Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 4

Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 4
4 LAUGARDAGUR 16. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Þróunarfélag Reykjavíkur, atvinnu- og ferðamálanefnd og samtökin íslensk verslun Viðurkenningar tiltveggja miðbæj arverslana VERSLUNIN Sautján hefur hlotið viðurkenningu Þróunar- félags Reykjavíkur fyrir fram- lag til uppbyggingar í miðhorg Reykjavikur og verslunin Mál og menning hlaut Njarðar- skjöldinn, hvatningarverðlaun ferðamannaverslunar, sem at- vinnu- og ferðamálanefnd Reykjavíkur og samtökin Is- lensk verslun veita í fyrsta sinn. Velaðverð- launum komin Að mati dómnefndar er verslun Máls og menningar við Laugaveg 18 vel að verð- laununum komin. Þar hafi ver- ið sýnt frumkvæði í þjónustu við ferðamenn og metnaður lagður í að þjónusta þá sem best. Afgreiðslutíminn er lengrí en almennt gerist í verslunum og hæft starfsfólk með góða málakunnáttu, fjöl- breytt vöruúrval, góðar merk- ingar og aðlaðandi útUt. Þá hafí kaffihúsið á efri hæð verslunarinnar aukið vellíðan viðskiptavina. I ávarpi Guðrúnar Ágústs- dóttur formanns Þróunarfé- lags Reykjaví kur og forseta borgarsljórnar við afhending- una kom fram að verslunin Sautján hafi hlotið nær öll greidd atkvæði stjórnarmanna við kjör um árlega viðurkenn- ingu fyrir framlag til uppbygg- ingar í miðborg Reykjavikur en viðurkenningin er nú veitt í fimmta sinn. Byggja upp á Laugavegi Verslunin Sautján er rekin af hjónunum S vövu Johansen og Ásgeiri Bolla Kristinssyni og hafa þau staðið að verslunarrekstri í miðborginni um árabil. Fyrir 20 árum hóf Ásgeir Bolli verslunarrekstur á Laugavegi 46, síðar á Laugavegi 33 og fyrir sex árum opnuðu þau hjónin verslunarhús við Laugaveg 91, sem þau höfðu endurbyggt, og í sumar opnuðu þau annað verslunarhús við hliðina á Laugarvegi 89. „Bæði húsin eru að sönnu glæsileg miðborgarhús með virðulegu útliti," sagði Guðrún. Morgunblaðið/Golli ÞRÖSTUR Ólafsson stjórnarformaður Máls og menningar, Hall- dór Guðmundsson útgáfusljóri, Anna Einarsdóttir deildarstjóri, Sigurður Svavarsson framkvæmdastjóri, Bertha Sigurðardóttir deildarstjóri og Arni Kr. Einarsson verslunarstjóri Máls og menningar taka á móti Njarðarskildinum frá Guðrúnu Ágústs- dóttur forseta borgarstjórnar. ÁSGEIR Bolli Kristinsson og Svava Johansen, eigendur verslun- arinnar, Sautján taka við viðurkenningu Þróunarfélagsins frá Guðrúnu Ágústsdóttur formanni Þróunarfélagsins og forseta borgarstjórnar. Morgunblaðið/Ásdís Ljósmyndarar sýna AÐ LÝSA flöt er yfirskrift Ijós- myndasýningar sem Ljósmynd- arafélag íslands heldur f Gerðar- safni í Kópavogi í tílefni 70 ára afmælis félagsins. Sýningin verð- ur opnuð í dag og þar verða sýnd- ar u.þ.b. 400 ljósmyndir eftir 56 ljósmyndara. Á myndinni sjást þau Bragi Þór Jósefsson, Anna Fjóla Gísladóttir, Jóhannes Long og Kristíán Maack hengja mynd- ir á veggina. Gæðastjórnun í ríkisrekstri Sérnefndar tillög- ur væntanlegar TILLOGUR um hvernig ná megi betri hagræðingu í ríkisrekstrinum og reikningshaldi ríkissjóðs í nafni árangursstjórnunar munu, að sögn Friðriks SÓphussonar fjármálaráð- herra, verða lagðar fram í lok þessa mánaðar og kynntar í ríkisstjórn. Þetta kom fram er Friðrik mælti fyrir frumvarpi ríkisstjórnarinnar um fjárreiður ríkisins á Alþingi í gær. Sérstök nefnd, sem fjármálaráð- herra skipaði í byrjun þessa árs undir formennsku dr. Guðfinnu Bjarnadóttur, hefur unnið að til- lögugerðinni. Guðfínna, sem er sér- fræðingur í gæðastjórnun, hélt fyr- ir ári fyrirlestur um nútímastiórnar- hætti í opinberri stiórnsýslu og ákvað fjármálaráðherra í kjölfar þess að skipa nefndina, sem lið í þeirri stefnu ríkisstiórnarinnar sem gegnt hefur heitinu „nýskipan í rík- isrekstri" og snýst um kerfisbundn- ar breytingar á ríkisrekstrihum. Undir þessa yfirskrift falla ýmsar skipulagsbreytingar sem tillögur hafa verið gerðar um að undan- förnu og hefur að hluta þegar ver- ið hrint í framkvæmd, s.s. fyrirhug- aðar breytingar á fjárreiðuhaldi rík- isins, tillögur um þjónustusamninga og verkefnavísa, o.fl. Að sögn Friðriks er meginmark- mið þessarar nýjustu tillögugerðar að fá fram hugmyndir um hvernig tryggja megi að fjármunir ríkissjóðs séu sem allra bézt nýttir. Friðrik leggur þó áherzlu á, að þessar hug- myndir gangi ekki eingöngu út á bættan hagrænan árangur, heldur ekki síður um gæði þjónustunnar sem stjórnsýslan og aðrar stofhanir ríkisins veita skattborgurunum. Samkeppnis- staðaþjóð- tungunnar PÉTUR Pétursson, fyrrverandi útvarpsþulur, hefur sent Sam- keppnisstofnun eftirfarandi er- indi í tilefni af Degi íslenskrar tungu: „I tilefni af Degi íslenskrar tungu bið ég háttvirta stofnun yðar að ganga úr skugga um hvort þjóðtungan njóti jafnrétt- is í flutningi sðngva í útvarpi og sjónvarpi, eða verði að una því hlutskipti að lúta í lægra haldi fyrir engilsaxneskum sðngvum og búi af þeim sökum við lakari samkeppnisstöðu hvað varðar efni sem ætlað er uppvaxandi kynslóð." Ríkið sýknað af kröfum loðdýrabænda á ríkisjörðum Samningur ráðherra hafði ekki lagastoð HÆSTIRÉTTUR hefur staðfest dóm Héraðsdóms í máli fyrrum ábúenda ríkisjarðanna Kjrkjuferju og Kirkju- ferjuhjáleigu í Ölfusi á hendur ís- lenska ríkinu. Ríkið er þar með sýkn- að af öllum kröfum þessarra tveggja loðdýrabænda. Málin voru höfðuð vegna vanefnda ríkisins á samningi sem Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi landbúnaðar- ráðherra, gerði við ábúendurna í marsmánuði 1991 um kaup ríkisins á níu refahúsum á jörðunum ásamt fylgifé fyrir samtals 47 milljónir kr. Fram kom á sínum tíma að fjármála- ráðuneytið féllst ekki á greiðslu- skyldu ríkissjóðs og vísaði málinu til ríkislögmanns sem taldi að kaup landbúnaðarráðuneytisins ættu sér enga stoð í lögum. I dðmi Hæstaréttar er vísað til þess að landbúnaðarráðherra hlut- aðist til um að fá samþykki Alþingis til efnda samkomulagsins, en fjár- veitinganefnd hafi dregið tillögu þess efnis til baka. Ríkið er sýknað af kröfum ábúendanna en málskostnað- ur fyrir Hæstarétti felldur niður. Málin dæmdu hæstaréttardóm- ararnir Haraldur Henrysson, Guðrún Erlendsdóttir, Hjörtur Torfason, Hrafn Bragason og Pétur Kr. Haf- stein. Hjörtur skilaði séráliti þar sem tekið er undir kröfur bændanna í meginatriðum. W9 Okumanns- trygging bætti fall af palli HÉRAÐSDÓMUR Reykjavíkur dæmdi sl. fimmtudag trygg- ingafélag til að greiða vörubíl- stjóra bætur fyrir slys sem hann varð fyrir árið 1992. Dómurinn taldi tjón mannsins bótaskylt sam- kvæmt ákvæðum umferðarlaga þar sem maðurinn hefði unnið við lestum vörubílsins og teldist sú vinna til notkunar bifreiðarinnar, í skilningi laganna. Maðurinn var uppi á vörubíls- palli að hagræða farmi þegar hann datt aftur yfir sig og til jarðar. Hlaut hann opið beinbrot á fram- handlegg og var mat læknis að varanleg örorka hans eftir slysið væri 20%. Hann fór fram á bætur á grundvelli þess að tryggingafé- lagið hefði tryggt vörubílinn lög- boðinni ábyrgðartryggingu, þar með talið vegna slysa á öku- manni. Alls krafðist maðurinn < tæplega 3,4 milljóna króna. Tryggingafélagið krafðist sý- knu þar sem maðurinn hefði slas- ast þegar bíllinn var kyrrstæður og slysið því ekki hlotist af notkun bílsins í skilningi umferðarlaga. Lestun þáttur í notkun Dómarinn, Arngrímur ísberg, sagði að lestun og losun vörubif- reiðar, þ.m.t. að hagræða farmi, væri þáttur í notkun hennar og þar með eðlilegur hluti af starfi vörubifreiðarstjóransog bætti við að þar sem maðurinn hefði slasast við starf sitt sem ökumaður ætti hann rétt á bótum úr hendi trygg- ingafélagsins. Dómurinn taldi bætur hæfileg- ar 3 milljónir króna. Þá var trygg- ingafélaginu gert að greiða tæpar 400 þúsund krónur í málskostnað. ? ? ? Valur Ingimundarson Hernám ráð- gert ef sós- íalistar næðu völdum BANDARÍKJAHER gerði áætlanir á árunum 1948-1951 um að her- taka ísland ef sósíalistar rændu hér völdum, að því er fram kemur í væntanlegri bók Vate Ingimundar- sonar sagnfræðings, / eldlínu kalda stríðsins. Valur segir að herinn hafi ætlað að senda hingað hermenn með skipum og flugvélum til að vernda Keflavíkurflugvöll og bæla niður uppreisn sósíalista. í bókinni kemur fram, að áætlan- ir hersins hafi ekki fallið úr gildi fyrr en varnarsamningur íslands og Bandaríkjanna var gerður árið 1951. Bandaríska utanríkisráðu- neytið hafí verið andvígt áætlunum hersins og dregið í efa að mikil hætta væri á valdaráni. Þá segir^ að eftir komu varnar- liðsins til íslands hafi bandaríski sendiherrann haft úrslitavald um hernaðaríhlutun ef valdarán yrði framið á íslandi og hafi ekki þurft að bíða fyrirmæla frá \yashington. Bandaríkjastjórn hafí ætlað að fá skriflega staðfestingu frá háttsett- um íslenskum ráðamönnum um þessa tilhögun, en Valur segir eng- ar heimildir hafa fundist sem bentu til að það hafí verið gert. Að því er fram kemur í bókinni lögðu embættismenn í bandaríska utanríkisráðuneytinu áherslu á póli- tískt forvarnarstarf á íslandi, en ekki hernaðaríhlutun.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.