Morgunblaðið - 29.05.1999, Blaðsíða 13

Morgunblaðið - 29.05.1999, Blaðsíða 13
MORGUNBLAÐIÐ LAUGARDAGUR 29. MAÍ 1999 13 FRETTIR Ný ríkisstjórn Islands á ríkisráðsfundi NÝ ríkisstjórn Isiands kom saman til fundar með forseta fslands, herra Ólafi Ragnari Grímssyni, á Bessastöðum á ríkisráðsfundi f gær þar sem myndin var tekin. Á hægri hönd forseta Islnuds situr Davíð Oddsson forsætisráðherra, þá Árni M. Mathiesen nýskipaður sjávarútvegsráðherra, Finnur Ing- ólfsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Guðni Ágústsson nýskipaður landbúnaðarráðherra, Páll Pétursson félagsmálaráðherra og Sólveig Pétursdóttir nýskipaður dómsmálaráðherra. Á vinstri hönd forsetans situr Halldór Ás- grímsson utanríkisráðherra, þá Björn Bjarna- son menntamálaráðherra, Geir H. Haarde fjár- málaráðherra, Ingibjörg Pálmadóttir heilbrigð- isráðherra, Siv Friðleifsdóttir nýskipaður um- hverfisráðherra og Sturla Böðvarsson nýskip- aður samgönguráðherra. Margrét Frímannsdóttir, talsmaður Samfylkingarinnar „ÁLIT mitt á ríkisstjórn Sjálfstæð- isflokks og Framsóknarflokks hefur ekkert breyst. Þetta er ekki ný rík- isstjórn þótt búið sé að fjölga ráð- herrum," segir Margrét Frímanns- dóttir, talsmaður Samfylkingarinn- ar. Meiri þörf á aðhaldi en að fjölga ráðherrum Margrét gagnrýnir fjölgun ráð- herra og segir að meiri þörf sé á að- haldi í peningamálum ríkisins. „Það er engin sýnileg ástæða til þess að fjölga ráðherrum önnur en sú að fjölga sætum fyrir einstaklinga," segir Margrét. Hún segir fátt koma á óvart við lestur stefnuyfirlýsingar ríMs- stjórnarinnar. „Þar eru ekki settar skýrar línur nema um sölu ákveð- inna fyrirtækja og stofnana á borð við bankana og Landssímann og að einkavæðingunni verði haldið áfram. Mér sýnist að það sé líka Ekkert tekið á hættumerkjum í efnahagslífinu verið að opna fyrir það á vissan hátt í heilbrigðis- þjónustunni. Ég sé ekki að í efnahags- málunum sé tekið á þeim hættumerkjum sem hafa verði brýnd fyrir okkur allt frá því skömmu eftir síðustu áramót. Mér sýnist að út- koman á ríkisrekstrinum á árinu 1998 sé slík að ekki sé vanþörf á að beita aðhaldi og að skilgreina þurfi hlutverk ríkisins með skýrari hætti en gert er í dag. Það er ekki nógu skýrt í þessum tillögum ríkisstjórnarinn- ar," segir Margrét. Engin markviss stefnumörkun Hún segir enga mark- vissa stefnumörkun að finna í stefnuyfirlýsingunni og það valdi vonbrigðum. „Þeir hafa starf- að saman í fjögur ár og hafa tekið sér langan tíma við undirbúning málefnasamningsins. Þess vegna bjóst ég við því að þar kæmi fram skýr stefna, en svo er ekki," sagði Margrét. Aðspurð um lífslíkur ríkisstjórn- arinnar á komandi kjörtímabili sagði Margrét útilokað að segja fyr- ir um það. „En þeir verða að minnsta kosti að hafa það alveg ljóst hvernig þeir ætla að bregðast við aukinni þenslu og hættumerkj- um í efnahagslifi þjóðarinnar. Framundan eru einnig kjara- samningar en í málefnasamantekt- inni segir að stefnt skuli að góðu samstarfi við verkalýðshreyfinguna. Þeir eru nú þekktir að öðru. A síð- asta kjörtímabili var vaðið yfir verkalýðshreyfinguna á skítugum skónum varðandi þær breytingar sem gerðar voru á vinnulöggjöfinni. Þeir mega því aldeilis breyta til ef þeir ætla að fara að taka upp sam- ráð við verkalýðshreyfinguna," sagði Margrét. Sverrir Hermannsson, formaður Frjálslynda flokksins Afram ný- frjálshyggj- an og fram- sóknar- mennskan SVERRIR Hermannsson, formaður Frjálslynda flokksins, segir að í nýrri ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks muni áfram ráða ríkjum nýfrjáls- hyggjustefna og svo framsóknar- mennskan sem sé ennþá verri ef nokkuð sé. Sverrir sagði að það væri verst að Sjálfstæðisflokkurinn skyldi ekki koma fleiri framsóknarþingmönnum að í ráðherrastóla. „Fyrst þeir ganga undir þessu hvort sem er hefði verið langbest að þeir hefðu komið þeim öllum tólf að. Nógir peningar eru til að borga ráðherralaun," sagði Sverr- ir. Hann sagði að sér skildist að það hefði verið mjög tekist á um þessi embætti þar „og Sjálfstæðisflokknum er svo mikið í mun að efla völd og áhrif Framsóknar að hann hefði átt að leggja lykkju á leið sína og búa til fleiri embætti fyrir þá. Það hefði ég nú talið brýnast," sagði Sverrir. Hann sagði að það þyrfti ekkert að segja honum um innihald stjórnar- sáttmála, þar væri sama orða- gjálfrið. Stjórnmálamenn réðu ekki ferðinni í sjávarútvegsmálum eða öðrum helstu málum. I sjávarútvegs- málum til dæmis réðu hagsmuna- samtök sjávarútvegsins. Stöðugleiki blekkinganna „Ég þarf ekkert að láta segja mér til um það hvað í þessu stendur. Það þarf ekki að lesa það fyrir mig og ég þarf ekki að kynna mér það. Það verður áfram þessi nýfrjálshyggju- stefna þar uppi og svo framsóknar- mennskan, sem er ennþá verri ef nokkuð er," sagði Sverrir. Hann sagðist aðspurður ekki sjá að um neina stefnubreytingu yrði að ræða og allra síst í sjávarútvegs- málum. „Hinn eiginlegi stöðugleiki hjá þessum valdhöfum er stöðug- leiki blekkinganna," sagði Sverrir. Steingrímur Sigfússon, formaður Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs STEINGRIMUR Sigfússon, for- maður Vinstri hreyfingarinnar - græns framboðs, segir að með þátt- töku í nýrri ríkisstjórn Sjálfstæðis- flokks og Framsóknarflokks sé Framsóknarflokkurinn og Halldór Ásgrímsson sérstaklega fyrir hans hönd að undirstrika ákveðna upp- gjöf sína gagnvart því að Fram- sóknarflokkurinn sé eitthvert leið- andi afi hér í stjórnmálum. Það geti boðað varanlegar breytingar á þeirri sterku stöðu sem Framsókn- arflokkurinn hafi á þessari öld lengi haft í íslenskum stjórnmálum. Steingrímur sagðist vilja byrja á að óska nýrri ríkisstjórn velfarnað- ar og sérstaklega nýju fólki sem væri að taka við ráðherrastarfi í fyrsta sinn. ,Að öðru leyti vil ég nú segja um aðdragandann að tilurð þessarar ríkisstjórnar, að þetta eru nú einhverjar lengstu viðræður um ekki neitt sem ég held að sögur fari af, því í raun og veru er ijóst þegar maður les stjórnarsáttmálann að þarna er í sjálfu sér ósköp fátt sem flokkarnir þurftu að taka á. Ég held að þetta hafi í raun og veru verið mikil sviðsetning þessar svokölluðu þriggja vikna stjórnarmyndunar- virðæður," sagði Steingrímur. Hann sagði að þessi sviðsetning þjónaði þeim tilgangi að fela að samstarf flokkanna hefði verið meira og minna geirneglt fyrir Getur boðað varanlegar breytingar á sterkri stöðu Framsóknar kosningar. „Eftir á að hyggja er það gagnrýnivert að flokkarnir skyldu ekki gera með heiðarlegri hætti grein fyrir því fyrir kosn- ingar að þeir væru að sækja eftir umboði til þess að starfa áfram," sagði Steingrímur. Óbreytt stefna og linkulegt orðalag Hann sagði að þegar upp væri staðið væri afrakstur þessara þriggja vikna fjölgun ráðherra um tvo. I stjórnarsáttmálanum væri fátt nýtt að finna. Þar væri um óbreytta stefnu að ræða að öllu leyti eiginlega, en það vekti athygli hversu linkulegt orðalag væri á hlutum sem maður hefði haldið að Framsóknarflokkurinn legði eitt- hvað upp úr að fá þarna inn. „Ég verð að segja að það setti eiginlega að mér hlátur, þó málefnið sé ekki til þess að hlæja að því, þegar ég sá orðalagið á hinu margfræga kosninga- loforði Framsóknar um barnakortin til dæmis. Þar er sagt „meðal annars verði dregið úr tekjuteng- ingu í barnabótakerfinu til dæmis með útgáfu sérstakra barnakorta eða öðrum sambæri- legum aðgerðum". Höfundur þessa texta er nú húmoristi," sagði Stein- grímur. Hann sagði að það væri helst að maður staldraði við kaflana um einkavæðinguna og hvort þar væri boðað að farið yrði af auknu offorsi í hana. Landssíminn væri þar nefndur, en hann tæki þó eftir að það væri fyrirvari á því orðalagi og því ástæða til þess að bíða og sjá hver framkvæmdin yrði í þeim efn- um. Að öðru leyti væri fátt í þessu sem kæmi á óvart og hann hefði talið eðlilegast að þessi stjórn hefði orðið til strax og þing kvatt fyrr saman. „Það sem maður kannski pólitískt veltir mest fyrir sér er að Framsóknarflokkurinn skuli taka ákvörðun um að sitja bara áfram í súpunni, ef svo má að orði komast, að sitja áfram í þessu stjórnarsam- starfi nánast óbreyttu. Eg undrast nokkuð að þrátt fyrir það áfall sem Framsóknarflokkurinn varð fyrir í kosningunum þá skuli hann gera það," sagði Steingrímur. Hann sagðist ekki vera í neinum vafa um að það væri ávísun á frekara áfall í næstu kosningum. „Sérstaklega finnst mér merkilegt að formaður flokksins skuli ætla að sitja áfram sem utanríkisráðherra með þeirri fjarlægð frá innlendum stjórnmálum sem við vitum að það felur í sér. Það hlýtur að verða þeim Framsóknarmönnum ærið áhyggjuefni að leggja á sig önnur fjögur ár, ef það er það sem í vændum er. Að vísu er þarna inni ákvæði um að flokkarnir kunni að endurskoða verkaskiptingu sín í milli á kjörtímabilinu, en reynslan hefur nú sýnt að slíkt er nú oft vandkvæðum bundið þegar menn eru orðnir fastir í stólunum," sagði Steingrímur. Hann sagði að maður spyrði sig að því hversu raunhæft væri að gerðar yrðu breytingar á stjórn- inni úr því þeir hefðu ekki ráðið við það núna að stokka spilin meira upp. „Ég spái því að þetta verði erfið sigling hjá Framsókn, önnur fjögur ár af sams konar samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn og þetta geti boðað varanlegar breytingar á þeirri sterku stöðu sem Framsókn- arflokkurinn hefur á þessari öld lengi haft í íslenskum stjórnmál- um; að með þessari ákvörðun sé Framsóknarflokkurinn og Halldór Ásgrímsson sérstaklega fyrir hans hönd að undirstrika svona ákveðna uppgjöf sína gagnvart því að Framsóknarflokkurinn sé eitthvert leiðandi afl hér í stjórnmálum. Hann sé að sætta sig við að leika aukahlutverk, að vera í svona létt- vægara hlutverki í leikritinu til frambúðar," sagði Steingrímur að lokum.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.