Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 16

Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 16
16 LAUGARDAGUR 16. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ VIÐSKIPTI Fimm sjávarútvegsfyrirtæki á Véstfjörðum sameinast Arsvelta fyrirtækisins rúmir þrír milljarðar BÁSAFELL hf. á ísafirði hefur tekið við rekstri þriggja fyrirtækja, Rits hf. á ísafirði, Togaraút- gerðar ísafjarðar hf. og Útgerðarfélagsins Slétta- ness hf. á Þingeyri. Hraðfrystihúsið Norðurtang- inn hf. á ísafirði mun væntanlega sameinast hinu nýja fyrirtæki um áramótin. Hið sameinaða fyrir- tæki verður sjötta stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins, sé miðað við kvótaeign, og áætlað er að velta þess á næsta ári muni nema rúmur þrem- ur milljörðum króna. Hluthafafundir í hlutafélögunum fjórum, sem um ræðir, samþykktu samruna þeirra nær sam- hljóða nú í vikunni í samræmi við fyrirliggjandi samrunaáætlun. Hluthafafundur í hinu sameinaða félagi verður haldinn næstkomandi föstudag, þar sem ákvörðun verður tekin um nafn þess og því valin stjórn. Ákveðið var að segja upp störfum hinna þriggja framkvæmdastjóra yfírteknu félaganna á stjórn- arfundi í Básafelli, sem haldinn var á miðvikudag eftir að hluthafafundir í fyrirtækjunum fjórum höfðu samþykkt samrunann. Jafnframt var Arn- ari Kristinssyni, framkvæmdastjóra Básafells hf. falið að annast daglegan rekstur hins sameinaða félags fram að næsta stjórnarfundi, sem haldinn verður að loknum hluthafafundinum næstkom- andi föstudag. Arnar segir að starfsemi hins sameinaða félags verði að mestu óbreytt næstu daga enda sé það hlutverk nýrrar stjórnar félagsins að taka ákvörð- un um framtíðarskipulag þess. Ný stjórn félags- ins þurfi m.a. að taka afstöðu til fyrirliggjandi erindis um hvort félagið vilji yfírtaka kaupsamn- ing um öll hlutabréf í Hraðfrystihúsinu Norður- tanganum hf. 8.500 þorskígildistonna kvótaeign Hið sameinaða félag verður eitt af stærstu sjáv- arútvegsfyrirtækjum landsins með kvótaeign, sem nemur um 8.500 þorskígildistonnum. Það verður þannig sjötta kvótahæsta fyrirtæki landsins á eftir Granda hf., Útgerðarfélagi Akureyringa hf., Fiskiðjunni Skagfirðingi hf, Samherja hf., og Haraldi Böðvarssyni hf. Stór hluti kvótans er rækjukvóti. Það mun gera út fimm skip, fjóra frystitogara og einn ískfisktogara. Jafnframt mun það starfrækja tvær rækjuverksmiðjur, niður- suðuverksmiðju og hraðfrystihús. Starfsmanna- fjöldi er rúmlega 150 manns í landi og 100 manns á sjó." Arnar segir að nú þegar sé ljóst að félagið verði skráð á almennum hlutabréfamarkaði fyrir næstu áramót. Áætlað er að velta félagsins muni nema rúmum þremur milljörðum króna á næsta ári. Olíufélagið með stærstan hlut Heildarhlutafé hins nýja félags (þ.e. Básafells) er rúmar 485 milljónir króna og eru hluthafar um 160 talsins. Stærstu eigendur eru Olíufélagið með 33,9% hlutafjár, Útvegsfélag samvinnu- manna með 10,7% og ísafjarðarbær með 13,8%. Þessi skipting mun riðlast eitthvað eftir að Norð- urtanginn hf. sameinast fyrirtækinu en einhverjir af núverandi eigendum hans munu væntanlega eignast hlut í hinu nýja fyrirtæki. Jökull hf. býð- ur út 20 millj- óna hlutafé Aætlað að tap af reglulegri starfsemi nemi 13 milljónum í ár JÖKULL hf. á Raufarhöfn hefur boðið út nýtt hlutafé að nafnvirði 20 milljónir króna. Gehgi bréfanna verður 5,0 bæði á forkaupsréttar- tímabili og í almennri sölu, þannig að heildarsöluandvirði þeirra nemur 100 milljónum króna. Núverandi hluthafar hafa for- kaupsrétt að hlutabréfunum fram til 29. nóvember en að því búnu verða óseld bréf boðin á almennum mark- aði. Hluthöfum er heimilt að fram- selja forkaupsrétt sinn að hluta eða öllu leyti. Jökull gerir út ísfisktogarnn Rauðanúp, fjölveiðiskipið Arnarnúp, togbátinn Sléttunúp og rækjubátinn Öxarnúp. Þá á Jökull rækjuvinnsl- una Geflu á Kópaskeri og meirihluta í Fiskiðju Raufarhafnar á Raufar- höfn. Á liðnu ári störfuðu samtals 120 manns hjá Jökli og dótturfyrir- tækjum. Tilgangur útboðsins er að styrkja eiginfjárstöðu og fjölga hluthöfum. Hlutabréf Jökuls er að fínna á Opna tilboðsmarkaðnum en sótt verður um skráningu fyrir félagið á Verðbréfa- þingi íslands þegar hluthafar eru orðnir 200 talsins. Tap af reglulegri starfsemi Fyrstu átta mánuði yfirstandandi árs varð um 23 milljóna tap af reglu- legri starfsemi Jökuls, en 8 milljóna tap þegar tekið hefur verið tillit til hlutdeildar minnihluta í tapi dóttur- félaga. Á síðasta ári var um 34 milljóna hagnaður var af reglulegri starfsemi og 59 milljóna hagnaður eftir að tekið hafði verið tillit til hlut- deildar minnihluta í tapinu. Hlut- deild minnihluta er nær eingöngu hlutur Raufarhafnarhrepps í Fisk- iðju Raufarhafnar, en hreppurinn á 40,6% hlut í Fiskiðjunni. Eigið fé Jökuls í lok ágúst nam um 100 milljónum, en nánari upplýs- ingar um rekstur og efnahag félags- ins er að finna á meðfylgjandi töflu. í rekstraráætlun Jökuls og dótt- urfyrirtækja er gert ráð fyrir 13 milljóna króna tapi af reglulegri starfsemi í ár, en 22 milljóna hagn- aði að teknu tilliti til hlutdeildar Jökull hf. Helstu tölur úr samstæðu- rekstrarreikningi fyrir árin 1994-1995 og fyrstu átta mánuði ársins 1996. Samstæðurrekstrarreikningur 1. Jan.- 31. ág. Jan.- des. Rekstrarreikningur mwjómr krona Rekstrartekjur Rekstrargjöld Rekstrarhagn. (tap) án fjármagnsliða Fjármagnsgjöld Hagn.(tap) at reglulegri starísemi Hagnaður tímabilsins 1996 705 (652) Efnahagsreikningur , Miiijónir krona Bignir: | , Veltufjármunir Varanlegir rekstrarfjármunir Eignir samtals Skuldir og eigið fáT\ Skammtímaskuldir Langtímaskuldir Eigið fé Skuldir og eigið f é samtals Kennitölur Eiginfjárhlutfall Veltufjárhlutfall Veltufé frá rekstri 4 (27) -fíSL 1995 953 J8141 82 (48) 34 -8 59 I 31/8 '96 333 783 1.326 500 752 100 1.326 1995 169 594 974 295 578 104 974 1994 547 J481L 29 (26) 3 -2 1994 125 360 í 523 (142, 77 74 523 31/8'96 1995 |1S»94 MilljÖnir króna 7,fc% 0,67 -/l8 7* 33 minnihluta í tapi í dótturfélaga, að því er fram kemur í útboðslýsingu. Áætlanir gera ráð fyrir 46 milljóna hagnaði af reglulegri starfsemi á næsta ári. Þá kemur fram að niðurstöður átta mánaða uppgjörsins eru ekki fyllilega lýsandi fyrir þann rekstrar- árangur sem vænta má fyrir árið í heild, þar sem tvö skipa Jökuls voru tímabundið ,frá veiðum fýrr áj árinu. Arnárnúpur var þrjfi mánuði frá veiðum vegna breytinga og Rauði- núpur tvo mánuði vegna viðhalds. Stærstu hluthafar Jökuls er Rauf- arhafnarhreppur með 82,5% hlut og Sjóvá-Almennar með 7,92% nlut. Umsjón með \ útboðinu hefur Kaupþing Norðurlands hf., en auk þess annast Kaupþing sölu bréfanna. Ríki og Reykjavíkurborg ákveða nýtt fyrirkomulag á einkavæðingu Skýrr hf. RÍKIÐ og Reykjavíkurborg hafa horfið frá þeirri hugmynd að hefja einkavæðingu Skýrr hf. með sölu 30% hlutafjárins á almennum mark- aði á föstu gengi fyrir áramót. Þess í stað verður óskað eftir tilboðum í 51% hlutafjárins, bæði innanlands og utan, með það fyrir augum að selja einum aðila meirihlutann í fyrirtækinu. Þá er gert ráð fyrir að bjóða starfsmönnum að kaupa 5% hlut, en selja afganginn á almennum markaði til almennings að ákveðnum tíma liðnum. Steingrímur Ari Arason, fulltrúi fjármálaráðherra í Einkavæðingar- nefnd ríkisstjórnarinnar, sagði í samtali við Morgunblaðið að innlend- um og erlendum aðilum yrði gefinn kostur á að gera tilboð í 51% hluta- bréfanna. Aðspurður um ástæður fyrir hinu breytta fyrirkomulagi sagði Stein- Oskað eftir túboðum í 51 % hlutafjáríns grímur Ari, að úttekt á stöðu fyrir- tækisins og möguleikum á sölu hefði ekki legið fyrir þegar fyrst var ákveðið að selja 30% hlut. „Þegar úttektin lá fyrir tóku eignaraðilar þá ákvörðun að óska eftir tilboðum í hlutabréfín í stað þess að auglýsa þau til sölu á ákveðnu verði til al- mennings. Það var talið ráðlegt að fara þessa leið með það fyrir augum að fá eignaraðila sem getur lagt eitt- hvað af mörkum til reksturs fyrir- tækisins. Þar með má segja að það sé rökrétt að óska eftir tilboðum í meirihluta bréfanna." Nú verður ráðist í að setja saman útboðslýsingu, bæði á ensku og ís- lensku, en síðan þarf stærsti við- skiptavinur fyrirtækisins, ríkið, að ákveða hvaða samskiptareglur muni gilda. „Þetta kallar á aðeins meiri undirbúning, en einnig þarf að liggja fyrir hvenær afgangurinn verður seldur. Ef þau bréf verða boðin í dreifðri sölu, þá er 51% hlutur trygg- ing fyrir yfirráðum viðkomandi aðila yfir fyrirtækinu. Það er eðlilegt að gera ráð fyrir því að eitt, tvö eða þrjú ár líði frá fyrri áfanganum, því almenningur vill væntanlega fá að vita hvernig nýr meirihlutaeigandi stendur sig og hvaða stefnu og markmið hann setur." 75% hlutur í Datacentralen í Danmörku seldur einum aðila Eins og fram kom í viðskiptablaði Morgunblaðsins í gær seldi danska ríkið 75% hlutafjár í Datacentralen í sumar til bandaríska stórfyrir- tækisins Computer Science Corpor- ation. Datacentralen annast tölvu- þjónustu fyrir danska ríkið á sama hátt og Skýrr fyrir það íslenska. Þar varð niðurstaðan sú að minni hlutur en 50% gæti varla talist við- unandi fyrir huganlega kaupendur. Þar þótti það góður kostur bæði fyr- ir fyrirtækið og viðskiptavini að tengjast stórum aðila sem gæti ekki aðeins fært fyrirtækinu fjármagn, heldur miklu frekar möguleika til að fylgja tækniþróun og nýrri þekkingu. Húsnæðisstofnun ríkisins Vaxtalækk- un á hluta- verðtryggð- um lánum HÚSNÆÐISSTOFNUN ríkis- ins hefur lækkað vexti á hluta- verðtryggðum lánum úr Bygg- ingarsjóði ríkisins, sem veitt voru á tímabilinu júlí 1974 til apríl 1978 úr 9,75% í 6%. Alls er um að ræða 14.775 hlutaverðtryggð lán hjá um 7.440 lántakendum að því er fram kemur í frétt frá Hús- næðisstofnun. Lækkunin tekur gildi á gjalddaganum 1. maí 1996 og kemurtil framkvæmda 1. maí 1997. Stofnunin áætlar að vaxtalækkunin muni lækka greiðslur til hennar um 45 millj- ónir króna en vegið meðaltal lánstíma, sem eftir er á öllum lánunum, er rúm átta ár. Hlutaverðtryggðu lánin voru undanfari fullrar verðtrygging- ar samkvæmt byggingarvísitölu og lánskjaravísitölu. Þau voru veitt upphaflega til 26 og 33 ára en á síðustu árum hefur komið í ljós að þau eru lántak- endum óhagstæð á síðari hluta lánstímans, og þá sérstaklega þeim sem hafa yfirtekið lánin. Ráðstefna um pappírslaus viðskipti „EDI-viðskipti í nútíð og fram- tíð - hvernig er staðan á ís- landi í dag?" er yfirskrift opinn- ar ráðstefnu um stöðu og fram- vindu staðlaðra, pappírslausra viðskipta (EDI). Ráðstefnan verður hajdin að Hóteli Sögu á þriðjudag kl 14. \ i í frétt frá aðstandendum ráð- stefnunnftr segir að þar! verði fjallað ,um hvað sé að gerast í ÉDI-málum einstakra fyrir- tpkja og stofnana, svo og hvaða \ niöguleikar þéu á þessu sviði á næstu mis^serum. íÞá mun Reiknistofa jbankanna kýnna inöguleika, sem eru að opnast á sviði svonéfndrar leyndarkóð- unar,, rafrænnar undirskriftar og lykláskipta í bknkakerfinuj. Á rjáðjstefnunni yerður einnig fjallað| um pappírsjaus viðskipti með jtil|ljti til upp|ýsing4stefnu stjóríivajlda. Þá verður 'fjallað um paripírslaus yiðskipti á al- netinu og hvernig þau hafi nýst og hvaðii möguleika þau hafi í för með£ér hjá ýmsum ópinber-, / um fyriitækjum og stofnunum1 og einkafyrirtækjum. , / P||)ugerðin m. Fjögur tiltóoð bárust FJÖGUR tilboð bárust í hluta- bréf Reykjavíkurborgar og Afl- vaka hf. í Pípugerðinni hf. en Borgarráð og stjórn Aflvaka hf. samþykktu fyrr á þessu ári að selja öll hlutabréfin ef viðunandi tilboð fengist að undangengnu útboði. Tilboðin voru opnuð í gær að viðstöddum tilboðsgjöf- um hjá Landsbréfum hf. Fulltrúar Reykjavikurborgar og Aflvaka munu væntanlega tilkynna í næstu viku hvort og þá hvaða tilboði verði tekið, að sögn Lofts Ólafssonar, verð- bréfamiðlara hjá Landsbréfum. Hlutafé Pípugerðarinnar hf. nemur nú 45 milljónum króna og eigið fé 75 milljónum. Fyrir- tækið var áður í eigu Reykjavík- urborgar en árið 1993 var því breytt í hlutafélag og síðan hefur 95% hlutafjárins verið í eigu borgarinnar en 5% í eigu Aflvaka hf.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.