla um umferðina frá ýmsum hliðum þessa daga, en átakinu lýkur 7. júní. Þá verður minnisvarði um Karl Sighvats- son tónlistarmann, sem lést í umferð- arslysi á Suðurlandsvegi 2. júní 1991, afhjúpaður á surmudag, skammt frá slysstað í grennd við skíðaskálann í Hveradölum. Fylgst verður með fjölda umferð- arslysa og reynt að meta hvort átak- ið og miðlun upplýsinga í kjölfar þess beri árangur og þá hvérsu mikiriní- j Samstarfið markar upphaf umferðar- ðryggisáætlunar til 2001 og vonast þeir, sem standa að áætluninni, til þess að takist að vekja almenning og stjórnvöld tilvitundar um mikilvægi þess að taka sameiginlega á til þess að koma í veg fyrir umferðrslys, seg- ir Ioks í frétt frá Umferðarráði. Jón Steinar Gunnlaugsson, fyrrverandi formaður yfirkjörstjórnar Astæðulaust að víkja fyrr en framboð lágu fyrir „EKKERT tilefni var til að víkja úr yfirkjörsrjórn fyrr en það lá fyrir hverjir væru í framboði. Fram að þeim tíma var bara um að ræða fyrir- ætlanir manna um að fara í framboð og fráleitt að yfirkjörstjómarmaður víki sæti vegna slíkra hugleiðinga," segir Jón Steinar Gunnlaugsson hrl. um þá gagnrýni Sigurðar G. Guðjóns- sonar hrl. í Morgunblaðinu í gær, að hann hafi ekki gert nokkrar athuga- semdir þegar meðmælendalistum vegna framboðs Ólafs Ragnars Grímssonar var skilað inn eða vottorð um þá gefíð út. Sigurður er umboðs- maður Olafs Ragnars gagnvart yfir- kjörstjórn. Jón Steinar segir að afskipti hans af meðmælendalistum frá Ólafi Ragn- ari hafi eingöngu verið með þeim hætti að gefa vottorð um að menn á listunum væru heimilisfastir í til- teknum kjördæmum og hefðu aldur til að kjósa á kjördegi. „Þegar kemur að framkvæmd kosninga eru störf yfirkjörstjórnar allt annars eðlis. Þá Sigurður G. Guðjónsson vísar til stjón- sýslulaga um hugsanlegt ólögmæti aðgerða Jóns Steinars kann að þurfa að úrskurða um ýmis álitaefni og framkvæmd kosning- anna, telja atkvæði og úrskurða um vafaatkvæði. Við slík störf reynir á hæfi nefndarmanna. Það er líka skrít- ið að Sigurður skuli í öðru orðinu segja að ég þurfi ekki að víkja en í hinu að ég hefði átt að gera það fyrr." Tilhæfulausar samsæriskenningar Sigurður G. Guðjónsson sagði það sína niðurstöðu að Jón Steinar hætti í yfirkjörstjórn til að geta beitt sér í þágu einhvers frambjóðanda. „Ég hef ekki látið uppi stuðning við neinn frambjóðanda og hef ekki í hyggju að gera það opinberlega. Það eru hefðbundin viðbrögð manna að búa sér til eínhverjar samsæriskenningar og ég get ekki sagt annað en að það er með öllu tilhæfulaust." Jón Steinar kveðst ekki átta sig á hvað Sigurður, sé að fara, þegar hann segi ummæli um Ólaf Ragnar á mörk- um þess að vera lögleg. „Ég varð að skýra það út hvers yegria ég vfk úr sæti mínu. Þáð er vissulega rétt hjá Sigurðí að dómsmálin, sem ég fer yfir, eru öll skjalfest og ekkert nýtt á ferðirini, en þetta eru ástæður þess að ég vík. Aðalmálið fyrir Ólaf Ragn- ar Grímsson frambjóðanda er, að það er nóg af góðum mönnum til að fram- kvæma þessar kosningar. Hans hagsmunir eru fólgnir í því, að það sé gert af mönnum, sem hafa hlut- lausa stöðu gagnvart honum. Það er ég að tryggja með þessu." Sigurður G. Guðjónsson sagði í samtali við Morgunblaðið í gær að með ummælum um hugsanlegt ólög- mæti aðgerða Jóns Steinars vísaði hann til stjórnsýslulaga. Jón Steinar vísar sjálfur til stjórn- sýslulaga til að styðja ákvörðun sína og ég geri slíkt hið sama," sagði Sig- urður. „Samkvæmt þeim lögum taka stjórnvöld sínar ákvarðanir og kynna þær þeim sem málið varðar, áður en þær eru sendar til fjölmiðla. Það er héldur ekki siður stjórnvalda, sem taka hlutverk sitt alvarlega.að hnýta í þann sem vanhæfið beinist að, þeg- ar um slfkt er að ræða. Þá er tekið málefnalega á málum og persónuleg afstaða til viðkomandi aðila á ekki að endurspeglast í niðurstöðunum. Stjðrnsýslulögin eru réttarreglur framkvæmdavaldsins og eftir þeim verða þeir að fara sem ætla að beita þeim fyrir sig, eins og Jón Steinar gerir." - Vörugjald af bílum Flokkum fækkað ALÞINGI samþykkti í gær frum- varp til laga um breytingu á lögum um vörugjald af ökutækjum. Sam- kvæmt lögunum fækkar vöru- gjaldsflokkum úr fjórum í þrjá. Gjaldflokkarnir miðast við sprengirými véla. í 1. gjaldflokk rúmast bflar með 0-1.600 rúm- sentimetra vélar sem bera 30% gjald, í 2. flokk 1.601-2.500 rúm- sentimetra vélar sem bera 40% gjald og í þriðja flokki vélar stærri en 2.500 rúmsentimetrar sem bera 65% gjald. Varamaður í yfirkjörstiórn Akveður sig á morgun HARALDUR Blöndal hrl., 1. vara- maður í yfirkjörstjórn Reykjavíkur, segist ákveða það á fundi nefndar- innar á morguri hvort hann tekur sæti í kjörstjórninni. Jón Steínar Gurinlaugsson hrl., formaður yfir- kjörstjórnarinnar, ákvað í fyrra- dag, eins .og kunnugt er, að víkja sæti úr kjörstjörninni vegna fram- boðs Olafs Ragnai-s Grímssonar. \ \
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.