Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 66

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 66
29. september 2012 LAUGARDAGUR16 Hákon Svavarsson, löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali Sérlega falleg og rúmgóð íbúð á 1 hæð í lyftuhúsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílskýli. Húsið var byggt 2006. Í íbúðinni eru tvö stór og rúmgóð svefnherbergi. Fataskápar eru í báðum herbergjunum. Eldhús og stofa mynda skemmtilegt alrými, en í eldhúsinu eru vandaðar innréttingar úr ljósum viði og vönduð tæki, m. a. elda- Övélareyja með háfi yfir. Sérþvottahús er í íbúðinni. Baðherbergi flísalagt og með sturtuklefa og innréttingu. Svalir snúa í suður. Þær eru flísalagðar, meða hita í gólfinu og svalalokun. Það er gott útsýni af svölunum. Í kjallara er er stór 15,6 fm sérgeymsla. Að auki á húsfélagið stórt rými sem er m.a. nýtt sem fundaraðstaða. Íbúðinni fylgir stæði í bílskýli. Verð 48,9 millj. Verið velkomin í dag í dag. Magnús og Hákon fasteignasalar verða á staðnum. Hofakur 7. Garðabæ- 1. hæð Opið hús í dag frá kl. 13-14 OP IÐ HÚ S - með þér alla leið - Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali sími: 897 0634 throstur@miklaborg.is Ásett verð: 57 millj. Íbúðin er 3ja herbergja á 3ju hæð og er 135,7 fermetrar með geymslu í kjallara auk bílastæðis í fullbúinni bílageymslu. Hér er um að ræða afar glæsilega nýbyggingu í grónu og fallegu hverfi. Íbúðin er laus og til afhendingar við kaupsamning. Lyklar á skrifstofu. Glæsileg íbúð í einu vandaðasta fjölbýlishúsi höfuðborgarsvæðisins. Stóragerði 42 Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali. Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is Nýleg og falleg 97,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli á glæsilegun útsýnisstað í Áslandinu. Íbúðin er laus strax. skipting eignarinnar : Forstofa, hol, hjónaherbergi, barnaherbergi, þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofa, gólfefni eru parket og flísar. Sérlega vönduð og góð eign. Íbúð 304. Laus strax. V. 23,9 millj. Kríuás 19 Opið hús á morgun sunnudag milli 14-15. OP IÐ HÚ S Ingibjörg Þórðardóttir, löggiltur fasteignasali. Suðurgata 7, 101 Reykjavík - www.hibyli.is - hibyli@hibyli.is - Sími: 585 8800 - Fax: 585 8808 OPIÐ HÚS SUMARBÚSTAÐUR VIÐ LAUGARVATN SELJALAND 20-21 Í LANDI LÆKJARHVAMMS Í BLÁSKÓGABYGGÐ Húsið er 71fm á einni hæð og skiptist í eldhús sem er opin við stofu, þrjú her- bergi, baðherbergi með sturtu og geymslu. Rafmagn og vatn í bústaðnum og er vatnsveitan frostfrí. 100 fm pallur úr harðviði. Sumarhúsa- svæðið er afgirt og með hliði. Frábær fjallasýn er í allar áttir. Mikill lágvaxinn gróður er á landinu, Grjótá rennur þar um og fylgir veiðiréttur. Bústaðurinn stendur á 8180 fm eignarlandi úr landi Lækjarhvamms og eru það tveir skipulagseitir. SIGRÍÐUR (S. 697-5252) SÝNIR BÚSTAÐINN Í DAG, LAUGARDAG MILLI KL. 14 OG 16. Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali. Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is Glæsilegt nýlegt vandað fullbúið atvinnuhúsnæði, þ.e tvö sam-liggjandi bil (endi) í norður. 01-0101. 148,7 fm. og 01-0102. 385,7 fm. samtals 535 fm. Möguleiki skipta þeim í tvö bil. e.t.v. Þar af er milliloft, 135,7 fm. (skrifstofur, og fl. .) Parket á gólfum. Mikil lofthæð í vinnslusal og tvær stórar innkeyrsludyr + ein minni innkeyrsludyr.. Rúmgóð malbikuð lóð. Steinhella 1 - Glæsilegt atvinnuhúsnæði, laust strax. - með þér alla leið - Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson sölufulltrúi sími: 695 9500 hilmar@miklaborg.is Verð: 26,9 millj. Falleg og mjög vel með farin 111,1 fm íbúð á 3. hæð í litlu 6 íbúða fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin er 3ja herbergja í dag en auðvelt að bæta við auka- herbergi. Glæsilegt útsýni. Fallegt og vel staðsett hús í fjölskylduvænu um- hverfi, stutt í alla þjónustu, Spöngina, Egilshöll, Borgarholtsskóla o.fl. 112 ReykjavíkGullengi 13 OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG frá kl. 17:30-18:00 mánudaginn 1. október Til sölu stórglæsilegt og mikið endurnýjað yfir 100 ára gamalt sveita- setur, byggt á galiciskan hátt. Húsið er um 300 fm með bílskúr. Herbergin eru 3-4 og baðherbergin 3. Stórglæsilegt útiaðstaða. Eignin er öll hin glæsilegasta og hefur verið mikið endurnýjuð og að hluta endurbyggð. Húsið stendur við lítið þorp sem heitir La Caniza skammt frá landamærum Spánar og Portúgals. Ásett verð er 52,2 millj. Áhvílandi lán 18,5 millj. Möguleg skipti á fasteign á höfuðborgarsvæðinu. Hægt er að greiða í íslenskum krónum. Allar frekari upplýsingar á www.spanarheimili.is og hjá Finnboga í síma 530-6506 / 895-1098. Galicia - glæsilegt sveitasetur á Spáni ! www.spanarheimili.is Óskar R. Harðarson hdl. og löggiltur fasteignasali Sérbýli í Grafarholti verð: 38,9 millj. Falleg 5-6 herbergja endaíbúð Gott lyftuhús Vel skipulögð eign á 2.hæð Frábært eftirsótt fjölskylduhverfi Stæði í bílageymslu Göngufæri við grunn, og leikskóla. Bókaðu skoðun Baugakór Allar nánari upplýsingar gefur Atli S. Sigvarðsson sölufulltrúi sími: 899-1178 atli@miklaborg.is EINSTAKLEGA GLÆSILEG NEÐRI SÉRHÆÐ MEÐ STÓRUM AFGIRTUM GARÐI, RÚMGÓÐUM PALLI OG SJÁVARÚTSÝNI VIÐ KVISTHAGA Í VESTURBÆ REYKJAVÍKUR. EIGNIN ER ALLS 183,4 FM ÞAR AF TVÖFALDUR 45,2 FM BÍLSKÚR. Hæðin var tekin í gegn að stórum hluta fyrir nokkrum árum. M.a eldhús, baðherbergi, gólfefni, lagnir, gluggar, gler og innréttingar. Glæsileg eign á eftirsóttum stað. Úlfar Davíðsson Sölufulltrúi • 897-9030 Reynir Erlingsson lögg fasteignasali
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.