Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 59

Fréttablaðið - 29.09.2012, Blaðsíða 59
LAUGARDAGUR 29. september 2012 9 Viðhald véla og ?. Gæðabakstur óskar eftir vélvirkja/vélstjóra eða laghentum manni til viðgerðarstarfa Þarf að hafa innsýni í iðnaðarstýringar og góða suðukunnáttu. Hæfniskröfur: Skipulagshæfni, fumkvæðni, vandvirkni, hæfni í mannlegum samskiptum, jákvæðni og vinnugleði Umsóknir ásamt ferilskrá skal senda til villi@gaedabakstur.is Norðurorka hf. óskar eftir að ráða vélfræðing í ker?sstjórn. Ker?sstjórn er hluti af framkvæmdasviði fyrirtækisins. Starfssvið ? Daglegur rekstur vinnslusvæða og aðveitukerfa hita- og vatnsveitu ? Vinnslueftirlit hitaveitu ? Eftirlit með drei?kerfum hita-, raf- og vatnsveitu ? Umsjón varaa?stöðva til rafmagnsframleiðslu ? Daglegur rekstur Glerárvirkjunar ? Daglegur rekstur virkjana Fallorku ? Bakvaktir ? Önnur tilfallandi verkefni Menntunar- og hæfniskröfur ? 4. stig vélstjórnar ? Sveinspróf í viðurkenndri málmiðnaðargrein ? Rafvirkjamenntun er kostur ? Starfsreynsla af störfum vélfræðings skilyrði ? Góð almenn tölvukunnátta ? Reynsla af vinnu með viðhaldsstjórnunarker? æskileg ? Geta til að vinna sjálfstætt ? Jákvæðni og góð samskiptafærni Upplýsingar um star?ð veitir Árni Árnason í síma 899 8308 einnig má senda fyrirspurnir á arni@no.is Umsjón með ráðningunni hefur Guðrún Björg Harðardóttir (gbh@no.is) . Umsóknarfrestur er til og með 14. október nk. Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um star?ð á netfanginu gbh@no.is Umsóknum á að fylgja starfsferilskrár og afrit af prófskírteinum. Vélfræðingur Norðurorka hf. selur heitt vatn og er drei? ? og veitusvæðið allur Eyjafjörður nema Dalvíkurbyggð. Þá rekur fyrirtækið vatnsveitu á Akureyri og þremur öðrum sveitarfélögum við Eyjafjörð og annast raforkudrei?ngu á Akureyri. Norðurorka hf. starfar samkv. vottuðu gæðaker? ISO 9001 og er DMM viðhaldsstjórnunarker? hluti af því. Mötuneyti er á staðnum. Norðurorka er tóbakslaus vinnustaður. Nánari upplýsingar um fyrirtækið er að ?nna á www.no.is Starfssvið ? Ráðgjöf til viðskiptavina lánasjóðsins ? Úrvinnsla gagna og umsókna Eiginleikar umsækjanda ? Góðir samskiptahæ?leikar ? Skipulögð vinnubrögð ? Frumkvæði og sjálfstæði í star? Menntun og hæfniskröfur ? Háskólapróf ? Færni í íslensku og ensku ? Starfsreynsla og þekking á opinberum rekstri er kostur Ráðgja? hjá LÍN Lánasjóður íslenskra námsmanna óskar eftir að ráða ráðgjafa til starfa í þjónustudeild sjóðsins frá og með 1. nóvember 2012. Í boði er lifandi og krefjandi starfsumhver? þar sem starfsþróun og uppbygging ö?ugrar þjónustu haldast í hendur. Star?ð hentar jafnt körlum sem konum en í samræmi við jafnréttisáætlun LÍN er unnið markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan stofnunarinnar. Umsóknir skulu sendar á edk@lin.is merktar ?Ráðgja? í þjónustudeild LÍN? Umsóknarfrestur er til 14. október 2012. GOLFKLÚBBUR REYKJAVÍKUR Y?rvallarstjóri hjá GR Golfklúbbur Reykjavíkur auglýsir eftir dugmiklum, jákvæðum einstaklingi til þess að taka að sér starf y?rvallarstjóra y?r golfvöllum félagsins. GR er stærsti golfklúbbur landsins og rekur 18 holu golfvöll og 6 holu æ?ngavöll í Grafarholti og 27 holu golfvöll á Korpúlfsstöðum ásamt 9 holu æ?ngavelli. Y?rvallarstjóri GR er nýtt starf og hefur sá sem ráðinn verður í verkið gott tækifæri til að taka þátt í mótun starfsins og framtíðar uppbyggingu valla GR. Verksvið y?rvallastjóra er að stýra öllum aðgerðum á golfvöllum GR í samráði við framkvæmdastjóra og vallarnefnd GR. Þá ber y?rvallarstjóri ábyrgð á fjárhagslegum rekstri vallanna. Gerðar eru kröfur um eftirfarandi: ? Að umsækjandi ha? stjórnunarreynslu. ? Að umsækjandi sé menntaður í golfvallarfræðum. ? Að umsækjandi ha? reynslu og/eða þekkingu á fjármálum. ? Að umsækjandi ha? starfsreynslu að uppbyggingu og viðhaldi golfvalla. ? Að umsækjandi ha? skipulagshæfni og sjálfstæði við vinnu. ? Að umsækjandi sé reglusamur. ? Að umsækjandi ha? færni í mannlegum samskiptum. ? Að umsækjandi ha? frumkvæði og metnað til að ná árangri í star?. Umsóknum skal skila á skrifstofu félagsins að Korpúlfsstöðum fyrir 10. október 2012, ?merkt Starfsumsókn?. Y?rmaður mötuneytis í Foldaskóla Foldaskóli óskar eftir að ráða y?rmann í mötuneyti skólans. Helstu verkefni og ábyrgð: Y?rmaður mötuneytis ber ábyrgð á matseld, innkaupum, stjórnun, skipulagningu og framkvæmd starfsins í eldhúsinu í samvinnu við skólastjóra. Hæfniskröfur: ? Menntun á sviði matreiðslu og/eða reynsla af matreiðslu ? Góð þekking á næringarfræði og rekstri mötuneyta ? Þekking á rekstri ? Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum ? Stundvísi Umsóknarfrestur er til 15. október 2012. Allar frekari upplýsingar veitir Kristinn Breiðfjörð Guðmundsson, skólastjóri í síma 540 7600 eða netfangið kristinn.breidfjord.gudmundsson@reykjavik.is Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags. Umsækjendur eru beðnir um að sækja um star?ð á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf Vakin er athygli á stefnu Reykjavikurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er. Skóla- og frístundasvið Expectus óskar eftir að bæta kraft miklum einstaklingi við þróunar teymi exMon. Við leitum að starfsmanni sem gegnir lykilhlutverki í grein ingu, hönnun og forritun á exMon. Umsækjandi þarf að hafa brenn andi áhuga á tölvutækni og nýtingu hennar í kröfuhörðu umhver? viðskiptavina Expectus. Hugbúnaðarlausnin exMon er notuð af mörgum leiðandi fyrir tækjum á Íslandi og gerir þeim kleift að fyrir byggja tekju leka með raun tíma eftirliti á öllum helstu viðskiptakerfum. exMon er þróað í .NET umhver?nu og við leitum að snillingi sem er tilbúinn að sökkva sér ofan í ASP.NET MVC, jQuery, WCF, rauntímaforritun og við- móts hönnun og nota til þess Agile aðferðir. Menntunar- og hæfniskröfur: t Háskólapróf á sviði tölvunarfræði, sambærilegt nám eða umtalsverð starfsreynsla. t Þekking og reynsla af .NET, C#, ASP.NET og SQL. t Frumkvæði, sjálfstæði og geta til að starfa í hópi sérfræðinga. Kostir: t Microsoft Certifications Professional (MCP) gráður. t Þekking á Agile þróunaraðferðum. t Skilningur á notkun og meðhöndlun upplýsinga við rekstur fyrirtækja. Fyrirspurnir um star?ð og umsóknir sendast á þróunarstjóra Expectus, Gunnar Stein Magnússon á netfangið gunnarsteinn@expectus.is eða í síma 444 9807. Allar umsóknir og fyrirspurnir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þeim svarað. Umsóknarfrestur er til og með 8. október. Hefur þú exFactor? Vegmúla 2 108 Reykjavík Sími 444 9800 expectus@expectus.is www.expectus.is HUGBÚNAÐARSÉRFRÆÐINGUR K rí a hö nn un ar st of a - w w w .k ir a. is Expectus er metnaðarfullt hug búnaðar- og ráðgjafarfyrirtæki sem sér hæ?r sig í að skerpa línur í rekstri fyrir tækja og veita stjórnendum að stoð við að ná auknum árangri. Til að ná settu marki býður félagið lausnir í stefnumótun á ýmsum sviðum stjórn unar, rekstrar og breytinga ásamt því að bjóða framúrskarandi lausnir á sviði upplýsingavinnslu (Business Intelligence) sem styrkja árangursmat og eftirlit með rekstri.
Blaðsíða 1
Blaðsíða 2
Blaðsíða 3
Blaðsíða 4
Blaðsíða 5
Blaðsíða 6
Blaðsíða 7
Blaðsíða 8
Blaðsíða 9
Blaðsíða 10
Blaðsíða 11
Blaðsíða 12
Blaðsíða 13
Blaðsíða 14
Blaðsíða 15
Blaðsíða 16
Blaðsíða 17
Blaðsíða 18
Blaðsíða 19
Blaðsíða 20
Blaðsíða 21
Blaðsíða 22
Blaðsíða 23
Blaðsíða 24
Blaðsíða 25
Blaðsíða 26
Blaðsíða 27
Blaðsíða 28
Blaðsíða 29
Blaðsíða 30
Blaðsíða 31
Blaðsíða 32
Blaðsíða 33
Blaðsíða 34
Blaðsíða 35
Blaðsíða 36
Blaðsíða 37
Blaðsíða 38
Blaðsíða 39
Blaðsíða 40
Blaðsíða 41
Blaðsíða 42
Blaðsíða 43
Blaðsíða 44
Blaðsíða 45
Blaðsíða 46
Blaðsíða 47
Blaðsíða 48
Blaðsíða 49
Blaðsíða 50
Blaðsíða 51
Blaðsíða 52
Blaðsíða 53
Blaðsíða 54
Blaðsíða 55
Blaðsíða 56
Blaðsíða 57
Blaðsíða 58
Blaðsíða 59
Blaðsíða 60
Blaðsíða 61
Blaðsíða 62
Blaðsíða 63
Blaðsíða 64
Blaðsíða 65
Blaðsíða 66
Blaðsíða 67
Blaðsíða 68
Blaðsíða 69
Blaðsíða 70
Blaðsíða 71
Blaðsíða 72
Blaðsíða 73
Blaðsíða 74
Blaðsíða 75
Blaðsíða 76
Blaðsíða 77
Blaðsíða 78
Blaðsíða 79
Blaðsíða 80
Blaðsíða 81
Blaðsíða 82
Blaðsíða 83
Blaðsíða 84
Blaðsíða 85
Blaðsíða 86
Blaðsíða 87
Blaðsíða 88
Blaðsíða 89
Blaðsíða 90
Blaðsíða 91
Blaðsíða 92
Blaðsíða 93
Blaðsíða 94
Blaðsíða 95
Blaðsíða 96
Blaðsíða 97
Blaðsíða 98
Blaðsíða 99
Blaðsíða 100
Blaðsíða 101
Blaðsíða 102
Blaðsíða 103
Blaðsíða 104
Blaðsíða 105
Blaðsíða 106
Blaðsíða 107
Blaðsíða 108
Blaðsíða 109
Blaðsíða 110
Blaðsíða 111
Blaðsíða 112
Blaðsíða 113
Blaðsíða 114
Blaðsíða 115
Blaðsíða 116
Blaðsíða 117
Blaðsíða 118
Blaðsíða 119
Blaðsíða 120

x

Fréttablaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Fréttablaðið
https://timarit.is/publication/108

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.