Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 2

Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 2
2 LAUGARDAGUR 16. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR 1DNADAKMENN vinnaþessa dagana við að breytahúsnæði Landakots. Morgunblaðið/Kristinn Fjórir menn í haldi Stærsta e-töflu- mál hérlendis FIKNIEFNALOGREGLAN vinnur nú að rannsókn á máli, sem sam- kvæmt upplýsingum Morgunblaðs- ins, er stærsta e-töflumál sem upp hefur komið hérlendis. Lagt hefur verið hald á 1.000 e-töflur og um 60 grömm af kókaíni. Fjórir menn hafa verið úrskurð- aðir í þrigga vikna gæsluvarðhald vegna rannsóknar málsins. Einn þeirra er 29 ára Hollendingur en hinir eru íslendingar á aldrinum 18-26 ára. Mennirnir voru handteknir í Kópavogi á þriðjudag og hafa set- ið í haldi síðan en voru úrskurðað- ir í gæsluvarðhald á miðvikudag. Fíkniefnalögreglan verst frétta af málinu en samkvæmt upplýsing- um Morgunblaðsins hefur verið lagt hald á fyrrgreint magn fíkni- efna, sem er mesta magn e-taflna sem lögregla hérlends hefur komið höndum yfir. Nýfallinn dómur í stærsta e-töflumáli, sem áður hefur komið upp hérlendis, var ný- lega dæmt í Héraðsdómi Reykjavík- ur. Þá voru fjórir menn dæmdir í 2 'A árs fangelsi fyrir innflutning og sölu á 350 e-töflum. í því máli var hins vegar refsað fyrir allt ferl- ið frá innflutningi til smásölu til fjölda ungmenna, en í málinu sem nú er til rannsóknar er um að ræða efni sem lögregla lagði hald á áður en það fór í dreifingu innanlands. Ný öldrunardeild verður tilbúin í notkun á Landakoti fyrir áramót Breytingar á húsnæði spítal- ans kosta um 122 milljónir GÍSLI Hermannsson, forstöðu- maður rekstrar- og viðhaldsdeildar Sjúkrahúss Reykjavíkur, býst við að ein öldrunarlækningadeilda á Landakoti, deild 2B, verði tilbúin í notkun fyrir áramót. Þá býst hann við að breytingar á deild 1B verði langt komnar og deildin hugsanlega tilbúin S janúar á næsta ári en þar er enn starfrækt augn- deild að hluta. Breytingar á hús- næði Landakots vegna öldrunar- lækninga sem þar eiga að fara fram munu kosta 122 milljónir, að Gísla sögn. Tvær deilda spítalans verða fyrir heilabilaða. Gísli segir að miðað hafi verið við að framkvæmdum við deildir 1B og 2B yrði lokið fyrir áramót en að það hafi ekki gengið eftir ýmissa hluta vegna. Þrjár nýjar öldrunarlækningadeildir eru ráð- gerðar í húsnæði spftalans, það er á fyrrgreindum deildum, 1B og 2B, og auk þess á deild 4B, þar sem 60 sjuklingum verður sinnt. Fjórða hæðin var áður nýtt undir skurð- stofur og hefur verið lokuð um hríð. Engar framkvæmdir eru hafnar þar enn, að Gísla sögn. Starfsmenn hafðir með í ráðum við hönnun Þriðju hæðina á að taka alla undir iðju- og sjúkraþjálfun segir Gísli og þá verður dagspítali fyrir endurhæfingu sjúkra utan hússins starfræktur. Búið er að teikna aðstöðuna og einungis eftir að kynna útfærsluna og sannfæra stjórnendur um að framkvæmdir verði innan kostnaðaráætlunar. Gtsli segir ekki óllklegt að hver deild kosti 30 milljónir en ekki sé vitað hver endanlegur kostnaður verði vegna nýrrar aðstöðu til end- urhæfingar. „Það verður mjög erfitt að halda framkvæmdum innan áætlunar og því hugsanlega beðið með endan- 'legan frágang á einhverjum þátt- Um. Hönnun deildanna hefur verið gerð í góðu samstarfi við þá sem eiga að vinna þar, sem að vísu hefur tekið talsvert lengri tfma en ella. Ég lít hins vegar þannig á að þegar svo miklir fjármunir eru settir í eina byggingu sé mjög mikilvægt að hafa á hreinu hvern- ig starfseminni verður háttað," segir Gfsli. Á 3. hæð var eitt sinn, meðal annars, kapella St. Jósefssystra sem afhelguð var fyrir um 20 árum og rýmið nýtt til samkomuhalds á vegum spítalans eftir það. Engin starfsemi er nú á hæðinni en Gísli segir kapellu á 1. hæð enn í notk- un og engar breytingar á döfinni þar. Loks segir hann aðspurður að ástandi hússins hafi verið ábóta- vant og að líkindum þurfi að skipta um gólfefni alls staðar vegna slits. „Það þarf að gera við þetta á þokkalega myndarlegan hátt án þess að um nokkurt óhóf sé að ræða. Húsnæði Landakots var í mjög bágbornu ástandi þegar ég kom að þessum málum fyrir tveim- ur árum. Það þurfti til dæmis að yfirfara alla glugga að utan og innan en vatnslagnir eru í þokka- legu lagi þótt einhverra breytinga sé þörf. Þá þurfti að draga í raf- lagnir því vírar voru orðnir gamlir og ekki í réttum litum, samkvæmt reglum," segir Gísli. Samningavið- ræður um síld og karfa í London ÍSLENZK samninganefnd undir forystu Jóhanns Sigurjónssonar, nýs aðalsamningamanns í físk- veiðimálum, heldur til London í næstu viku. Þar hefst á mánudag fundur íslands, Noregs, Rússlands og Færeyja ásamt Evrópusam- bandinu um stpórn sfldveiða og á miðvikudag hefst fundur Norðaustur-Atlantshafsfiskveiði- nefndarinnar (NEAFC), þar sem meðal annars verður fjallað um stjórn veiða á síld og karfa. Ekki stjórnlausar veiðar Á fundi strandríkjanna fjögurra og ESB munu strandríkin væntan- lega leitast við að framlengja sam- komulag sitt frá í fyrra um sig'órn veiða á norsk-íslenzka síldarstofn- inum. Jafnframt munu þau gera tilraun til að fá ESB til að gerast aðili að samkomulaginu eða a.m.k. að tryggja að skip sambandsins stundi ekki stjórnlausar veiðar, eins og raunin hefur verið í ár. Gera má ráð fyrir að fundurinn standi fram á þriðjudag. Reynt að framlengja og ú 1 v í kka karfasamninginn Ársfundur NEAFC stendur frá miðvikudegi fram á föstudag. Þar verða m.a. sfldveiðar í Síldarsmug- unni til umfjöllunar, svo og veiðar á úthafskarfa á Reykjaneshrygg. Samkomulag náðist meðal meiri- hluta aðildarríkja NEAFC um veiðistjórnun á hryggnum á þessu ári og má búast við að það verði framlengt. Rússland og Pólland stóðu þó utan þess samkomulags og er þess að vænta að reynt verði að fá þau ríki til samstarfs um veiðistjómun á næsta ári. Þá munu íslendingar gera kröf- ur um að í karfasamninginn verði bætt ákvæðum um stórhert eftirlit og tilkynningaskyldu, auk þess sem gripið verði til aðgerða til að hindra veiðar hentifánaskipa á Reykjaneshrygg. Tónlistarmenn og útgefendur kvarta við ljósvakamiðla Of lítið flutt af íslenskri tónlist FELAG ísl. hljómlistarmanna, Félag tónskálda og textahöfunda og Samtök hljómplötuframleið- enda hafa vakið athygli útvarps- stöðva á hlutdeild íslenskrar tón- listar f dagskrá stöðvanna. Bent er á að á Rás 1 var áætlaður flutn- ingur íslenskrar tónlistar á síð- asta ári 21% og 17,67% á Rás 2. Á Bylgjunni og á Aðalstöðinni var hlutur íslenskrar tónlistar 15% og á X-inu innan við 5% en hlut- deild íslenskrar tónlistar í sölu geislaplatna var 42% árið 1995. Spurt um stefnu „Við teljum að allt of lítið sé flutt af íslenskri tónlist f ljósyaka- miðlum," sagði Björn Th. Árna- son, formaður Félags ísl. hljóm- listarmanna. „íslensk tónlist tengist þeirri menningu sem við viljum viðhalda á þessu landi, ís- lenskri tungu, atvinnumarki og um leið lögum um ljósvakamiðla." Björn sagði að í erindi til út- varpsstöðvanna væri óskað eftir upplýsingum um hvort einhver stefna væri ráðandi um flutning á íslenskri tónlist, hvort um tilvilj- un væri að ræða eða hvort það væri rétt sem komið hefði fram í einu blaðanna, þar sem haft var eftir forráðamanni útvarpsstöðvar að íslensk tónlist væri léleg. „Þá er spumingin hvort um er að ræða mat einstaklinga sem stjórna þess- um stöðvum," sagði hann. „Eða hvort um er að ræða opinbera stefnu þeirra sem eiga stöðina." Björn sagði að hlutdeild ís- lenskrar tónlistar í dagskrá stöðv- anna væri mjög lítil borið saman við flutning erlendra útyarps- stöðva á þarlendri tónlist. í sum- um löndum hafi Iagasetningu ver- ið komið á vegna innlendrar tón- listar eins og til dæmis í Frakk- landi en þar er hlutur franskrar tónlistar 40%. Lífeyris- sjóði þing- manna verði breytt FRIÐRIK Sophusson fjármálaráð- herra segir eðlilegt að lög um Lff- eyrissjóð alþingismanna og Lífeyr- issjóð ráðherra verði endurskoðuð með hliðstæðum hætti og lög um Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins og Lífeyrissjóð hjúkrunarkvenna. Hann segir hins vegar eðlilegt að Alþingi en ekki fjármálaráðherra hafí forystu um þá endurskoðun. Um síðustu áramót námu áfalln- ar skuldbindingar Lífeyrissjóðs al- þingismanna 2.460 milljónum. Áfallnar skuldbindingar Lffeyris- sjóðs ráðherra námu á sama tíma 306 milljónum. Sjóðirnir eiga eng- ar eignir til að mæta útgreiðslum úr þeim. Það þykir nokkuð Ijóst að ef breyta á sjóðunum með sambæri- legum hætti og samkomulag hefur tekist um að breyta öðrum Iffeyris- sjóðum rfkisins dugi ekki að rikið hækki iðgjaldagreiðslur sínar úr 6% í 11,5%. 20% iðgjald ríkisins þykir nærri lagi. Friðrik sagði að sú hefð hefði skapast að forysta þingsins hefði frumkvæði að breytingum sem lúta að kjörum alþingismanna. Þingið hefði t.d. sjálft haft frumkvæði að breytingum á biðlaunarétti þing- manna. Sama hlyti að eiga við í þessu máli. Hann sagðist hins veg- ar styðja að sambærilegar breyt- ingar yrðu gerðar á Iffeyrissjóðum alþingismanna og ráðherra og ákveðið hefur verið að gera á LSR. ? ? ? Viljaþjóð- sönginn áfram LIÐLEGA 68% landsmanna vilja hafa núverandi þjóðsöng áfram, samkvæmt skoðanakönnun Gall- ups. Tæplega 32% vilja nýjan þjóð- söng. Alþingismaður velti nýlega upp þeirri spurningu hvort ekki væri rétt að fá annan þjóðsöng, við hlið hins eldra. I skoðanakönnun Gall- ups var spurt: Vilt þú að íslending- ar skipti um þjóðsöng eða vilt þú hafa núverandi þjóðsöng? Yfir- gnæfandi meirihluti vildi ekki breytingu. í Þjóðarpúlsi Gallups kemur fram að þetta er svipuð niðurstaða og fékkst í skoðana- könnun fyrir tveimur og hálfu ári.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.