Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 35

Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 35
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 16. NÓVEMBER 1996 35 • i i 4 « « « « « « « AÐSENDAR GREINAR Nútíminn og stjórnun heilbrigðismála Pelsarnir loksins komnir Sama góða verðið Stuttir kr. 7.900 Millisíðir kr. 9.900 STðir kr. 11.900 Litir: Svart og beige O tTQUTtl&Tj tískuverslun, Laugavegi 55, slmi 561 8414. TILEFNI þessara skrifa eru gréin eftir Árna Björnsson, lækni, og viðtal við Sverri Bergmann, for- mann Læknafélags íslands, sem birtust í nýjasta tölublaði Læknablaðsins. Þar eru störf hjúkrunar- fræðinga og þá sér- staklega stjórnunar- störf þeirra í heilbrigð- iskerfínu gerð tor- tryggileg. Mín fyrstu viðbrögð eftir lestur greinanna voru að spyrja hvað byggi að baki slíkra skrifa. Fleiri stéttir en læknar hafa þekkingu á heilbrigðismálum. Rekstur sjúkrastofnana og stjórn- un þeirra er samstarfsverkefni margra aðila með mismunandi sérþekkingu. Samstarf, samvinna og teymisvinna eru nútímavinnu- brögð sem sjúklingar, þ.e. þiggj- endur þjónustu okkar, gera kröfu til og hafa rétt á. Þar taka læknar þátt eins og annað heilbrigðis- starfsfólk og stýra læknisfræði- legri meðferð þó þeir séu ekki sjálfsagðir stjórnendur teymisins. Stjórnunarhlutverk hjúkrunar- fræðinga er ekkert nýtt fyrirbæri. Hjúkrunarfræðingar hafa starfað að skipulagningu og stjórnun á sjúkrastofnunum allt frá því að Florence Nightingale endurskipu- lagði umönnun hermanna í Krím- stríðinu 1854 og lækkaði þannig dánartíðni þeirra um 40%. Úr ís- landssögunni er nærtækast að minna á að hjúkrunarfræðingar hafa verið í fararbroddi að koma á fót stórum heilbrigðisstofnunum, svo sem Landspítalanum, Farsótt o.fl. Konur hafa allar götur axlað ábyrgð, gert áætlanir og fram- kvæmt þær þó að ekki hafi þær haft völd eða laun í samræmi við ábyrgð né hrópað á torgum um vinnu sína. En nú eru breyttir tímar. Ef menn hafa ekki heyrt af jafnréttisumræðu nútímans þá vil ég benda á nýútkomna jafn- réttisáætlun Reykjavíkurborgar. Margrét Tómasdóttir Stjórnun er sér- þekking en ekki með- fæddur eiginleiki. Stjórnun hefur verið hluti af grunnnámi hjúkrunarfræðinga í áratugi og fjölmargir hjúkrunarfræðingar hafa sérmenntað sig í stjórnun í heil- brigðiskerfinu. Hjúkrunarfræðingar hafa bent á nauðsyn þess og stutt það mjög að læknar taki stjórnunarlega ábyrgð á sínum störf- um. Því er það fagn- aðarefni að læknar finni hjá sér þörf til að mennta sig á þessu sviði. Vonandi tekur það ekki langan tíma að sannfæra kennara læknadeildar um nauðsyn þess að bæta einu stjórnunarnámskeiði við námskrá læknanema. Varðandi stjórnskipulag stof- nafna, t.d. SHR, þá hefur staða yfirlækna breyst. Yfirlæknir var áður efsta stjórnunarstaða lækna en nú eru komnir yfir þá lækninga- forstjóri og forstöðulæknar. Þessi breyting var gerð til þess að gera stjórnun á læknaþætti skilvirkari og var þá litið til góðrar reynslu hjúkrunar af þessu kerfi. I dag eru því hjúkrunardeildarstjórar og yfírlæknar og hjúkrunarfram- kvæmdastjórar og forstöðulæknar og hjúkrunarforstjóri og lækn- ingaforstjóri jafnhliða í stjórn- skipulagi. Þetta eru þrjú stig, þ.e. mjög flatur stjórnunarpíramídi miðað við önnur fyrirtæki af sömu stærðargráðu. Rétt er að minna á að stóru sjúkrahúsin í Reykjavík eru með stærstu fyrirtækjum landsins, þar sem starfsmanna- fjöldi er talinn í þúsundum, velta í milljörðum og þeir sem Jpjónustu- staðir í tugþúsundum. Asamt al- hliða rekstri sinna eininga, þ.e. hjúkrunarþáttar og læknaþáttar, leiða fagstjórnendur fagþjónustu. Kjarni hjúkrunar er umhyggja fyr- ir skjólstæðingnum og markmiðið er að veita hjúkrun á faglegan og ábyrgan hátt. Á þeirri hugmynda- °0C *?*£*!** w plasthuðun • Fjölbreytt vandaö úrval af efnum • Fullkomnar plasthúöunarvólar • Vönduö vara - betra verö WM inSlVMLDSSONHf. ^S Skipholti 33,105 Reykjavík. sími 533 3535. HUGBÚNAÐUR FYRIR WINDOWS FRÁBÆR ÞJÓNUSTA m KERFISÞRQUN HF. 04 Fákafeni 11 - Sími 568 8055 iP.ROD.UllS Rutland þéttir, Rutland er einn helsti bætir og kætir framleiðandi þegar að þakið þakviðgerðarefna i fer að leka Bandaríkjunum Veldu rétta efnið - veldu Rutlard! I t>. ÞORGRÍMSSON &CO fjl ÁHMÚLA 29 •POSTHÓLF 8360-128 REYKJAVlK *™ SlMI 553 8640/568 6100 Blað allra landsmanna! -kjarnimálsins! Læknastéttin verður, segir Margrét Tómas- dóttir, að vinna í sátt og samstarfí við aðrar heilbrigðisstéttir. fræði byggist hjúkrunarstjórnun. Þar með er stefnt að stöðugu mati á skipulagningu og gæðum hjúkrunar með markvissu umbóta- starfi. Hjúkrunarfræðingum er skylt að tryggja gæði hjúkrunar sem veitt er og rækja starf sitt innan marka fjárveitinga og mönnunnar. , Það er nauðsynlegt að heil- brigðsstéttir og aðrir starfsmenn heilbrigðiskerfisins starfi saman. Við höfum öll það markmið að bæta líðan skjólstæðinga okkar og bestum árangri náum við með samvinnu. Hjúkrunarfræðingar vinna með læknum og öðrum heil- brigðisstéttum með það að leiðar- ljósi að tryggja velferð og öryggi sjúklinganna. Það er mín bjarg- fasta trú að það sé heillavænleg- ast fyrir læknastéttina að vinna í samstarfi með öðrum heilbrigðis- stéttum að framgangi heilbrigðis- mála í landinu. Höfundur er MSN hjúknmarframkvæmdasijórí á Sjúkrahúsi Reykjavíkur. tfföálega búðis* ^^ 9 opnuð í stærri Kringfu Allar vörur á sama verðl d**; *&*««* kr. 198 '«tl, °*fc Opið alla virka daga frá kl. 10-18.30 Laugardaga kl. 10-16 Sunnudaga kl. 13-18 %cwx(WV Brúðhjón Allur borðbiinaður Gldpsilcg ujaíavara Bníðai hjöna lislar ^oœny v\y\v verslunin Laugavegi 52, s. 562 4244. DAGUR ÍSLENSKRAR TUNGU „Móöurmáíið mittgóða <( 16. nóvember, fæðinsardagur Jónasar Hallgrímssonar, er dagur íslenskrar tungu. í tengslum við daginn hefur menntamálaráouneytið beitt sér fyrir átaki í þágu móðurmálsins. Fjölmargir aðilar, skólar, stofnanir og fjölmiðlar hafa þegar lagt málinu lið í vikunni sem nú er að líða og eru þeim færðar sérstakar þakkir fyrir þátttökuna. OPIN SAMKOMA í LISTASAFNI ÍSLANDS í DAG KL. 17.00 Við þetta tækifæri mun menntamálaráðherra m.a. í fyrsta sinn veita verðlaun Jónasar Hallgrímssonar og sérstakar viðurkenningar fyrir störf í þágu íslenskrar tungu. Fífilbrekkuhópurinn og Gratuale-kór Langholtskirkju flytur lög Atla Heimis Sveinssonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Allir velkomnir. Hp MEÐAL ÞESS SEM BRYDDAÐ VERÐUR UPP Á í DAG, 16. NÓVEMBER: Kl. 11.00 íslensk málnefhd: Málræktarþing - staða íslenskrar tungu (í Háskólabíói). Kl. 13.00 Lestu betur - Iðnskólinn í Reykjavík: „Bókaþjóð í vanda" fyrirlestur Guðna Kolbeinssonar. Kl. 13.00 Orðabók Háskólans: Opið hús í tilefni dags íslenskrar tungu. Kl. 13.00 Amtsbókasafhið á Akureyri: Dagskrá helguð Jónasi Hallgrímssyni. Kl. 14.00 Stofhun Arna Magnússonar: Sýning á eiginhandarritum Jónasar Hallgrímssonar. Kl. 14.00 Bókasafn Gnúpverja: Opið hús. Kl. 14.00 Bókasafh Kópavogs: Lesið úr verkum Jónasar Hallgrímssonar. Kl. 15.00 Bæjarbókasafh Dalvíkur: Dagskrá tileinkuð Jónasi Hallgrímssyni. Kl. 15.00 Landsbókasafh - Háskólabókasafh: „Halldór Laxnes og móðurmálið", dagskrá í til^fni dags íslenskrar tungu. Kl. 16.15 Bókasafh Reykjanesbæjar: Hátíðardagskrá í tilefni dags íslenskrar tungu. . Kl. 17.15 Leikfélag Akureyrar og tónlistarskólinn á Akureyri: Ég bið að heilsa", dagskrá í tilefni dags íslenskrar tungu. Kl. 20.30 Leikfélag Fljótsdalshéraðs: Afmælishátíð Leikfélags Fljótsdalshéraðs (Valaskjálf). Kl. 21.20 Framhaldsskólinn á Laugum: Dagskrá við Framhaldsskólann á Laugum. SUNNUDAGUR 17. NÓVEMBER Kl. 14.00 Grunnskólinn á Fáskrúðsfirði: Dagskrá í tilefni dags íslenskrar tungu. Kl. 17.00 Hið íslenska biblíufélag: Kynning á nýrri biblíuþýðingu í Dómkirkjunni í Reykjavík og Akureyrarkirkju samtímis.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.