Morgunblaðið - 29.05.1999, Blaðsíða 12

Morgunblaðið - 29.05.1999, Blaðsíða 12
12 LAUGAKDAGUR 29. MAÍ 1999 MORGUNBLAÐIÐ FRETTIR Fimm nýir ráðherrar í rflrisstjórn Davíðs Oddssonar taka við embættum Morgunblaðið/Þorkell ÁRNI M. Mathiesen tekur við lyklunum að sjávarútvegs- ráðuneytinu af Davíð Oddssyni. Morgunblaðið/Þorkell HALLDÓR Ásgrímsson fær Guðna Ágústssyni lyklavöld að landbúnaðarráðuneytinu. Morgunblaðið/Þorkell HALLDÓR Blöndal afhendir Sturlu Böðvarssyni lyklana að samgönguráðuneytinu. RAÐHERRARNIR fimm sem tóku við nýjum embættum í gær, Árni M. Mathiesen, Guðni Ágústsson, Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir og Sturla Böðvarsson, segja flestir að stórra stefnubreytinga muni ekki gæta, að minnsta kosti ekki í fyrstu, og þeir muni taka mið af þeim áherslum sem lagðar eru í stjórnar- sáttmálanum. Siv Friðleifsdóttir umhverfisráð- herra bendir á þær áherslur sem fram koma í stefnuyfirlýsingu ný- skipaðrar ríkisstjórnar, aðspurð hvort vænta megi stefnubreytinga í umhverfismálum með nýjum ráð- herra. Engar U-beygjur teknar „Ég mun að sjálfsögðu takast á við þau verkefni sem koma fram í sáttmálanum, enda um mörg spennandi verkefni að ræða," segir Siv. „í honum kemur til dæmis fram mikil áhersla á að stuðla að náttúruvernd og öflugum mengun- arvörnum. Sérstaklega er spenn- andi að takast á við að ljúka gerð rammaáætlunar til langs tíma um nýtingu vatnsafls og jarðhita, sem tekur tillit til verndargildis ein- stakra landsvæða. Einnig er brýnt og spennandi að efna til umhverf- isátaks, þar sem sveitarfélög, fyrir- tæki og einstaklingar verða hvött til að endurnýta efni og flokka úr- gang. Mörg slík áhugaverð verkefni eru framundan og ég mun takast á við þau fyrir hönd ríkisstjórnarinn- ar og Framsóknarflokksins. Mér finnst það spennandi fyrir ungan stjórnmálamann að fá að takast á við eins mikilvægan og vaxandi málaflokk og umhverfismálin eru. Þessi ríkisstjórn felur í sér fram- hald á samstarfi Framsóknar- flokksins og Sjálfstæðisflokks, þannig að ekki verða neinar stór- fengarlegar U-beygjur teknar í þessum málaflokki, frekar en í öðr- um málaflokkum. Við munum halda áfram á þeirri braut sem við höfum markað í umhverfismálum, en að sjálfsögðu mun mín orka öll fara í að sinna umhverfismálum á Islandi. Framundan eru mjög spennandi tímar." Mikilvægi málaflokka aukist Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra kveðst ánægð og þakklát yfir því trausti sem henni er sýnt með því að vera falið að gegna jafnmikilvægu embætti. „Ég tel að þeir málaflokkar sem heyra undir dóms- og kirkjumála- ráðuneytið séu afar mikilsverðir. Ég þekki þá reyndar vel þar sem ég hef verið formaður allsherjarnefnd- ar Alþingis undanfarin átta ár og hef unnið talsvert í þessum málum," segir Sólveig. „Eins og menn vita hefur ekki verið um alllangt skeið sérstakur ráðherra fyrir þessu ráðuneyti, þannig að ég tel fagnaðarefni að það verði breyting þar á, enda þótt mjög margt gott hafí verið unnið þar á liðnum árum. Með breyttu þjóðfélagi held ég að mikilvægi ým- Stefnumótun í anda stjórnar- sáttmála Fimm nýir ráðherrar tóku við embættum sín- um í ríkisst.jórn Davíðs Oddssonar með form- legum hætti á ríkis- ráðsfundi á Bessastöð- um í gær og í k.jölfarið fengu þeir lyklavöld í viðkomandi ráðuneyt- um. Ráðherrarnir nýju segja tilhlökkunarefni að takast á við þau verkefni sem embætt- unum fylgja. issa þessara málaflokka sé orðið meira, og ég tel að það séu mörg spennandi verkefni framundan. A þessu stigi málsins held ég ekki að sé rétt að fara nánar út í þá sálma. Margt hefur áunnist en það má alltaf betur gera og ég mun leggja mig fram um að reyna að láta gott af mér leiða, og athuga hvort þörf sé á áherslubreytingum." Uppbygging helgast af fjármunum Sturla Böðvarsson samgönguráð- herra segir að nýtt embætti leggist prýðilega vel í sig og hann sé afar sáttur við að fá tækifæri til að takast á við samgöngumál. „Ég geri ráð fyrir að einhver áherslubreyting verði, enda óhjá- kvæmilegt með nýjum mönnum. Eg hef hins vegar tekið þátt í að móta þá stefnu í samgöngumálum sem fylgt hefur verið af hálfu okkar sjálfstæðismanna, þannig að ekki verður um neinar kollsteypur að ræða," segir Sturla. „Ég mun leitast við að sinna fjar- skiptamálunum og vegamálum sér- staklega, og ekki síst ferðamálum sem heyra undir þetta ráðuneyti. Ég mun leggja ríka áherslu á þessa þætti, sem ég tel að séu þeir allra brýnustu. Á þessu stigi vil ég hins vegar ekki tjá mig um einstaka þætti, en bendi á að við þurfum að Morgunblaðið/Árni Sæberg SÓLVEIG Pétursdóttir tekur í hönd Davíðs Oddssonar eftir að hafa tekið við embætti dómsmálaráðherra. Morgunblaðið/Halldór Kolbeins SrV Friðleifsdóttir tekur við lyklunum að umhverfisráðuneytinu af Halldóri Ásgrímssyni. skoða áframhaldandi uppbyggingu vegakerfisins, en hún helgast auð- vitað af þeim fjármunum sem við höfum til ráðstöfunar í þjóðarbúinu. Það verður að tengja saman annars vegar fjáröflun og hins vegar þá stóráfanga sem bíða úrlausna og í hvaða röð þeir verða teknir, auk þess sem skoða verður þessi mál í ljósi þeirra áherslna sem við höfum lagt í byggðamálum og hvernig við byggjum samgöngunetið í landinu þannig að það nýtist okkur sem best til að bæta kjör fólksins í landinu sem víðast." Sátt náist um fiskveiðistefnuna Árni M. Mathiesen sjávarútvegs- ráðherra kveðst líta björtum augum til nýs embættis, þó svo að ljóst sé að erflð verkefni bíði. Hann bendir á að stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar- innar leggi mjög ákveðnar áherslur hvað sjávarútvegsmál varðar og hann telji að í þeim felist ákveðin stefnubreyting frá því sem verið hefur, en hún sé þó í samræmi við málflutning sjálfstæðismanna í ný- liðinni kosningabaráttu. „Hver stjórnandi hefur síðan sinn eigin stíl og það mun koma í ljós hvernig það gengur fyrir sig. Það má reikna með að ég muni móta eigin áherslur innan þessa ramma sem stjórnarsáttmálinn setur," seg- irÁrni. „Helsta verkefnið er að sjálf- sögðu að reyna að ná víðtækri sátt um fiskveiðistefnuna, en ég hef einnig persónulega mikinn áhuga á rannsóknum í sjávarútvegi og vildi gjarnan fara vel ofan í þau mál og sjá veg þeirra verða meiri, sem helgast af því að ég hef ákveðnar rætur í þessu rannsóknarumhverfi. Þegar maður byrjar að vinna í þess- um málum kemur hins vegar í ljós hvert svigrúmið er á því sviði. Það eru ekki auðveld verkefni sem eru fyrir höndum en það þarf að takast á við þau og ég mun gera það eftir bestu getu." Möguleikar í breyttum heimi Guðni Ágústsson landbúnaðar- ráðherra segir að nýtt starf leggist vel í hann og hann taki við því af auðmýkt og þakklátur öllum þeim sem hafi stutt hann á leiðinni. „Nýjum mönnum fylgir alltaf eitthvað nýtt og breytt viðhorf, en ég hef ekki mótað mér neinar bylt- ingarkenndar hugsjónir til að fylgja eftir, heldur vonast til að geta orðið liðsmaður í að þróa íslenskan land- búnað til sóknar," segir Guðni. „Ég tel að við eigum mikla möguleika í breyttum heimi, að við eigum afurðir á heimsmælikvarða, og tel það skyldu mína að reyna að stuðla að sátt á milli sveitanna og þéttbýlisins og auka skilning þar á milli. Sveitin þarf á þéttbýlinu að halda og þéttbýlið þarf á sveitinni að halda. Ég vona að mér takist að móta stefnubreytingu á ýmsum sviðum og finnst mjög mikilvægt að takast á við það sem í stjórnar- sáttmálanum segir, þ.e. að styrkja sögu landbúnaðarins og bænda, að hagur þeirra batni og einnig að nýta sér þá miklu möguleika sem nú eru til að sækja inn á erlenda markaði. Við sjáum það einnig að ýmsar yngri búgreinar sækja sterkt fram, svo sem garðyrkja sem er í mjög athyglisverðum far- vegi hér."
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88

x

Morgunblaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Morgunblaðið
https://timarit.is/publication/58

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.