Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 28

Morgunblaðið - 16.11.1996, Blaðsíða 28
28 LAUGARDAGUR 16. NÓVEMBER 1996 MORGUNBLAÐIÐ FJOLMIÐLUN Sýn stækkar útbreiðslu- svæðið Sjónvarps- stöðin Sýn mun á næstu vikum stækka dreifikerfi sitt til norð- urs og suðurs þannig að stöðin mun nást á Akureyri og nágrenni, Selfossi og nágrenni og í Vestman na- eyjum, auk núverandi út- breiðslusvæðis sem nær yfir höfuðborgarsvæðið, Akra- nes og Suðurnes. í fréttatilkynningu segir að samið hafi verið við Póst og síma um ijósleiðarafiutn- ing á dagskrá Sýnar til Ak- ureyrar og Selfoss en þaðan verði dagskráin send á ör- r bylgju til Vestmannaeyja. Á Selfossi og í Vestmannaeyj- um verði Sýn send út á UHF-rásum og áhorfendur þurfa engan viðbótarútbún- að til að ná útsendingum. Þegar hafi verið pantaðir sendar og annar tæknibún- aður fyrir Self oss og Vest- mannaeyjar og stefnt er að því að útsendingar á þessum svæðum hefjist eftir 6-8 vikur. Einnig segir í tilky nningu að ekki sé hægt að tímasetja nákvæmlega hvenær út- sendingar hefjist á Akureyri og nágrenni þvi beðið sé svars frá samgönguráðu- neytinu varðandi afnot af VHF-rás. Verði það svar jákvætt þurfa Akureyringar engan viðbótarútbúnað til að ná útsendingum Sýnar en að öðrum kosti þrufi notendur að koma sér upp UHF-Ioft- neti. Frá því að svar sam- gönguráðuneytis liggur fyrir liða 6-8 vikur þangað til útsendingar hefjast. Hollenzk gervihnatta stöð Hilversum. Reuter. HOLLENZK gervihnatta- stöð er tekin til starfa og sjónvarpar til 600.000 hol- lenzkumælandi fólks utan Hollands og Belgiu. Rásinni síjórnar heimsút- varpið Wereldomroep Zomer TV, deild hollenzka ríkissjónvarpsins Neder- landse Omroep Stichting (NOS).Fréttumoghol- lenzku efni verður sjónvarp- að dag hvern. Hægt er að horfa á hol- lenzku einkasjónvarpsstöðv- arnar RTL4 and RTL5 um gervihnött í nokkrum Evr- ópulöndum. Akureyri VHF-rás fyrir staðbundið sjónvarp F JÓRIR sóttu um að fá út- hlutað VHF sjónvarpsrás á Akureyri, samkvæmt frétt fram samnönguráðuneytinú. Að athuguðu máli hefur ráðuneytið ákveðið að rásin verði til afnota fyrir opið staðbundið sjónvarp á Akur- eyri, og segir f fréttinni að í samræmi við það hafi sam- gönguráðuneytíð falið Fjar- skiptaeftirliti ríkisins að sjá um að svo verði gert. Færri Norðmenn lesadagblöð ærri lesa bloðin i Noregi SEXTÁN stærstu dagblöð Noregs hafa samtals misst nær 250 þúsund lesendur á einu ári. Þetta er niður- staða nýrrar neyslu- og fjölmiðla- könnunar sem Gallup í Noregi hefur gert og norska blaðið Dagens Nær- ingsliv greindi frá fyrr í haust. Könnunin mældi breytingar á dagblaðalestri frá því í ágúst 1995 þar til í júlí í ár. Hlutfallslega hefur dagblaðalesendum fækkað um 4,7% á því tímabili. Ekki er talið að könn- unin veiti vísbendingu um að ákveðnar tegundir dagblaða verði fyrir barðinu á samdrættinum öðrum fremur. Mælt í fjölda lesenda hafa Dag- bladet og VG tapað mestu, lesendur þess fyrrnefnda eru nú 66.000 færri og lesendur VG 50 þúsund færri en fyrir 12 mánuðum. Sett upp sem hlutfall af út- breiðslu er útkoman ekki jafn slá- andi, a.m.k. ekki hjá útbreiddasta blaði landsins, VG; sem hefur tapað 3% lesenda sinna. Útkoman er verri hjá Da.gbla.det. 8,1% lesenda hafa snúið baki við blaðinu. VG missir nú færri lesendur en i síðustu könnun, öfugt við Dagblad- et, en sífellt stærri hópur lesenda þess heltist úr lestinni. Niðurstaðan könnunarinnar er hins vegar sú að lesendum hvers tölublaðs hafi ekki fækkað jafn mik- ið og sem nemur samdrætti í upplög- um þessara tveggja blaða. Sá hópur sem les VG og Dagbladet er enn stærri en hann var fyrir fímm árum síðan og staða blaðanna tveggja er enn talin sterk samanborið við stöðu sambærilegra blaða (tabloid) í öðrum Evrópulöndum. Aftenposten stendur best Þau blöð sem fæstum lesendum hafa tapað eru Bergens Avisen og Aftenposten, hvort sem litið er til morgun eða síðdegisútgáfu þess blaðs. Ef hægt er að tala um sigurveg- ara í þessari könnun er það helgar- útgáfa Aftenposten. Lesendum blaðsins á laugardögum hefur fjölg- að um 8.000, eða 1,2% en á sunnu- dögum er aukningin um 2%, eða 10 þúsund manns. Hins vegar tapa Dagbladet og VG einnig lesendum um helgar frá síðustu könnun. 24.000 Norðmenn -2L Bergens Avisen Aften Aften Aften Mrg. Verdens Gang StavengerAft. DT/BB Oagens Næringsliv AR/R Blad Fædrelandsvennen Adresseavisa Várt land Nordlys Bergens Tidende Dagbladet Arbeiderbladet SunnmBrsposten eru hættir að lesa Dagbladet á laug- ardögum (2,2% lesenda) og lesend- um sunnudagsblaðs Dagbladet hefur fækkað um 13.000 (2,5%). 9.000 færri lesa VG á laugardögum, sem er 0,6% samdráttur, og á sunnudög- um lesa 10 þúsund færri en áður blaðið. Könnunin mældi einnig stöðuna á markaði tímarita og vikublaða. Þar er útlit ölllu bjartara. Lesendum 15 stærstu tímaritanna hefur fjölgað um 0,8% milli ára. Best gekk hjá Se og Her sem fékk 59 þúsund nýja lesendur og hefur aukið útbreiðslu sína um 4,1% milli ára. Aftenposten hunsar hæstarétt Noregs Neita að afhenda lög- reglu ljósmyndir Aðalritstjóri norska dagblaðsins Aftenposten, Einar Hanseid, neitar að verða við kröfu hæstarétt- ar landsins um að ljósmyndir, sem teknar voru af mótorhjólabullum í miðborg Óslóar, verði af- hentar yfírvöldum vegna rannsóknar á morðmáli. Hanseid telur að réttur fjölmiðla til að vernda heimildir sínar sé í veði LÖGREGLAN telur að myndirnar geti komið að gagni við að upplýsa morð á liðsmanni eins mótorhjóla- gengisins í Ósló fyrir nokkru en Hanseid segir að vandleg ihugun liggi að baki ákvörðun hans sem hafi verið erfið. Um sé að ræða grundvallaratriði í afstöðunni til starfa frjálsra fjölmiðla en einnig skipti öryggi starfsmanna blaðsins máli í þessu sambandi. Hann skýrði lögreglustjóranum í Ósló frá niður- stöðu sinni á mánudag. Ekki er enn ljóst hvað lögreglan hyggst gera. Ingelin Killengren lögreglustjóri sagðist í viðtali við Aftenposten á þriðjudag ekki vilja tjá sig um ljós- myndamálið, það væri í athugun. „Málið er svo alvarlegt, það getur nefnilega verið að myndirnar kunni að varpa ljósi á það sem gerðist á undan morðinu, þess vegna verða að vera mjög mikilvæg rök fyrir því að afhenda þær ekki," segir Han- seid. „Ég tel að margar slíkar ástæð- ur séu fyrir hendi." Hanseid telur að reglur um verndun heimilda eigi við um allt efni sem ekki hefur ver- ið birt, hvort sem um sé að ræða krot blaðamanns í blokk eða filmur ljósmyndara í vélinni. „Allir eiga að geta verið vissir um að efni sem ritstjórnin hefur undir höndum sé ekki afhent óviðkomandi aðilum. Þetta er sjálfur kjarni þess trausts sem almenningur ber til blaðsins, auk þess má aldrei líta svo á að blaðaljósmyndarar séu einhvers konar aðstoðarmenn lögreglu. Fólk á að geta treyst því að ljósmyndar- inn starfi eingöngu að verkefnum fyrir blaðið. Væri þetta ekki svo myndi það einnig gera starf ljós- myndarans hættulegra. Lögreglan hlýtur fyrst og fremst að biðja um slíkar myndir þegar þær hafa verið teknar við hættulegar aðstæður," segir Hanseid. Traust almennings Ritstjórinn segist láta eigin sann- færingu og samvisku ráða ferðinni í þessu máli. „Sem almennur borg- ari vil ég gjarnan aðstoða við að upplýsa alvarleg glæpamál og sem ritstjóri á ég erfitt með að hunsa úrskurð hæstaréttar. Traust al- mennings til blaðsins og öryggi starfsmanna í þeim verkefnum sem þeim eru falin hljóta samt, þegar öllu er á botninn hvolft, að vega þyngst," segir hann. Samtök norskra ritstjóra og norska dagblaðasambandið styðja Hanseid eindregið í málinu. Per Edgar Kokkvold, framkvæmdastjóri dagblaðasambandsins, leggur áherslu á að málið fjalli um heimilda- verndun og sjálfstæði fjölmiðla. Fjölmiðlar megi ekki vera fulltrúar lögreglu eða dómskerfis. „Það má aldrei leika nokkur vafi á því hvort við séum á vettvangi sem fulltrúar blaða eða annarra aðila. Samfélagið hefur ekki efni á því að blöðin deili hollustu sinni", segir Kokkvold. Hann minnir auk þess á að hæsti- réttur hafi áður skilgreint vandlega hvað átt sé við með verndun heim- ilda. Þar komi fram að gera megi ráð fyrir að hún valdi því að betur gangi en ella að fletta ofan af ýmsu sem sé gagnrýnivert. Hagnaður News Corp minni en spáð var Sydney. Reuter. HAGNAÐUR News Corp fyrir- tækis Ruperts Murdoehs minnkaði um 8,1% á fyrsta fjórðungi fjár- hagsársins 1996/97, þótt sérfræð- ingar hefðu spáð því að hagnaður- inn mundi aukast verulega. Nettóhagnaður News Corp á þremur mánuðum til september- loka minnkaði i 283 milljónir ástr- alskra eða 223 milljónir banda- rískra dollara úr 308 milljónum Ástralíudala á sama tíma í fyrra. Skýringin er sögð minni af- rakstur af bandarísku sjónvarpi, áströlskum dagblöðum og bókaút- gáfu. Sérfræðingar höfðu spáð nettóhagnaði upp á 320-330 millj- ónir Ástralíudala, eða um 15% aukningu. Murdoch sagði í síðasta mánuði að þótt ekki hefði gengið eins vel á fjórð- ungnum og vonað hefði verið væri hann visds um að hagnaður mundi aukast um 20% á árinu í heild. Þriðja söluhæsta kvíkmyndin News kvað hagnað- inn aðallega stafa af vinsældum kvik- myndarinnar Inde- pendence Day, brezkra blaða fyrirtækisins og bókaútgáfu. Independ- ence Day hefur aflað rúmlega 670 milljóna dala og hafa aðeins Rupert Murdoch Bandaríkja- tvær aðrar kvikmyndir aflað meiri tekna í sögunni. Rekstrarhagnaður brezkra blaða News Corp jókst um 18% á tímabilinu. The Sun, The Times og The Sunday Times skiluðu öll auknum tekjum. Auk þess kveðst Nedws hafa notið góðs af lægra verði á dag- blaðapappír. Á móti kom verri rekstrarafkoma sjón- varps í Bandaríkjun- um, blaða í Ástralíu og bókaútgáfu. Áfram varð tap á gervihnattasjónvarpinu STAR TV í Asíu. Israel ber til baka frétt um Murdoch Tel Aviv. Reuter. ÍSRAELSKT tekjuskattaráð hef- ur borið til baka þá frétt blaðs- ins Sunday Business í London að gefin hafi verið úttilskipun um að handtaka fjölmiðlajöfur- inn Rupert Murdoch vegna rann- sóknar á skattsvikum. Lögfræðingur fyrirtækis Murdochs í fsrael, News Data.com Research Ltd (NDR), bar einnig fréttina til baka. Blaðið í London hermdi að yfirvöld í ísrael kynnu að sækja um heimild til að handtaka Murdoch í Bandaríkjunum, þar sem hann hefur ríkisborgara- rétt. ísraelsk skattyfirvöld sögðu að þar sem engin heimild tíi handtöku Murdochs hefði verið gefin út stæði ekki til að fara fram á að bandarísk yfirvöld framseldu hann.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.